zamknij

Wiadomości

Od poniedziałku wchodzą nowe przepisy dla kierowców. Będą surowsze kary

2015-05-14, Autor: bf, źródło: KMP Rybnik
Od 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami. Co dokładnie zmieni się za kilka dni?

Reklama

Zmiana przepisów ma działać niczym bat na tych kierowców, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym, polegające w szczególności na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rażącym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości czy kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.

Zmiany w przepisach karnych

1. Kierowanie bez uprawnień

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.
Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

3.  Usunięcie pojazdu

W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.
Oceń publikację: + 1 + 8 - 1 - 6

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (19):
 • ~Wuipe 2015-05-14 12:38:08

  Powinni odbierać pojazdy a nie prawa jazdy - bez prawka pojedzie, ale jak nie będzie miał czym to na pewno nie. Przy pierwszym zatrzymaniu konfiskata pojazdu na 3 m-ce, później na 6 m-cy, a za trzecim razem przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Prosta matematyka (przy zatrzymaniu na 3-mce) => parking policyjny 33zł * 90 dób= 2970zł + laweta 300-400zł + mandat za dane wykroczenie... wynik w okolicach 4k zł może ostudzić zapał do jazdy wielu pijakom i wariatom drogowym. Tak, wiem, wartość niektórych pojazdów jest taka, że nie opłaca się ich odbierać, ale wtedy przepadną na rzecz SP. Można wprowadzić dodatkowe obostrzenie na zakaz rejestracji nowych pojazdów dla takich osób, możliwości są, a jeszcze raz uczulam na jedno - do roboty trzeba jakoś dojechać, bez prawka się to uda, bez auta już nie.

  6 1
 • ~jurempus 2015-05-14 13:42:47

  Z dnia na dzień kierowcy się nie zmianią...potrzeba kilka lat zeby cos sie zmieniło na drogach oraz prawdziwych zmianprzepisów dla poprawy bezpieczeństwa a nie przepisów żeby tylko kase nabijać

  8 0
 • ~daro 2015-05-14 15:47:45

  powinni zająć się też pieszymi a w szczególności motocyklami co mają zagięte celowo rejestracje to oni najbardziej zagrażają a po pijaneu nie jadą?? tylko kierowcy .. a co ku...z drogami dziurawymi ??? przez to nie ma wypadków a tak po za tym i tak będą jeżdzić nawaleni i tak bo nieroba jakaś co wali wino i nie ma dochodu to ma gdzieś tylko tacy wpadają a w ciupie to my zapłacimy im za super jedzonko i spanie do du..y

  14 0
 • ~mewa74 2015-05-14 15:48:33

  jurempus, które z tych wymienionych przepisów służą tylko nabijaniu kasy? Skoro kierowcy się nie zmienią, to może właśnie dotkliwa kara finansowa choć trochę ukróci ich zapędy. Nic tak nie boli jak wyskoczenie z 5-10 tysięcy złotych.

  0 8
 • ~birhow1 2015-05-14 16:14:41

  piotrusbartus1---zgadzam się z tobą kilku kwestiach PIESI (święte krowy)--MOTOCYKLIŚCI( dawcy -choć po wypadku takiego to już niema co PODAROWAĆ)---PIJANI (brak słów) ale jeżeli chodzi o DZIURAWE DROGI to CHYBA NIE JEST TAK ŻLE SKORO POPIEPRZAJĄ JAK MATOŁY.

  0 6
 • ~dziecko_neo 2015-05-14 16:45:28

  na szczęscie nowe przepisy nie obowiązują sędziów, prokuratorów, posłów i pozostałych z tekturką w portfelu, na której pisze immunitet. a to wszystko dla naszego dobra!

  50 0
 • ~matszw 2015-05-14 16:51:03

  Ja mam jedną małą prośbę do "kierowców". W godzinach 23-6 ograniczenie w terenie zabudowanym jest 60 - jedź 60 - nie 43, 6-23 jest 50 - jedź 50, poza terenem zabudowanym jest 90 - to JEDŹ 90! Myślisz że gdy zasuwasz 60km/h polami to nic Ci się nie stanie? Zapraszam na ulicę Gliwicką/Rybnicką o 15 - budzisz wtedy frustrację w ludziach, którym się spieszy i mogliby w tej chwili jechać przepisowe 90 - zmuszasz ich do wykonywania niebezpiecznych manewrów przy dużym natężeniu ruchu.
  Błagam! Ułatwiaj ludziom życie!

  21 0
 • ~daisy224 2015-05-14 17:48:09

  ~birhow1 Nie każdy motocyklista jest dawcą!

  4 0
 • ~Don C. 2015-05-14 17:59:12

  Nawet w stanie wojennym nie było tyle milicji/policji co dziś.Mieszkamy w państwie policyjnym z nakazami i zakazami z opresjami i kontrolami i już niedługo praw będziecie mieli tyle co w Korei Płn. Już niedługo za przekroczenie prędkości kary będą wyższe niż za gwałt czy rabunek.Także szanowni obywatele -gwałćcie i rabujcie bo to mała szkodliwość czynu i najwyżej "zawiasy"ale za nic w świecie nie jedźcie więcej niż 50km/h bo mandat najmniej 500 zł zabrane prawo jazdy i wyj* z roboty (bo jak dojechać?) Do tego czeka was rozwód z babą/żoną w konsekwencji wyp* z mieszkania/domu i koniec życia pod mostem jako kloszard.A wszystko to że kupiliście nowe auto i zatankowaliście do pełna żeby ratować budżet państwa. Ot chochot losu...

  22 0
 • ~jurempus 2015-05-14 21:51:38

  mewa ale co da kara finansowa...kto popełnia wykroczenia popełniac je będzie precierz dajny na to że ktoś jeżdżacy 100km/h nagle z dnia na dzien nie zmieni stylu jazdy

  0 5
 • ~ 2015-05-14 22:36:37

  Ja to chciałbym niebieskim dziś podziękować za 350zł i 10 punktów, za to że skrzyżowaniu chrobrego/3go maja celowo odwiedzili i nabijali statystyki tym, którzy rzekomo łamią prawo nie puszczając piszego. Drodzy policjanci, w momencie gdy nie stwarzam zagrożenia a moja widoczność nawet przy zachowaniu szczególnej ostrożności wynosi 0, to jak ja mam puścić pieszego, którego nie widać na pasach? Nawet jeśli go minę (2m od prawej stony auta) to jakie zagrożenie w tym momencie powoduję? ten kraj jest chory.

  4 0
 • ~konsior 2015-05-15 22:13:35

  ~shadyx przyjąłeś mandat więc nie becz

  7 0
 • ~xxxx 2015-05-15 22:38:52

  nie masz na mandat lub mieszkanie ? weź kredyt tak radzi głowa państwa, którego wg kolegów partyjnych nie istnieje

  11 0
 • ~orient 2015-05-17 13:11:49

  Te przepisy są dobre bo wielu zauważyło, że Polacy za granicą jeżdżą kulturalnie i spokojnie bo... boją się wysokich mandatów. A w Polsce szaleją. Myślę że to dobre przepisy. Ktoś wspomniał o motocyklistach - ci będą tracić prawko i płacić wysokie mandaty najczęściej bo oni nie boją się nawet w terenie zabudowanym jeździć powyżej 100 km/h. Co do pieszych to statystycznie prawie nigdy nie są przyczyną śmierci kierowców więc nawet jeśli sami wejdą na jezdnię w miejscu gdzie nie powinni - mogą sami za to "zapłacić" swoim życiem, natomiast smutne jest to że najwięcej pieszych ginie na przejściach dla pieszych - w Rybniku też takich wypadków nie brakuje. Więc jednak chyba to kierowcy nie zachowują ostrożności skoro nawet na pasach nie chcą ustępować...

  0 2
 • ~gudi21 2015-05-17 22:23:22

  Niestety te prawa nie obejmują członków osp którzy nie raz przekraczaja prędkość aby dojechać na czas alarmowania Osp. Kazda sekunda sie liczy. Powinni wprowadzic jakies oznakowania dla ludzi OSP

  3 0
 • ~norton 2015-05-17 22:57:09

  Po raz kolejny kierowcy ratują budżet naszego kraju. Ja rozumiem, że kwoty mandatów nie były "aktualizowane" kilkanaście lat bez przesady. Oczywiście immunitet naszych "dzielnych" posłów zwalnia ich od płacenia. Ciekawe kiedy nasza Straż Miejska rozpocznie polowanie z radarem.

  5 0
 • ~daro 2015-05-18 08:17:44

  niech zrobią cenę 1 litra paliwa 30zł i ubezpieczenie dzwigną razy3 to ludzi w ogóle nie będzie stać na samochód sku---y za chwile będziemy płacić OC za to że idziesz chodnikiem.Dziś na pewno niebiescy będą szaleć i pokazywać swoją nową broń KIEROWCY uważajcie nie najedż na linię przypadkiem milimetr na linię bo oni mają kamerkę hahaa. Jutro będą dane ile kierowców zarobiło po 5tyś hah

  0 2
 • ~agi88 2015-05-18 10:25:18

  Ale co się pieklicie. Zróbmy im na złość i jeździjmy zgodnie z przepisami. Nie rozumiem niektórych wypowiedzi polski kierowca jedzie za granicę i wychodzi z niego wzór kierowcy do naśladowania - przestrzega prędkości, znaków jeździ bezpiecznie a wystarczy że wjeżdża na terytorium RP to wychodzi z niego frog. Dlaczego spytacie. Bo prawo u nas jest do bani. Można po pijanemu zabić człowieka albo nawet 6 za "jednym strzałem" i dostać 5 lat więzienia i to w zawieszeniu. Jak się poczujesz jeden z drugim gdy w tej 6 będzie twój krewny, brat, siostra ..... może zmienisz wówczas zdanie. "Mądry polak po szkodzie" - pisali wieszcze.

  3 0
 • ~daro 2015-05-18 10:51:25

  Podjedż pod apteke na Placu Wolności z chorym 3 miesięcznym dzieckiem to taki mandat ci przyje...om że nie uwierzysz nawet do 500 zł
  czy to ku..wa mądre nie gadam o pijanych kierowców czy w terenie zabudowanym jedzie 200km gadam o tym że za byle co i jesteś bez wypłaty !!!!!!!Widziałem taki przypadek gość miał 200zł do płacenia nic nie pomogło błaganie ich że chore dziecko ,małe zarobki itp. powiedzieli mu że to najmniejszy mandat i niech się cieszy że więcej mu nie dali .ŚMIECH NA SALI niech sprawdzają i gonią menelstwo w centrum anie porządnych obywateli co zatrzymie się na lini itp.

  4 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy władze Rybnika powinny zwiększać nakład oraz koszty wydawania "Gazety Rybnickiej"?
Oddanych głosów: 769