zamknij

Wiadomości

Od przyszłego tygodnia ruszają wspólne kontrole policji i sanepidu

2021-11-05, Autor: 

Na początku mają być upomnienia i edukacja, jak to nie pomoże – mandaty. Od przyszłego tygodnia ruszają w województwie śląskim wspólne kontrole policjantów, sokistów i pracowników sanepidu. To odpowiedź na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w regionie.

Reklama

Więcej o tej sprawie mówi nam Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego.

Wczoraj odbyło się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej spotkanie z przedstawicielami Policji, Służby Ochrony Kolei, Kolei Śląskich i pracowników sanepidów. Pogarsza się sytuacja epidemiologiczna w województwie. Coraz więcej mieszkańców ulega zakażeniu, trafia do szpitali. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zachowują się mieszkańcy w przestrzeni publicznej – wspólnej, dostępnej jak autobusy, pociągi, galerie handlowe – wyjaśnia.

Wspólne kontrole mają ruszyć w przyszłym tygodniu, Alina Kucharzewska nie precyzuje, kiedy dokładnie.

Zamierzamy przede wszystkim będziemy edukować mieszkańców. W pierwszej kolejności tłumaczymy, rozmawiamy. Nie chcielibyśmy od razu karać, ale przypominać, że pandemia niestety nadal trwa, że możemy zachorować. Z naszych doświadczeń wynika, że mieszkańcy przeważnie słuchają. Ale jak to nie pomoże to pojawią się mandaty, od 50 złotych w górę – dodaje nasza rozmówczyni.

Rzecznik wojewody przypomina, że powinniśmy pamiętać o maseczkach, dezynfekcji i dystansie społecznym.

To nie jest duży wysiłek, a może ochronić nasze i innych zdrowie – zaznacza.

W przyszłym tygodniu Śląski Urząd Wojewódzki powinien wiedzieć więcej o łóżkach covidowych, które powstaną w naszym regionie.

---

Policja w Rybniku już kontroluje galerie handlowe i autobusy. Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają obostrzeń.

Oceń publikację: + 1 + 54 - 1 - 60

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (16):
 • ~Jedynie Prawdziwy Polak 2021-11-05
  11:32:50

  64 84

  W końcu.
  Trzeba uczyć ludzi przestrzegania prawa i przepisów.
  Jesteśmy w ogonie cywilizacji zachodniej pod względem wyszczepienia, a podobno aspirujemy do Zachodu, nie tylko finansowo ale i mentalnie.

  Ja dzisiaj już po trzeciej dawce przypominającej ;-)

  Pozdrawiam wszystkich rozsądnych.

 • ~Jedynie Prawdziwy Polak 2021-11-05
  11:33:54

  52 60

  Aha, wyznawców teorii spiskowych, maruderów, defetystów i foliarzy proszę o minusy ;-))))

 • ~Noname1212 2021-11-05
  11:53:34

  27 38

  https://legaartis.pl/blog/2021/11/04/przyczyny-naglego-wzrostu-infekcji-zalecenia-konsultanta-krajowego/

  ...Tak nakręca się pseudo pandemię.

 • ~Noname1212 2021-11-05
  12:13:00

  19 29

  Kancelaria LEGA ARTIS – Blog


  »Czy można odmówić leczenia osobie, która nie zgadza się na wykonanie testu PCR?


  Drodzy czytelnicy naszego bloga w dniu dzisiejszym postaramy się wam wyjaśnić, czy przychodnia lub szpital może odmówić leczenia pacjentowi, który nie zgodzi się na wykonanie testu PCR.

  Temat ten poruszamy w związku z duża ilością zapytań jakie kierujcie do nas w swoich @.

  W świetle obowiązujących przepisów prawa brak nie istnieje podstawa prawna, jaka uwarunkowywałaby realizację usług medycznych ze środków publicznych wobec pacjentów.  Nasze stanowisko jest poparte w piśmie MZ, jakie załączymy wam na końcu niniejszego artykułu.

  Zasadnym stanie się w tym miejscu również podniesienie braku podstawy prawnej do stosowania przymusu testowania osób podczas przyjęcia do szpitala, jaki została przez Państwa wprowadzony na podstawie regulaminu, ponieważ przepis stoi w sprzeczności a art. 2 pkt 1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.  Stanowisko powyższe jest zasadne, ponieważ stosowane w praktyce medycznej testy w kierunku koronawirusa: badanie genetyczne materiału z wymazu nosogardzieli (testy PCR), czy test antygenowy z wymazu z nosogardzieli mają na celu wykrycie materiału genetycznego lub antygenów wirusa SARS-CoV-2, zaś test serologiczny (z krwi) ma na celu zidentyfikowanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

  Wszystkie stosowane testy w kierunku koronawirusa zatem mają na celu wykrycie biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenie rozpoznania choroby zakaźnej, a tym samym należą do kategorii badań sanitarno-epidemiologicznych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.
  Stanowisko powyższe reprezentowane jest również w orzecznictwie. W uzasadnieniu wyroku z dnia 23 listopada 2020 r. ( II SAB/Wa 469/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał: „Zatem test diagnostyczny w kierunku zakażenia COVID-19 jest badaniem sanitarno-epidemiologicznym”.

  W związku z powyższym zasadnym stanie się stwierdzenie, iż kategorię osób, które mają obowiązek poddani a się badaniom sanitarno-epidemiologicznym określa art. 6 ust. 1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

  Stosownie do treści ww. artykułu obowiązkowym badaniom epidemiologicznym podlegają:

  podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną; (definicja: art. 2 ust 21 ustawy o zapobieganiu […] z dnia 05 grudnia 2008 roku z późn. zm.)
  noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód, lub dziecko (w rozumieniu art. 2 ust 21 Ustawy o zapobieganiu […]z dnia 05 grudnia 2008 roku z późn. zm.);
  nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym (definicja: art. 2 pkt. 17, 25 ustawy o zapobieganiu […] z dnia 05 grudnia 2008 roku z późn. zm.);
  uczniowie, studenci o doktoranci kształcący się do wykonywani prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
  osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nieposiadające aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywani prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
  Na podstawie powyższego stwierdzić należy, że pacjenci nie mogą zostać zakwalifikowani do żadnej kategorii osób wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5 powyżej powołanej ustawy, ponieważ aby istniał w obecnym stanie prawnym podstawa do wykonania takiego testu, musiałaby ona zostać zakwalifikowana do kategorii osoby podejrzanej o zachorowanie w rozumieniu definicji ustawowej, jaka została dokonana w art. 2 ust. 20 i 21 Ustawy dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z jakich wynika, iż do kategorii osób podejrzanych o chorobę zakaźną lub podejrzanych o zakażenie zalicza się wyłącznie osoby posiadające objawy choroby zakaźnej, lub osoby posiadające bezpośredni kontakt ze źródłem zakażenia.

  W związku z powyższym brak jest przesłanek prawnych żądania przez lekarza POZ lub szpitala wykonania testu przeciwko COVID – 19 od uzależnione jest często skorzystanie z prawa udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  Warto w tym miejscu będzie również przywołać literalne brzmienie art. 68 ust 1 Konstytucji RP, z jakiego wprost wynika, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia co w konsekwencji powoduje, że lekarz nie ma praw odmowy usługi medycznej nawet osobie niezaszczepionej szczepionkami obowiązkowymi czy też osobie, która nie ma wykonanego testu antygenowego w momencie przyjęcia do szpitala.

  Nasze stanowisko jest również poparte w ust. 2 art. 68 Konstytucji, z jakiego wynika, że obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

  Wykonaniem powyżej przywołanych norm konstytucyjnych jest w szczególności ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W szczególności zakres realizacji usług medycznych regulują art. 1 ust 1, art. 2, art. 6 – 10, art. 15 tej ustawy. Ponadto z art. 68 ust 3 Konstytucji RP wynika, iż władze publiczne zobowiązane są objąć szczególną opieką dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku tj. grupy albo najważniejsze dla przetrwania narodu w przyszłości, albo najsłabsze. Z kolei obowiązek zwalczania „chorób epidemicznych”, nałożony na władze publiczne w art. 68 ust. 4 Konstytucji RP nie jest wyjątkiem od powyższych zasad, lecz ich uzupełnieniem

  Na tej podstawie stanowczo należy podkreślić, iż wprowadzone zasady podczas przyjęcia do szpitala lub konsultacji medycznej w POZ stoją w sprzeczności z powyższymi przepisami prawa.


  Wykonaniem powyższych norm konstytucyjnych, powołanych powyżej, jest zwłaszcza ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej zwana: ustawa oświad. op.zdrow.), która w art. 1 pkt 1 określa przede wszystkim: „warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Ustawa ta wskazuje uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, na zasadach w niej określonych tj. osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczeni), a także np. małoletni i kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu, jeśli mają obywatelstwo lub prawa podobne do wynikających z obywatelstwa (art. 2 ustawy o świad. op.zdrow). Zakres świadczeń, do jakich mają prawo świadczeniobiorcy, wynika z art. 15 ustawy o świad. op.zdrow.


  Zadaniem wszystkich władz publicznych, gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich i wojewodów jest przy tym zapewnienie równego dostępu do świadczeń medycznych (art. 6-9 i art. 10).

  W tym miejscu zasadnym stanie się stwierdzenie, że wykładnia i stosowanie wszystkich przepisów prawa, w tym przepisów regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych, tak przez podmioty publiczne, jak i prywatne, powinna być zawsze dokonywana, z uwzględnieniem i w świetle Konstytucji RP (tzw. zasada prokonstytucyjnej wykładni prawa).


  Konkludując, wprowadzone przez szpitale czy POZ zasady w regulaminie naruszają przede wszystkim prawo do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych zagwarantowanych w Konstytucji RP obywatelom oraz, stanowi on również w sprzeczności z przepisami powyżej przywołanej ustawy.

  KONKLUZJA:

  W przypadku gdyby z powyższych powodów spotkała Państwa odmowa przez pielęgniarkę lub lekarza udzielanie pomocy medycznej, naruszy to w przypadku pielęgniarki art. 12 ust. 1 ustawy o zawodzie pielęgniarki a przez lekarza art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i powoduje to, że w konsekwencji takiej zachowania mogą osoby te odpowiedzialność karną.

  Powoływanie się przez POZ czy też szpitale na § 11-19 Rozporządzenie RM z dnia 06 maja 2021 roku, z jakiego wynikać ma rzekoma podstawa prawna umożliwiająca wszystkim osobom niezaszczepionym testu PCR jest również niezgodne z prawem, gdyż zgodnie z zasadą prokonstytucyjności prawa najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja a z art. 87 Konstytucji stwierdzić należy, że akty niższego rzędu, jakim są rozporządzenia, nie mogą stanowić prawa. Ponadto Rada Ministrów, nie posiada delegacji ustawowej do ustanawiania w rozporządzeniu wykonawczym obowiązku poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

  Brak jest również podstawy prawnej do stosowania wytycznych jako źródło prawa. (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 maja 1999 r. IV SA 827/97)

  W związku z powyższym w przypadku pojawienie się takiego problemu każda osoba poszkodowana powinna złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wystąpić na drogę cywilnoprawną z roszczeniem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

  Jeśli będzie Państwo, potrzebowali pomocy, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel. 579636527, 222668618 lub pisząc na adres: [email protected]

  Wspomóż naszą walkę o wolność poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nasz rachunek bankowy: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752  ————————————————————————

  Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

  Na zlecenie indywidualne (płatne) klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.
  Przypominamy, że naszą Kancelaria świadczy pełen wachlarz usług prawnych.

  Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527, 222668618.

  Informujemy, iż porada prawna w zakresie COVID udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.

  Jeśli uważacie Państwo, że nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

  Anonimowe wsparcie Bitcoin:
  1DDWSXuAgp6FZVaoHKtHmwuesnxqHZXe27

  Anonimowe wsparcie Ethereum:
  0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

  Wsparcie paypal:
  https://paypal.me/legaartis

  Dane do przelewu:
  Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
  Kancelaria Lega Artis
  ul. Przasnyska 6a lok 336a
  01-756 Warszawa
  Tytuł: “darowizna na działalność”
  IBAN: PL04102039030000140201226752

  Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
  Pn. – czw.: 11:00 – 17:00
  Piątek: 10:00 – 15:00

  Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.


  RELATED POSTS

  Pfizera: oszustwo i niechlujstwo wszystko w imię ratowania ludzkości
  4 LISTOPADA 2021

  Niedzielski: Zero tolerancji. Dobermany idą w teren
  4 LISTOPADA 2021

  Gut: Mamy do czynienia ze szczepem wyrosłym ze szczepionek
  4 LISTOPADA 2021

  New York: 18 firm straży pożarnej zamknięte z powodu przymusu szczepienia
  4 LISTOPADA 2021
  ADD A COMMENT
  Szybki Kontakt
  Zadzwoń do nas :
  579 636 527
  22-266-86-18

  Email: [email protected] – sprawy covid
  Email: [email protected] – pozostałe

  Adres Kancelarii
  01-756 Warszawa
  ul. Przasnyska 6a lok 336a

  Ostatnie Wpisy

  Czy można odmówić leczenia osobie, która nie zgadza się na wykonanie testu PCR?
  5 LISTOPADA 2021

  Pfizera: oszustwo i niechlujstwo wszystko w imię ratowania ludzkości
  4 LISTOPADA 2021

  Niedzielski: Zero tolerancji. Dobermany idą w teren
  4 LISTOPADA 2021

  Gut: Mamy do czynienia ze szczepem wyrosłym ze szczepionek
  4 LISTOPADA 2021
  Advertisement

  Najnowsze komentarze
  LEGA ARTIS o
  Kto posiada uprawnienia do nałożenia kwarantanny?
  ALAN o
  [TYLKO U NAS] Stanowisko w sprawie projektu ustawy dającej prawo do weryfikacji danych wrażliwych
  MIKE o
  W galeriach handlowych ma pojawić się straż kowidowa
  DAWID o
  Sanepid potwierdza że walczy z niezaszczepionymi, a nie epidemią
  ZŁY o
  W galeriach handlowych ma pojawić się straż kowidowa

  Kancelaria LEGA ARTIS świadczy profesjonalne usługi na rzecz Klientów indywidualnych jak również przedsiębiorców.

 • ~artefaks 2021-11-05
  12:17:09

  22 55

  A co z paszportami qr ze szczepienia ? W cywilizowanych krajach nie wejdzie się do autobusu nie dokumentując się szczepieniom,
  Bohaterska milicja i Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) bedzie miała za kilka dni okazję by wykazać się odwagą. Będą maszerować dzikie wielotysięczne hordy łysych nieszczepionych bez maseczkowych ,,patriotów"
  Będzie okazja by wykonać za jednym zamachem plan z wykonania mandatów co najmniej do końca roku i jednocześnie chociaż w częsci popudrować czarną budzetową dziurę.

 • ~artefaks 2021-11-05
  12:20:53

  10 41

  Oczywiście suweren będzie miał znowu swzanse na spotkanie face to face z Jamsem Bondem i Grzegorzem Brzęczyszczykiewiczem ?
  Będą dawać mandaty z autografami ? Będzie jakiś komitet kolejkowy? By każdy obywatel mógł takie cudo dostać ?

 • ~takiuj 2021-11-05
  15:34:25

  21 17

  Ciekawe czy za Face2Face się wezmą. Wylęgarnia covida.

 • ~Franek 7 2021-11-05
  16:10:48

  17 14

  Jak powiedział Józef Stalin- kontrola to jest wyższa forma zaufania. A nasza obecna władza czerpie z dorobku Stalina garściami…

 • ~Franek 7 2021-11-05
  16:14:47

  22 24

  Niech mi ktoś wyjaśni po jakiego grzyba mi maseczka jeśli jestem w pełni zaszczepiony i nie mam żadnych objawów chorobowych?
  Tu nie chodzi o żadne bezpieczeństwo. Chodzi o to żeby nas tresować jak pieski w cyrku…

 • ~Franek 7 2021-11-05
  16:15:30

  14 25

  Takiuj- ty jesteś wylęgarnią… głupoty…

 • ~artefaks 2021-11-05
  17:17:46

  13 20

  @Franek. Maseczka jest po to by ograniczyć możliwość komunikacji ludziom na demonstracjach i mieć "/ " powód do pacyfikacji zgromadzeń .

 • ~Maciej Kowalski 2021-11-07
  18:11:26

  3 5

  Kanar to guzik może pod warunkiem że ma się ważny bilet, nikt nie może zmuszać nikogo do nałożenia maseczek nawet milicjant, on tylko może wystawić mandat którego nie należy przyjmować. A na takiego nadgorliwego milicjanta jest art 231 przekroczenie uprawnien. Składamy zawiadomienie i piesek waruje pół roku w domu za połowę pensji.

 • ~Wronus Adamus 2021-11-07
  20:40:12

  4 5

  Mandat za brak maseczki zgodny z prawem- stan od 29 listopada 2020r.
  Stało się to za sprawą przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19 (Dz.U. z 28 października 2020r.). Wprowadzono w niej zmianę, dodając do art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z punkt 13 w brzmieniu „nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu". Przepis ten wszedł w życie 29 listopada 2020r. Dokonana zmiana upoważniła Radę Ministrów do regulowania w drodze rozporządzenia kwestii zakrywania ust i nosa. Z uprawnień tych skorzystano, efekt czego stanowią wydawane od tego czasu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obecnie obowiązujące z 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 19 marca 2021, poz. 512). W rozporządzeniu tym, w § 25 ust. 1 znajduje się zapis stanowiący, iż obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki w miejscach publicznych. Oznacza to, że rozporządzeniach wydanych od 29 listopada 2020r. obowiązek zakrywania ust i nosa w sposób w tym rozporządzeniu wskazany ma swoje umocowanie w ustawie i może być egzekwowany w drodze przymusu prawnego. Tak więc zgodny z polskim prawem jest obecnie mandat za brak maseczki. Wystawiany jest on na podstawie art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń, który stanowi iż „Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

 • ~Wronus Adamus 2021-11-07
  20:41:23

  4 6

  Cała Europa wprowadza ograniczenia dla niezaszczepionych, kiedy Polska weźmie przykład z zachodu?

 • ~Obcy Facet 2021-11-08
  07:08:07

  5 4

  @Wronus Adamus

  Jednocześnie w konstutucji RP jest
  art. 42.:
  Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.

  Także nie można karać na podstawie rozporządzenia!

 • ~ 2021-11-08
  08:24:08

  4 3

  @Wronus Adamus,gdyby wprowadzili obostrzenia dla niezaszczepionych to by stracili większość swojego elektoratu o czym doskonale wiedzą dlatego tego nie robią.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy będziesz głosował/głosowała na Piotra Kuczerę jako Prezydenta Miasta Rybnika?
Oddanych głosów: 1693