zamknij

Wiadomości

Rozpoczęła się sesja rady miasta. Oglądaj ją u nas online! (wideo)

2023-11-30, Autor: 

Dzisiaj w rybnickim magistracie trwa kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Jest transmitowana online. Oglądajcie ją u nas!

Reklama

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na kanale RADNI TV, a także na naszym portalu poniżej.

Nad czym pochylają się dzisiaj radni? Zobaczcie:

Porządek spotkania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Młodzieżowej Rady Miasta o akcji społecznej Czapka Św. Mikołaja.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.

4. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.

5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok.

6. Przyjęcie Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

7. Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2024 roku.

8. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

9. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody - dwóch zlokalizowanych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" i jednego znajdującego się w Parku nad Nacyną przy ul. Raciborskiej.

10. Przyjęcie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu HYDROINSTAL" Sp. z o. o. w latach 2024 – 2026".

11. Przyznanie środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

12. Powołanie członków Rady Muzeum.

13. Przejęcie przez Miasto Rybnik zadania Wojewody Śląskiego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w zakresie udzielania zamówień na badania specjalistyczne na potrzeby komisji orzekających o zdolności do służby wojskowej.

14. Zmiana uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.

15. Zmiana uchwały nr 442/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.

16. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.

17. Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika".

18. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej – ulica Kogucia.

19. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej – ulica Marysieńki Sobieskiej.

20. Zmiana Uchwały Nr XVII/47/79 Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z dnia 28 grudnia 1979 roku w sprawie: nadania nazw nowym ulicom.

21. Wydzierżawienie nieruchomości.

22. Oddanie nieruchomości w użytkowanie.

23. Zamiana nieruchomości.

24. Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

25. Zbycie nieruchomości.

26. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3).

27. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 28/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

28. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.

29. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

30. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.

31. Wolne głosy i oświadczenia radnych.

32. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 5

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?
Oddanych głosów: 4073