zamknij

Wiadomości

Miasto oddało działkę za bezcen? Zaskakujący wynik głosowania

2020-09-25, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Miasto zbyło działkę wartą 750 tysięcy złotych za 7 500 zł - udzieliło 99% bonifikaty od ceny nieruchomości. Sprzeciwiali się temu radni Prawa i Sprawiedliwości, wskazujący, że dochodzi do rozdawnictwa miejskiego majątku - Nie czas, nie moment i w nie taki sposób. Nie można tak postępować z budżetem Rybnika – argumentował Łukasz Dwornik. Jakie efekty przyniosła dyskusja?

Reklama

Punkt zbycia nieruchomości przy ul. Orzepowickiej został poruszony wczoraj na sesji rady miasta. Projekt uchwały przewidywał zbycie bezprzetargowo nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 1796/102 oraz 2250/97 o łącznej powierzchni 0,5424 ha. Dodatkowo miasto w projekcie zdecydowało o udzieleniu 99% bonifikaty od ceny nieruchomości. Podmiot nabywający działkę nie musi więc płacić za działkę 750 tys. zł, a jedynie 7 500.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, zbycie nieruchomości zostałoby przeprowadzone na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego Rodzice-Dzieciom z/s w Rybniku.

- Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na rzecz Stowarzyszenia, które zobowiązało się do wybudowania na przedmiotowych działkach budynku Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi. Jednocześnie zważyć należy, iż od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie treści operatu szacunkowego z dnia 8 czerwca 2020 r. Stowarzyszeniu Oświatowemu RodziceDzieciom, zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie udzielona bonifikata 99%, ponieważ nieruchomości są zbywane na rzecz osoby prawnej prowadzącej działalność oświatową, czyli na cele niezwiązane z działalnością zarobkową – czytamy.

Czy miasto stać na rozdawnictwo?

Swoje uwagi co do planów magistratu mieli radni Prawa i Sprawiedliwości. Radny Mariusz Węglorz chciał wycofać punkt z obrad tłumacząc, że uchwała może naruszać dyscyplinę finansów publicznych. Zauważył też, że omawiana działka nie znalazła się ani razu w formie przetargu.

- Dodatkowo poprzez jej realizację może nastąpić konflikt interesów polegający, na tym, iż wspieramy ogromną, finansową bonifikatą podmiot niepubliczny, który będzie prowadził konkurencyjną działalność względem rybnickich szkół podstawowych – wyjaśnił.

Jego wniosek nie spotkał się z aprobatą większości rady.

Kiedy już nadszedł moment dyskusji nad projektem uchwały, głos zabrał radny Łukasz Dwornik. Przywołał sesję z marca 2019 roku, kiedy to dyskutowano nad przekształceniem bonifikat na użytkowanie wieczyste.

- Wtedy mówiliście państwo, że funkcja radnego jest niezwykle odpowiedzialna. Wziąłem sobie to do serca. Czy dzisiaj Miasto Rybnik stać na to, by w taki sposób sprzedawać działkę za 1-procentową wartość? Według mnie – nie. Nie będę przywoływał stowarzyszenia, chodzi mi o sposób myślenia w sytuacji, w której jest Rybnik. Jeżeli chodzi o wskaźniki finansowe – nie wygląda to najlepiej. Przypomnę, że chcemy przekazać działkę, która jest warta około 750 tys. złotych – podkreślił Łukasz Dwornik.

Zdaniem radnego z PiS, nie czas, moment i sposób, by tak postępować.

- Nie można tak postępować z budżetem Rybnika, w którym kroimy wszystko, nie widzimy potrzeb mieszkańców, potrzeb pracowników administracji samorządowej, a za jednym pociągnięciem pióra możemy pozbyć się majątku wartego 750 tys. złotych – dodał.

Przedstawicielowi klubu radnych PiS odpowiedział radny Radosław Knesz (Koalicja Obywatelska).

- Mówi pan o analogii, w moim przekonaniu to, co łączy sytuację z marca to tylko i wyłącznie słowo „bonifikata”. Ważny jest cel udzielenia tej bonifikaty, w przypadku zbycia nieruchomości mówimy tutaj o inwestycji na poziomie 12 mln złotych. Proszę myśleć o zbyciu jako wkładzie własnym gminy w projekt. Gdybyśmy uchwalili projekt w marcu, to faktycznie uszczupliłaby ona budżet miasta. W przypadku gruntu to był nieużytek. Nie przekazujemy pieniędzy, ale grunt, pod warunkiem, że jeżeli inwestycja do 5 lat nie zostanie zrealizowana to grunt wraca do nas. Cała wartość działki też – wyjaśnił.

Łukasz Dwornik w odpowiedzi oznajmił natomiast, że dla niego jako szeregowego radnego nie ma znaczenia, czy coś jest przekazane w formie finansowej, czy majątku.

- Chciałbym, żeby mieszkańcy byli traktowani równo. To jest jedyny argument, który mi przyświeca. Nie spieram się, czy cel jest słuszny czy też nie. Dla mnie zasadniczą sprawą jest to, czy miasto stać na to, by darować coś za darmo – powiedział radny.

„Postawię budkę z hot-dogami

Sceptycznie do tematu podszedł też radny Mariusz Węglorz z PiS.

- Już prawie uwierzyłem radnemu Kneszowi, bo fajnie to opowiedział. Ale zapomniał o jednej rzeczy – ta działka w ogóle nie była wystawiana do przetargu publicznego. My nie wiemy, czy ktoś by ją kupił. Manipulacja do kwadratu. Jakby była wystawiona choćby przez pół roku i nikt się nie zgłosił, to argumentacja miałaby sens. Ale jak nie chcieliśmy tego sprzedać, to nie można mówić o nieużytku. Jak pan prezydent ma jeszcze jakieś działki warte milion, a chciałby je sprzedać za 1 procent wartości to chętnie kupię. Postawię budkę z hot-dogami, ścieżkę rowerową, pomnik. Za jeden procent można kupować – nie krył ironii.

Z kolei jego kolega z klubu – radny Andrzej Sączek pytał się, czy podmiot, który chce przejąć działkę został wcześniej „prześwietlony”.

- Czy jego działania dotychczasowe pozwalają mieć nadzieję, że ta inwestycja zostanie wykonana? Czy w związku z działalnością jest pobierana oplata w formie czesnego? Czy to forma działalności zarobkowej? Czy przypadkiem nie ma jakichś konfliktów interesów? Czy nie chodzą tam dzieci niektórych radnych, członków zarządu miasta, czy istotnych osób zarządzających miastem? - rzucił Andrzej Sączek.

Radny Knesz odparł, że roczny budżet stowarzyszenia za 2019 rok wynosi około 2,5 mln złotych.

- To stowarzyszenie nie powstało wczoraj, ma 27 lat historii – podkreślił, dodając przy okazji, że inwestycja stowarzyszenia będzie finansowana z dwóch programów.

Dla kościoła tak, innych – nie?

Do dyskusji włączył się radny Wspólnie dla Rybnika – Mariusz Wiśniewski. On również przypomniał pewną sesję z czerwca 2019 roku.

- Wszyscy niemal jednogłośnie podjęliśmy uchwałę na mocy której prawie 3 hektary cmentarza komunalnego przekazaliśmy proboszczowi za 500 złotych. Jakoś wtedy nie było żadnych dylematów. Istotne dla państwa jest to, komu się rozdaje. Organizacja porządku publicznego powinna być tak samo traktowana, jak kościół katolicki. Obawy, czy będą pobierane tam opłaty są lekko przesadzone. Nie słyszałem, by na prawie 3 hektarach cmentarza parafianie byli chowani za darmo. Tam cena zajęcia miejsca to minimum 200-kilkanaście złotych. Z jednego hektara można uzyskać prawie pół miliona złotych. Proponowałbym nie nie podnosić dość populistycznych stwierdzeń, traktujemy wszystkie podmioty tak samo – zaznaczył Mariusz Wiśniewski.

Słowa radnego WdR wzburzyły rzecz jasna radnych PiS. Łukasz Dwornik stwierdził, że powyższe słowa są nie na miejscu.

- Rozumiem, że radny jest zwolennikiem rozsypywania prochów za miastem, ja nie jestem – powiedział.

Z kolei Andrzej Sączek stwierdził, że wypowiedź radnego koalicji jest „żenująca”.

„Warto zaryzykować”

Co ciekawe, radny PiS – Arkadiusz Szweda nie był przeciwnikiem projektu uchwały. Nie wykluczył nawet poparcia, pod warunkiem uzyskania deklaracji równości wobec innych OPP, chcących działać na rzecz miasta.

- Jak odpowiedź będzie twierdząca, to zagłosuję za, bo to będzie świadczyło, że wszystkie organizacje chcemy traktować tak samo – oznajmił.

Tu radny spotkał się z aprobatą Radosława Knesza.

- Cieszę się, że pan radny nie podjął decyzji. Panie radny, jak ktoś zgłosi się z OPP i będzie miał pomysł na inwestycję, to ja takie uchwały będę popierał – zaznaczył.

Głos zabrał następnie prezydent Piotr Kuczera. Stwierdził, że trzeba zaryzykować, ponieważ jest ono dość niskie.

- Prawda jest taka, że obszary inwestycyjne w Rybniku są dość duże. Nie jesteśmy w stanie jako gmina inwestować wszędzie. W tym wypadku szkoła społeczna jest instytucją, która przez wiele lat funkcjonuje i ma pozytywny wkład. Myślę, że inicjatyw będzie więcej i cieszyłbym się z tego. To pokazuje, że rozwój gospodarczy i aktywność będzie coraz większa. Warto zaryzykować, bo zawsze możemy powiedzieć „sprawdzam”. Ryzyko jest do zaakceptowania. Jeżeli chodzi o inne OPP, one powinny się rozwijać i uczestniczyć w życiu społecznym – zauważył Piotr Kuczera.

Z kolei wiceprezydent Piotr Masłowski omówił z radą miasta „kwestie techniczne”.

- Tego typu preferencyjne warunki może uzyskać tylko OPPŻeby zostać OPP trzeba działać co najmniej 2 lata, mieć radę nadzorczą, niespokrewniony zarząd. OPP zobligowane są, by publikować sprawozdania finansowe. Zapewniam, że na tym patencie budki z hot-dogami postawić się nie da. Ta szkoła działa na terenie Rybnika od lat i prowadzi fajną działalność edukacyjną, społeczną. Słucham dyskusji z niepokojem i myślą o hospicjum. Na tym samym patencie chcemy rozpatrzyć jego budowę, o czym informujemy radnych od samego początku. Jeżeli chodzi o czesne – środki pozyskane z opłat od uczniów muszą pokrywać funkcjonowanie szkoły. Nikt na tym nie zarabia – wyjaśnił radnym.

Wiceprezydentowi za wyjaśnienie sytuacji podziękował Mariusz Węglorz.

- Przepraszam za tą budkę z hot-dogami, trochę mnie poniosło. Nie chciałem przeciwstawić budki ze szkołą. Chciałem uzmysłowić, że ten teren jest warty i sprzedanie go za 7,5 tysiąca budzi mój wewnętrzny bunt. Nie mamy kolorowej sytuacji finansowej, musimy liczyć każdy grosz. Majątek miejski to majątek wszystkich mieszkańców. Stąd te „finansowe” zmartwienie – wyjaśnił.

Jednakże zdaniem radnego powstanie jeszcze jednego budynku szkoły pogorszy sytuację oświaty w Rybniku.

- Nastąpi drenaż uczniów i nauczycieli. Z jeden strony narzekamy, że dzieci odchodzą ze szkół, są małe subwencje, nauczycieli trzeba zwalniać, a tu popieramy budowę nowej szkoły i nikomu to nie przeszkadza? Znowu będzie trzeba ponosić nakłady? Dlaczego mamy bezkrytyczne podejść do powstania nowej szkoły? Dlaczego nie wystawić działki na 3 miesiące, jak nikt nie kupi to będziemy mieli spokojne sumienie. A co się stanie, jak szkoła upadnie w 6 roku działalności? - dopytywał.

Jak głosowali radni?

Radny Karol Szymura z PiS chciał, by projekt uchwały powrócił do komisji. Jego wniosek nie spotkał się jednak z aprobatą.

Radny Krzysztof Szaraniec (KO) stwierdził, że radni powinni uważać, co wypowiadają.

- Bo słowo „rozdawnictwo” nie jest właściwe. To bonifikata, którą należy traktować jako pomoc firmie sprawdzonej. To szkoła nie dla konkurencji, to dla dzieci, które nie potrafią odnaleźć się w molochach, dla dzieci głównie z Rybnika, które są niepełnosprawne. Nie upatrujmy jakiegoś drugiego dnia. Pomagajmy ludziom z inicjatywą. Działka nie wpłynie na finanse miasta – oznajmił.

Nadszedł moment głosowania, za było 17 osób, 1 była przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. To może być zaskakujące, ale za projektem zagłosowała też część radnych PiS: Andrzej Sączek, Arkadiusz Szweda i Karol Szymura. Argumenty, które padły na sesji nie przekonały jednak Mariusza Węglorza. Z kolei Łukasz Dwornik, Jerzy Lazar, Jacek Mularczyk, Tadeusz Pałka i Mirela Szutka wstrzymali się od głosu.

Oceń publikację: + 1 + 53 - 1 - 40

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (36):
 • ~MatiW 2020-09-25 13:20:59

  Zdanie: To nie jest czas na rozdawnictwo - w ustach radnego PiSu brzmi co najmniej śmiesznie. Po drugie, kościołom można dać za darmo, szkole dla niepełnosprawnych nie? No tak, bo PiS nie lubi niepełnosprawnych.

 • ~radoslaw.knesz@gmail.com 2020-09-25 13:54:13

  Serdecznie pozdrawiam radnego Andrzeja Sączka z klubu PIS, który po największych obiekcjach na komisji i sesji zagłosowała "za" uchwałą, ale tylko po aby w na koniec sesji w wolnych głosach poddać ja pod wątpliwość i postraszyć, że wojewoda może ją uchylić :) Pan radny z tego słynie, że na komisji popiera, a na sesji nie popiera (teraz dla urozmaicenia było odwrotnie) szuka koneksji i "dziadków z Wermachtu" bo tylko taką politykę zna i rozumie. Zdecydowanie najzabawniejszy radny tej kadencji :)

  84 37
 • ~JulianUrsynNiemcewicz 2020-09-25 14:22:38

  A ile to będzie w promilach wartości?

  30 25
 • ~DobryK 2020-09-25 14:27:47

  Logika PiSu prezentuje się w ten sposób, że im nie wolno bo to zbrodnia, ale nam już tak bo tak. To samo było z wyborami korespondencyjnymi, to samo było z lasami, to samo było ze wszystkim. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Przeklęci hipokryci. :)
  Swoją drogą ja bym się cieszył że sprzedali tą działkę i coś tam robią, bo teraz stawiają tam halę sportową a wcześniej tam jedyne co było to zapuszczony tor do skoków w dal nieużywany od dziesięcioleci.

  67 24
 • ~radoslaw.knesz@gmail.com 2020-09-25 14:44:42

  Panie ~DobryK udzieliliśmy bonifikaty na działkę która znajduje się pomiędzy Biedronką a SPZ3, to zdjęcie przedstawia działkę która była i jest cały czas własnością gminny (faktycznie ma tam miejsce inwestycja w halę sportową). Pozdrawiam i życzę udanego weekendu

  30 12
 • ~Rybniczek:) 2020-09-25 14:56:04

  Świetnie - miasta nie stać na uruchomienie fontanny, a działki oddają za bezcen

  64 35
 • ~bikerek 2020-09-25 15:09:54

  Miasta nie stać na nic.
  Dlaczego cisza na tym portalu.
  Nie będzie dofinansowania nauki pływania dla uczniów rybnickich szkół podstawowych. Miasto informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie prowadzona nauka pływania w klasach trzecich.

  To nie jest miasto dla młodych ludzi z dziećmi.

  55 25
 • ~bikerek 2020-09-25 15:10:23

  Panie radny Knesz kto sfinansował koncert na rybnickim rynku zakończenie kampanii prezydenckiej kandydata Rafała Trzaskowskiego. Czy miasto poniosło koszta w związku z tą imprezą na której konferansjerem był prezydent Kuczera,

  59 38
 • ~artefaks 2020-09-25 15:51:43

  Oddali działkę na rzecz podmiotu który będzie wspierał dzieci. Gdy zaś oddali rymcycykowi , to kariery ,,działaczy" znalazłyby się na ścieżce przyśpieszonego rozwoju

  28 13
 • ~ 2020-09-25 16:14:41

  masakra jedno z najbiedniejszych miast w kraju ,zadłużone rozdaje działki za symboliczną złotówkę i kupuje granitowe posągi na długo im te pisowskie pieniądze co dostali nie starczą a tu wszystko zarasta toniemy w odpadach i na dodatek śmierdzi toksycznymi oparami

  45 25
 • ~ 2020-09-25 16:17:22

  bikerek a prezydentowi Polski podczas jego wizyty w Rybniku nie przyszedł nawet symbolicznie dłoni podać

  33 28
 • ~rosthost1 2020-09-25 16:20:54

  PO w Rybniku bawi się w Rydzyka. Brawo. Nic dla mieszkańców!

  30 27
 • ~Arteks 2020-09-25 16:22:35

  Opozycja musi być czujna i patrzeć na ręce władzy ale nie można też wykorzystywać populistycznych haseł o rozdawnictwie w przypadku kiedy chodzi o inwestycję niekomercyjną, a w jakiś sposób służącą lokalnej społeczności. Zwracam uwagę, że w ciągu ostatnich 3 lat PiS rozdał kościołowi ok. 2000 ha wartych ok. 100 mln zł (źródło: Gazeta.pl). @kocanka123 - z tym najbiedniejszym to przesadziłaś. Ale dzięki temu, że Kuczera nie ściąga do miasta deweloperów i innych inwestorów, faktycznie miasto podupadło finansowo. Ale nadal nie jest "najbiedniejsze". W czasach Fudalego Rybnik należał do najbogatszych miast w Polsce.

  24 26
 • ~tf2 2020-09-25 17:44:20

  Zacznijmy od tego, czy UM podpisał umowę w jakim czasie i co ma na tym powstać, żeby za chwilę nie powstał kolejny, zaprzyjaźniony biznesik.

  28 4
 • ~mewa74 2020-09-25 18:06:24

  ~ Radosław Knesz, choć radny Sączek to nie moja bajka, to Twoja wypowiedź jest wyjątkowo "niesmaczna".

  18 17
 • ~mewa74 2020-09-25 18:08:59

  ~ MatiW to sprawiedliwie proponuję coś dać szkołom z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej, ośrodkowi JP. To są miejskie placówki, do których uczęszczają niepełnosprawni.

  21 4
 • ~adamczykhenryk1 2020-09-25 18:14:30

  Na stadionie narodowym w Warszawie dziś wywiesili białoruską Hitlerowską flagę narodową .
  Historia ważna rzecz :)

  9 6
 • ~Damian Drops 2020-09-25 18:36:48

  Nie zdziwiłbym się że zaraz będzie artykuł o kamienicach za 5 zł. :) W końcu banda z pod jednego szyldu.

  31 9
 • ~Lateks 2020-09-25 19:15:07

  Ehhh kwota nie powala, bo przypuszczam że UM więcej dopłaca do tej szkoły niż rodzice tych dzieci płacą czesnego. Ale po pierwsze to zasadniczo nic nie wnosi mieszkańcom. Tam chodzą dzieci tylko zamożnych osób. I najbardziej mnie intrygująca sprawa to jak się miasto zabezpieczyło? Czy nie będzie tak że wyleją fundamenty i grunt zostanie sprzedany ? A może miasto będzie musiało ten grunt wykupić po cenach rynkowych? Nic nie stoi na przeszkodzie by to było użytkowanie wieczyste... I co to za hipokryzja gdy inne stowarzyszenia muszą płacić haracz do um (podatek od nieruchomości) a inne nie dość że są zwolnione z podatku to jeszcze bonifikata 99%... tylko dlatego że pan wice prezydent żąda OPP.

  27 3
 • ~Azaia 2020-09-26 01:08:15

  Nie oceniam czy to rozdawnictwo, czy słuszne posunięcie, ale chciałabym zwrócić uwagę, że słowa o rozdawnictwie w ustach przedstawiciela PiS-u brzmią co najmniej kuriozalnie.
  Hipokryzja level hard!

  12 12
 • ~radoslaw.knesz@gmail.com 2020-09-26 07:53:21

  ~Rybniczek:) nie oddajemy działki za bezcen tylko przekazujemy grunt pod inwestycję, która znacząco wpłynie na jakość rybnickiej edukacji. Wkład własny gmin w ten projekt o wartości ok. 13 mln zł to działka, na której ma powstać nowa szkoła. Jeśli nie powstanie to grunt wraca do gminy. Nie ma ryzyka za to jest warunek.

  ~bikerek jak dyskusja się nie układa to wylatujemy z Trzaskowskim? Może jeszcze podepniemy pod dyskusje Czejakę?

  ~kocanka123 wśród miast na prawach powiatu jesteśmy w połowie stawki, nie wiem skąd ma Pani dane odnośnie tego że Rybnik jest najbiedniejszy, ale z chęcią poznam źródło. Pomimo gigantycznych zwrotów jaki miasto musi oddać branży górniczej potrafimy realizować inwestycje na ponad 400 mln zł (południowa obwodnica miasta) oraz szukać strategicznych partnerstw w celu realizacji inwestycji na poziomie 13 mln zł z wkładem 5% i być jednym z najskuteczniejszych miast w pozyskiwaniu zew, źródeł finansowania.

  ~tf2 proponuje najpierw przeczytać artykuł, wtedy wszystko się wyjaśni

  ~mewa74 jeśli ktoś starał się zdyskredytować moja osobę używają insynuacji i ploteczek to mogę tylko obśmiać takie działanie. Odnośnie szkół, to miasto wydaje ok 700 zł na ucznia, dokładnie taką kwotę otrzymują Urszulanki, szkoła społeczna nie otrzymuje takiego wsparcia ponieważ pobiera czesne. W porównaniu do Urszulanek miasto na szkole oszczędza jakieś 250 tyś zł rocznie przy obecnej ilości uczniów.

  ~Damian Drops jeśli zna Pan jakąś rybnicką organizację pozarządową która chciałaby przejąć kamienice na cele społeczne, wyremontować za kilka milionów i działać dla mieszkańców miasta w formie „nieodpłatnej”– proszę dać znać. Jeśli nie, to proszę się powstrzymać od takich insynuacji.

  ~Lateks jest odwrotnie, czesne jest w większej kwocie niż miasto daje w subwencji, pisałem z reszta o tym wyżej. Tam chodzą dzieci w przeważającej część z Rybnika i ewentualnie okolic (powiat rybnicki), to też mieszkańcy tego miasta płacący spore podatki i przynoszący bardzo wymierne korzyści z punktu widzenia rozwoju miasta. Umowa jest na 5 lat do tego momentu inwestycja musi być zakończona, w przeciwnym wypadku grunt do nas wraca. Gdybyśmy oddali ten grunt w użytkowanie wieczyste w zasadzie zablokowalibyśmy możliwość pozyskiwania środków zew. przez stowarzyszenie – w projektach w większości przypadków trzeba być właścicielem gruntu. Z tego co mi wiadomo, to stowarzyszenie będzie płaciło normalnie podatek. Porównywanie podatków od nieruchomości od bonifikaty pod cele inwestycyjne jest analogiczne do wypowiedzi radnego Łukasza Dwornika, nie zgadzam się z nim z prostego powodu – celu na podstawie jakiego została przekazana ulga - inwestycja na 13 mln, która znacząco rozwija rybnicką oświatę.

  Pozdrawiam wszystkich komentujących mam nadzieję, że udało mi się sprostować przynajmniej część informacji.

  22 14
 • ~Benett 2020-09-26 12:53:08

  Rozumialbym, jesli w umowie bylyby korzysci dla miasta - tyle a tyle uczniow z ubogich rodzin wyksztalca za darmo.
  Kuczera jest nauczycielem - co bedzie robil jak nie bedzie prezydentem a PIS trzymal wladze w kuratorium??? A do emeryturki trzeba miec prace...

  10 7
 • ~MRC 2020-09-26 15:40:41

  ~radoslaw.knesz@gmail.com
  Czytam artykuł i komentarze i odnoszę wrażenie, że to wszystko nie może być prawdą.
  Po krótce wspomnę tylko o wycieczkach personalnych, przytaczaniem przykładów działań oponentów politycznych itp. Nie ważne, jest to z jakiej opcji politycznej jest osoba sprawująca władzę we wsi, mieście, powiecie czy państwie. Ważne jest aby sprawować tę władzę w sposób NIEBUDZĄCY JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOSCI, TRANSPARĘTNY, dbając o interes nas wszystkich (mieszkańców). W tym przypadku jakiekolwiek tłumaczenia mające na celu przekonać mieszkańców o słuszności podjętej decyzji są nietrafione. I to z jednego prostego powodu. Miasto nie próbowało zbyć tej nieruchimosci, zapewniając wpływ do budżetu. Nagle przekazuje grunt podmiotowi, który-nie ma się co oszukiwać - zyskuje niemal 3/4 milona złotych. Stając się właścicielem tego gruntu za bezcen ma możliwość realizacji swojego biznesu. I proszę nie mówić, że prowadzoną działalność nie jest/będzie nastawiona na zysk. Nikt o zdrowych zmysłach nie zainwestuje 13 mln aby w dłuższej lub krótszej perspektywie nie czerpać z tego zysku.
  Jeśli rybniccy radni tak uważają to albo są naiwni albo... mają w tym jakiś cichy interes.
  Pane radny Knesz, niech mi Pan odpowie czy uważa Pan, że wystawiając te grunty na sprzedaż za 7500 zł nie znalazłby się podmiot chętny na ich kupno? Podmiot chcący wybudować tam budynki mieszkalne (wzbogacając tym samym ofertę lokalową w naszym mieście). A może ktoś kto ulokowałby tam gabinety lekarskie (tak samo nieodpłatne jak szkoła społeczna). Nie wspomnę już o tym, że znalazłby się chętny na działkę obok UM (na sprzedaż od "zawsze") gdyby miasto chciało za nią 1% wartości.
  To wszystko granda.
  Ja również z prawdziwą przyjemnością nabyłbym działkę miejską za ułamek jej wartości i wzbogaciłbym ofertę dla rybniczan prowadzą na niej własny biznes.
  Panie radny Knesz: ma Pan do zaoferowania jeszcze jakieś grunty za 1٪ wartości.
  Bardzo proszę o odpowiedź. (Merytoryczną)
  Pozdrawiam
  Mieszkaniec miasta, do drzwi którego przed wyborami pukał Pan prosząc o poparcie.

  18 11
 • ~bikerek 2020-09-26 16:21:10

  Panie radny Knesz nie odpowiedział Pan na moje pytanie.
  Jako mieszkaniec pracujący i płacący podatki w Rybniku mogę zapytać "czy miasto poniosło koszty w związku z finałem kampanii Rafała Trzaskowskiego na rybnickim rynku"?
  Skoro nie ma pieniędzy na basen dla dzieci z 3 klas szkoły podstawowej, nie ma pieniędzy na wodę do fontann to na co są marnotrawione oprócz kamiennych tablic.

  16 13
 • ~radoslaw.knesz@gmail.com 2020-09-27 09:19:13

  Dzień dobry ~MRC
  Ad 1 Nie wiem czy Pan zauważył, ale sprzedaż tej działki odbyła się zgodnie z literą prawa, przedstawiciele stowarzyszenie przekonywali radnych i odpowiadali na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego przez 1,5 godziny, odpowiadając na wszystkie zadane pytania. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekty uchwały głosami PO, WDR, BSR. Zatem trzy z czterech ugrupowań było „za”. Na sesji dyskutowaliśmy o tej uchwale prowadzą obrany on-line. Obecnie dyskutujemy o tej inwestycji na publicznym portalu informacyjnym i to nie jest dla Pana transparentne działanie rady miasta? Przypominam, że uchwała przeszła głosami radnych PO, WDR, BSR i PIS, a więc koalicji rządzącej jak i opozycji (nie całej, ale jednak 3 radnych PIS głosowało „za”).
  Ad 2 Podejmując tą decyzję patrzyłem na interes publiczny i pisałem już wcześniej, że miasto tylko w tym roku zaoszczędzi na tej szkole ok. 250 tyś zł porównując to np. do subwencji jaką otrzymują Urszulanki. Ponadto ta inwestycja służy mieszkańcom Rybnika, w tej szkole uczą się z zdecydowanej większości dzieci mieszkańców naszego miasta. Ta inwestycja jeśli się uda bardzo rozwinie rybnicką oświatę i rozbuduje ofertę edukacyjną w dzielnicy Maroko-Nowiny, który potrzebuje inwestycji, które przyciągną młode małżeństwa.
  Ad 3 Odnośnie zbycia nieruchomości, miasto nie wystawia działek na sprzedaż co do których ma określone plany. Ta działka przylega do szkoły ZS3, a jej zdecydowana część była w zarządzaniu przez tą szkołę. Miasto raczej skłaniało się do koncepcji wybudowania w przyszłości tam czegoś co będzie służyło dobru publicznemu, a nie pod deweloperkę… Taka propozycja się pojawiła – szkoła społeczna, która swoimi wynikami pokazuje, że jest jedną z najlepszych w naszym mieście, a nawet w województwie. Rozumiem, że wolałby Pan jednak sprzedać tą działkę pod deweloperkę… Pan Radny Sączek wręcz jasno określił cel na co mogłyby pójść środki z sprzedaży tego gruntu – kupić pomoce dydaktyczne (wyszło mu, że średnio za kwotę 25 tyś zł) i rozdać wszystkim szkołom w mieście. Jako reprezentant dzielnicy Maroko – Nowiny nie dopuściłbym do takiego rozwiązania tej sprawy. Nie jeśli na horyzoncie jest inwestycja, który służy mieszkańcom tego miasta, dzielnicy Maroko – Nowiny i rozwija rybnicką oświatę. Przypominam, że w horyzoncie czasowym miasto będzie oszczędzać na tej szkole ok. 250 tyś zł rocznie (porównując do dotacji jaką otrzymują Urszulanki). Dobro publiczne, zarządzenie szkołą przez stowarzyszenie i samych rodziców, oszczędność na budżetu miasta na poziomie 250 tyś zł rocznie, a Pan mi wmawia, że moje argumenty są nietrafione. Rozumiem, że białe jest czarne, tak?
  Ad 4 Myślę, że jeszcze nie oszalałem i widzę szkołę, która jest zarządzana w formule działalności nieodpłatnej przez ostatnie 27 lat. Przykro jest czytać Pana (a może Pani w sumie to nie wiem od czego pochodzi skrót) wywody, bo świadczą o tym, że nie wierzy Pan w organizacje trzeciego sektora, które przeważnie nie działają dla zysku, a ja się z tego sektora wywodzę i w niego wierzę. Zgodzę się jednak z tym, że prywatny biznes nie zainwestowałby 12 mln zł w prywatną szkołę w mieście średniej wielkości, bo ten interes po prostu by się nie zwrócił, a i tak czynsz musiałbym być znaczenie wyższy ponieważ ten obecny pozwala tylko na działalność odpłatną – nie może generować zysku.
  Ad 5 Nie podoba mi się kiedy używa Pan w dwóch kolejnych po sobie zdaniach stwierdzenia „cichy interes” oraz mojego nazwiska. Pisze Pan o transparentności, a sam insynuuje jakieś ciche interesy posługując się anonimowym profilem. Szczyt odwagi, prawdziwy z Pana bohater interesu publicznego, gratuluję.
  Ad 6 Zadając mi pytanie o zakup działki za 1% wartości uwydatnił Pan po raz kolejny swoją kompletną ignorancję.
  Mam nadzieję, że moja odpowiedź wyczerpuje znamiona wypowiedzi merytorycznej o którą Pan prosił. Spokojnej niedzieli życzę.

  6 7
 • ~Lateks 2020-09-27 13:10:20

  ~radoslaw.knesz@gmail.com nie wiem ktoś tutaj jawnie kłamie, nie wiem tylko kto.
  Pisze pan: " Z tego co mi wiadomo, to stowarzyszenie będzie płaciło normalnie podatek."
  Z tego co pisze p. Masłowski to stowarzyszenia OPP nie płacą nigdy podatków od nieruchomości.
  Co do subwencji - nie chcę się kłócić ale z tego co wiem to subwencja jest przypisana na każdego ucznia. I to bez względu na pobierane czesne. Tak samo jak dostawało je Urszulanki chyba tak samo dostaje je szkoła społeczna.

  Najbardziej absurdalne w tej sprawie jest to że w tym samym czasie gdy jedne stowarzyszenie otrzymuje majątek za 750 000 zł w Stodołach od stowarzyszenia domagano się 3500zł podatku od nieruchomości żeby było śmiesznie też za szkołę. Miejską szkołę, którą to UM doprowadził do ruiny. Ludzie sami tam sobie zadbali o budynek. A teraz zabierają nawet nowe rynny. Bo miasto ma dziurę budżetową. I potrzebuje by ludzie nie dość że pracowali za darmo to jeszcze mieli zapłacić łaskawie miastu podatek.

  9 2
 • ~Lateks 2020-09-27 13:16:09

  Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim radnym i szczególnie panu Prezydentowi Miasta Rybnik. To wspaniały gest i obraz gospodarności naszej władzy.
  https://www.facebook.com/StowarzyszenieSCAL

  5 2
 • ~mewa74 2020-09-27 14:56:05

  ~ Radosław Knesz, zastanawia mnie dlaczego usilnie przywołujesz w dyskusji akurat Urszulanki? Akurat szkoła urszulańska od lat nie jest już szkołą prywatną i nie pobiera czesnego od swoich wychowanków. Porównanie do szkoły społecznej jest więc chybione. Szkoła społeczna pobiera opłaty, ma więc z czego uiścić opłatę za grunt.
  Aaa, dlaczego odpowiedź na pytanie bikerka dotyczące koncertu jest takie trudne, to jakaś tajemnica czy co?

  8 3
 • ~mewa74 2020-09-27 15:04:38

  ~ Radosław Knesz
  Szkoła społeczna jakoś szczególnie nie wybija się na rybnickim rynku edukacyjnym (nawet porównując z Urszulankami tak chętnie używanymi przez Ciebie w dyskusji). A tu nagle takie peany na cześć. W jaki to niby sposób ta inwestycja_bardzo_ rozwinie rybnicką edukację?

  5 1
 • ~mewa74 2020-09-27 15:07:28

  ~Benett, chyba nie myślisz, że się zniży do tego, by wrócić do pracy w szkole.

  1 1
 • ~mewa74 2020-09-27 15:13:24

  ~Lateks, mowa o starej szkole przy drodze, tej, która jakiś czas należała do hufca?

  0 1
 • ~radoslaw.knesz@gmail.com 2020-09-27 17:11:36

  ~Lateks, odnośnie podatku od nieruchomości to faktycznie się zagalopowałem, masz rację OPP nie płacą podatku. Odnośnie subwencji to mylisz się, szkoła społeczna nie otrzymuje tyle samo na ucznia co Urszulanki tylko mniej i właśnie tą różnicę rocznie przytoczyłem jako oszczędność dla miasta w kwocie ok. 250 tyś zł. Fajnie co? Ponieważ koszty utrzymania ucznia w naszym systemie są uśrednione i są naszym wewnętrznym budżetem to najlepiej porównać szkołę społeczną do Urszulanek, które otrzymują pełną dotację od gminy (nasze szkoły utrzymujemy, a nie wypłacamy pełna subwencję).

  Miasto zaoszczędzi w tym roku na szkole społecznej ok. 250 tyś zł, szkoła istnieje już niespełna 30 lat, a dzięki tej inwestycji ma szansę się rozwinąć i nadal generować oszczędności, a my tu się zastanawiamy czy takiej instytucji można przekazać grunt pod inwestycje, grunt który jak inwestycja nie dojdzie do skutku – wróci do mienia gminy. Zero ryzyka. Muszę przyznać, że tutaj kończą się moje możliwości retoryczne, niech mieszkańcy sami podejmą decyzję czy to jest dobre posunięcie ze strony władz czy nie.

  P.S Odnośnie wyników w nauce (która jest zawsze w czołówce rybnickich szkół) – w roku 2015/2016 szkoła zajęła pierwsze miejsce w woj. śląskim w rankingu opartym na wyniku testu szóstoklasisty z j. polskiego i matematyki. Pierwsze miejsce w województwie…

  3 3
 • ~Barbara Posłajko 2020-09-27 20:47:15

  Jeżeli na szkołę to ok

  2 3
 • ~Barbara Posłajko 2020-09-27 20:49:02

  Pisiorom przeszkadza bo nie dał tym w sukienkach

  2 4
 • ~mewa74 2020-09-27 20:55:16

  ~ Dalej nie rozumiem dlaczego porównanie akurat do Urszulanek, a nie np. SP 11, która jest szkołą w dzielnicy Maroko-Nowiny.
  W roku 2015/16 czyli 5 lat temu, a jaki ma wynik sprawdzianu klas ósmych tegoroczny? Lepszy do Urszulanek? (jak już ciągle te Urszulanki), Lepszy od SP11? Aaaaa, no i możemy od radnego otrzymać odpowiedź na pytanie Bikerka o to, kto płacił za koncert, czy to jakaś wielka tajemnica?

  6 1
 • ~bikerek 2020-09-27 21:34:43

  ~mewa74 Widocznie jest to drażliwy temat.
  Mam nadzieję że temat podchwycą radni z PIS bądź BSR i otrzymają odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie.
  "czy miasto poniosło koszty w związku z finałem kampanii Rafała Trzaskowskiego na rybnickim rynku"?
  Niech też zainteresują się dlaczego zlikwidowano naukę pływania dla uczniów 3 klas szkoły podstawowej.

  5 3

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co wg Ciebie jest przyczyną wyludniania się Rybnika?

Oddanych głosów: 4357