zamknij

Wiadomości

Przed nami ważna sesja rady miasta. Oglądaj online

2022-05-26, Autor: bf

Dzisiaj o 16.00 rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Ta jest szczególnie ważna. Raport o stanie Miasta przedstawi prezydent Piotr Kuczera. Radni zdecydują, czy udzielić mu wotum zaufania i absolutorium. Oglądajcie sesję online.

Reklama

Rozpoczynające się o 16.00 obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na kanale E-SESJA lub poniżej w artykule. Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Porządek spotkania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.

3. Raport o stanie Miasta za 2021 rok.

4. Udzielenie Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2021 rok.

6. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2021 rok.

7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.

8. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.

9. Zmiana uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

10. Uchylenie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej.

11. Zbycie nieruchomości.

12. Wydzierżawienie nieruchomości.

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61).

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jabłoniowej (MPZP 54-16).

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Wyzwolenia, Budowlanych i Wawelskiej (MPZP 54-37).

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Jesiennej i Stanisława Małachowskiego (MPZP 54-44).

17. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.

18. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie Aglomeracji Rybnik oraz zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.

19. Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030.

20. Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu targowisk.

21. Powierzenie zadania własnego Miasta Rybnika z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

22. Zmiana uchwały nr 395/XXVI/2004 w sprawie nadania Statutu Zarządowi Transportu Zbiorowego w Rybniku.

23. Postawienie w stan likwidacji Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

24. Zmiana w Statucie Dzielnicy Boguszowice Osiedle.

25. Zmiany składów osobowych komisji Rady Miasta.

26. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.

27. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023.

28. Wolne głosy i oświadczenia radnych.

29. Zakończenie sesji.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 12

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co widzielibyście w miejscu dawnego Praktikera?


Oddanych głosów: 2347