zamknij

Wiadomości

Czy radni zostali okłamani ws. kamienicy na rynku? Prezydent odpowiada. A. Sączek: czuję się oszukany

2023-02-23, Autor: 

Nie milkną echa sprzedaży kamienicy przy Rynkowej 1 w Rybniku. Miały być mieszkania, których nie ma, a kamienica trafiła w ręce prywatnego inwestora. Radny PiS Andrzej Sączek złożył w tej sprawie interpelację, jednak odpowiedzi prezydenta jak twierdzi, są zawiłe i pokrętne, aby nie powiedzieć kłamliwe.

Reklama

Kamienica na rynku przedmiotem interpelacji

Jakiś czas temu prezydent miasta Piotr Kuczera pochwalił się na swoich social mediach wyremontowaną z zewnątrz kamienicą przy Rynkowej 1. Rzecz w tym, że nie należała ona już wtedy do miasta. Została sprzedana prawie 3 lata temu prywatnej firmie za 2 mln 360 tys. złotych. O czym pisaliśmy w styczniu tego roku. <<Budujemy drogo, sprzedajemy za grosze. Awantura o prestiżową kamienicę na rynku w Rybniku>>

Sprawa kamienicy rozpoczęła się w październiku 2019 roku, kiedy to radni głosowali za przyjęciem uchwały, zgodnie z którą miasto miało przekazać kamienicę na Rynkowej 1 do miejskiej spółki Hossa. Ta miała stworzyć w niej lokale pod wynajem krótkoterminowy. To była jednak teoria, a rybniccy radni czują się "wyrolowani".

W uzasadnieniu do uchwały można przeczytać, że firma Hossa miała przeprowadzić stosowny remont i podczas październikowej sesji rady miasta w 2019 roku  referujący przedstawiciel urzędu miasta mówił o tym, że będą przygotowane tam lokale pod wynajem, dokładnie 13 lokali. Minęło kilka miesięcy, kiedy okazało się, że nieruchomość została sprzedana prywatnemu inwestorowi. Sprzedaż nastąpiła zgodnie z prawem, bo wówczas Hossa była już właścicielem nieruchomości.

Ten temat nie dawał jednak spokoju Andrzejowi Sączkowi. Rybnicki radny złożył interpelację, zadając w niej szereg pytań dotyczących kwestii, które budzą największe wątpliwości nie tylko samego radnego Sączka, ale również mieszkańców naszego miasta.

Poniżej przytaczamy pytania radnego i odpowiedzi prezydenta Piotra Kuczery:

1. Czy podczas omawiania Uchwały na Sesji Rady Miasta oraz w pisanym uzasadnieniu do przytoczonej uchwały Radni zostali okłamani?

Radnym został przedstawiony projekt uchwały zgodny z założeniami i intencją Wnioskodawcy. Natomiast w uzasadnieniu zawarto najważniejsze informacje odzwierciedlające powody wniesienia nieruchomości do Spółki. Przekazane informacje były zgodne z prawdą we wszystkich aspektach.

2. Dlaczego w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości temat nie wrócił pod obrady Rady Miasta?

Z chwilą wniesienia nieruchomości aportem do Spółki i przeniesienia prawa własności, prawo do dysponowania nieruchomością posiadała Hossa Sp. z o.o. Zgodnie z prawem każde przeniesienie własności nieruchomości musi nastąpić w formie aktu notarialnego. Każda zmiana właściciela wiąże się bowiem z przeniesieniem praw, obowiązków, przywilejów, a także zobowiązań przez drugą stronę transakcji.

3. Po co referujący Urzędnik podczas sesji Rady Miasta mówił radnym, że wniesienie tej kamienicy aportem do majątku Hossy pozwoli stworzyć 13 lokali miejskich?

Zgodnie z uzasadnieniem załączonym do projektu przedmiotowej uchwały wskazano, że Spółka dokona modernizacji budynku z przeznaczeniem na bezobsługowe apartamenty przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego. Ponadto celem wniesienia kamienicy do Hossa Sp. z o.o. była modernizacja kamienicy, pozwalająca na jej bezpieczne użytkowanie. Remont elewacji miał zdecydowanie poprawić wygląd części pierzei Rynku, dając dobry przykład prywatnym właścicielom sąsiadujących nieruchomości.

4. Dlaczego nie podjęto działań zgodnych z uzasadnieniem do przytaczanej Uchwały?

Głównymi powodami odstąpienia od modernizacji kamienicy było pojawienie się oferty kupna nieruchomości po cenie, która znacznie przewyższała wartość nieruchomości określoną w operacie szacunkowym oraz zaangażowanie spółki w innych obszarach, w tym między innymi budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej oraz przygotowania inwestycji kopalni kruszywa przy ul. Tkoczów.

5. Dlaczego po pół roku nieruchomość została sprzedana bez zgody Rady Miasta?

Prawo do dysponowania nieruchomością posiadała Hossa Sp. z o.o., ponieważ z chwilą wniesienia jej aportem do Spółki stała się jej właścicielem. Zatem nie było konieczności uzyskania przez Spółkę zgody Rady Miasta Rybnika. Wymagane zgody korporacyjne zostały pozyskane.

6. Dlaczego cała procedura odbyła się tak szybko z wykorzystaniem tzw. „szybkiej ścieżki”?

Po zapoznaniu się z ofertą zakupu Hossa Sp. z o.o. zleciła kancelarii prawnej obsługującej Spółkę, przygotowanie opinii o dopuszczalności zbycia aportu wniesionego na zwiększenie kapitału zakładowego. Uzyskano wymagane opinie i zgody organów wynikające z ładu korporacyjnego. Następnie Spółka zleciła kancelarii prawnej opracowanie regulaminu przetargu z uwzględnieniem wymaganych procedur prawnych. Przetarg przeprowadzono zgodnie z określoną w regulaminie procedurą, z udziałem prawnika w komisji przetargowej.

7. Dlaczego Miasto Rybnik nie dokonało samo, bezpośrednio sprzedaży nieruchomości za zgodą Rady Miasta wyrażoną stosowną Uchwałą?

Nieruchomość nie była własnością Miasta, zatem nie było formalnie możliwości, aby jej sprzedaż procedować na sesji Rady Miasta. Miasto nie miało do tej nieruchomości żadnych praw.

8. Czy powołanie spółek miejskich i prowadzenie operacji w zakresie zarządzania finansami i majątkiem miejskim przez powoływane spółki miejskie służy pomijaniu Rady Miasta i zapisów wynikających z uchwały?

Jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności gminy, celem realizacji zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Powstawanie i funkcjonowanie komunalnych spółek kapitałowych jest regulowane zarówno przepisami prawa cywilnego, jak i przepisami prawa administracyjnego. Pozwala to na efektywne zarządzanie i finansowanie usług publicznych oraz odciążenie Miasta w ich realizacji.

Działania prowadzone przez Miasto są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie zapewniam, że Rada Miasta Rybnika proceduje wszystkie sprawy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

„Czuję się oszukany”

Czy odpowiedzi prezydenta w pełni zaspokajają wiedzę? O komentarz poprosiliśmy autora interpelacji. Ma mieszane uczuczia.

Odpowiedź prezydenta Kuczery na moją interpelację, w której zapytałem przede wszystkim, dlaczego miasto samo nie dokonało tej transakcji, za zgodą rady miasta, brzmiała, że nie było takiej możliwości, a sprzedaż odbyła się zgodnie z prawem. Najbardziej bolesne jest to, że radni nie zostali poinformowani o tym fakcie. Ja czuję się oszukany, ponieważ głosowałem w dobrej wierze, z intencją, że miasto będzie miało tę nieruchomość pod zarządem firmy Hossa i powstaną tam lokale pod wynajem. Natomiast w nieoczekiwany sposób i bez informacji nieruchomość została sprzedana — mówi radny PiS Andrzej Sączek.

- Przed październikiem 2019 roku miasto miało prawo bezpośrednio sprzedać kamienicę. Jeżeli nie nosiło się z zamiarem przeprowadzenia tam żadnych robót, miało taką możliwość. Tłumaczenie, że Hossa podjęła się tam jakichś prac remontowych, czy innych działań na rzecz miasta, z mojej perspektywy jest to pokrętne i zawiłe tłumaczenie, żeby nie użyć słowa kłamliwe. O ile ja mogę się tak czuć, czytając odpowiedź na interpelację, to władze powinny wiedzieć, że tak traktuje się mieszkańców. To jest kwestia prezydenta, który odpowiedzi na interpelację firmuje swoim nazwiskiem, budzi to mój niesmak, bo to były pytania również w imieniu mieszkańców dotyczące majątku naszego miasta — kontynuuje radny PiS.

Andrzej Sączek nie kryje rozczarowania decyzjami prezydenta, które w jego odczuciu są niewłaściwe. Mówiąc wprost, czuje się oszukany.

- Istotne jest pytanie pierwsze interpelacji, czy radni zostali okłamani? Tak, ja czuję się okłamany. Na sesji rady miasta w październiku 2019 roku zostałem poinformowany, że powstaną tam mieszkania, które nie powstały. Uzasadnienie do uchwały w efekcie końcowym jest niezgodne z prawdą. Nikt mnie nie poinformował, nikt nie przeprosił, a decyzja została podjęta inna. Czuję się oszukany. Uważam, że zarządzanie w ten sposób jest niewłaściwe. Powoływanie spółek miejskich i przekazywanie majątku tym spółkom w innym celu, a po kilku miesiącach, podejmowanie działań celowych w taki, a nie inny sposób budzi wątpliwości. Zawsze pozostaje niesmak takich decyzji i świadczy trochę o braku transparentności tych decyzji - mówi.

Wątpliwości budzi również powoływanie kolejnych spółek miejskich, za których sprawą dokonuje się obrotu nieruchomościami. Andrzej Sączek zwraca uwagę, że to nie pierwsze takie działanie rządzących.

- Ostatnie pytanie w interpelacji brzmi, czy spółki miejskie są powoływane po to, by omijać uchwałę, która pozwala prezydentowi dokonywać obrotu nieruchomościami i majątkiem miasta w kwocie  nieprzekraczającej miliona złotych? Tak, ja mam takie poczucie. Proceduje się pewne tematy w tym zakresie za pośrednictwem spółek miejskich. Tu myślę, też o kwestii ul. Lipowej i Brzezińskiej. Zakup działki też odbywał się przez spółkę miejską. Oczywiście wszystko zgodnie z literą prawa. Natomiast poza tym jest też duch prawa, etyka i moralność - kończy autor interpelacji.

W galerii znajdziecie treść zadanych w interpelacji pytań wraz z odpowiedziami prezydenta Piotra Kuczery.

Czy waszym zdaniem radni słusznie mogą się czuć oszukani?

Oceń publikację: + 1 + 75 - 1 - 12

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (20):
 • ~Septimus 2023-02-23
  09:56:14

  15 42

  Właśnie tego nam potrzeba codziennie z rana. Artykułów o samopoczuciu radnego Sączka . No i teraz to możemy przystąpić do codziennych obowiązków.

 • ~annodomini 2023-02-23
  10:04:37

  44 11

  ~Septimus Nikt Ci nie karze czytać. Zawsze można się przerzucić na inny portal albo jakąś ciekawą książkę poczytać. Polecam!

 • ~annodomini 2023-02-23
  10:06:10

  4 13

  Każe miało być

 • ~Septimus 2023-02-23
  10:39:02

  12 30

  Ale dlaczego mam się przerzucać. Napisałem wyraźnie że jestem zachwycony. To doskonała lektura przy przerwie śniadaniowej.
  Wynikają z niej dwie rzeczy. Pierwsza taka że było zgodnie z prawem. Druga, że radnego serce jest w dużej rozterce.
  Pomiń quiz.
  Nic więcej tam nie ma, no miał być kryminał ale wyszedł romansik :-D

 • ~hans1212 2023-02-23
  10:49:41

  33 10

  I co miasto nie chciało a firma k........k kupuje teren przy ul Brzezińskiej
  z taborem w promocji brawo KMR i co z pracownikami pani Kuczera następny zakład z histori znika z Rybnika po Ryfamie kto następny ??????????

 • ~Humble 2023-02-23
  10:53:29

  16 33

  Czyli po aferze z Piotrem Masłowskim rybnik.com.pl postanowił się poprzytulac z radnym Sączkiem z PiS-u?

 • ~majster86 2023-02-23
  10:56:28

  21 4

  Hans1212, Kłosok kupuje działkę na brzezinskiej?skąd takie informacje? Jeżeli to by się potwierdziło i byłaby tam baza tej firmy to naprawdę byłaby to kompromitacja dla KMR.

 • ~Uzytkownikuser 2023-02-23
  10:59:39

  34 23

  Prezydent Kuczera należy do partii PO, więc mnie nie dziwią te wszystkie afery ?

 • ~exploriurbex 2023-02-23
  10:59:59

  20 29

  Niech radny PiS zrobi coś dobrego dla miasta zamiast obruszać się na gospodarkę nieruchomości z której mieszkańcy zyskali ładną kamienicę.

 • ~Olaf100 2023-02-23
  11:00:46

  18 25

  Ooooo radny Saczek czyli PiS
  PiS czyli pieniążki?

 • ~boorecki 2023-02-23
  11:26:26

  21 19

  Poseł PiS czuję się oszukany, no też mi - może się poczuć jak reszta obywateli, którzy są dymani codziennie na miliardy złotych. Co poseł powie na 150mld pln zrabowanych Polakom przez inflację sztucznie dmuchaną przez Potwory i Spółka? Cisza? No tak myślałem.

 • ~boorecki 2023-02-23
  11:30:05

  17 9

  A do redakcji - "prawo naglowkow betteridge'a" - dajecie nagłówek sugerujący kłamstwo, to jest ta słynna niezależność i obkektywizm wg redaktora naczelnego?

 • ~mokujin 2023-02-23
  11:31:25

  14 9

  Pruchol jakbyś miał być prezydentem to już dawno byś nim był, masz tą tutaj tubę swojego przekazu która w 50% składa się z reklam, z których kolejne 50% to reklamy innych stąd newsów i daj sobie powiedzieć że już Ci starczy, jedynym Twoim osiągnięciem poza tym tutaj zdesperowanym billboardem są firmy IT w których musi być tyle samo prawników co deweloperów by wykłócić się z klientem że umowa została dowieziona, dogadywanie się z ludźmi z pisu to oznaka że naprawdę powinieneś dać sobie spokój

 • ~Barbara Oberaj 2023-02-23
  15:13:45

  23 9

  A czego dobrego należy się spodziewać po Kuczerze !!!

 • ~Barbara Oberaj 2023-02-23
  15:14:05

  23 11

  A czego dobrego należy się spodziewać po Kuczerze !!!

 • ~przykopa 2023-02-23
  15:26:40

  9 11

  Mam jakieś dziwne wrażenie że większość artykułów dzisiaj to jakieś odgrzewane kotlety. Zdarto panierkę ze starych komentarzy i do mikroweli

 • ~Fidzi 2023-02-23
  16:17:01

  20 6

  Jak tak dalej pójdzie, to zamiast 0,49 promila, wyjdzie 4,9 lat odsiadki ;))
  Brawo urzędasy!

 • ~przykopa 2023-02-23
  21:19:15

  6 8

  Oglądając pana ze zdjęcia nie widać aby był jak sam mówi jakimś oszukanym. Wprost przeciwnie jest zadbany i dobrze odżywiony

 • ~górnik z radlina 55 2023-02-23
  22:28:49

  5 1

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~górnik z radlina 55 2023-02-23
  22:35:04

  14 4

  Pimpek 0,49 wiesz że to już koniec. Trzeba się nachapać. Po twoich marnych dwóch kadencjach trzeba będzie się wyprowadzić z Rybnika (Popielowa)nie? Bo jesteś wstydem dla naszego miasta pamiętaj człowiekiem się jest a prezydentem się bywa.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy będziesz głosował/głosowała na Piotra Kuczerę jako Prezydenta Miasta Rybnika?
Oddanych głosów: 1604