zamknij

Wiadomości

100-lecie przyłączenia Śląska do Polski: „Rybnik był i pozostał tyglem wielokulturowym”

2022-07-03, Autor: 

Dziś (3 lipca) przypada jubileusz 100-lecia przyłączenia Śląska do Polski. Przed repliką bramy powitalnej (z 1922 roku) na rynku złożono kwiaty. Prezydent Piotr Kuczera przypomniał za to historię towarzyszącą temu wydarzeniu. Podkreślił, że Rybnik od wieków był miejscem łączenia się kultur, wyznań, poglądów i języków.

Reklama

Dzisiaj, punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość związana z jubileuszem 100-lecia przyłączenia Śląska do Polski. Pojawiły się władze Rybnika, powiatu rybnickiego, posłowie i senatorowie, a także wojewoda śląski – Jarosław Wieczorek. Nie zabrakło przedstawicieli policji, straży pożarnej, straży granicznej, harcerzy, czy górników.

Jak przypomniał dr Bogdan Kloch z rybnickiego muzeum, to właśnie 100 lat temu na rynku polskim władzom wojewódzkim, powiatowym i miejskim przekazano akt pełni praw do Miasta Rybnika. Następnego dnia – 4 lipca 1922 wkroczyły natomiast wojska polskie.

Głos następnie zabrał prezydent Piotr Kuczera. Zwrócił uwagę na wstępie, skutki Wielkiej Wojny z lat 1914-1918 przeorały europejską scenę polityczną.

Spektakularne upadki imperiów, monarchii, zrodziły nowy świat narodów szukających swojej drogi do samostanowienia, do niepodległości.  W gronie tych narodów znaleźli się Polacy. Odbudowując swoją państwowość spoglądali również w te strony, które inną drogą rozwoju zmierzały już od wielu stuleci, a jeszcze wcześniej związane były z polską państwowością. Regionem tym był Śląsk, w tym jego południowa część, znana później  jako Górny Śląsk. Już od wczesnego średniowiecza obszary te stawały się przestrzenią spotkania wielu kultur.  Morawy Mojmirowiców, Czechy Przemyślidów, Polska Piastów, kontakty z dalszymi ziemiami Europy Zachodniej i Południowej - to główne kierunki relacji oraz wpływów. Od schyłku XII wieku Walonowie, Flamandowie, ludność niemieckojęzyczna z obszaru cesarstwa, wchodzili w ścisłe związki z lokalnym światem Śląska: polskim, morawskim, czeskim, słowiańskim – powiedział prezydent.

Jak dodał, region rybnicki z wielokulturowością, a zarazem jednością łacińską cywilizacji średniowiecznej Europy - zetknął się na przełomie 12. i 13. wieku.

W kolejnych stuleciach stał się miejscem spotkania  sąsiadujących państwowości – Polski, Czech i Niemiec. Relacje z Rzeczpospolitą Szlachecką, kontakty gospodarcze–handel, relacje rodzinne, najemna służba wojskowa, mieszały się z silnym oddziaływaniem Pragi (z niezwykle szczęśliwymi dla Rybnika rządami rodu Lobkowiców) oraz habsburskiego Wiednia. W XVIII wieku kontakty rozszerzyły się o wpływy królestwa pruskiego, które z kolei w XIX wieku przekształciły się w związki z cesarstwem niemieckim Hohenzollernów. W jego ramach, w drugiej połowie XIX wieku, w dobie przyspieszającej industrializacji, Rybnik stał się kolejny raz miejscem spotkania kultur, religii,  i różnych tradycji językowych. W mieście język ludności śląskiej, pozostającym echem wiekowych związków  pogranicza, wszedł w relacje z silnie oddziaływującą kulturą niemiecką i odradzającą się w ramach ówczesnych realiów politycznych nowoczesną polską narracją narodową – oznajmił Piotr Kuczera.

Jednakże tereny wiejskie w przeciwieństwie do miast, w dużej mierze zachowały swój przedindustrialny charakter językowy i kulturowy.

Upadek drugiego cesarstwa niemieckiego jesienią 1918 roku wprowadził rybnickie lokalne relacje – pod wpływem działaczy politycznych i społecznych, oraz sytuacji geopolitycznej  - na nowy poziom międzynarodowych relacji polsko-niemieckich. Trzy zbrojne zrywy polskie, dziś uznawane za polsko-niemiecką militarną rywalizację na Górnym Śląsku, wraz z wielkim przedsięwzięciem logistycznym jakim był plebiscyt,  nie zakończyły się jednoznacznym zwycięstwem jednej ze stron. W Rybniku, podobnie jak w sąsiednich ośrodkach miejskich, plebiscytowa opcja przeważyła za przynależnością do Niemiec. Z kolei na terenach wiejskich powiatu większość opowiedziała się za przynależnością do Polski. Niemniej aktywność strony polskiej na arenie międzynarodowej, przyznanie autonomii mieszkańcom ziem, które miały wejść w skład Rzeczypospolitej, pozwoliły skonsumować czteroletnie zmagania jako sukces państwa polskiego. Szczególnie dotyczyło to kwestii gospodarczych – usłyszeliśmy.

Finał nastąpił 3 lipca 1922 roku. Na rynku przedstawiciele międzysojuszniczej komisji rządzącej i plebiscytowej w postaci oficerów armii włoskiej, francuskiej i brytyjskiej przekazali protokolarnie miasto oraz powiat przedstawicielom władz polskim, na czele Józefem Rymerem – wojewodą śląskim, doktorem Oskarem Krupą – starostą rybnickim i Władysławem Weberem.

O 11.00 wciągnięto na masz polską flagę. Był to symboliczny moment zmiany biegu historii Rybnika. 4 lipca miasto stało się sceną wydarzeń. Wczesnym popołudniem przez 3 bramy wkroczyły oddziały wojska polskiego. Rybnik był i pozostał tyglem wielokulturowym, miejscem spotkań różnych religii, wyznań, poglądów politycznych. Miejska społeczność polska, niemiecka, żydowska, śląska - żyli pod nowym dachem w ramach autonomicznego województwa śląskiego – dodał prezydent.

Na koniec prezydent zauważył, że nowe współistnienie rodziło się w trudnych czasach, nie zawsze było łatwe, lecz bardzo wielu obywateli zdało test z postaw obywatelskich, przekraczając granicę własnych przekonań i uprzedzeń, zgodnie współpracowali dla dobra miasta i społeczeństwa.

Dziś jest to szczególnie ważne dla naszej przyszłości – zaznaczył.

Po tym przemówieniu, obecni na uroczystości złożyli kwiaty pod repliką bramy powitalnej, a następnie skierowali się ku rybnickiej bazylice.

Oceń publikację: + 1 + 33 - 1 - 36

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (48):
 • ~Ja_2 2022-07-03
  13:39:22

  40 20

  Podsumowanie. W Powiecie Rybnickim w Plebiscycie zwyciężyła Polska. Rybnik, to wówczas peryferialne miasteczko Powiatowe z kilkoma tysiącami mieszkańców i rzeczywiście w samym mieście wygrali Niemcy. Natomiast w całym powiecie wraz z miastem, wygrali z ogromną przewagą kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Polacy! W sumie, cały Powiat Rybnickj zdecydowanie opowiedział się za Polską! Trzeba również zaznaczyć, że oprócz tego, że Polacy głosowali za Polską, to głosowali równie mocno przeciw wyzyskowi pruskich przemysłowców, którzy uciskali ludność polską! O te dwa czynniki zadecydowały o wynikach.plabiscytu oraz o 3 decydującym powstaniu!.END!

 • ~Ja_2 2022-07-03
  13:41:18

  30 38

  Co ważne! Prusacy rządzili dopiero id 18 wieku, a Śląsk był polski już kilkaset lat wcześniej !!

 • ~Abisall 2022-07-03
  13:56:47

  39 22

  @Ja_2 Raczej "A Śląsk przestał być polski kilkaset lat wcześniej!"
  A jego odrębność była zauważana już od dawna co widać choćby w tym co pisał Jan Długosz "Spośród narodów graniczących z Królestwem Polskim nie ma bardziej zawistnego i wrogiego Polakom, niż Ślązacy"

 • ~Arteks 2022-07-03
  13:59:18

  38 31

  @Ja_2 - w miastach wygrały Niemcy, na wsiach Polska. To fakt historyczny - który szczególnie w okresie PRL wyciszano i nie podawano w podręcznikach. A taki wynik przecież nie może dziwić. Miasta na Śląsku były nowoczesne i bogate. Ludziom w nich żyło się dobrze, a wyzysku nie odczuwali ba... sami z rozwoju przemysłowców korzystali. Po cóż więc mieliby głosować za państwem które było nowe i niepewne? Wsie zaś były zaniedbane i biedne dlatego łatwiej było przekonywać ich, że coś się zmieni. Historia pokazała, że nic się nie zmieniło w okresie II RP - wsie pozostały na takim samym poziomie jakim były. Warto również przypomnąć, że w czasach II RP na polskim Śląsku było duże bezrobocie, a miasta pokroju Katowic, Chorzowa, Rybnika rozwijały się słabiej niż wcześniej. Dopiero PRL ukrócił biedę na wsiach, zlikwidował bezrobocie i zaczął jakieś powolne modernizacje wsi oraz rozwój miast. O jakim wyzysku przemysłowców piszesz skoro fundowali ludziom szpitale, osiedla mieszkaniowe, kościoły, szkoły?

 • ~Ja_2 2022-07-03
  14:59:02

  22 22

  Arteks! Zaprzeczasz sam sobie! Wsie były zaniedbane i biedne, czyli znaczy to, że przez blisko 200 lat Prusacy nie poprawili sytuacji ludności polskiej na wsiach ! Widxieli w przeważającej większości swój zysk oraz zysk zwoich popleczników. Mieszkali w miastach,.bogacili się kosztem Polaków I to właśnie był równie ważny powód wybuchu Powstań!

 • ~Dariusz_Pawel_K. 2022-07-03
  14:59:27

  42 3

  Kilka liczb które może sprawią że ktoś zastanowi się nad przyczynami walki o Śląsk, nad tym co Ślązacy mieli kiedy przyszło decydować w plebiscycie- który de facto został przez Polskę przegrany, i dlaczego Polska tak bardzo nie mogła pogodzić się z wynikami które pozbawiały ją większości uprzemysłowionej części Śląska
  Za Spisem Powszechnym z 1931r
  " W 1931 roku w całym kraju skromne 19,2% popu­la­cji utrzy­my­wało się z prze­my­słu i gór­nic­twa. Na Gór­nym Ślą­sku było to aż 55%."
  Ze Śląska pochodziło 22% wydobycia węgla w Niemczech, za to po przyłączeniu Śląska do Polski węgiel ze Śląska to 75% jego wydobycia w całej Rzeczpospolitej
  15% całego Polskiego eksportu to był węgiel, kolejne 6% to był eksport cynku również w całości niemal pochodzącego ze Śląska
  W Katowicach elektryczność była w 92% lokali - dla porównania druga pod tym względem Łódź to 67% nowiutka Gdynia to 45%
  Bieżąca woda - Katowice 96% druga w kolejności Warszawa 62% a drugie pod względem wielkości miasta w Polsce, 32 w Europie - Łódź 15%
  Kanalizacja
  Chorzów 70%, Katowice 68%, Poznań 68% , Warszawa 46% i Łódź ...7%
  Przeciętny zarobek w przemyśle dla całej Rzeczpospolitej w 1931r to 143 zł
  Hutnik zaś 229zł a górnik 168zł
  W 1921r w całej RP było 33% analfabetów - Śląsk i ogólnie były zabór pruski to 4.2%. W 1931r analfabetami było w 23%
  Śląscy robotnicy już od czasów Bismarcka mieli zagwarantowane emerytury i to zostało utrzymane - inna kwestia jak wyliczono wysokość tych świadczeń...
  Dla robotników spoza Śląska pierwsze prawa doświadczeń socjalnych to rok 1933...

 • ~Ja_2 2022-07-03
  15:02:16

  22 28

  Abisal! I jedno i drugie, jednak po pierwsze - Śląsk najpierw był polski a dopiero kilkaset.lat później pruski, a po drugie, to Śląsk był ponad dwa razy dłużej.w Polsce niż w Prusach!

 • ~Ja_2 2022-07-03
  15:09:29

  21 16

  Dariusz... jednym z głównych argumentów, który przekonał mieszkańców Śląska za Polską, poza wspomnianymi powyżej, była obiecana i.później spełniona możliwość autonomii województwa. Tym Polska zdecydowanie przebiła Niemcy. Spore środki zostawały na Śląsku ...

 • ~artefaks 2022-07-03
  15:21:16

  29 39

  Do dzisiaj utrzymują się różnice kulturowe pomiędzy miastem i wsią. Na wsiach oglądają głownie TVPis i rządzi klecha.

 • ~Arteks 2022-07-03
  15:27:46

  16 23

  @Ja_2 - czyli potwierdzasz moją opinię, że w miastach żyło się wygodnie i na bogato. No i dlatego teraz sam sobie odpowiedz - dlaczego mieszkańcy miast nie dość, że nie czuli się wyzyskiwani to jeszcze woleli głosować za Niemcami? Wsie czy to w czasach polskich czy pruskich zawsze klepały biedę. @Dariusz Pawel K - niezłe i ciekawe dane. Warto wspomnąć, że II RP była "mocarstwem" tylko w jednej eksportowej dziedzinie - w eksporcie węgla ze Śląska... Mimo tego w czasach II RP zaczął się regres miast przyłączonych do Polski, pojawiło się bezrobocie, niektóre kopalnie były zawieszane, pojawiło się zjawisko biedaszybów... Dość dobrze pokazuje to w swoich filmach Kutz. Paradoksalnie to okres PRL jest dla Śląska lepszy bo przynajmniej zaczęto budować nowe zakłady i rozbudowywać miasta. Okres II RP to... stagnacja dla Śląska.

 • ~Ja_2 2022-07-03
  15:36:35

  29 32

  artefaks - na całe szczęście dzisiaj w mieście nie ma już większości PO/DE, słuchających poleceń z Berlina ...

 • ~Abisall 2022-07-03
  15:37:02

  26 12

  Które to Prusy odebrały Śląsk nie Polsce, bo ta nie "posiadała" tych ziem wtedy już od coś 350lat( i nie zostały jej zagrabione a zrzekła się praw do nich) a Habsburgom, prawda? Czyli w czasie plebiscytu mamy ponad 500lat od kiedy o Śląsku można było mówić że jest Polski, ba wcześniej też tak ciężko jednoznacznie powiedzieć że książęta śląscy byli tacy propolscy bo jednak co chwilę flirtowali i podporządkowywali się czeskim władcom

 • ~Ja_2 2022-07-03
  15:41:13

  18 24

  Arteks, te miasta żyły z wyzysku Polaków na wsiach ... jeżeli to było ok...

 • ~Ja_2 2022-07-03
  15:47:54

  17 25

  Arteks! Bardzo wybiórczo opisujesz bezrobocie.... zdecydowanie większe.bylo wówczas w Republice Weimarskiej! Banknoty drukowano tylko z jednej strony, a bochenek chleba kosztował kilka miliardów marek! Ta niemiecka bieda doprowadziła do władzy bandytę Hitlera, który napadł na Polskę. Nie chcesz chyba porównywać dobrobytu w państwie, które bogaciło się 123 lata kosztem min. Polski, czyli kradło, z okradanym?

 • ~Ja_2 2022-07-03
  15:52:16

  23 28

  Arteks! Prusy to Państwo pasożyt, które najpierw razem z Rosją oraz częściowo Austrią rozgrabily 3 krotnie Polskę, następnie ich potomkowie wywołali 1 i 2 WŚ. Gdyby Niemcy wypłaciły Polsce należne odszkodowania, jak obecnie zakończyły wypłacać Francji za 1 WŚ, to obecnie nasze miejsca, by się odwróciły gospodarczo, a mało tego to Niemcy przyjeżdżaliby do Polski czyścić nam buty!

 • ~RybnikJoCiPrzaja 2022-07-03
  16:49:04

  25 5

  Czasem powiązane z Polską, w sumie więcej lat poza Polską (Kazimierz Wielki zrzekł się roszczeń do Śląska w 1339), tereny zmieniały właściciela, na terenie plebiscytowym ogółem za Niemcami było ok. 60%, za Polską ok 40% - teraz to wszystko ciekawostki, można poczytać, dorabiać teorie, dyskutować - ale jedno pozostaje w tym wszystkim takie samo - o granicach nie decydowali ludzie, którzy tam mieszkali czy głosowali - na końcu to zawsze wynik układu sił i to nie Polska była tą siłą decydującą - po I-szej wojnie to Francja chciała osłabić Niemcy i przeforsowała G. Śląsk dla Polski, a po II-wojnie akurat ZSRR miał taki interes. W międzyczasie ludzie wyjeżdżali, przyjeżdżali (głównie za pracą) no i teraz mamy taki melanż kulturowo-historyczny. Pewnie z czasem będzie jeszcze inny. I dobrze - z różnorodności zawsze coś ciekawego się rozwija

 • ~Arteks 2022-07-03
  17:43:40

  26 21

  @Ja_2 - ale co mają rozbiory wspólnego ze Śląskiem? Nic... Natomiast prosperity Śląska bierze się głównie z powodu wpływów mądrze zarządzanych Prus, uczciwości, Ordnungu, likwidacji analfabetyzmu, bogacenia się całego społeczeństwa. Tak samo zresztą jak na Mazurach, Pomorzu czy Wielkopolsce. Powinniśmy szanować to dziedzictwo. Sam zobacz - czym dalej od czasów niemieckiego Śląska tym niestety zanika wiele pozytywnych cech jakimi charakteryzowali się dawniejsi mieszkańcy np. czystością, pracowitością, dbałością o swoje domy, lokalnym patriotyzmem. Teraz co raz częściej mamy raczej do czynienia z niedbałością, brakiem szacunku dla innych, motodominacją, roszczeniowością i patologizacją wielu dziedzin życia od palenia byle czym w piecach po pijaństwo.

 • ~Ja_2 2022-07-03
  19:26:53

  14 19

  ROMAN Adler pisał tak ( a jest to tylko niewielki fragment opisu pogromów chłopskich przez Prusaków na GŚ):

  Na Ślązaków nałożono olbrzymie podatki: dwa i pół miliona talarów rocznie. Jak można było przeczytać w jednej z ulotek krytykujących rządy pruskie: jego cesarska mość gnębiony licznymi potrzebami, a zwłaszcza przez wojnę z Turkami, domagał się od nas jednorazowej kontrybucji w wysokości dwóch milionów guldenów. Były to wszak rządy, które nas podobno gnębiły, a zostawiały nam swobodę uchwalania tejże kontrybucji, podczas gdy obecnie pod „słodkimi” rządami pruskiego króla musimy dawać na utrzymanie wojska pruskiego trzysta tysięcy florenów, co stanowi rocznie trzy miliony i sześćset tysięcy guldenów, z czego my, Ślązacy, i nasz Śląsk nic nie mamy prócz nowych utrapień, utrudnień i poniżeń. I jeszcze głosi się, że każdy, kto nie zapłaci, traktowany będzie jak wróg. Mówi się, że owym wrogom Prusacy spalą dach nad głową i wypędzą z kraju. Z kraju, który jest ojczyzną każdego Ślązaka, z kraju Piastów chcą nas wypędzić, jeśli nie zapłacimy w terminie, jak od nas żądają.

  Na co takie podatki? Pod panowaniem Habsburgów na Śląsku stacjonowało maksymalnie do dwóch tysięcy żołnierzy monarchii austriackiej. Natomiast Prusy wprowadziły 35-tysięczną armię i narzuciły ludności obowiązek jej utrzymania. Jeszcze w wiele lat po wojnach śląskich, w 1791 roku państwowa komisja pruska wyliczyła, że dwie trzecie dochodów górnośląskich miast i miasteczek pochłaniały koszty utrzymania kwaterującego wojska pruskiego.

  Skutki rabunku Śląska pod panowaniem Fryderyka II spisał pruski inspektor Lautensack, sporządzający dokładny rejestr śląskich posiadłości: Na prawym brzegu Odry, na polskiej stronie, położenie chłopa godne jest współczucia. Ci ludzie nie będą mogli w przyszłości zapłacić podatków. Znowu powiększyła się i tak już przerażająca liczba opuszczonych domów i porzuconych zagród na wsi […]. Miasteczko Toszek […] jest chyba najnędzniejszą mieściną na Górnym Śląsku. Stoi tu już dwadzieścia opuszczonych domów, a pozostałe są w takim stanie, że ci biedni ludzie podczas deszczu leżą w wodzie. Ale jest tu na stałe szwadron huzarów z pułku Hostiz, którym mieszczanie musieli udostępnić swoje stajnie, a ich własne bydło stoi pod gołym niebem […]. Tarnowskie Góry: ze względu na upadek górnictwa ludzie cierpią głód i uciekają do Polski. Stoi tu 61 opuszczonych domów. Bytom: […] tylko 123 domy są zamieszkałe. Ludzie są bez wyjątku bardzo biedni i skarżą się na hrabiego. […] Jeśli tak dalej pójdzie, miasto zginie. Gliwice: są mniejsze jak Bytom, kilkakrotnie spalone. Wybudowano tu byle jak 131 domów, a ponad sto nie zostało odbudowanych. Z 1757 roku zachowała się taka relacja z Górnego Śląska: mieszkańcy miasteczek muszą pomagać panu przy żniwach, muszą strzyc jego owce, uprawiać wydzielone im pola, utrzymywać w porządku staw zamkowy, oczyszczać fosę i młynówkę, przywozić z odległości czternastu mil kamienie młyńskie, wozić drewno budowlane i owies i są w tym samym położeniu, jak chłopi pańszczyźniani. Ale do tego zdążyli się już przyzwyczaić. Natomiast podatki, kwaterunkowe, serwisowe, akcyza – to przekracza ich możliwości, powoduje smutek i niechęć do życia. Ludzie nie widzą przed sobą żadnej przyszłości.

  Największą jednak udręką mieszkańców był przymusowy zaciąg do wojska. ...

  Jak uważacie propruscy nagabywacze,? Skąd ten dobrobyt Prusaków wynikał???? Prusaków i tych, którzy im d.py lizali!

 • ~Moneta 2022-07-03
  19:32:50

  25 13

  "tygiel wielokulturowy"
  Uprzejmie upraszam o usuniecie nauki historii z polskich szkol.
  Niemcow wypedzili.
  Zydzi wyjechali,
  Czesi i Morawianie sie spolszczyli.
  Gornosazakow stlamsili Polacy.
  I oni mowia o TYGLU KULTUROWYM!!!!
  To byl POLSKI NACJONALISTYCZNY WALEC, ktory nas walcuje od kilkudziesieciu lat niezaleznie od opcji politycznej.
  Kuczera jest ....

 • ~Woziwoda 2022-07-03
  19:34:32

  21 13

  Twierdzenie, że Śląsk był dwukrotnie dłużej w Polsce niż w Niemczech (pomijając nazewnictwo państw dla różnych okresów historycznych i pomijając fakt, że to nie ma większego znaczenia dla dzisiejszego Śląska) jest pospolitą brednią ignoranta bez cienia znajomości historii.

 • ~Moneta 2022-07-03
  19:35:20

  25 14

  @Ja 2.
  Moj biedny "polski" pradziadek z podrybnickiej wsi mial 22 konie, praprababka ciemiezona przez Prusakow chlopka jezdzila pociagiem po swiateczne prezenty do Wiednia.
  Strasznie ich ci Prusacy gnoili.

 • ~Ja_2 2022-07-03
  19:41:46

  11 16

  Woziwoda! Zamiast faktów inwektywy... ciekawe...ciekawe... Ja podam część a ty drugą.... Śląsk w Prusach był niecale 180 lat ... Śląsk w I i II RP oraz w PRL był...

 • ~artefaks 2022-07-03
  19:54:49

  12 18

  Z pieniędzy pruskich postawiono w Rybniku gigantyczną inwestycję jaką był szpital psychiatryczny.. Składał się on z całego kompleksu. Były to gospodarstwa rolne ,ogrodnicze ,stawy hodowlane ,warsztaty i cała inna infrastruktura. Czyżby ci prusacy byli wizjonerami i przewidzieli że znajdzie się w Rybniku tyle potrzebujących ? Np. ekspert ze stacyjkowa ?

 • ~Ja_2 2022-07-03
  20:17:13

  11 25

  Moneta! A może Twój dziadek.miał zażyłe relacje z Prusakami i było mu dobrze? Co do tego, że Żydzi wyjeżdżali ,po Powstaniach .. głosowali za Niemcami, więc razem z nimi wyjechali ( szczególnie ci którzy aktywnie walczyli z Polakami)! Kogo winisz, za to że kilku Czechów czy Morawian się spolszczylo... Polaków ?

 • ~Moneta 2022-07-03
  22:25:09

  15 9

  @~Ja_2
  ja nikogo nie winie, tylko nie chce mi sie czytac bzdur o TYGLU KULTUROWYM w miescie, ktore zostalo z innych kultur wypatroszone. Tygiel kulturowy to Nowy Jork, Londyn, nawet Warszawa. Ale nie do cholery Rybnik.

 • ~rzyt 2022-07-03
  23:06:00

  9 7

  Feliks Koneczny, Horst Bienek, Popiołek - trzeba poczytać ich historię Śląska by wyciągnąć jakieś wnioski.

 • ~Moneta 2022-07-03
  23:18:20

  7 11

  @rzyt
  Feliks Koneczny - bajkopisarz
  Bienek - Literat ale polscy nacjonalisci nie zrozumieja, Niemiec i LGBT (zmarl chyba na Aids zreszta) - pierwsza polka jest genialna, i smieszna.
  Popiolka nie czytalem, ale
  ks Emil Szramek - Slask jako problem socjologiczny - swietnie napisane (jesli pominie sie hardcorove antysemickie wstawki - swoja droga doskonale rozumial labilnosc narodowa slazakow i nienawidzil zydow - ksieza tak maja).

 • ~RybnikJoCiPrzaja 2022-07-03
  23:19:32

  16 9

  Dziś chyba dzień zagadek historyczno-matematycznych ;) Mała podpowiedź: za I-szą Rzeczpospolitą uważa się Polskę od mniej więcej połowy XV w., czyli już po utraceniu Śląska; II RP to 1918-1939, ale Śląsk od 1922; z PRLem też jest haczyk - formalnie ta nazwa obowiązuje od 1952 do 1989, to nie było suwerenne państwo polskie, ale załóżmy - razem mniej niż 100 lat Śląska w tych państwach. Teraz z drugiej strony - Prusy, Austria to część Rzeszy Niemieckiej, Habsburgowie uzyskali Sląsk (jako część Czech) w 1526 - więc będzie tego kilka wieków. Karol V Habsburg to jest z Niderlandów, ale zjednoczył Hiszpanię, więc miał kolonie w Ameryce - czy stąd Meksyk w Rybniku? :) A jeszcze wcześniej (wcześniej niż Mieszko, wcześniej niż Czechy) to jeszcze Wielkie Morawy, a przed Słowianami byli tu germańscy Markomanowie, Celtowie, Scytowie - zawsze się mieszało, Jak dobrz poszukać to inne związki też się znajdą - nie ma powodów do kompleksów ;)

 • ~Moneta 2022-07-03
  23:46:28

  9 10

  @Ja-2
  "Moneta! A może Twój dziadek.miał zażyłe relacje z Prusakami i było mu dobrze? "
  No wlasnie k... nie. Sprzedal potem wszystko polskiemu businessmanowi z innej czesci slaska. Wiem, ze nie pasuje do twojej nacjonalistycznej tezy z bani, ale sorry.

 • ~Ja_2 2022-07-04
  08:17:27

  11 15

  Rybnik....jo tyz Ci przaja...hahahaha ,;) fest żeś to prusko zaprezentowoł;) Dorecyzuja!;) 1. Dowody na wszelkie żywotności przed Słowianami ( też nie wiadomo czy tylko od IX w ! Są poszlakowe;) np. Podajesz Morawian na podstawie pojedynczych artefaktów ?? Bardzo naukowe gratuluję! 2. Jesteś drobiazgowy, ale tylko jednostronnie i naciągasz wszystko co możesz jak gumę z majtek;) 3. Doprecyzuję - Piastowie, I, II, III RP oraz PRL. Możesz teraz policzyć 4. Sprawa Prus jest jednoznaczna ( niecałe 180 lat i tyle). Miłego dnia

 • ~Ja_2 2022-07-04
  08:38:44

  11 11

  Moneta... niezbadane są koleje losów ludzkich... jo mom swoi drzewko zbadane do końca XVIII w ,( 1799). Może warto czasem porozwazać... dlaczego dziadek sprzedał potem wszystko Polakowi... Tak mi się nasunęło, że potem wszystko Polakom sprzedawali, Ci, którzy wyjeżdżali po 1922 roku... może tak było, a może wcale nie, ale zbadać warto. Pozdrawiam

 • ~hub381 2022-07-04
  10:08:46

  14 4

  A jo zawsze sie dziwia,wiela to aut na niemieckich blachach zawsze do Rybnika na święta przyjeżdżo ?
  A pamiętom jak za PRL-u powstańcy do Reichu masowo emigrowali.
  Łoni sie dzisioj w grobach prewracają- R.i Pace...

 • ~ 2022-07-04
  11:02:21

  8 10

  ----Ja_2 a jednak jak się przekonujesz z tej dyskusji sentyment do Prus/Niemiec na Śląsku jest dość powszechny. I nie ma się czemu dziwić. Był porządek, inwestycje, kultura.

 • ~Abisall 2022-07-04
  11:41:46

  7 3

  "sentyment do Prus/Niemiec na Śląsku jest dość powszechny"
  Teraz, na zasadzie "drzewiej było zawsze lepiej", ale wystarczy zerknąć do Ślaskiej Biblioteki Cyfrowej i prześledzić roczniki "Gazety Górnośląskiej", "Katolika", "Pracy" z drugiej połowy XIXw żeby spostrzec że Ślązacy mieli poczucie krzywdy i niesprawiedliwości w relacjach z Niemcami. Bardzo często mozna znaleźć tam "listy do redakcji" gdzie żalą się robotnicy na nierówne płace dla Ślązaka a przyjezdnego obotnika z Westfalii, na forsowanie języka niemieckiego itd
  Ale ciężko tam znaleźć jakąś tęsknotę za "macierzą" , o co "żal" miała np Maria Dąbrowska pisząc w 1914r "Śląskie miasteczko"

 • ~Arteks 2022-07-04
  12:34:04

  3 17

  @Abisall - a czy było jakieś prawo aby broniło Ślązakowi do założenia własnego interesu i uniezależnienia się od przemysłowców niemieckich? Te narzekania trochę przypominają dzisiejsze utyskiwania niektórych osób na zarobki lub "brak pracy". A zawsze tak było, że to ambitni i aktywni stwarzali miejsca pracy, a co za tym idzie, dyktowali warunki pracy i płacy.

 • ~Lateks 2022-07-04
  13:14:49

  12 6

  ~Moneta to ciekawe co piszesz, a może byś się pochwalił w której wsi mieszkał ten twój pradziadek co miał te 22 konie? Raczej taka osoba nie byłaby anonimowa we wsi, zwłaszcza biorąc pod uwagę takie kwestie że w Pszczynie książę miał tylko dwa razy więcej koni.

 • ~Ja_2 2022-07-04
  16:36:06

  11 6

  wszystkim germanofilom dedykuję... mój prapradziadek pochodził z Rzeszy... mój pradziadek był jednym z pierwszych inżynierów na Grubie Guido w Zabrzu, a mój dziadek ze wstydu za wszystkie bandyctwa Prusaków/Niemców xmienil nazwisko z niemieckiego na polskie, a potem zdobył Berlin. Mam pamiętniki i wspomnienia rodzinne prawie 200 lat wstecz. Wynika z nich, że nie mieli się czego w życiu wstydzić i to jest dla mnie ważne. Arteks, reformatorski itd... Krzyżacy, Prusacy, wszystkie żmije jadowite wychodowane na piersi matki półki.

 • ~Ja_2 2022-07-04
  17:00:25

  9 5

  MATKI POLKI!

 • ~Bananarang2020 2022-07-04
  18:42:36

  2 13

  No nieźle
  Kolonizator z Reichu który aby go zachęcić do przyjazdu na wschodnią dzicz dostał ulgi podatkowe lub nadania - kosztem ludności miejscowej, następnie mamy niemieckiego wyższego urzędnika na kopalni w czasach kiedy normą było orania dla zysku prostym robotnikiem o świtu do zmierzchu
  Później dziadek który patrząc po chronologii w czasie zawirowań i zmian zmienia barwy plemienne uzasadniając to nie osobistą korzyścią a "obrzydzeniem do poczynań Niemców " i następnie ramię w ramię z okupantem, który dręczył śląską ludność bez patrzenia czy winien czy nie winien - to swoją drogą wątek ciekawy, bo nawet ci Ślązacy co mogli pokazać w papierach że "są stąd" od wieków kopało węgiel w Workucie albo cięło sosny na Syberii - zdobywa Berlin
  Aż strach pytać czym się ojciec zasłużył dla Śląska i Ślązaków

 • ~Ja_2 2022-07-04
  19:04:28

  10 4

  No widzisz bananowy kolego nie czytasz ze zrozumieniem, a pisałem wyraźnie, że nie mam się czego wstydzić, a Ty ferujesz wyroki... prapradziadek własnymi rękoma wybudował dom, który stoi do dziś, a działkę nabył za przywiezione że sobą.środki. W domu tym prowadził 2 punkty usługowe dla ludności . Zs te środki.wykształcił dzieci w tym inżyniera górnictwa, którego to
  W lokalnej prasie bardxo chwalili.... Polscy pracownicy! Mój dziadek zalożył firmę zaczynając od wózka ręcznego a skończył przed wojną na dużej firmie transportowej .której to samochody zarekwitował Wehrmacht s dziadka.wcielili siłą do armii z której uciekł, został złapany przez Rosjan.i jako "Niemiec" zesłany na Sybir z którego uciekł do armii najbliższej mu terytorialnie wówczas, czyli Berlinga i zdobył z nim Berlin. Po wojnie.jak wrócił do domu to znowu go Ruscy. zesłali po raz drugi na.Syberię jako Ślązaka..Tym razem wracał 2 lata, lasami, pociągami towarowymi, jedząc placki z kory brzozowej... Mój ojciec był jedynym niepartyjnym sztygarem na grubie, raz w tygodniu.mieliśmy partyjniaka pod drzwiami z agitacją. Nigdy się nie złamał! A gdy go chcieli zwolnić to obroniła go załoga. Tyle bananowy kolego wiesz, co z miski zjesz i nie feruj wyroków nie.znając faktów!

 • ~Arteks 2022-07-04
  19:17:01

  5 12

  @Ja_2 - tylko co ten twój dziadek ma do tego o czym ten temat i dyskusja czyli o wielonarodowym tyglu który rozwinął się głównie dzięki niemieckim inwestycjom? Takich zaradnych ludzi było tu tysiące. Twojemu dziadkowi pozwolono się tu wybudować i pracować, a wielu ludzi stąd wygnano... Tacy wybitni przemysłowcy jak Donnersmarckowie którzy wybudowali w Rybniku kopalnię działającą do dzisiaj i całe osiedle dla robotników nie mają nawet swojej ulicy...

 • ~Ja_2 2022-07-04
  19:34:06

  11 4

  Acha i jeszcze jedno, bananowy kolego, Arteksie i inni ... jaka jest wasza wiedzą o waszej przeszłości... ktoś myśli jestem hanysem bo... Ja, Mój ojciec i dziad się tu urodzili.... gdybym tak myślał to był bym.w tym samym miejscu nt. swojej przeszłości jak.takie osoby! A skąd wiecie, skąd byli wasi pradziadkowie, czy prapradziadkowie ???? Czy gdyby okazało się, że np przyjechali tu 200 lat wstecz ze Wschodu, to co ,?Nie czulibyście się dzisiaj hanysami ??? A takiej.wiedzy nie ma przynajmniej 90 % hanysów !!!

 • ~Ja_2 2022-07-04
  19:36:30

  11 4

  Jeżeli masz odrobinę honoru i uczciwości bananowy kolego, to w tym miejscu wypadałoby przynajmniej przeprosić. Zamykam ten wątek, bo chyba wszystko ( może.za wyjątkiem przeprosin zostało.już chyba powiedziane ,) Do zobaczenia za kolejne 100 lat ;)

 • ~artefaks 2022-07-04
  23:27:00

  1 8

  Strony rodzinne
  Pamiętasz tam, na wzgórzu, zamek ów?
  Łkał nocą róg, jak gdyby wołał ciebie,
  I sarna szła na łów,
  I szumiał las i srebrniał sierp na niebie -
  Tak cicho… Abyś mógł usłyszeć siebie
  I boleść swych dziecięcych snów.
  Pamiętasz ogród? - Wiosną, świtem, wczas,
  Tam dziewczę w chłodnej rosie ścieżek chodzi
  Samotność siejąc w nas…
  I jak kto pieśnią swą tęsknotę budzi,
  Tak w śpiewie kwiatów, drzew, nas wiecznie łudzi
  Nasz dawny, przepłakany los.
  Korony drzew, niech brzmi wasz szumny jęk!
  Ucieczka na nic - wszędy wspomnień sploty.
  Jak wierny pies ten dźwięk…
  Dosięgną cię ojczystej pieśni groty,
  A w niej zaklęty ból nasz szczerozłoty.
  Twój los jak mój: tęsknota, lęk.
  To napisał napisał poeta Ślązak mieszkaniec tych stron piszący w języku niemieckim co najmniej równy Mickiewiczowi. Z którego powinniśmi być dumni

  Denkst du des Schlosses noch auf stiller Höh?
  Das Hörn lockt nächtlich dort, als obs dich riefe,
  Am Abgrund grast das Reh,
  Es rauscht der Wald verwirrend aus der Tiefe. --
  O stille, wecke nicht! es war, als schliefe
  Da drunten ein unnennbar Weh.
  Kennst du den Garten? -- Wenn sich Lenz erneut,
  Geht dort ein Mädchen auf den kühlen Gängen
  Still durch die Einsamkeit
  Und weckt den leisen Strom von Zauberklängen,
  Als ob die Bäume und die Blumen sängen
  Rings von der alten schönen Zeit.
  Ihr Wipfel und ihr Bronnen, rauscht nur zu!
  Wohin du auch in wilder Lust magst dringen,
  Du findest nirgends Ruh,
  Erreichen wird dich das geheime Singen;
  Ach, dieses Bannes zauberischen Ringen
  Entfliehn wir nimmer, ich und du!

 • ~artefaks 2022-07-04
  23:31:11

  1 9

  Ale jak widać niektórzy są na etapie ługandy i donbandy która akurat teraz ,,wraca do macierzy"

 • ~RybnikJoCiPrzaja 2022-07-04
  23:45:14

  4 4

  Nie chciałbym wciągać dziadków do dyskusji - tak naprawdę to nikt z nas dokładnie nie wie, co robili żeby przeżyć wojnę i jeszcze z niej wrócić, więc każdy może sobie zachować swój własny obraz bliskich osób.

  Czy na forum jest wielu germanofilów? Trudno powiedzieć czy jest choć jeden, bo można doceniać takie czy inne osiągnięcia i zasługi, bez bycia zwolennikiem wszystkiego, co niemieckie. Tak samo można doceniać przeciwnika, z którym się konkuruje, mozna być nawet rusofilem i równocześnie prowadzić z Rosją wojnę. Więc to nic złego, że ktoś może lubić jakiś kraj. A wszędzie są ludzie dobrzy, źli i większość gdzieś po środku - niezależnie od epoki czy kontynentu.

  Tak samo większość w takim, czy innym stopniu pochodzi od chłopów pańszczyźnianych, którzy jak niewolnicy mieli totalnie przewalone życie. A jak się pochodzi od szlachty czy innego ziemiaństwa to ze świadomościa, że ktoś tych chłopów gnębił - no chyba że ich akurat potrzebował na mięso armatnie, to mógł coś obiecać ekstra (raczej bez spełniania tych obietnic).

  A artykuł jest o tym, że `nasze tereny podlegały różnym wpływom i to je ubogacało - nawet jeżeli z tego tygla zrobił się tylko tyglik kulturowy, to zawsze sie to jeszcze może zmienić i może znowu będziemy się cieszyć kolejnymi noblistami pochodzącymi ze Śląska.

 • ~Ja_2 2022-07-05
  07:50:43

  6 3

  Rybniku....tyż Ci przaja... ile fibrych słów można o industrisluzacj ( choć był to akurat pruski okres, więc toi wykorzystali), ile można o kulturze a można, ile można o rozwoju a można... jednak zdecydowana większość ( ta ważniejsza( to minusy ! Wymieniałem je już wyżej... Jednak wymiarem całości jest człowiek, człowieczeństwo a nie zysk po trupach! I tak teraz dokładnie ty się zachowałeś, piękne słówka a zabrakło tego najważniejszego, napisałeś stek kaumni a jednego najważniejszego słowa zabrakło! Czyż w myśl powyższego nie można napisać... CZYSTY NIEMIEC SZTUCZKA KUSA...??

 • ~Ja_2 2022-07-05
  09:51:45

  6 2

  Rybnik... sorki, druga część tekstu, to do bananowego kolegi bez grama honoru! Korekty tekstu ( pośpiech plus słownik ) - dobrych słów, stek kalumni, oraz industrializacji oczywiście. Pozdrawiam serdecznie WSZYSTKICH HANYSÓW!

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Chcecie powrotu Kabaryjtonu na stadion miejski w Rybniku?
Oddanych głosów: 520