zamknij

Wiadomości

Czy przez Rybnik przejdzie autostrada A4 Bis?

2021-02-15, Autor: Tomasz Raudner, bf

Po miastach i gminach województwa śląskiego krąży dokument planistyczny dotyczący budowy tak zwanej autostrady A4 Bis. Droga w zależności od wariantu ma mieć od 51 do 69 km długości, kosztować około 5 do 6 miliardów złotych i stanowić obwodnicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii biegnącej od Gliwic do Mysłowic. Jeden z wariantów zakłada też trasę biegnącą przez Rybnik czy Czerwionkę-Leszczyny. Czy taka inwestycja ma szansę realizacji?

Reklama

Autostrada A4 bis, która miałaby stanowić południową obwodnicę Aglomeracji Śląskiej, pojawia się w różnego rodzaju planach pomysłach od dekad. Rozwój gospodarczy województwa śląskiego pokazał, że nawet autostrada A4 w obecnym kształcie jak i Drogowa Trasa Średnicowa nie rozwiązują problemów komunikacyjnych na linii ze wschodu na zachód województwa. Autostrada A4 na odcinku katowickim jest już praktycznie zapchana. Dobowe stężenia ruchu sięgają 100 000 pojazdów.

Wydawałoby się, że problem mogłaby rozwiązać kolejna autostrada czy droga klasy ekspresowej w południowej części aglomeracji. Nie brak głosów, na przykład w stolicy województwa, że droga przydałaby się bardzo:

- Biorąc pod uwagę ilość pojazdów codziennie wjeżdżających, ale i przejeżdżających przez Katowice taka obwodnica byłaby oczekiwana. Realizacja obwodnicy od południa Katowic z pewnością wpłynęłaby na ograniczenie ruchu w samych Katowicach, w tym także na autostradzie A4, co zgłaszane było przy przygotowywaniu planów transportowych zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak również rządowym – mówiła nam Ewa Lipka, rzecznik UM Katowice.

Tematem zajął się Urząd Marszałkowski w Katowicach.

- Idea budowy południowej, autostradowej obwodnicy aglomeracji katowickiej powstała w latach 80-tych XX wieku i była wpisana w ówczesne opracowania studialne. Budowa obwodnicy autostradowej Metropolii Górnośląskiej (A4”) została zapisana, jako postulowana, w Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego z 2014 r., a następnie przeniesiona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ - informuje Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W 2019 r. zlecono Przedsiębiorstwu Projektowo – Usługowemu „INKOM” opracowanie „Koncepcji przebiegu autostrady A4 bis w ujęciu wariantowym”.

- Zlecenie tego opracowania eksperckiego było wynikiem wstępnej analizy zgłoszonych wniosków w ramach etapu zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa – wyjaśnia Gruszka.

Cztery warianty, jeden przez Rybnik

Obszerny dokument zawiera aż cztery warianty proponowanej trasy biegnącej ze wschodu na zachód województwa. Jest też wstępnie o szacowany koszt każdego wariantu sięga od około 5 do około 6,5 miliarda złotych. Opracowanie wraz z mapami otrzymaliśmy od radnego gminy Wyry Marka Gołosza, który żywo zainteresował się tematem po artykule Gazety Wyborczej z 2019 roku o tym, że Urząd Marszałkowski zlecił opracowanie koncepcji A4Bis. Powód zainteresowania jest jasny – trzy z czterech wariantów autostrady biegnie przez Wyry.

Co ciekawe, 3 warianty trasy przebiegają przez Czerwionkę-Leszczyny, dwa (I i II) z nich zakładają połączenie z Węzłem Dębieńsko. Trzeci przewiduje budowę Węzła Czerwionka-Leszczyny.


A4 Bis - wariant I (długość 55,6 km, koszt 5,282 mld zł). Kliknij i zobacz mapę w większym rozmiarze


A4 Bis - wariant IA (długość 53,3 km, koszt 5,063 mld zł). Kliknij i zobacz mapę w większym rozmiarze

Dla nas najciekawszy jest wariant III autostrady A4 Bis. Jej przebieg zaprojektowano przy założeniu eliminacji kolizji z obszarami górniczymi KWK Szczygłowice i KWK Dębieńsko. Założenie powyższe spowodowało konieczność zlokalizowania osi trasy na początkowym odcinku na kierunku północ – południe i w konsekwencji znaczną kolizję z terenami Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.


A4 Bis - wariant III (długość 69,1 km, koszt 6,564 mld zł). Mapa z obszarami górniczymi. Tutaj w większym rozmiarze

Przebieg autostrady A4 BIS w wariancie III zaprojektowano przy założeniu eliminacji kolizji z obszarami górniczymi KWK Szczygłowice i KWK Dębieńsko. Założenie powyższe spowodowało konieczność zlokalizowania osi trasy na początkowym odcinku na kierunku północ – południe i w konsekwencji znaczną kolizję z terenami Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Początek wariantu zlokalizowano jak w wariancie II na wyłączeniu z istniejącej autostrady A4, gdzie przyjęto kilometr 0 + 0,00. Do km 8 + 300,00 przebieg trasy wariantu III pokrywa się dokładnie z przebiegiem wariantu II. Od km 8 + 300,00 trasa wariantu III zmienia kierunek przebiegu na południowo – zachodni, omijając granice obszaru górniczego KWK Szczygłowice. W dalszym przebiegu od miejscowości Wilcza do miejscowości Przegędza zmienia kierunek na północ – południe. W Wilczej przecina trzy drogi lokalne oraz powoduje konieczność likwidacji kilku zabudowanych posesji. Dalszy przebieg wpisuje się w pasy terenu wolne od zabudowy zlokalizowane na terenie pól, łąk i lasów.

Newralgicznym punktem na trasie wariantu III jest Kamień (który nie wiedzieć czemu nazwany jest miejscowością, a to dzielnica Rybnika), gdzie jedyny możliwy przebieg wpisuje się w pobliże terenów zabudowanych, powodując konieczność likwidacji kilku posesji. Po minięciu Kamienia trasa dochodzi do skrzyżowania z DW 925, którą przekracza bezkolizyjnie i bez włączeń. Po minięciu skrzyżowania z DW 925 trasa zmienia kierunek przebiegu na wschód – zachód. Omija tereny zabudowane w Przegędzy i biegnie przez tereny częściowo zalesione oraz pola i łąki do skrzyżowania z istniejącą autostradą A1. W miejscu skrzyżowania zostanie zaprojektowany węzeł autostradowy „Czerwionka Leszczyny”. Za węzłem kierunek przebiegu trasy zmienia się północ – południe a następnie na wschód – zachód. Trasa przebiega przez tereny pól, łąk i nieużytków. Na odcinku tym występuje konieczność wyburzenia kilku obiektów w rejonie skrzyżowania z DW925 (ul. Główna).

Trasa A4 BIS krzyżuje się z DW925 bezkolizyjnie i bez włączeń. Niezależny w stosunku do wariantu II przebieg autostrady A4 BIS w wariancie III kończy się w kilometrze 30 + 200,00. Dalszy przebieg wariantu III pokrywa się dokładnie z przebiegiem wariantu II. Trasa włączyłaby się do A4 również poprzez węzeł „Mysłowice Dziećkowice”.

Który wariant A4 Bis jest najlepszy

Według autorów opracowania najlepszy wydaje się wariant I, ewentualnie IA, który jednak mógłby budzić protesty w związki z „mogącymi budzić kontrowersje - rozwiązaniami infrastrukturalnymi w rejonie rezerwatów „Dolina Jamny” oraz „Wzgórze Kamionka” na terenie Mikołowa”. Autorzy sugerują jednak, aby wybór rozwiązania docelowego wesprzeć dalszymi pracami projektowymi wzbogaconymi o szczegółowe analizy możliwości trasowania „średnicowego” przebiegu wariantów W I oraz W IA na ok. 10 kilometrowym „śródmiejskim” odcinku Mikołowa z wykorzystaniem potencjalnych rozwiązań tunelowych.

Opracowanie o A4 Bis - wątpliwości merytoryczne

Trudno powiedzieć, ile dokument jest wart. Trzy przykłady: autorzy piszą, że droga miałaby przebiegać, w zależności od wariantu, przez tereny gmin Gliwice, Sośnicowice, Knurów, Gierałtowice, Łaziska Górne, Wyry, Mikołów, Katowice, Mysłowice, podczas kiedy analiza dokładna wariantów pokazuje jeszcze dwie gminy: Czerwionkę – Leszczyny i Rybnik. Drugi przykład: w każdym wariancie znajdują się między innymi zaznaczone miejsca kolizji z obecnymi drogami czy torami kolejowymi, są też zaznaczone obszary czynnej eksploatacji górniczej, po których droga miałaby przebiegać. Tyle, że autorzy do czynnych kopalń zaliczyli Dębieńsko, które zostało zamknięte w 2000 roku... Autorzy pisali też o miejscowości Kamień, a chodziło o dzielnicę Rybnika o tej nazwie.

A4 Bis - czy droga ma szansę powstać

Od razu można sobie zadać pytanie czy dzisiaj są takie pieniądze w kraju na zupełnie nową drogę. Przypomnijmy, jest tu mowa o około 5 - 6 mld zł w zależności od wariantu, ale wg cenników z 2019 roku. W nieoficjalnych rozmowach w Katowicach dowiedziałem się, że z uwagi na koszty nie ma szans na realizację tej trasy. Zresztą, nie tylko z powodu pieniędzy. Również z racji spodziewanych protestów społecznych wynikłych na przykład z konieczności wyświetlania ludzi, wyburzania budynków, wchodzenia w tereny cenne przyrodniczo.

Urząd Marszałkowski w Katowicach też niespecjalnie chwali się opracowaniem.

- Koncepcja nie jest dokumentem regionalnym, stanowiącym podstawę do prowadzenia polityki transportowej województwa, a jedynie opracowaniem eksperckim, sporządzonym na potrzeby zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Opracowanie zostało również przekazane do wykorzystania w pracach nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego – mówi rzecznik Marszałka.

Budową autostrad w Polsce zajmują się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz prywatne firmy - koncesjonariusze. Jaki stosunek do A4 Bis ma GDDKiA? Wysłaliśmy pytania, czekamy na odpowiedzi. Jeśli je otrzymamy, wrócimy do tematu. Póki co wiadomo na pewno, że takiej drogi nie ma w bliższych ani dalszych planach Dyrekcji.

Czy autostrada A4 Bis jest potrzebna?

Oceń publikację: + 1 + 87 - 1 - 31

Materiał oryginalny: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,czy-powstanie-autostrada-a4-bis,wia5-2-4305.html

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (38):
 • ~rybol9999 2021-02-15 19:29:29

  KOMUŚ SIĘ TAM CHYBA POGORSZYŁO ZE ZDROWIEM.
  PO CO TA DROGA?
  ŻEBY ZNISZCZYĆ JESZCZE BARDZIEJ GÓRNY SLĄSK, KOLEJNE DEWASTACJE, WYCINKI LASÓW, WYSIEDLENIA LUDZI, KOLEJNE SPALINY.
  MOŻE TRZEBA POMYŚLEĆ O ROZWOJU KOLEJNICTWA W METROPOLII, TAK PROFESJONALNIE.

 • ~Franek7 2021-02-15 19:35:53

  Jak powiedział kiedyś Andrzej długopis- „ baju baju dla frajerów”.

  W megalomani i opowiadaniu dyrdymałów to oni są dobrzy ( PiS). I tylko w tym.Od 2015 roku nie zbudowano w Polsce nawet kilometra autostrady. O 100.000 mieszkań i milionie samochodów elektrycznych nie wspominając. Miały tez być jakieś mega lotniska, elektrownie atomowe i inne cuda na kiju. Nie ma nic. Narazie biznes pada jak muchy. Mówili o państwie w ruinie i zrobili.

 • ~Bernard Jona 2021-02-15 19:35:59

  W Rybniku najpierw trzeba wybudować brakujący odcinek drogi Racibórz-Pszczyna bo to jest najważniejsze w najbliższych latach. Rozważanie nad planami wybudowania być może kiedyś, autostrady (A-1bis) nie ma teraz sensu.

 • ~Bernard Jona 2021-02-15 19:39:10

  Przepraszam, pomyłka miało być A4Bis!

  36 5
 • ~Franek7 2021-02-15 19:39:32

  Dodam tylko i miliardowych stratach spółek skarbu państwa i sytuacji w takich branżach jak górnictwo ( co się stało z naszą RYFAMĄ to wiemy). Żałość. Tak to jest jak do władzy dorywają się ludzie granatem od pługa oderwani jak pani Szydło albo Obajtek i tym podobni. Kto im dał rządzić to ja nie wiem.

  82 59
 • ~zak 2021-02-15 19:53:27

  @Franek - no daj tak coś od siebie , nie jedż przekazem dnia .
  Przecież takiej autostrady nie buduje się z dnia na dzień , ani roku na rok . Dobrze , że zaczynają się na ten temat dyskusje , bo coraz więcej aut na drogach i A-4 strach już jeżdzić , szczególnie przy tej ilości tirów .
  Jak nie PIS , to następny rząd będzie musiał coś wymyślić , może przewozić tiry pociągami na drugą stronę Polski , niektóre państwa idą w tym kierunku.

  62 32
 • ~Artur Kluger 2021-02-15 19:59:24

  Życie nauczyło mnie że najpierw trzeba kończyć jedno a potem rozpoczynać drugie . Na ch....ta droga jak nie skończą tej na Racibórz.

  74 19
 • ~Kwinto 2021-02-15 20:23:05

  cytuję:
  czy dzisiaj są takie pieniądze w kraju na zupełnie nową drogę. Przypomnijmy, jest tu mowa o około 5 - 6 mld zł w zależności od wariantu, ale wg cenników z 2019 roku

  Ano właśnie tyle wyda PIS do końca swojej kadencji na propagandę w TVP. Teraz możecie sobie uświadomić ile kasy przep.. obecny rząd aby utrzymać się przy korycie.
  Z innej beczki przerażające jest jak szybko zapychają się główne drogi typu A4... w końcu wszystko to stanie w jednym wielkim korku.

  57 35
 • ~Franek7 2021-02-15 20:45:35

  Zak podobno ruch tirów na A4 ma być rozładowany transportem lotniczym na Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Tiry będą ładowane na największe samoloty transportowe produkowane w Świdniku i przewożone z Gdańska do Katowic i Krakowa. Będzie to zaraz po wybudowaniu przez posła Horałę CPK w Baranowie. No poważnie ci mówię.

  54 41
 • ~artefaks 2021-02-15 21:14:20

  Franek ładuje tiry do samolotów, Arteks zapewne do pociągów . A ja się będę konsekwentnie upierał by ładować na barki. Cieszę się że PIS nie zapomniał dorysować tej niebieskiej wstęgi zwanej kanałem śląskim, Zbudujemy port przeładunkowy i poprzez systemy wodne Wisły , Odry i Dunaju połączymy 3 morza. Co prawda wygląda to ciut skromnie bo tow. Erdogan leci na księzyc. Tylko biedak zapomniał że nasz towarzysz zdążył go już z***********

  38 18
 • ~Olaf100 2021-02-15 21:24:31

  Nie przejedzie. Niezależnie czy tu mówią o planach czy realizaci Rybnik nie jest ważny i nie jest miastem ktore sie liczy. Po prostu jest jak Kielce.

  48 4
 • ~ 2021-02-15 21:25:56

  Nawet według takich konceptów taka droga omija Rybnik. I teraz pozostaje aktualne moje pytanie, które zadałem @Arteks jakieś 2 tygodnie temu: jakie zalety dla inwestora ma lokalizacja jego firmy w Rybniku a nie w choćby niewielkiej wiosce nieopodal austostrady?

  47 1
 • ~bogpiu 2021-02-15 21:35:37

  Artefaxie - że masz zryty beret to wiedziałem ale, że masz takie mocne barki - nowość, szacun normalnie szacun.

  13 24
 • ~artefaks 2021-02-15 21:47:03

  @bogpiu. Widać moherowe reminiscencje intelektualisty przygrzanego lutowym słońcem. Dla Pani cytat z doktora Strossmayera ,, gdyby głupota miała skrzydła , to Pani latałaby jak gołębica"

  19 19
 • ~RybnikJoCiPrzaja 2021-02-15 22:16:30

  Jest prostsze rozwiązanie - wchłonąć Cz-Lny przez Rybnik i ogłosić kilka sukcesów od razu: zjazd z autostrady w Rybniku, nowe inwestycje i tereny inwestycyjne w Rybniku, sukces demograficzny w Rybniku, bliżej z/do Katowic (od granicy ), na ulicach same cywilizowane SR (zamiast tych z SRB), więcej stacji kolejowych w Rybniku (w sumie stacja L-ny chyba jest i tak w Kamieniu). I jeszcze oszczędności - 1 prezydent/burmistrz zamiast dwóch. I nowe miejsca pracy - urząd d/s integracji pewnie się znajdzie. I przy okazji zmieńmy nazwę na Nowy Rybnik, albo lepiej New Rybnik -będzie lepsza promocja, a pieczątki i tablice też przecież warto wymienić :)

  43 8
 • ~Arteks 2021-02-15 22:36:29

  Śląsk jest tak dobrze skomunikowany i ma tak gęstą sieć dobrych dróg, że kolejne nie są potrzebne. Jeśli nasz region czegoś potrzebuje to Szybkiej Kolei Miejskiej na wzór aglomeracji Rhein-Neckar czy Rurhy. Taka SKM-ka skutecznie zwolniłaby z istniejących dróg wiele kursów samochodów osobowych. @blamaż - większe miasto zawsze daje prestiż dlatego sam zobacz, jak jakaś większa firma chciała zainwestować to mając do wyboru strefy ekonomiczne wybierała Gliwice. Do Żor trafiały tylko "niechciane" spady. Chciałbym też zauważyć, że w branżach przyszłości czyli tych związanych z usługami, IT, nowoczesnymi technologiami, autostrady nie są niezbędne bo tam się pieniędzy nie robi produkcją. Ty myślisz kategoriami sprzed 30 lat tylko, że wtedy w twoich Żorach był przemysł tak jak i w innych miastach Śląska. W wielu innych przemysł został, a w Żorach macie tylko pakowalnie i montownie.

  14 52
 • ~bogpiu 2021-02-15 23:01:39

  Artex - szybka kolej to jedno, ale autostrady to inna sprawa. Na autostradach się nie produkuje, ale się produkty dostarcza. Zobacz sobie na sieć autostrad w Niemczech i w Polsce - przepaść. Niestety teoria z pakowalniami i montowniami dotyczy całej Polski, PO sprzedała wszystko, łącznie z bankami, elektroniami, ciepłowniami, PZU. Gdy Francuzi dopłacali ratując swoje przedsiębiorstwa i inwestowali, Donaldinio sprzedał wszystko, łącznie z ER.

  35 20
 • ~tf2 2021-02-15 23:17:48

  Skończy się na budowie zjazdu z A4 z drogi Racibórz Pszczyna.

  Chociaż PO wywaliło do śmieci 100 000 000 zł pod kryptonimem Euro 2012. Zorganizowali igrzyska dla obłąkanego Donalda, do których każdy Polak dopłacił 12 000 zł i niczego z tego nie miał.

  37 31
 • ~tf2 2021-02-15 23:22:36

  Zrobiłem błąd - przebimbali 100 000 000 000 zł.

  31 29
 • ~ 2021-02-15 23:24:34

  @Arteks,
  Ale Rybnik nie stoi firmami IT i biorąc pod uwagę że nie mamy czegoś jak gliwicki Technopark nikomu w mieście na tym nie zależy. Sam napisałeś że Rybnik to nowoczesne zakłady produkcyjne a nie montownie. To jak już coś wyprodukujesz to musisz go dostarczyć odbiorcy. A to się opiera głównie na transporcie kołowym.

  Proste porównanie. Jest sobie na terenie b. Huty Silesia taka firma która produkuje dla motoryzacji. A swój drugi zakład postawiła jednak w Stanowicach a nie w Rybniku. Czyli jak widać prestiż z posiadania lokalizacji w Rybniku przegrał z wygodą w postaci bliskości autostrady.
  Wymieniamy dalej? To może eko okna które wolą mieć zakład na wsi pod Raciborzem zamiast w prestiżowej lokalizacji w Rybniku.
  Może jeszcze Amazon? Chociaż on ani IT ani produkcja ale także wybrał Gliwice a nie Rybnik bo ma autostradę za płotem.
  Co my tu dalej mamy. Górnictwo które zamkną za 28 lat. Elektrownie która nie ma jasnej przyszłości. A jest jeszcze Messer ale to w sumie montownia bo cała wiedza przyszła z centrali firmy a nie powstaje na miejscu.

  Tekstu o myśleniu sprzed 30lat i porównaniu z Zorami nawet nie próbuje zrozumieć...

  40 4
 • ~charlie 2021-02-15 23:26:40

  Nawet w wariancie dla nas najbardziej korzystnym i tak z tej drogi nic nie mamy, bez węzła z DW925 droga ta, będzie jedynie tranzytem przez Rybnik. Czyli jak ktoś wyżej napisał, Rybnik jest miastem peryferyjnym, z którym nikt się nie liczy. Natomiast węzeł w Kamieniu z DW925 dałby na pewno zaoszczędzone, 10-15 minut w obu kierunkach tj. Wrocławia i Krakowa. Sam przebieg A4 bis nie jest niczym nowym bo w wariancie I droga ta biegnie niemal dokładnie tak jak pierwotnie była projektowana A4.

  25 2
 • ~Zoltan666 2021-02-15 23:36:58

  Jak długo trwa dodrukowanie 6 miliardów złotych?

  16 16
 • ~Arteks 2021-02-15 23:39:19

  @blamaż - dzisiaj nie stoi ale takich dobrych firm jest co raz więcej. Mamy też firmy projektowe które projektują obiekty które dostają nagrody. Mamy autosalony z ASO gdzie pracują najlepsi z fachowców. Rybnik ma miejsce pracy w każdej dziedzinie - ale co najważniejsze nadal ma miejsca pracy w PRZEMYŚLE! To warto podkreślać bo takich miast w Polsce jest bardzo niewiele. I nie musimy patrzeć z nadzieję, że ktoś tu musi przyjść i zainwestować bo wiele rybnickich firm jest już na tyle bogatych, że same INWESTUJĄ
  Taki Biostat zatrudnia 100 osób - jakiś czas temu wybudowali sobie biurowiec. TeskoSteel praktycznie postawili nowy zakład... Pokaż mi odpowiednik tak nowoczesnej firmy usługowej jak Biostat w okolicy Rybnika? A co w tym złego, że Tenneco się rozwija i swój nowy zakład wybudowali na terenie powiatu rybnickiego gdzie jest gorsza sytuacja na rynku pracy niż w samym Rybniku? Prestiż nie przegrał bo siedziba, dyrekcja nadal są w Rybniku. :) Nie bój się o kopalnie bo ich byt w Rybniku jest jeszcze długi, a są to potężne zakłady - nie ma ich odpowiednika w Żorach. Z szacunkiem wypowiadaj się też o ER czy Messerze. Dzięki nim ludzie mają prąd i gazy ratujące życie. W Żorach nie produkuje się niczego niezbędnego czy potrzebnego do życia.

  9 30
 • ~stam55 2021-02-15 23:43:17

  ~Zoltan666 sądzę że więcej niż uzyskanie wyniku 0,49

  19 11
 • ~Arteks 2021-02-15 23:44:44

  @charlie - co to znaczy nikt się nie liczy? Przecież mamy obok siebie autostradę - jedną z tylko 3(!) w Polsce. W Polsce jest ponad 300 miast. Ile ma dostęp do autostrady w postaci 6 km od Rynku?! Poza tym jakie szkody przyrodnicze dla lasów Śląska przyniosłaby kolejna autostrada? Niech wprowadzą pełne opłaty na wszystkich autostradach Polski i zainwestują w sieć szybkich kolei miejskich to nagle się okaże, że obecna siatka szybkich dróg na Śląsku jest całkowicie wystarczająca.

  10 35
 • ~ 2021-02-16 01:06:35

  @Arteks,
  "Rybnik ma miejsce pracy w każdej dziedzinie" - zależy co rozumiesz pod pojęciem "dziedzina".

  "Mamy autosalony z ASO gdzie pracują najlepsi z fachowców." - mam inne zdanie jeśli chodzi o ASO i tym gdzie są najlepsi fachowcy jeśli chodzi o mechaników samochodowych ale zgoda co do tego że mamy kilka ASO.

  "Taki Biostat zatrudnia 100 osób - jakiś czas temu wybudowali sobie biurowiec." - że zatrudniają 100 osób to super, tak samo jak to że mają status komercyjnego Centrum Badawczo-Rozwojowego ale ten ich biurowiec jest wielkości domku jednorodzinnego. Znam prywatne warsztaty samochodowe czy siłownie większe od ich budynku więc wybudowanie takiego biurowca dla firmy która zatrudnia 100 osób to żaden wyczyn.

  "Pokaż mi odpowiednik tak nowoczesnej firmy usługowej jak Biostat w okolicy Rybnika? " - Czyli mamy jedną taką firmę na całe 140 tysięczne miasto. Super ale nie oznacza to że Rybnik stoi takimi firmami. Gliwice mają 180 tys mieszkańców (czyli o 30% więcej) a takich nowoczesnych firm z branży IT i około IT mają dużo więcej.

  "TeskoSteel praktycznie postawili nowy zakład" - chwała im za to. Chociaż oni...

  "Prestiż nie przegrał bo siedziba, dyrekcja nadal są w Rybniku. :) " - jakby Ci to powiedzieć - prawie masz rację. A jak wiemy prawie robi bardzo wielką różnicę... Sprawdź sobie lepiej najpierw kto gdzie ma siedzibę i dyrekcję a potem się wypowiadaj w tym temacie.

  "Nie bój się o kopalnie bo ich byt w Rybniku jest jeszcze długi," - tak, dokładnie to niecałe 28 lat.

  "a są to potężne zakłady - nie ma ich odpowiednika w Żorach." - które produkują coś co według UE jest złem wcielonym i powinny zostać jak najszybciej zamknięte. Faktycznie, przyszłość mają niesamowitą. A tak samo jak nie ma ich w Wałbrzychu czy w Częstochowie.

  "Z szacunkiem wypowiadaj się też o ER czy Messerze. Dzięki nim ludzie mają prąd i gazy ratujące życie." - podobnie jak dzięki Linde które jest chociażby w Pszczynie. Co nie zmienia faktu że póki co przyszłość ER stoi pod dużym znakiem zapytania a Messer to tylko zakład produkcyjny niemieckiej spółki Eloros będącej częścia grupy Messer, która ma swoją siedzibę w Chorzowie czyli u nas jest de facto "montownia". To że mamy taki zakład to fajnie i bardzo się z tego cieszę ale nie przesadzajmy że potrzebują kogoś poza zwykłymi fizycznymi pracownikami produkcji i kierowcami + dyrektor, kierownik i kilka osób z nadzoru produkcji.

  23 5
 • ~Cas64ju... 2021-02-16 03:23:45

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  5 8
 • ~Pawel Krys 2021-02-16 07:00:55

  Będzie tak jak ze statkami po rzece Rudzie.

  15 11
 • ~voip3 2021-02-16 09:18:27

  Lepiej wykorzystać potencjał drogi Pszczyna-Racibórz. Ukończyć budowę a jej końce nawiązać do A4 i już mamy nowy bypass

  22 1
 • ~Arteks 2021-02-16 10:28:04

  @blamaż - czy w domku jednorodzinnym mogłoby pracować 100 osób? Sam pomyśl jak bardzo infantylny i zwyczajnie zawistny jest poziom twoich wypowiedzi. Trochę to nie dziwi bo w Żorach takich firm nie ma i nie będzie - takie rzeczy tylko w miastach. :) Rybnik miażdży twoją mieścinę w każdej dziedzinie bo w Żorach największym pracodawcą jest... Urząd Miasta a wasze małe zakłady w hangarach to uciążliwe dla mieszkańców pakowalnie i przerób plastiku i śmieci których nikt na Śląsku nie chciałby mieć ze względu na uciążliwość dla mieszkańców:
  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/zory-mamy-dosyc-smrodu-kawy/er7sled
  https://www.tuzory.pl/wiadomosci,dzis-mieszkancy-zaprotestuja-przeciw-firmie-nifco-w-zorach,wia5-3266-18443.html
  https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26688990,zakopali-tysiace-ton-chemikaliow-mogly-wywolywac-nowotwory.html?disableRedirects=true

  3 23
 • ~ 2021-02-16 11:15:16

  @Arteks,
  "Rybnik miażdży twoją mieścinę w każdej dziedzinie" czyli wychodzi że Rybnik miażdży Rybnik. Poziom Twoich wypowiedzi jest coraz bardziej abstrakcyjny i absurdalny :-)

  "czy w domku jednorodzinnym mogłoby pracować 100 osób" - Biostat ma siedzibę na ul. Kowalczyka 17 prawda? To sprawdź sobie choćby na google maps że ten ich biurowiec jest wielkości domku jednorodzinnego.
  A 100 osób nie musi pracować jednocześnie w biurze. Po co?

  "a wasze małe zakłady w hangarach to uciążliwe dla mieszkańców pakowalnie i przerób plastiku i śmieci których nikt na Śląsku nie chciałby mieć ze względu na uciążliwość dla mieszkańców " - a rybnickie firmy produkcyjne to w czym się mieszczą jak nie w hangarach? no i ta rybnicka firma na Paruszowcu która tak "pięknie" emituje słodkie wyziewy od których nie raz okolicznych mieszkańców dwóch dzielnic boli głowa to może powiesz że nie jest uciążliwa? No tak ale w Rybniku taka firma może istnieć i Cię go nie rusza bo to Rybnik.

  "Sam pomyśl jak bardzo infantylny i zwyczajnie zawistny jest poziom twoich wypowiedzi. " - patrząc na poziom + i - to chyba jednak dotyczy Twoich wypowiedzi a nie moich.

  I na koniec. Sprawdziłeś już czy Tenneco w Stanowicach należy pod dyrekcję w Rybniku czy jeszcze tego szukasz?

  13 2
 • ~Arteks 2021-02-16 11:41:41

  @blamaż - w Żorach macie minimum egzystencjonalne w postaci pracy przy taśmie przy przerobie plastiku, śmieci lub spożywczej chemii z negatywnym wpływem na nosy mieszkańców i pracowników. Niestety wizualnie te obiekty też nie przedstawiają żadnej wartości bo mieszczą się przeważnie w modułowych hangarach tymczasowych. Niestety to najlepszy przykład, że miasto sypialnianie nie jest atrakcyjne do inwestowania poza zakładami których zwyczajnie nikt inny nie chce... Co najwyżej tak jak sam stwierdziłeś autostrada dla żorzan umożliwia szybkie przemieszczanie się w poszukiwaniu interesujących miejsc pracy gdzie indziej. Możecie pomarzyć o potencjale lokalnych firm, o prawdziwym przemyśle czy o nowoczesnych firmach w różnych branżach. Tak samo jak o wspomnianych w innej dyskusji parkach których u was nie ma.

  2 16
 • ~Arteks 2021-02-16 11:46:54

  @blamaż - co ty masz za problem z tym Tenneco? Ja nie mam. Wpisz sobie Tenneco w google to ci po prawej stronie wyskoczy adres siedziby.

  2 14
 • ~ 2021-02-16 14:31:37

  @Arteks,
  każdy zakład produkcyjny oraz większość marketów jest budowana dokładnie w ten sam sposób czyli konstrukcja stalowa słupowa/szkieletowa. I w ten sam sposób są wybudowane hale czy markety w Rybniku, Żorach, Ustroniu czy Gliwicach bo tak jest tanio i szybko. I wszędzie wyglądają tak samo.

  "o ty masz za problem z tym Tenneco? Ja nie mam. Wpisz sobie Tenneco w google to ci po prawej stronie wyskoczy adres siedziby. "
  Ja nie mam. Wprost przeciwnie bardzo się z tego cieszę że taki zakład jest u nas i jestem bardzo z tego dumny.
  To Ty napisałeś że Tenneco w Stanowicach ma dyrekcję i siedzibę w Rybniku, więc Rybnik nic nie stracił że zakład jest wybudowany w Stanowicach, a tak nie jest o czym mówią wpisy w KRS dla obu firm.

  A to potwierdza to co napisałem że ta firma wolała bliskość autostrady z beznadziejnym rynkiem pracy (jak to ująłeś) niż prestiż z lokalizacji w Rybniku a to burzy właśnie całą Twoją teorię, że firmy się garną do Rybnika bo wolą taką prestiżowa lokalizację nad wygodą bliskości szybkiego transportu :)

  "Co najwyżej tak jak sam stwierdziłeś autostrada dla żorzan umożliwia szybkie przemieszczanie się w poszukiwaniu interesujących miejsc pracy gdzie indziej. "
  Co jest argumentem żeby tam mieszkać i płacić podatki bo dzięki tej autostradzie można łatwo i szybko dostać się do pracy w różnych miastach oraz łatwo ją zmienić w razie potrzeby bo nie ogranicza cię konieczność długiego dojazdu.

  12 1
 • ~ 2021-02-16 14:45:29

  @Arteks,
  a skoro Rybnik to takie super miejsce do inwestowania to dlaczego choćby Turenwerke wybrało Stanowice na lokalizację swojego zakładu produkcyjnego a nie Rybnik?
  Czyżby znowu bliskość autostrady wygrała nad prestiżem lokalizacji?

  12 0
 • ~Gruby21 2021-02-16 17:37:03

  To są właśnie konsekwencje braku rozsądnego planowania przestrzennego i rozlewania się śląskich miast. Ciekaw jestem reakcji mieszkańców Kamienia i innych miejscowości, którzy jeszcze niedawno pobudowali się pod lasem a teraz ciąży na nich widmo drogi autostradowej za oknem.
  Róbcie tak dalej a zamiast zapachu sosen w parku czy ogrodzie pozostanie nam tylko w ustach gorzki posmak asfaltu i dymu z zapuszczonych diesli. Niebawem będziemy mieli większą powierzchnię asfaltu w województwie niż terenów zielonych ;)
  A tak całkiem poważnie to uważam, że w województwie w którym największym problemem jest depopulacja i zanieczyszczenie środowiska, budowa kolejnej takiej drogi to totalny absurd.

  7 4
 • ~Arteks 2021-02-16 18:49:37

  @blamaż - słusznie piszesz odnośnie wyglądu tych zakładów strefowych, że są budowane w taki sam sposób nie dbając o jakąkolwiek estetykę, licząc się też z tym, że zakład taki da się łatwo rozebrać i przenieść w inne miejsce jeśli będzie tego wymagać sytuacja ekonomiczna. Dlatego nie wnoszą niczego ciekawego do miejskiej architektury w przeciwieństwie np. do salonów samochodowych, galerii handlowych czy biurowców. Wyjaśnij mi co stracił Rybnik przez nowy zakład Tenneco i dlaczego uczepiłeś się tego tematu jakby co najmniej chodziło o przeniesienie z Rybnika do Żor zakładu w którym pracuje 2000 osób? Mamy w powiecie kolejny zakład, czy to powód do smutku w Rybniku? Nie słyszałem. O co ci chodzi z tym Tenneco poza zrozumiałym szacunkiem do tak dużego zakładu? Odpowiedz ty czemu Turenwerke nie wybrało Żor? Gdyby wybrało, byłby wreszcie w Żorach pierwszy zakład który produkuje coś sensownego, a tak ciekawy zakład produkcyjny (nie montownia) trafił do powiatu czyli w mowie potocznej dla właścicieli firmy w Rybniku. Salon Mercedesa zawsze się reklamuje mediach jako Rybnik mimo, że znajduje się na terenie Świerklan. :)

  0 12
 • ~Arteks 2021-02-16 18:52:35

  @gruby21 - to S-F. Nie wierzę, że UE która bardzo mocno skłania się ku zielonemu ładowi pozwoli na budowę kolejnej autostrady i to jeszcze kosztem lasów. Te autostrady jakie są - zupełnie wystarczą. A jeśli kończy się na nich przepustowość to wynika z tego, że są bezpłatne i w dodatku kuleje transport publiczny. Mamy na Śląsku miasta(!) do których nie da się dojechać koleją lub tylko w formie jakiegoś alibi rozkładu tak jak w przypadku Żor - 4 pary pociągów KŚ na dobę czyli mniej od... Chałupek czy Łaz.

  0 13

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Kto w głównej mierze ponosi odpowiedzialność za złą sytuację rybnickiego szpitala?


Oddanych głosów: 436