zamknij

Wiadomości

Silniki spalinowe na Zalewie niemile widziane. Będą wyjątki

2021-02-21, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Wracamy do zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na wodach Zalewu Rybnickiego. Miasto chce wprowadzić nowelizację przepisów. Jeżeli wejdą w życie, motorowodniacy będą mieli tylko jedno miejsce do ścigania się i na określonych zasadach.

Reklama

Jak jest?

O nowelizacji uchwały pisaliśmy już w połowie 2020 roku. Miasto chciało wprowadzić (a raczej utrzymać) zakaz używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zalewie Rybnickim. W projekcie uchwały pojawiały się jednak wyjątki od tej zasady. Zaproponowano też miejsce na akwenie wodnym, gdzie mogły się poruszać jednostki pływające o maksymalnej mocy akustycznej nieprzekraczającej wartości 105 dB. Mowa tu o części zbiornika tuż przy ul. Podmiejskiej >>Po zalewie nie będą już śmigały skutery? Jest projekt uchwały<<

W listopadzie 2020 roku informowaliśmy Was jednak, że magistrat wycofał projekt uchwały z procedowania. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnowano z nowelizacji przepisów.

Na razie obowiązuje jeszcze uchwała z października 2015 roku. Tak wygląda jej treść:

§ 1. Zakazuje się pływania statkami, łodziami sportowymi i turystycznymi, motorówkami ślizgowymi, skuterami wodnymi oraz innym sprzętem pływającym z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku - zwanych dalej „Zbiornikami”.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy:

1) jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania Zbiorników, w szczególności należących do: Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Związku Wędkarskiego - w zakresie prowadzonej gospodarki rybackiej, administratora Zbiorników - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku oraz innych służb, inspekcji i straży podczas wykonywania czynności służbowych,

2) jednostek żaglowych wyposażonych w silniki spalinowe o mocy do 15 KM,

3) jednostek ratowniczych ośrodków i przystani położonych nad Zbiornikami oraz jednostek zabezpieczających zawody sportowe i treningi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4) jednostek pływających wypornościowych służących do organizacji przewozu pasażerów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5) jednostek pływających służących do organizacji pokazów, testów lub szkoleń w zakresie uzyskania uprawnień motorowodnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W praktyce magistrat wydawał zezwolenia dla klubów motorowodnych (choć rozstawione tablice wokół zbiornika wprowadziły sporo zamieszania), które w zasadzie mogły poruszać się po całym Zalewie Rybnickim, bo tego nie określały przepisy. To się jednak zmieni.

Jak będzie?

W porządku obrad najbliższej sesji (25 lutego) Rady Miasta Rybnika pojawił się punkt nowelizujący dotychczasowe ustalenia. Oto większy fragment projektu nowej uchwały:

§ 1. Zakazuje się pływania statkami, łodziami sportowymi i turystycznymi, motorówkami ślizgowymi, skuterami wodnymi oraz innym sprzętem pływającym z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych należących do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, zwanych dalej "Zbiornikami".

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy:

1) jednostek wyposażonych w silniki spalinowe o mocy do 15 KM,

2) jednostek pływających, o których mowa w art. 116 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

3) jednostek pływających wypornościowych służących do organizacji przewozu pasażerów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4) jednostek pływających o maksymalnej mocy akustycznej nieprzekraczającej wartości 105 dB, służących do organizacji pokazów, testów, szkoleń oraz egzaminów w zakresie uzyskania uprawnień motorowodnych, a także udziału w treningach sekcji motorowodnych, zawodach sportowych oraz imprezach, pod warunkiem, że odbywają się one wewnątrz wyznaczonego trasą ruchu jednostek pływających obszaru użytkowania zbiornika, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej uchwały, określającymi dopuszczalny zasięg oddziaływania akustycznego dla następujących przypadków:

a) użytkowania maksymalnie 10 jednostek pływających jednocześnie, w sposób ciągły przez 8 godzin w ciągu dnia, kolejno po sobie następujących, z przedziału czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00,

b) użytkowania maksymalnie 10 jednostek pływających jednocześnie, w sposób ciągły przez 4 godziny w ciągu dnia, kolejno po sobie następujących, z przedziału czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00 lub użytkowania maksymalnie 5 jednostek pływających jednocześnie, w sposób ciągły przez 8 godzin w ciągu dnia, kolejno po sobie następujących, z przedziału czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00,

c) użytkowania maksymalnie 5 jednostek pływających jednocześnie, w sposób ciągły przez 4 godziny w ciągu dnia, kolejno po sobie następujących, z przedziału czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00, za zgodą administratora Zbiorników lub podmiotu przez niego upoważnionego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulaminem zatwierdzonym przez administratora Zbiorników.

5) jednostek ratowniczych ośrodków i przystani położonych nad Zbiornikami oraz jednostek zabezpieczających zawody sportowe i treningi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Z powyższej treści wynika, że motorowodniacy będą mogli pływać po Zalewie Rybnickim, ale w określonym jednym miejscu (na wysokości Elektrowni Rybnik i Zbiornika Gzel) i na określonych zasadach.

- Wyszczególnienie miejsc użytkowania poprzedzone zostało ekspertyzą akustyczną, zawierającą wyniki badań w zakresie hałasu generowanego w środowisku przez jednostki pływające o mocy akustycznej nieprzekraczającej wartości 105 dB. Po uwzględnieniu ich ilości i czasu użytkowania wyznaczone zostały dopuszczalne zasięgi oddziaływania akustycznego, niepowodującego przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Uchwała przegłosowana przez Radę Miasta Rybnika wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Oceń publikację: + 1 + 17 - 1 - 36

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (14):
 • ~Artur Kluger 2021-02-21 12:49:24

  Ja bym nad zalew przesiedlił rodzinę Nutrii i ustalił strefę wolna od ludzi hehe . Tak na poważnie nie da się pogodzić różnych pasji ?

  16 30
 • ~Franz Kawka 2021-02-21 13:13:43

  Moim zdaniem mamy dość smrodu w mieście, żeby jeszcze dosmradzać i hałasować.

  63 17
 • ~Monika89989 2021-02-21 16:29:35

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  0 8
 • ~romcost 2021-02-21 17:08:38

  Taką dziurawą ustawą spowodują tyle, że wszyscy będą testowali sprzęt, prowadzili pokazy i szlolenia dopuszczonym sprzętem o nie sprawdzalnym natężeniu dźwięku do 105dB. Jak mają takie gnioty publikować, to niech lepiej ten czas poświęcą na sprzątanie nadbrzeża...

  37 3
 • ~tf2 2021-02-21 18:08:35

  Zezwolić na używanie wyłącznie silników elektrycznych na zalewie. Dlaczego UM w wybranych miejscach tak ochoczo odchodzi od postępu w elektromobilności?

  32 6
 • ~baal-zevuv 2021-02-21 18:12:35

  ...czyli niewiele sie zmieni, wystarczy "papier" przynależności do WOPR i jazda na całego. Tak było już wcześniej....

  35 1
 • ~pasażer 2021-02-21 18:47:59

  105dB to duży hałas, przepisy prawa pracy nakazują ochronę słuchu (stopery) już od 85dB, już widzę nieprzekroczoną ilość hałasujących jednostek, szczególnie w pogodne wolne od pracy dni, proponowane zapisy stworzą tylko kolejną dziedzinę, w której jak zwykle w naszym mieście będą równi i równiejsi

  29 1
 • ~bogpiu 2021-02-21 21:32:38

  Podejrzewam, że ktoś ma wtyki i kasę i załatwił prymitywom zakłócenie ciszy i spokoju.

  19 2
 • ~sianio 2021-02-21 21:53:55

  odległym od miasta o ok.5 km.to ja proszę o zlikwidowanie sekcji żużla w Rybniku ponieważ hałas który jest tam generowany w czasie treningów i zawodów przeszkadza mi w odpoczynku.To samo proszę o zamknięcie lotniska w Gotartowicach.Tam to dopiero jest Sajgon.Dlaczego ja mam słuchać ryku silników starych hebli przez cały dzień, żeby trzech ludzi którzy mają pasję lub chcą zarobić kasę mogło sobie skoczyć z parasolem.Dlaczego lobby moczykijów wyposażonych w sprzęt który mógłby się znajdować na łaziku marsjańskim może zamordować sport motorowodny w Rybniku.Nie piszcie że nad zalewem ktoś odpoczywa ( poza moczykijami którzy zajęli już cały brzeg i każdy odpoczywający obok nich to wróg) bo tam nie ma gdzie odpoczywać.Kiedyś był ośrodek w Stodołach,tam było pięknie.Jeździłem tam w lato i zawsze tam coś się działo.Dziś -ruina.Do odpoczynku miasto zrobiło Pniowiec a zbiornik główny nie nadaje się do kąpieli a jak woda zaczyna kwitnąć to w tym smrodzie ciężko odpocząć.Ludzie nie cofajcie się w czasie,koło,ogień już jest w użytku i nikt tego nie wróci.

  22 14
 • ~Arteks 2021-02-22 11:53:45

  @sianio - może stadniny nie robiły hałasu ale... śmierdziały. Tu mamy do czynienia z typowym dla Kuczery brakiem zdania czy stanowczości. Wywołują temat po czym albo się wycofują albo tworzą jakiś kompromis który... jest korzystny tylko dla jednej strony czyli skuterowców. Skoro nasz zalew najbardziej słynie z żeglarstwa, wędkarstwa, ptaków wodnych, spacerów i jazdy rowerami wokół niego - to nie powinno się pozwalać na zbędny hałas. Brak charyzmy u prezydenta oznacza brak decyzyjności. Niestety będzie miał co raz mniejszy autorytet u ludzi. To kolejna sytuacja gdzie pojawia się jakiś rewolucyjny pomysł i... ciche wycofanie z niego pod wpływem jakieś wąskiej grupy zainteresowanych.

  12 6
 • ~rzyt 2021-02-22 13:43:47

  Idąc tym tropem to należy zlikwidować drogi asfaltowe, bo latem emitują benzopireny; dachy smołowane, lepione papy na lepiku też powinno się wyeliminować; no i końcu ludzi, bo produkują CO2.

  Wtedy nikt nie będzie już krytykował,"pochylających" się nad problemami, włodarzy miasta.

  8 8
 • ~hub381 2021-02-23 09:56:43

  Przede wszystkim jest to zbiornik technologiczny ER. A ponieważ elektrownia udostępniła go również mieszkańcom do celów rekreacyjnych, to nie dowód żeby po zbiorniku hasali motorówki.
  Jak ciebie stać na motorówkę to jedz nad wodę, gdzie do celów motorowodnych akwen jest wyznaczony.
  Nie porównać żużlu z sportem motorowodnym.

  7 4
 • ~sianio 2021-02-23 18:10:33

  ~hub381 wybacz ale tak jak piszesz, jest to zbiornik technologiczny i kompanie się w tej wodzie grozi śmiercią lub kalectwem (ostatecznie można się obsypać takimi małymi diodami) nie wspominając o tym jakie tam pływają mutanty.Gdzie tam odpoczywają mieszkańcy naszego miasta?Gdzie byś nie poszedł tam wędkarska toaleta i pełno flaszek.Tylko w naszym mieście jest tak - buduje się drogi rowerowe - źle ,jak by nie było dróg rowerowych - to dopiero by był raban.Równie dobrze wędkarze jeśli im się nie podoba niech jadą sobie nad inne wody nienadające się do sportów motorowodnych(płytkich jak byś się nie domyślił) a żużel jest o wiele gorszy bo go słyszę 6 km od stadionu.

  0 7
 • ~H2O 2021-02-25 16:38:29

  "Silniki spalinowe na zalewie niemile widziane"??? z treści wynika, że to zaproszenie!!!
  Poprzedni komentarz już wywalili.
  Chyba było zbyt dużo faktów z przeszłości!
  Kiedyś był taki humor, kopią bandyci człowieka.....mówią to nie człowiek to ormowiec, a to dajcie ja też go kopnę.
  Jak znajdziesz śmieci w lesie wywieź też swoje, jak wyrzucą flaszkę do jeziora, też wrzuć. Nie masz innych argumentów? Gardzisz wędkarzami, Oni nie spalają kilku kanistrów benzyny dziennie, by poszaleć. Zapomniałeś o kajakarzach, żeglarzach, rowerkach wodnych, kilkudziesięciu przyczepach, domkach holenderskich, domkach klubowych, rowerzystach itp. nikt tam nie odpoczywa???
  Jest tam znacznie więcej ludzi niż motorowodniaków w Rybniku. Miasto zaprosi w ten sposób motorowodniaków z całego województwa i nie tylko.
  Kto będzie pilnował nieprzekraczania strefy, (umieszczonej tam gdzie bywa najwięcej ludzi). Kto będzie mierzył poziom hałasu, liczył skutery i czas ich jazdy???? Potrzeba do tego przynajmniej 4-ch etatów, kto za to chce zapłacić??? Policja nie garnęła się do tej pory pilnować kwestii zakazu. Miasto nie określiło definicji testowania!
  Ta uchwała powinna się nazywać „ Zniesienie strefy ciszy na Zalewie Rybnickim”
  Co na to ekolodzy z PGE??? Bo wystarczyło dać się wodniakowi z urzędu przejechać, by likwidować strefę ciszy. Ciekawie czy PGE też miało przejażdżkę?

  5 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Z odmrożenia jakich usług cieszysz się najbardziej?


Oddanych głosów: 975