zamknij

Wiadomości

Polemika w sprawie wiaduktu na Wodzisławskiej

2010-01-26, Autor: Wacław Wrana
Prezydent Rybnika nie zgadza się z naszymi zarzutami, że nie był zainteresowany modernizacją wiaduktu przy ul. Wodzisławskiej.

Reklama

Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Krzysztof Jaroch przysłał do naszej redakcji list, w którym odnosi się do publikacji „Są pieniądze na drogę, ale nie na wiadukt”. List został też opublikowany na stronie internetowej urzędu miasta.

 

> Są pieniądze na drogę, ale nie na wiadukt

Naczelnik zarzuca nam nierzetelność i pobieżne potraktowanie tematu. Urzędników zwłaszcza zabolało stwierdzenie, że „prezydent Rybnika od początku nie był zainteresowany włączeniem do projektu poszerzenia wiaduktu na ulicy Wodzisławskiej”. Dlatego, w obszernych wyjaśnieniach, autor listu wyjaśnia, że z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia, sfinansowanie przebudowy wiaduktu ze środków unijnych jest niemożliwe.


Dodaje również, że ewentualna decyzja o przebudowie wiaduktu i sąsiedniego ronda jest wątpliwa ze strategicznego punktu widzenia, w związku z planami powstania m.in. autostrady A1 i drogi Pszczyna-Racibórz.


Odnosząc się do stawianych w liście zarzutów o nierzetelność, jako autor artykułu, pozwalam sobie przedstawić swój punkt widzenia.


Przede wszystkim zwracam uwagę, że moja krytyka nie dotyczyła faktu i sposobu modernizacji ulicy Wodzisławskiej, ale braku woli politycznej decydentów rozwiązania poważnego problemu. A za taki problem uważam paraliż komunikacyjny południowej części Rybnika spowodowany „wąskim gardłem” pod wiaduktem na ulicy Wodzisławskiej. O tym, że władze Rybnika takiej woli nie wykazywały świadczą chociażby poniższe wypowiedzi opublikowane na stronach Rybnik.com.pl:


Adam Fudali - prezydent Rybnika, 20 maja 2009 r.: - Poszerzenie wiaduktu to rozwiązanie doraźne. Ewentualna realizacja takiej inwestycji musi odbywać się przy udziale PKP, a czynienie uzgodnień z tą instytucją jest czasochłonne i kosztowne. Prawdziwym rozwiązaniem tego problemu będzie budowa odcinka drogi południowej Pszczyna – Racibórz, która przecinać będzie ulicę Wodzisławską na wysokości wiaduktu nad stacją Rybnik – Towarowy.


Janusz Koper – pełnomocnik prezydenta Rybnika do spraw dróg i gospodarki komunalnej, 3 czerwca 2009 r.: - Poszerzenie przelotu pod wiaduktem, o którym się wiele mówi, być może udrożniłoby to miejsce, ale to bardzo kosztowna inwestycja, wymagająca zaangażowania i uzgodnień z PKP.


Tak więc użyte w informacji stwierdzenie, że „Adam Fudali od początku nie był zainteresowany włączeniem do projektu poszerzenia wiaduktu na ulicy Wodzisławskiej” nie dotyczy dotacji, jaką otrzymało miasto na modernizację ul. Wodzisławskiej, a problemu jakim jest usprawnienie ruchu tejże ulicy. Zapewniam, że moją intencją nie było kwestionowanie wiedzy i umiejętności urzędników rybnickiego magistratu w zakresie pozyskiwania środków pomocowych. Jeśli użyte słowo „projekt” wprowadziło zainteresowanych oraz czytelników w błąd – przepraszam.


Nadal również nie zgadzam się z argumentacją, że rozwiązaniem problemu komunikacyjnego ulicy Wodzisławskiej jest budowa tzw. Drogi Południowej, bo szanse na realizację tej inwestycji są iluzoryczne. O tym projekcie mówi się od kilkudziesięciu lat. O tym, że droga nie powstanie w najbliższych latach, władze Rybnika dobitnie przekonały się w grudniu minionego roku, kiedy budowa Drogi Południowej po raz kolejny nie została wpisana do budżetu państwa.


Reasumując, pozwalam sobie zauważyć, że poprawnie przygotowany przez urzędników projekt modernizacji ulicy Wodzisławskiej, który współfinansuje Unia Europejska, nie rozwiązuje głównego problemu komunikacyjnego południowej części Rybnika.


Podnoszenie tego ważnego problemu w naszym portalu nie jest więc „szukaniem sensacji”, a ma na celu wywołanie społecznej dyskusji na ten temat. A ocenę tego, że autor listu jeden z najważniejszych problemów komunikacyjnych miasta nazywa „sztucznym i nieuzasadnionym” pozostawiam czytelnikom i kierowcom przemieszczającym się ulicą Wodzisławską.


Wacław Wrana


 


 

Pełny tekst listu przygotowanego przez Urząd Miasta Rybnika:

 

Szanowny Pan
Wacław Wrana
Redaktor Naczelny Rybnik.com.pl

Szanowny Panie Redaktorze,
w nawiązaniu do informacji pt. „Są pieniądze na drogę, ale nie na wiadukt”, która ukazała się w czwartek 21 stycznia br. na stronach portalu Rybnik.com.pl pragnę przekazać, iż poruszony w niej temat pozyskania przez miasto dofinansowania na przebudowę DK 78 potraktowany został bardzo pobieżnie. Co więcej, użyte tam sformułowania, jakoby „prezydent Rybnika nie był zainteresowany modernizacją wiaduktu” oraz że „urzędnicy zasłaniają się kłopotami” wprowadzają z pewnością elementy „sensacji”, nie wpływając jednak na rzetelność publikacji, do której redakcja jest zobowiązana.

Trzeba wiedzieć, że każda decyzja prezydenta o jakiejkolwiek miejskiej inwestycji, a zwłaszcza inwestycji o dużej wartości i strategicznym dla miasta charakterze, musi być oparta na dogłębnej analizie i wiedzy nie tylko budowlanej, ale też finansowej, prawnej i tej z zakresu możliwości korzystania ze wsparcia Unii Europejskiej. Niżej przedstawiam argumenty, które przemawiają za słusznością podjęcia takiej, a nie innej decyzji w sprawie wniosku o unijne dofinansowanie dalszej przebudowy DK 78. Mam też nadzieję, że posłużą one rewizji tez zawartych we wspomnianym artykule i pozwolą uniknąć w przyszłości publikowania informacji bez zapoznania się z argumentami tzw. „drugiej strony”.

1. W konkursie, w którym Rybnik uzyskał dofinansowanie można było zgłaszać projekty polegające na przebudowie dróg krajowych leżących poza siecią TEN-T (transeuropejska sieć transportowa). Natomiast wiadukt kolejowy nad ul. Wodzisławską nie jest elementem drogi krajowej, tylko linii kolejowej przebiegającej nad tą drogą. Oznacza to, iż koszty jego przebudowy nie mogły być dofinansowane w opisywanym konkursie ze źródeł unijnych i byłyby tzw. kosztami niekwalifikowanymi (podwyższałyby jedynie o kilkadziesiąt\ milionów złotych koszty całkowite projektu).
2. Jednym z podstawowych elementów oceny każdego projektu starającego się o dofinansowanie jest ocena, czy występujący o środki beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ocena, w jaki sposób beneficjent zapewni trwałość projektu w okresie 5 lat od zakończenia projektu. Jak wiadomo, wiadukt kolejowy nad ul. Wodzisławską jest własnością ze spółek PKP i miasto Rybnik nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek inwestycji na tym obiekcie bez zgody właściciela.
Problematyczne jest również wykazanie trwałości inwestycji w kontekście braku wpływu na przebudowany wiadukt po zakończeniu projektu. Przytoczone wyżej czynniki związane z wiaduktem kolejowym nad ul. Wodzisławską z pewnością zaważyłyby na niższej ocenie wniosku lub wręcz na jego odrzuceniu, co spowodowałoby brak możliwości realizacji pozostałej części projektu, czyli przebudowy ulic: Wodzisławskiej, Reymonta i Kotucza oraz wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Gliwickiej.
3. Koszt przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Wodzisławską oraz powiązanego z nim ronda szacowany jest na 40 mln zł. Oznacza to, iż koszt całego projektu zgłaszanego do dofinansowania podwoiłby się. Wpłynęłoby to bez wątpienia na wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu, które są przecież ważnym elementem oceny projektu i przy dużej konkurencji ze strony innych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie mogłoby  spowodować nieprzyznanie dotacji  miastu Rybnik.
4. Osoba podejmująca decyzję o wyłożeniu kilkudziesięciu milionów złotych z budżetu miasta na przebudowę wiaduktu, którego nie jest właścicielem musi brać pod uwagę również fakt narażenia się na zarzuty prokuratorskie oraz to, iż podstawowy szkielet komunikacyjny w naszym regionie jest dopiero w fazie tworzenia. Według analiz budowa tylko jednej drogi – autostrady A1 na odcinku Gliwice-granica państwa, będzie miała wręcz rewolucyjny wpływ na potoki ruchu także w naszym mieście. Wykonane na potrzeby studium komunikacyjnego miasta Rybnika analizy ruchu wykazały, iż około 40-50 proc. ruchu na DK 78 w Rybniku, a więc na odcinku Gliwice-granica państwa to ruch tranzytowy, który z pewnością w większości przeniesie się na budowaną obecnie autostradę, a ta na wspomnianym wyżej odcinku przebiega praktycznie równolegle do DK 78. Będzie to dotyczyło m.in. transportu ciężkiego, który w dużej mierze odpowiada za tworzenie się korków w tym miejscu, a także mieszkańców powiatu wodzisławskiego, którzy podróżując w kierunku aglomeracji górnośląskiej nie będą musieli przejeżdżać już przez Rybnik). Oznacza to, iż decyzja o wydaniu ogromnej kwoty z miejskiego budżetu mogłaby okazać się chybiona. Wiadomo też, że skutecznym rozwiązaniem wielu (bo przecież nie wszystkich) problemów komunikacyjnych Rybnika byłaby budowa drogi Pszczyna-Racibórz do węzła autostrady A1 w Rowniu.
5. Jednym z podstawowych celów projektu opisywanego w artykule jest dostosowanie nośności DK 78 na terenie Rybnika do europejskiego standardu wymaganego dla tego typu dróg, czyli do nośności 115 kN/oś stosowanej m.in. przy budowie autostrad (obecna nośność waha się pomiędzy 60 a 80 kN/oś). Oznacza to, iż droga pomimo, że jej wygląd dla przeciętnego mieszkańca jest taki sam, charakteryzuje się większą wytrzymałością i trwałością. Z efektów takiej przebudowy możemy od kilku lat korzystać na ul. Gliwickiej i Rybnickiej (DK 78 w stronę Gliwic).

O ile tytuł artykułu może wydawać się logiczny, to w świetle powyższych faktów wskazuje na ignorancję autora. Co więcej, wywołany został w sposób sztuczny i nieuzasadniony problem, który nierzetelnie przedstawia rzeczywistość. Z przykrością jednak stwierdzam, że nie po raz pierwszy. Żywię więc nadzieję, że przytoczone wyżej informacje przyczynią się do podniesienia jakości informacji przekazywanych przez portal Rybnik.com.pl jego czytelnikom. Proszę więc o publikację tego możliwie jeszcze dzisiaj.

Z szacunkiem,
Krzysztof Jaroch
naczelnik wydziału promocji i informacji
Urząd Miasta Rybnika

Rybnik, 22.01.2010 r.

Wartościowy artykuł? Cieszymy się! Jesteśmy niezależnym medium, a nasi dziennikarze codziennie starają się przedstawiać Ci rzetelne informacje. Jeśli doceniasz naszą pracę, możesz nas wesprzeć. WSPIERAJ NAS! »

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (75):
 • ~LondOn 2010-01-26 12:33:30

  Całkowicie zgadam się z redakcją rybnik.com.pl. Sam zadałem na forum portalu pytanie do Prezydenta ile zrobił by dogadać się z PKP PLK w sprawie remontu wiaduktu i dlaczego odmówił gdy PKP PLK planowały ze 2 lata temu remont tego wiaduktu. argumentacja, że wówczas w remoncie byłyby 2 wiadukty nie jest niestety wyczerpująca, tymbardziej że wiadomo że dla kierowców realizacja remontu wiaduktu na wodzisławskiej jest/byłaby o wiele bardziej priorytetowa niż dla naszych samorządowców...
  jak dla mnie fudali sie chyba obraził za całe to zamieszanie a publikowanie takich informacji wobec mediów na stronie miasta uważam za wstydliwe i żenujące. panie fudali, niech pan przejrzy na oczy i nie robi z miasta wsi

  0 0
 • ~kolos 2010-01-26 12:39:48

  Mam wrażenie, że pan prezydent coraz gorzej znosi krytykę mediów i puszczają mu nerwy. Czyżby szedł w ślady Makosza? Ostatni akapit z listu Jarocha - żal.pl

  0 0
 • ~Marcin74 2010-01-26 12:49:13

  Fakty:
  1. Problem paraliżu południowej części Rybnika występuje głównie z powodu wąskiego przejazdu pod wiaduktem na ulicy wodzisławskiej.
  2. Od rozwiązywania takich problemów jest Urząd Miasta z Prezydentem na czele.
  3. Urząd Miasta z Prezydentem na czele nie potrafi rozwiązań tego problemu.
  4. Urząd Miasta z Prezydentem na czele nie potrafi przyznać, że nie potrafi rozwiązać tego problemu.
  5. Żadne tłumaczenia Urzędu Miasta z Prezydentem na czele nie rozwiązują problemu.
  6. Taki stan trwa już ponad 10 lat - to dość czasu aby wymyślić rozwiązanie.
  6. Urząd Miasta z Prezydentem na czele powinien ponieść konsekwencje swojej niemocy (w tym konkretnym wypadku).
  7. Wybory są w tym roku.

  0 0
 • ~ 2010-01-26 12:55:40

  Marcin 74 - zgadzam sie co do faktów nr 1-5. Co do faktów nr 6 i 7 nie sądzę czy cos sie zmieni w tej kwestii - oby :)

  0 0
 • ~werkk 2010-01-26 13:06:00

  Problemów komunikacyjnych nie rozwiązuje się w roku wyborczym bo to jest nie realne aby w ciągu roku coś sensownego zrobić. Wszystkie zabiegi remontu dróg ograniczą się do poprawienia nawierzchni oczywiście i to dobre. Problemy komunikacyjne należało zacząć rozwiązywać 12 lat temu wtedy dziś były by efekty. Ja nadal uważam że Fokus i Plaza w środku miasta to błąd. Bardzo dobrze że są ale czy ich umiejscowienie nie mogło być obok dróg przelotowych. Z tymi problemami będziemy się borykać bardzo długo bo do realizacji zmian potrzebne są pieniądze. Co do wiaduktu wiadomo że to musiała by zapłacić PKP a im to jest wszystko jedno wątpie że by się z PKP ktokolwiek dogadał dlatego należy szukać innego rozwiązania. bo coś trzeba z tym zrobić.

  0 0
 • ~tropiciel_debili 2010-01-26 13:08:36

  Panie Wrana, jakiej znowu Drogi Poludniowej? Chyba sie panu miasta pomylily.

  0 0
 • ~Robson_1987 2010-01-26 13:13:36

  A ja powiem tylko jedno. Chciał bym żeby wiadukt został poszerzony z jednego powodu. Żeby udowodnić wszystkim że będzie dalej jeden wielki korek na tej ulicy. I co wtedy powiecie ? że rondo za małe ?

  0 0
 • ~Marcin74 2010-01-26 13:22:09

  @ Robson_1987 - zauważ, że napisałem "...głównie z powodu wąskiego przejazdu pod wiaduktem..." - a to znaczy, że powodów jest więcej ale jak już wspomniałem nie mieszkańcy są od rozwiązywania takich problemów (to była by tragedia imho) ale Urząd Miasta z Prezydentem na czele. Nasz (mieszkańców) problem nie brzmi "jak" tylko "kto", "dlaczego tak długo" i "nikt nie wie co dalej". Winę za taki stan rzeczy ponosi tylko i wyłącznie Urząd Miasta z Prezydentem na czele.

  0 0
 • ~LondOn 2010-01-26 13:34:05

  @tropiciel debili - linka ci wytropiłem ;)

  http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,droga-poludniowa-zagrozona-,wia5-3273-4209.html

  0 0
 • ~sfjenty 2010-01-26 13:42:09

  Niemogę znów czegoś nie napisać. Nie wiem czy specjaliści wydziału komunikacji UM nie potrafią liczyć ale to oni powinni wiedzieć najlepiej ile pojazdów przybywa co roku w Polsce na przykładzie naszego miasta. Sam widzę po parkingach, że z roku na rok a nawet z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej o miejsce do zaparkowania. Pokolenie z wyżu demograficznego dorosło i powoli zarabia na własne auta i to żadna niespodzianka. Twierdzenie, że A1 zabierze za kilka lat te dzisiejsze 40-50% jest bzdurne! Po pierwsze DK78 będzie darmową alternatywą dla płatnej A1 a po drugie samochodów przybywa! Po trzecie ludzie coraz więcej podróżują bo ich dzisiaj na to bardziej stać niż np 10 lat temu. Miejmy nadzieję że za kolejne 10 lat ludzie będą bardziej zamożni i będą więcej podróżować swoimi samochodami co niesie większy ruch na DK78. Specjalistą nie jestem ale mam nadzieję, że za 10 lat dzięki budowie A1 ruch na DK78 będzie o 10-15% mniejszy niż dzisiaj (a to i tak dużo) bo realnie nie ma szans na zmniejszenie o 40-50% jak pisze UM. Wniosek jeden, jak się nic nie zrobi to będziemy tak stać w tym bagnie przez dziesięciolecia. Swoje rozwiązanie na "wąskie gardło" przedstawiłem na forum.

  0 0
 • ~tropiciel_debili 2010-01-26 13:44:58

  LondOn to moze jeszcze bys wytropil ze nazwa DROGA POLUDNIOWA nie ma nic wspolnego z droga Raciborz-Rybnik_Pszczyna i przez lokalnych pismakow jest uzywana blednie?

  0 0
 • ~M 2010-01-26 14:17:05

  Fudali i jego poplecznicy, z Krzysztofem Jarochem na czele, strzelają sobie bramkę samobójczą, rzucając się w swej pazerności na władzę do gardła rybnik.com.pl. Rozumiem, że rok wyborczy, więc niektórym puszczają nerwy, ale takiej nonszalancji już dawno nie było w tym mieście. A list Jarocha to piarowy zakalec. Jeśli inne osoby odpowiedzialne za promocję i informację w tym mieście również mają podobne kompetencje, co autor listu z UM, to ja nie chciałbym mieć takich pracowników. Fudalego i jego świtę chyba boli, że nie da się kupić wszystkich mediów w mieście, tak jak to było w przypadku TVT, kiedy rzucili im ochłap w postaci wyremontowanej kamienicy na Rynku za bezcen. Mam nadzieję, że mieszkańcy Rybnika odpowiednio ocenią nasze władze podczas wyborów.

  0 0
 • ~benek 2010-01-26 15:17:11

  A ten Rybnik.com.pl to niby jakiś lew, tygrys, czy przynajmniej jakaś pantera prasowa, żeby rzucać się jemu do gardła?:))) @M, to chyba lelkka przesada z twojej strony.

  0 0
 • ~charlie 2010-01-26 15:20:53

  Ja się tam na komunikacji i może nie znam, ale również uważam, że problem nie tkwi w tym, że wiadukt jest za wąski, ale w tym, że cała ulica jest za wąska. wydaje mi się, że jedynym co może całkowicie rozwiązać ten problem jest budowa alternatywnej drogi. Nikt mi nie wmówi, że jest kilkukilometrowy korek bo czasami trzeba ustąpić miejsca tirowi. Zresztą problem za niedługo się zmniejszy jak autostrada A1 pójdzie dalej na południe, bo taki kierowca tira i tak nie zapłaci za przejazd tą autostradą tylko jego pracodawca a mu będzie nadzwyczajniej wygodniej i szybciej. Jeśli będzie przybywać aut to poszerzenie wiaduktu tutaj i tak nic nie pomoże. Oczywiście wiadukt można powiększyć, ale przyłączam się do Robson_1987 nie rozwiąże to problemu. Autor chyba często ta droga przejeżdża i stąd TAKIE jego zainteresowanie tym "problemem". Moim zdaniem to jakieś rozdmuchanie wcale nie tak istotnego problemu. Fudali ma ohydną cechę, zbyt często ulega i teraz też tak będzie, oby to nie były pieniądze wyrzucone w błoto. No chyba, że dojdzie do porozumienia z PKP i oni na własny koszt, lub częściowo przyłączą się do rozwiązania tego problemu.

  0 0
 • ~qwerty 2010-01-26 16:21:14

  twierdzenie, ze po wybudowaniu JAKIEJKOLWIEK OBWODNICY RYBNIKA (czy bedziemy nia uwazali A1 czy jakas droge Pszczyna-Raciborz) korek zniknie, bo tworzy sie on poprzez ruch tranzytowy jest tylko i wylacznie dowodzeniem, ze ten kto tak twierdzi jest skonczonym ignorantem, albo klamie w zywe oczy. Dlaczego takiego korka nie widac na innych skrzyzowaniach wzdluz DK78? Jest ich przeciez wiele i w Wodzislawiu i w Rybniku. Korek spowodowany jest RUCHEM LOKALNYM pomiedzy Rybnikiem a Wodzislawiem, a ten ruch lokalny nie przeniesie si ena jakakolwiek teoretyczna "obwodnice". Wystarczy popatrzec na tablice rejestracyjne samochodow stojacych w korku.

  0 0
 • ~qwerty 2010-01-26 16:26:47

  aa i jeszcze jedno - moze i 40-50% ruchu na tej drodze, to ruch tranzytowy, ale podejrzewam, ze podczas "gdzin szczytu", czyli wtedy, kiedy tworzy sie korek, uczestnictwo w korku ruchu tranzytowego to o wiele mnie (patrz wspomniane juz wczesniej tablice rejestracyjne samochodow stojacych w korku). Wiec albo zlecono analizy, ktore nie przedstawiaja stanu faktycznego (czyli wyrzucono nasze pieniadze w bloto), albo analizy sa OK, ale "fachowcy" z urzedu miasta nie potrafia ich przeczytac bo mysla, ze poslugujac sie srednia z calej doby mozna przdstawic sytuacje w kazdej poszczegolnej godzinie doby. Tak czy siak UM kompromituje sie probujac nam wmowic, ze to co widzimy to tak naprawde nie jest to co widzimy.

  0 0
 • ~qwerty 2010-01-26 16:30:10

  charlie01: zastanow sie - czy droga jest za waska? nie sadze. pewnie byloby lepiej, gdyby byla szersza, ale co to da? auto dojada do waskiego gardla szybciej - i tyle. jakby droga byla za waska, to takie korki tworzylyby si ena calej jej dlugosci. a tworza sie tylko przy wiadukcie, wiec to swiadczy o tym, ze problemem jest wiadukt.

  0 0
 • ~rodzyn 2010-01-26 16:39:21

  Mówicie tylko, że wiadukt jest za wąski i jego poszerzenie zlikwiduje korek. Głupota i dziadostwo. Zastanówcie się jaki procent samochodów skręca na tym rondzie na obwodnicę w stronę pks-u? Niewiele w porównaniu z jadącymi w stronę Raciborskiej czy jadących prosto. Poszerzenie wiaduktu pomoże utworzyć najwyżej zjazd w prawo z pominięciem ronda. I co z tego skoro większość pojazdów dalej będzie tkwiła w korku. Zamiast bawiąc się mostem pkp za ogromne pieniądze lepiej pomyśleć o budowie jakiegoś bezkolizyjnego węzła z wiaduktami nad torami ale na to nas nie stać. Wolę aby budowa ekspresówki ruszyła.

  0 0
 • ~LondOn 2010-01-26 16:40:43

  ja nawet nie mówie, że brakuje w rybniku dróg dwupasmowych i brakuje obwodnicy, bo to co mamy to przestaje być obwodnicą w obliczu wchłaniania i budowy przy niej nowych myjni, magazynów czy biurowców. ta droga przestaje pełnić funkcję obwodnicy. nie mniej jednak dalej ma ona taki cel. i fakt że badania są chyba zebrane z całej doby. akurat wiem jak wygląda sytuacja przy Wodzisławskiej i w nocy jeżdżą tam praktycznie same tiry. to pewnie winduje statystyki tranzytowe w górę... ale jak ktoś trafnie zauważył, w korku stoją jedynie ludzie z lokalnymi blachami i żadna autobana czy bypass drogi racibórz pszczyna nie załatwi sprawy

  0 0
 • ~LondOn 2010-01-26 16:42:32

  rodzyn, kto mówił o jednym prawoskręcie? ja mam na myśli 2 dla wjeżdżających na wodzisławską i zjeżdzających z niej

  0 0
 • ~M 2010-01-26 16:47:42

  @benek - to była tylko taka metafora :). Pozdrawiam.

  0 0
 • ~rodzyn 2010-01-26 17:00:20

  LondOn wjeżdżających skąd na wodzisławską i skąd zjężdżających. Poprawa wiaduktu nic nie da jeśli za nim dalej będzie takie małe rondo. JAkoś dwóch prawoskrętów nie potrafię sobie w tej sytuacji wyobrazić...musisz mi to narysować najlepiej ;) Weź pod uwagę dodatkowe podpory pomiędzy jezdniami bo wiadukt będzie miał zbyt małą nośność wtedy

  0 0
 • ~zwyklyobywatel 2010-01-26 17:05:04

  PO CO TEN WIADUKT PRZEBUDOWYWAĆ? potem będzie tak jak na kotucza do ronda gliwickiego - cwaniaki będą jeździły wolnym pasem do skrętu w prawo i sie beda potem pchać na rondzie zeby skrecic na wprost, albo na gliwice... pomijam juz pytanie które sobie zawsze zadaje po parenastu minutach grzecznego stania(chociaz też mi sie spieszy-jak każdemu...): GDZIE JEST POLICJA, albo STRAŻ MIEJSKA...

  0 0
 • ~rybnickicaly 2010-01-26 17:10:13

  Ten Prezydent musi odejść ! Oby nie został wywieziony na taczce gnoju ! To już jest nudne, że już u schyłku swojej prezydentury w Rybniku tak manipuluje informacją. W tym akurat jest mistrzem, a "wścipski" Wrana czepia się i pokazuje prawdę ! Pszczyna-Racibórz to hit jego na wybory po raz kolejny!

  0 0
 • ~LondOn 2010-01-26 17:56:42

  rodzyn:
  http://www.zumi.pl/namapie.html?&loc=Rybnik&Submit=Szukaj&long=18.5183606&lat=50.091531&type=2&scale=1a&svActive=false
  podpora pomiedzy zmiesci sie akurat na wysepce pomiedzy pasami ;)

  http://www.zumi.pl/namapie.html?&loc=Rybnik&Submit=Szukaj&long=18.529196&lat=50.084912&type=2&scale=1a&svActive=false

  0 0
 • ~qwerty 2010-01-26 18:01:57

  zwyklyobywatel - no te cwaniaki to jada prawym pasem, zeby wcisnac sie w dwudziestometrowe szpary tworzone przez CIOTY, ktore nie umieja jechac w korku blisko siebie (zeby zmniejszyc dlugosc korka), bo przeciez musza miec 20m przerwy, zeby zdazyli zahamowac, jakby ten przede nimi zahamowal.

  0 0
 • ~ 2010-01-26 18:59:23

  Qwerty - podobnie jak cioty które jadą w dół Kotucza i trzymają 20 m odstępy. Potem samochody nie potrafią zjechać z ronda co generuje już korki na wszystkich dojazdach do ronda.

  0 0
 • ~wojto 2010-01-26 19:52:27

  MZ problemem nie jest wąski wiadukt ale za małe rondo i kiepsko startujący kierowcy oraz leniwce bez migaczy. BTW dlaczego nikt nie pisze o korkach przy "s.p. kamyczku" Tak sytuacja przecież jest identyczna tylko że widoków na poprawę nie ma wcale.

  0 0
 • ~lakiluck 2010-01-26 20:16:06

  ale poszerzenie wiaduktu nic nie daje bo za pare metrów są światła i się korek robi, ludzie rozumiecie to ??

  0 0
 • ~dawidKobus 2010-01-26 20:26:59

  Jakiś czas temu pisałem na ten temat na portalu mojej dzielnicy. Szkoda, że nie rozwinięto tej inwestycji o rozwiązania umożliwiające płynniejszy ruch pojazdów. Polecam lekturę: http://www.smolna.rybnik.pl/n/wodzislawska_remont_pomysl_kobus/476 to propozycje tylko pod rozważenie i dyskusję były... szkoda, że już niestety nie są

  0 0
 • ~Bonasara 2010-01-26 20:35:56

  Tak najłatwiej napisać, że Prezydent nie jest zainteresowany modernizacją wiaduktu i czekać na reakcje społeczeństwa (zapewne "niezamierzony" zabieg ). Swoją drogą bardzo dobrze, że pojawiła się informacja na stronie urzędu z konkretnymi informacjami dotyczącymi przebudowy tej drogi może niektórzy przestaną utożsamiać ten WYGRANY przez Miasto projekt z przebudową wiaduktu ii docenią, że takie środki zostały w ogóle pozyskane. Jedyne co potraficie to narzekać.

  0 0
 • ~auralfloat 2010-01-26 20:40:10

  rodzyn, najlepszym wyjściem wg ciebie będzie zostawić wiadukt w spokoju i zwiększyć rondzio. Przypominam panu A.F., że ulica Wodzisławska jest wciąż drogą o charakterze międzynarodwym - dalsza część ul. Gliwickiej, prowadząca do granicy z Czechami. Może rzeczywiście wszystko jest opóźnione w nadziei na szybkie otwarcie autostrady A1 do samej granicy?

  0 0
 • ~rodzyn 2010-01-26 20:48:06

  Dobrze LondOn, ale jak już wspomniałęm zjazdy w prawo to nie wszystko. Staram się zrozumieć urzędników i prezydenta, bo wąskie wiadukty w Polsce to codzienność w każdym mieście. Trudności negocjacji w pkp mają wszyscy a kolej wciąż nie ma pieniędzy na remont torowiska w całym kraju dlatego inwestuje się w główne trasy, albo w mniejważne ale o gorszym standardzie. Jak wiemy tory nad tym nieszczęsnym wiaduktem były remontowene jakieś niecałe 2 lata temu. Poszerzono nieznacznie przejazd na ul. Zebrzydowickiej. Remont wiaduktu na wodzisławskiej oznacza dla pkp straty i opóźnienia transportu z powodu prowadzenia ruchu przez stację Rybnik Towarowy. Niedawno krytykowaliście prezydenta za to, że zgodził się na wymianę latarni w całym mieście a część nie należy do miasta a teraz macie problem, że nie przebuduje wiaduktu, który należy do miasta. Dla przykładu Wrocław - wiadukt w pobliżu placu Kromera http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&loc=Wroc%B3aw%2C+Boya-%AFele%F1skiego+50&Submit=Szukaj&cId=&sId= ; przykład drugi - Katowice Mikołowska (po 2 pasy ruchu w każdą stronę ale i tak zbyt mało), Kraków wiadukt przy dworcu pkp... to jest takie gadanie rodem z gliwickiego urzędu miasta a leci to tak: Szoka, że pkp nie znajdzie pieniędzy na modernizację mostu koło węzła sośnica, pociągi pod nim wprawdzie nie jeżdżą, ale będzie to ogromne utrudnienie dla kierowców bo stanowi on wąskie gardło...ale nikt nie wspomina o tym że ul. Pszczyńska od jakiegoś kilometra ma po jednym pasie :P

  0 0
 • ~kirk 2010-01-26 21:31:49

  Skoro za korki odpowiedzialni są: wąski wiadukt, małe rondo i duży ruch lokalny, a wyeliminowanie jednej z tych przyczyn nie rozwiąże problemu, to znaczy, że po wyremontowaniu Wodzisławskiej kierowcy będą dalej stać w korku, tylko na lepszym asfalcie.

  Wniosek? Skoro będziemy skazani na stanie w korkach (przynajmniej do oddania A1, bo wierzę, że ona odciąży znacznie DK 78), to proponuję na skrzyżowaniach i wszystkich innych miejscach narażonych na długotrwałe stanie samochodów zastosować nawierzchnię betonową. Co prawda droższa, ale przynajmniej odporna na nacisk. Przykład wiślanki w Żorach pokazuje, ze beton sprawdza się (Zachód i Skandynawia już dawno doceniły beton na drogach). Pytanie czy Fudalemu, tak przecież chcącemu uchodzić za postępowego, wystarczy wyobraźni, żeby zdecydować się na beton.

  0 0
 • ~ 2010-01-26 22:57:10

  Beton drogi kirku, to nami rządzi, począwszy od samorządu na nierządzie na wiejskiej kończąc :)

  0 0
 • ~rybnickicaly 2010-01-27 00:11:19

  Nie ma co polemizować ! Ten prezydent już sie skończył ! Nie ma informacji w mediach o nim żeby czegoś nie kręcił ! -O przepraszam, jak 100-letniej Rybniczance życzenia składał to faktycznie nie "kitował". Co się tematu chwyci to lawiruje, obiecuje gruszki na wierzbie- dinoparki , wirtualne drogi, szczelny budżet, milion mieszkań dla milionowego obywatela naszej metropolii..... Niedawno jak tego słuchałem to usmiechałem się pod nosem, ale teraz to już jest do płaczu> Podziwiam Prezydenta Fantastę - możeby książkę napisał o swoich urojeniach...

  0 0
 • ~werkk 2010-01-27 07:32:54

  Jeśli wiadukt byłby poszerzony a jezdnia miała by 2 pasy ruchu w każdym kierunku wtedy światła które by musiały być nie hamowały by ruchu w takim stopniu jak obecnie. Ale pomarzyć każdemu wolno o takiej drodze.

  0 0
 • ~buchu 2010-01-27 08:06:22

  Codziennie przejeżdżam pod opisywanym wiaduktem i to w godzinach kiedy tworzą się największe korki. Najrozsądniejsze było by rozwiązanie jakie przytoczył LondOn wskazując rondo Levin. Tam większych korków nie ma. Tylko na rondzie irlandzkim zjazdy musiałyby być dłuższe aby pomieściły więcej aut, a z tym jest problem bo na takie zjazdy nie ma miejsca. Dodatkowo ktoś wspominał, że kolejną przeszkodą są światła na skrzyżowaniu wodzisławska-nacyńska-plebiscytowa. Część prawdy w tym jest bo jak widzę jak kierowcy wymijają się na tym skrzyżowaniu to człowiek zastanawia się kto im dał prawo jazdy. Chodzi o kierowców skręcających w lewo z Nacyńskiej i Plebiscytowej. Skrzyżowanie równorzędne a oni sobie drogę zajeżdżają. Sam remont nawierzchni jest jak najbardziej pożądany, bo te wyrwy które są obecnie w znakomity sposób wymuszają na kierowcach praktycznie zatrzymanie samochodu i pokonanie ich w żółwim tempie. Mam nadzieję, że remont będzie wykonany jak ulicy Gliwickiej czyli od podstaw. Najbardziej śmieszą mnie wypowiedzi, że jak będzie A1 do granicy to zmniejszy się natężenie ruchu na DK78. Takie gdybanie to można sobie podarować. Takie słowa nie powinny paść w ogóle. To może pogdybamy co należało by zrobić jakby nie było A1. I chyba takie rozmowy dały by najlepszy efekt. To tak jakbyśmy czekali aż sąsiad odśnieży podjazd bo też z niego korzysta. Czemu my Polacy czekamy aż ktoś zrobi coś za nas zamiast sami wziąć się do roboty?

  0 0
 • ~kirk 2010-01-27 08:59:19

  buchu, a nie powinny cie śmieszyć wypowiedzi o czekaniu na A1 - Rybnik nie jest samotną wyspą, tylko miastem, którego drogi wchodzą w krajową sieć. Choćby chciał, nie jest w stanie sam rozwiązać swoich problemów komunikacyjnych.

  0 0
 • ~qwerty 2010-01-27 09:51:40

  kirk - powinny Cie smnieszyc wypowiedz i A1, bo korek tworzy ruch lokalny. Ludzie jezdza pomiedzy Rybnikiem i Wodzislawiem. Ci ludzie nie zaczna uzywac A1 jak beda mieli podjechac z cenrtum Rybnika do Wodzislawia. Wiec korek zostanie. To ruch lokalny, wiec musimy sobie z nim poradzic lokalnie. Ktos tu wczesniej powiedzial, ze poza godzinami szczytu wiekszosc samochodow jezdzacych Wodzislawska to TIRy it. I to wlasnie ten ruch tranzytowy poza szczytem zmazuje obraz rzeczywistosci, gdy nasi urzednicy patrza na "analizy ruchu". Sa po prostu glabami i nawet nie zdaja sobie sprawy z tego, ze srednia to tylko srednia, a korki sa w lokalnych szczytach, ktore moze trwaja 15% calej doby.

  0 0
 • ~benek 2010-01-27 10:19:27

  Jakie korki? To najwyżej loklane utrudnienia w ruchu w godzinach szczytu. Pojeździjcie najpierw po dużych miastach, gdzie faktycznie występują korki, a potem piszcie dyrdymały. No ale jeśli ktoś jeździ samochodem tylko na trasie Rybnik-Wodzisław, to każdy stop na światłach będzie dla niego korkiem. Szanowni Państwo, trochę rozsądku!

  0 0
 • ~ 2010-01-27 10:43:49

  Benek - jeśli odcinek 200 -300 m pokonujesz samochodem w 15 - 20 min to jest to już poważny korek, a takie zjawisko występuje notorycznie nie tylko na wodzisławskiej, ale też na wyzwolenia, kotucza w dwie strony , na rondzie obok plazy, na wiejskiej, przy wjeździe na rudzką z energetyków. I takich przypadków jest mnóstwo. Jeżdżę dużo po wszelkich miastach , kilka tygodni temu w okresie przedświątecznym np Łódź, Wrocław, Kraków - to chyba już są trochę większe miasta i tam też są korki niektóre sporo większe, ale większość niczym nie ustępuje naszym rybnickim korkom, a więc możemy "być dumni" , że w 140 tys mieście są takie same korki jak w kilkusettysięcznym. W Rybniku nie mamy żadnych obwodnic, bo to co jest to żadna obwodnica tylko jakiś "bypasik". Szkoda ,że nikt nie pomyślał podczas budowy , a by zrobić to do porządku, byłby teraz mniejszy problem. Teraz mamy do Rybnika praktycznie tylko 4 wjazdy z wąskimi gardłami i wszędzie ciężko wjechać w godzinach szczytu (Mikołowska w stronę Katowic i A1, Żorska w stronę żor i A1, Wodzisławska w stroę Wodzisławia i Gliwicka w stronę Gliwic), w pierwszym i drugim przypadku wyjazdy na autostradę, w drugim , alternatywna droga bezpłatna dla autostrady. Wniosek - po otwarciu autostrady można liczyć tylko na to ,że Tiry będą jechać autostradą i przynajmniej ich ubędzie na drogach,, a reszta ruchu i tak pójdzie przez Rybnik a my zostaniemy z przysłowiowym palcem w...........

  0 0
 • ~rodzyn 2010-01-27 10:47:11

  Jeżeli waszym zdaniem jedynie prawoskręty załatwią sprawę to przecież prezydent proponuje zrobienie jednego od strony wodzisławskiej bo tam stoi się najdłużej. To ma być droga, która prowadziłaby pod mostem w okolicach Nacyny. Ale widzę, że łatwiej wam krytykować każdą próbę poprawienia tego stanu. Uważam, że opierając się na takiej koncepcji możemy opracować wspólną koncepcję rozwiązania i przedstawić ją urzędowi. Z obwodnicy w stronę Wodzisławia można by zjechać ulicą Ujejskiego. Gdyby koło wiaduktu postawić światła to zablokują one rondo przy Reymonta tak jak dzieje się to na rondzie Gliwickim i światłami na Kotucza. pozdrawiam

  0 0
 • ~ECh 2010-01-27 11:12:16

  Nawet nie wiedziałem, że w Rybniku jest tylu inżynierów od spraw drogowych. Urzędy i firmy prywatne czekają na Was z otwartymi rękami, a Wy się tu marnujecie na tym forum.

  0 0
 • ~ 2010-01-27 11:19:58

  Nie trzeba być inżynierem "od spraw drogowych" ,żeby stwierdzić, że Rybnik jest nieprzyjazny kierowcom. Tak jak nie trzeba być księgowym żeby rozliczyć swój podatek, nie trzeba być elektrykiem,żeby zmienić żarówkę i bezpiecznik, lekarzem ,żeby nakleić plaster na skaleczenie, i nie trzeba być Erykcholem , który widocznie chce żeby na wszystko dawali "papier" i tworzyły się kolejne socjalistyczne korporacje.

  0 0
 • ~qwerty 2010-01-27 11:59:08

  zaproponowane przez Prezydenta rozwiazanie malo pomoze na rozladowanie ruchu skrecajacego z Wodzislawskiwj w prawo bo: 1.nie ma mozliwosci zrobienia pasa rozpedowago dla wlaczajacych sie w prawo (zaraz za droga dochodzaca do obwodnicy jest most, ktory jest za waski na dodatkowy pas), 2. wlaczenie sie do ruchu bedzie tam utrudnione, poniewaz w tym miejscu wszystkie samochody jada po obwodnicy z predkosciami 60km/h i wiecej 3. jesli tylko jedno auto bedzie z tej drogi chcialo pojechac prosto lub skrecic w lewo, to zablokuje mozliwosc wlaczenia sie do ruchu stojacym za nim samochodom na dluzsza chwile. Rozwiazanie z prawoskretem przy rondzie niweluje te problemy, bo po skrecie jest miejsce na zrobienie pasa rozpedowego, ruch zjezdzajacy z ronda dobrze zmiesza sie z ruchem zjezdzajacym z prawoskretu, bo te dwa strumienie beda mieszaly sie przy stosunkowo malej predkosci (takie rozwiazanie znakomicie dziala przy b. Polmozbycie - wjazd od strony Gliwic, mimo iz pas rozpedowy nie jest tam wcale taki dlugi). Aby rozwiazanie z prawoskretem dalo jeszcze lepsze efekty, trzebaby na Wodzislawskiej wybudowac dosc dlugi (moze do 100m) pas dla skrecajacych w prawo. Dzieki temu ci, ktorzy chca skrecac w prawo juz 100m przed rondem "wylacza" sie z kolejki samochodow jadacych na rondzie prosto lub w lewo.

  0 0
 • ~cv32 2010-01-27 13:16:40

  Kolejny wspaniay pomysl naszego "kochanego" Prezydenta. Remont ulicy wodzisawskiej (ktory bez poszerzenia wiaduktu nic nie zmieni) i rownoczesne zamkniecie wiaduktu na ulicy raciborskiej! Proponuje zrobic jeszcze jakis maly remoncik na ulicy chwalowickiej, a caly ruch puscimy ulica Kwiotka(Rybnik Beata) na
  Jejkowice i Zebrzydowice. W ten sposob odetniemy wszystkie dzielnice poludniowe od centrum. Nic tylko pogratulowac...

  0 0
 • ~cv32 2010-01-27 13:24:20

  Kolejny wspaniay pomysl naszego "kochanego" Prezydenta. Remont ulicy wodzisawskiej (ktory bez poszerzenia wiaduktu nic nie zmieni) i rownoczesne zamkniecie wiaduktu na ulicy raciborskiej! Proponuje zrobic jeszcze jakis maly remoncik na ulicy chwalowickiej, a caly ruch puscimy ulica Kwiotka(Rybnik Beata) na
  Jejkowice i Zebrzydowice. W ten sposob odetniemy wszystkie dzielnice poludniowe od centrum. Nic tylko pogratulowac...

  0 0
 • ~ECh 2010-01-27 13:50:56

  Joseph - masz 100 % racji, nic nie trzeba umieć, na niczym nie trzeba się znać ... wystarczy być Polakiem, bo my w naturze to mamy, że wszystko wiemy najlepiej i na wszystkim się znamy. Wybacz, ale Twoje argumenty o plastrze czy żarówce są bardzo słabe. Przecież ten artykuł nie dotyczy przekopania rowu na ogródku, tylko modernizacji drogi krajowej. Stąd biorąc pod uwagę skalę problemu, to ja naprawdę wolałbym aby operacje przeprowadzał lekarz, a nie człowiek który raz w życiu przykleił plaster, a projektowaniem linii energetycznych zajmował się elektryk, a nie spec od wkręcania żarówek. I z całym szacunkiem, nie ma to nic wspólnego z tworzeniem jakiś korporacji.

  0 0
 • ~Sajgon 2010-01-27 13:54:41

  CV32 masz absolutną rację.. Dodam od siebie, widać gołym okiem jak nasza lokalna władza jest pewna siebie butna i próżna. Rybnik com pl napisał prawdę a oni się obrażają. Mam nadzieje ze droga redakcja będzie konsekwentną i rzetelna dalej tak jak to udowodniła tymi artykułami Bravo!!! Nie musicie się bać Prezydenta bo to już ostanie jego tchnienia w urzędzie. Reakcja na wasze artykuły jego najbliższego otoczenia są doskonałym przykładem, iż Fudali się skończył. Mamy gdzieś twoje remonty, które nie dają żadnych konkretnych ułatwień..

  0 0
 • ~benek 2010-01-27 14:01:38

  @Sajgon, Rybnik.com.pl napisał bzdury, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. A już wciskanie kolejowego wiaduktu miastu jest ogromną ignorancją. @Joseph - jednak trzeba być być lekarzem, aby leczyć; księdzem, aby spowiadać; architektem, aby projektować; nauczycielem, aby uczyć i ciu.em takim jak ty, aby pisać takie rzeczy:) Głowa do góry!

  0 0
 • ~~BG 2010-01-27 14:04:48

  ~benek a kim trzeba być żeby pozwolić tak zakorkować to miasto?

  0 0
 • ~magik 2010-01-27 14:33:38

  Trzeba być Adamem Fudalim i jego klika z BSRu Bardzo Starzy Ludzie hehhee bez wyobraźni, wykształcenia, uczciwości.... banda populistów i pseudo-fachowców. Oto cała nasza władza w Mieście w pigułce. Całe korki zaczęły się od postawienia w centrum miasta dwóch molochów Focusa i Plazy. Wszyscy tam muszą przecież jakoś dojechać więc walą środkiem Rybnika bo inaczej się przecież nie da. Jak do tego dorzucimy godz szczytu, tragedia. Ludziska z Zamysłowa na Ul Kościuszki jechałem wczoraj prawie 55min. Miasto z tych centrów handlowych nic nie ma poza właśnie korkami. Widać dziś, po czasie iż Prezio się pomylił z umiejscowieniem ich. Dziękujemy Adam... ale nie musisz się przejmować Ty po prostu nie masz wyobraźni trudno życie. Grunt to się ciebie teraz jak najszybciej pozbyć.

  0 0
 • ~Sajgon 2010-01-27 14:39:46

  Sajgon. Na pytanie Grzsika odpowiadam także ADAM FUDALI. Co z tego, że miasto ma taka geometrię ulic... To już wiadomo od dziesięcioleci, więc zwalanie wszystkiego na charakterystykę miasta i architekturę jest błędem. Polityka Prezydenta przez te lata polegała na wypchaniu centrum czym się da. To spowodowało korki. Magik dobrze mówisz Focus i Plaza tez mają w tym wielki udział. Korki zawdzięczamy FUDALEMU... Co do rybnik.com.pl drogi Benku to nie masz racji. Wszyscy wiedzieli już dawno, że poszerzenia wiaduktu nie będzie bo prezydentowi się tego załatwiać najzwyczajniej nie chciało. Proste. I napisali jak było i tak wg mnie delikatnie z nim postąpili.

  0 0
 • ~rodzyn 2010-01-27 16:19:19

  Centra handlowe dały wiele miejsc parkingowych...ciekawe ile razy bywasz w nich właśnie ?? Gdyby nie one to bylibyśmy wiochą jak Wodzisław itp.

  0 0
 • ~ula 2010-01-27 16:26:01

  czasami jest mi wstyd, gdy czytam te opinie. Ja jestem dumna z mego miast , Cieszę się , że jest u nas Fokus i Plaza ,że gdy przyjeżdza rodzina z daleka są zachwyceni miastem. I jest to zasługo władz .. jak wyglądają miasta sąsiednie dobrze widać i chyba tylko szkoda mi PM Fudalego bo gdyby nic nie robił to byłoby ok . Byłby super i jaki jest korek --- zamknąć szybciej urząd nie rejestrowć aut, jeździłyby wozy drabiniaste itp.Powinien Fudali pamiętać , że błędów nie popełnia ten kto nic nie robi . Dlaczego nie bierze przykładu z POkemonów . Jaśnie oświecony Tusk i Krząkała na którego głosowałam powinien być dla niego przykładem . Panie prezydencie po co wodzisławska po co mają pana krytykować ... Pokemony są mądrzejsze jak się nic nie robi ma się poparcie .... do następnej kadencji tylko gdy OBIECA PAN , ŻE ZGODNIE Z LINIĄ POkemonów NIC PAN NIE BĘDZIE ROBIŁ . Wszyscy na tym portalu będą zadowoleni

  0 0
 • ~magik 2010-01-27 17:13:20

  Tak tylko ze zarówno do jednego jak i drugiego centrum handlowego w którym znajduje się parking o jakim piszesz RODZYN trzeba jakoś dojechać prawda?? Samochody skrzydeł nie mają ani się jeszcze teleportować nie potrafią..... I tworzą się korki w centrum . Bo centra handlowe są w centrum Rybnika a wystarczyło nieco postawić się inwestorom i wynegocjować inne miejsce. Niestety ten SuperPrezio jest nieudolny i nam zapchał miasto.... Brak wyobraźni potwierdzony znów.. niestety... Odejdź starcze...

  0 0
 • ~cv32 2010-01-27 17:53:18

  Do deszcz333:
  Jasne najlepiej naobiecywać jak Pan Fudali nadmuchać budżet i nie wykonać 75% założonych inwestycji "ciemny lud i tak to kupi" Twoje komentarze nadają się znakomicie do gazety Fudalowej tzn rybnickiej.

  0 0
 • ~ 2010-01-27 19:26:07

  erykchol nie zgodzę się z tobą. W tym chorym kraju przecież prawodawstwo dąży właśnie do tego, aby byle skaleczenie mógł ci opatrzyć dyplomowany lekarz, korki w domu mógł wymienić tylko certyfikowany podwójnie i dyplomowany elektryk, PITa rozliczać tylko doktor ekonomii z koncesją na wypełnianie PITa, bo inaczej będziesz znachorem, przestępcą podatkowym, a w przypadku kiedy sam sobie panele zrobisz w domu zamiast zatrudnić koncesjonowaną firm budowlaną, to jesteś przestępcą gospodarczym bo świadomie zaniżasz krajowe PKB. DO tego to zmierza. Paranoja. Przykład tego masz doskonały w Rybniku, gdzie to tabuny wykształconych i ciąglę dokształcajacych się za nasze pieniądze urzędników nie jest w stanie rozwiązać podstawowych problemów miasta, a nawet jak coś im uda się załatwić, to powoduje to automatycznie 4 inne problemy. To jest właśnie Polska o której piszesz.

  0 0
 • ~mily pan 2010-01-27 19:45:02

  Rybnik sie ludziom podoba tylko PRYSZCZA z PO nie za bardzo ale ze nadchodza wybory to mlody aktyw sie uaktywnil.Ja czekam spokojnie na wybory bo wiem ze Fudali wygra a mienoty z PO tylko OBIECYWAC umia i CUDA robic a to jest troche za malo zeby Rybnikiem rzadzic.

  0 0
 • ~~BG 2010-01-27 19:52:03

  ~bogdann55 zdrajco tobie cuda są niepotrzebne ,ty się kręcisz tam gdzie dają po 20.000

  0 0
 • ~qwerty 2010-01-27 20:13:05

  bogdan55 - nie zebym byl zwolennikiem PO (bo akurat nie jestem), ale musisz przyznac, ze na dwie najwieksze sciemy ostatnich dwoch lat sie nie dali nabrac - mam na mysli pol-scieme w postaci kryzysu (rzad powtarzal, ze kryzysu nie bedzie i nie bylo - w 2009 mamy wzrost PKB, nawet Bank Swiatowy musial zmienic swoja prognoze co do tego), a druga sciema, ktora wlasnie teraz wychodzi na jaw to niby-pandemia grypy. PO tez sie nie dalo nabrac, a np. Francja nakupila niesprawdzonych szczepionek wywalila na to zdaje sie miliard ojro, a zaszczepili sie chyba 5% spoleczenstwa i jakos nie mieli milionow zgonow z powodu grypy. A Ty i inni nadal dajecie sie nabierac na sciemy Fudalego ;) troche mniejsze sciemy, ale zawsze sciemy ;)

  0 0
 • ~mily pan 2010-01-27 20:36:21

  Zapomniales dodac qwerty ze bezrobotnych teraz mamy 12 % jak PiS konczy lbylo 7% ze zadluzenie panstwa to 250 miliardow za PiS bylo 120 miliardow ze dziura budzetowa to 50 miliardow za PiS bylo 20 miliardow a to tylko dwa lata rzadow PO, to sa wlasnie te CUDA.Miasto dostalo 35 milonow darmowej kasy na drogi prawie sukces ale nie dla was PRYSZCZE dla was to porazka bo wy chcecie gnoic Fudalego to was CEL

  0 0
 • ~ula 2010-01-27 21:39:37

  bogdann55 - ja głosowałam za PO i teraz się tego wstydzę Liczyłam , że jak będą mieli większość to zreformują to co obiecali ale ... tylko obiecali i mamy to co mamy . Wszyscy młodzi wracają z Angli . reformę i podatek liniowy już ... nie mówiąc o służbie zdrowia - koszmar . Moja mama do kardiologa zapisała się już na maj a operacja oczu ... 2012 , Wolę aby miastem nie rządziła partia bo zawsze będzie musiała wykonywać to co każe góra a nie to co chcemy tu na dole . I niech mi ktoś nie mówi , że jest inaczej . Wystarczy zobaczyć jak to jest w gospodarce Elektrownia Rybnik - kiedyś dyrekcja u nas teraz w Krakowie .... Kiedy było lepiej ????

  0 0
 • ~nikodem1 2010-01-27 21:50:43

  bogdann55 - choć jeden rozsądny na tej stronie ................ większość nic jeszcze w życiu nie zrobiła ale marudzić i krytykować potrafi

  0 0
 • ~wawokanin 2010-01-27 22:05:46

  Kurde szkoda tej drogi bo znowu będą korki czyli bez zmian. Obiektywnie patrząc to Fudali już się wypalił i potrzeba nam kogoś nowego. Dziś jeszcze nie wiadomo kto wystartuje w wyborach ale nie da się ukryć. Liczą się dwa ugrupowania: wypalony i poniekąd skompromitowany BSR no i nasza kochana Platforma. Reszta nie ma szans nie czarujmy się. Widząc wypalenie pana Prezydenta chce aby ktoś nowy, silny i z klasą zajął się Rybnikiem. Nie psioczył bym tak na to PO bo jest całkiem okej moi drodzy i taka prawda pozdrawiam. Rządzą Polską dobrze może bez fajerwerków ale jest spoko :)

  0 0
 • ~cv32 2010-01-27 22:22:34

  bogdan555 co ma poszerzenie wiaduktu do Rządu PO bo nie za bardzo rozumiem. Dla mnie jako mieszkańca liczy się dojazd do centrum i powrot (a wodzisławska jeżdżę bardzo często). nie ważne czy w Rybniku rządzi BSR z PiSem czy Platforma chciałbym, żeby decyzje naszych przynosiły kozystne dla mnie efekty. Chce do Rybnika dojechać w 10 minut a nie w 40, chcę żeby był w każdej dzielnicy orlik9 a przynajmniej w wiekszości) a jak na razie nawet Żory nas w tej statystyce wyprzedzają i chcę zaparkowac w centrum; zapłacić za to ale i mieć pewność, że niei urwę sobie miski olejowej wjeżdżając na parking przy ul. Hallera. Czy naprawdę tak duzo wymagam od Pana prezydenta?

  0 0
 • ~Teddy 2010-01-27 22:24:52

  Nie wiem czemu Pan Redaktor tak się tłumaczy? Bo napisał coś niewygodnego o działaniach Prezydenta??? O tym, że w mieście realizowane są wyłącznie inwestycje, które mają "konkretny wymiar finansowy" dla Prezydenta wiedzą już chyba wszyscy i nie będzie inwestycji na rzecz miasta bo... dług za kanalizacje mamy horrendalny, a jakie są problemy z jego spłata dowiemy się po zmianie władzy. Dwa: 3 kadencja to juz tylko załatwianie własnych interesów, bo niewiele się wydarzyło, a po trzecie: co można jeszcze zrobić w tym mieście skoro centrum zapchało się tak jak się zapchało przez idiotyczne pomysłu a przyciągać do miasta już nie am kogo, bo kto może to ucieka z tego zaścianka :-( Takie ambitne plany rewitalizacji miasta i co? Wszystko spaliło na panewce bo co to za rozwojowe miasto gdzie funkcjonują tylko sieci handlowe??? A pomysły odkorkowania miasta, inwestycje na programy analiz ruchu jakie wywalono w błoto, projekty obwodnic, autostrad itp. są tak samo iluzoryczne jak budowanie estakad nad nad Rybnikiem i rybnickiego autobusowego "metra". Bracia Grimm mieli baśnie bardziej realne niż pomysły władz Rybika :-( Oj nie wyobrażam sobie problemów jakie będzie miał następny Prezydent. Osiwieje chyba w ciągu jednej nocy i Boże broń, żeby po raz kolejny przeszedł Pan Fudali !

  0 0
 • ~AntyFudali 2010-01-27 22:39:24

  Już to mówię od dawna że należy w tym roku Rybnikowi zafundować nowe władze liczę na mobilizację w wybory drodzy państwo z tego forum ale i nie tylko :) Teddy dobrze powiedział Fudali bajkopisarz więc go odeślijmy do krainy 1000 i jednej baśni... To na pewno nie jest Rybnik hehe :P

  0 0
 • ~Bonasara 2010-01-27 22:54:05

  Gdyby połowa ludzi przerzuciła się na rower, komunikację miejską albo przynajmniej nie woziła wygodnej i szanownej d... pod same drzwi to korków było by zdecydowanie mniej. Wystarczy spojrzeć po autach - w każdym siedzie jedna osoba a wszyscy zmierzają w tym samym kierunku (a wystarczyłoby trochę pomyśleć i się zsoliadryzować). Poza tym jaki efekt wymierny... liczba osób otyłych zdecydowanie by zmalała.

  0 0
 • ~qwerty 2010-01-27 23:14:01

  deszcz333 - odpowiem CI na dwie rzeczy, bo widze, ze nie masz zbytnio pojecia o czym piszesz. 1. podatek liniowy - w tej chwili ponad 90% obywateli placi podatek liniowy. tak do niego pijesz - a zarabiasz wiecej niz 85 tys, zeby tak o niego plakac? A co bys tak pwoiedziala, jakbys miala zaplacic liniowy 18%, ale zabraliby Ci kwote wolna od podatku (czyli de facto podatek mniejszy o ponad 500zl), zabraliby Ci ulge na internet, na wychowanie dzieci (ponad 1100zl na kazde dizecko rocznie)? Ciekawe czy wtedy bys tez tak krzyczala za liniowym. 2. Elektrownia Rybnik zostala sprzedana prawie 10 lat temu za cene mniej wiecej 20-letniego wypracowywanego przez nia zysku, czyli uzyskano cene dosc dobra, jak na tamte warunki,. Pieniadze poszly na latanie dziury budzetowej. Prywatyzacji dokonywaly wszystkie rzady 3 (i 4;) ) RP, bez wzgledu na opcje polityczna. Przeniesienie dyrekcji ER odbbyloby sie bez wzgledu na to czy premierem bylby X lub Y.

  0 0
 • ~buchu 2010-01-28 08:41:02

  Tak sobie czytam i czytam te komentarze i nasuwa się mi takie spostrzeżenie. Dlaczego my Polacy zamiast dyskutować tylko i wyłącznie na dany temat od razu rozłazimy się i zaczynamy wytykać kto i jakiej partii politycznej 'kibicuje'. Zaczynamy się obrzucać błotem bo ta partia to a ta tamto. Jedno jest pewne. Rybnik pod względem infrastruktury drogowej kuleje i to bardzo. O tym powinna być dyskusja i dlaczego tak się dzieje, a nie która partia to a która tamto.

  0 0
 • ~dawidKobus 2010-01-30 15:18:31

  http://www.smolna.rybnik.pl/n/wodzislawska_remont_droga_wiadukt_kobus/563

  0 0
 • ~rybnickicaly 2010-02-01 14:29:30

  Nasz Prezydent bajkopisarz chciał sobie dla siebie świat bajkowy w kamieniu urządzić ... a wodzisławskiej nie potrafi pokonać ! Słaby staruszek z niego -już czas jego odpoczynku. Ciekaw jestem jakie bajki Pan A.F. przygotował na rok wyborczy, bo zaczyna ładnie, naprawdę kosmicznie ! Mam nadzieję że jego plakaty dopuszczą promienie słoneczne na rybnicką ziemię ! Pozdrawiam wszystkich tych, którzy chcą nowego i młodego prezydenta !

  0 0
 • ~maniek96 2010-02-06 11:40:45

  nasz prezio to olewa, woli postawić parę biedronek niż się martwić kierowcami! Proponuję aby zmienić godło i zamiast szczupaka był tam kawałek asfaldu z dziurami a,haha. Pozdrawiam wszystkich kierowców oczekujących w korkach i wpadających w dziury

  0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jak oceniasz jedzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku?

Oddanych głosów: 1136