zamknij

Wiadomości

Półmetek kadencji prezydenta Rybnika – Piotra Kuczery. Oceny

2021-09-27, Autor: Wacław Wrana

Za nami półmetek kadencji samorządu 2018-2023. Jak przez pierwsze 2,5 roku rządów poradził sobie prezydent Rybnika Piotr Kuczera? To pytanie zadaliśmy samemu prezydentowi, ale i przedstawicielom wszystkich klubów radnych oraz organizacji społecznych.

Reklama

Obecna kadencja samorządu terytorialnego jest wyjątkowa. Po raz pierwszy jej czas trwania nie wynosi czterech, a pięć lat. Po dwóch i pół roku kadencji pytamy jak Rybnikiem zarządzał prezydent miasta – Piotr Kuczera. Głos oddajemy samemu prezydentowi, ale i przedstawicielom wszystkich klubów radnych: Łukaszowi Dwornikowi (Prawo i Sprawiedliwość), Łukaszowi Kłoskowi (Platforma Obywatelska) i Małgorzacie Piaskowy (Wspólnie dla Rybnika). O zdanie zapytaliśmy prezesów wiodących organizacji społecznych: Mariusza Wiśniewskiego (Stowarzyszenie 17-tka) i Stanisława Jaszczuka (RKP-ROW Rybnik).

Wszystkich recenzentów poprosiliśmy o to samo:

 • wymienienie sukcesów prezydenta
 • wskazanie porażek czy niepowodzeń włodarza Rybnika
 • określenie celów na jakich powinien skupić się prezydent w drugiej połowie kadencji.

Co nam odpowiedzieli? Czytajcie:

Piotr Kuczera – prezydent Rybnika

Jakie były najważniejsze sukcesy pierwszej połowy Pana kadencji na stanowisku prezydenta miasta?

Na pierwszym miejscu wskazałbym tutaj rybnicki odcinek drogi Racibórz-Pszczyna. Był to wieloletni proces inwestycyjny, który zaowocował finałem w postaci przeszło 10-kilometrowej obwodnicy Rybnika. Ta droga nie tylko zmieniła krajobraz południowej części miasta, ale co ważniejsze – staje się osią jego dalszego rozwoju, naszym oknem na świat. To łącznik z aglomeracją ostrawską i katowicką oraz impuls dla rozwoju biznesu.

Po stronie sukcesów na pewno zapisałbym także rozwój budownictwa komunalnego. Budowa mieszkań socjalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Wincentego Kadłubka, budowa 2 budynków komunalnych przy ulicy Kolejowej, modernizacja przy użyciu nowoczesnej technologii w kamienicy przy ulicy Bolesława Chrobrego 13 – to konkretne elementy realizacji rybnickiej polityki mieszkaniowej, której ważnym elementem jest także powołanie TBS-u. Ta spółka miejska ma tworzyć zasób mieszkaniowy na wynajem adresowany do osób, których dochody wykraczają ponad limity pozwalające na ubieganie się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie są zbyt niskie, aby aplikować o kredyt hipoteczny. Sukcesem są też działania podejmowane w zakresie walki ze smogiem. Rybnik jest z całą pewnością liderem w tym zakresie. W skrócie: miasto realizuje inwestycje poprawiające jakość powietrza, wspiera ekologiczne przedsięwzięcia mieszkańców i pozyskuje środki zewnętrzne. W administrowanych przez ZGM budynkach mieszkalnych przestarzałe piece węglowe wymieniane są na źródła ciepła niegenerujące problemu „niskiej emisji”. Prowadzone są też termomodernizacje, dzięki którym zapotrzebowanie budynków na energię cieplną będzie mniejsze. Rok 2021 to realizacja inwestycji w 71 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na 191 przeanalizowanych budynków miejskich poza zasobami ZGM, 18 ogrzewanych jest kotłami węglowymi, w tym 4 kotłami klasy 5, 12 kotłami wymaganymi do wymiany w 2021 r. oraz 2 kotłami do wymiany po 2021 r. Czyli ok. 9% budynków ma ogrzewanie węglowe, z czego ok. 6% wymaga wymiany źródeł w 2021 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2025 roku wszystko, co należy do miasta, nie będzie ogrzewane węglem. Cieszą też inwestycje mieszkańców, korzystanie z programu Czyste Powietrze i fakt, że coraz więcej osób zyskuje świadomość problemu. Cieszy mnie też fakt, że swoje oblicze zmieniają budynki rybnickich Ochotniczych Straży Pożarnych, spora część z nich została wyremontowana – wraz z termomodernizacją i wymiana źródła ciepła.

Sukcesem jest też z pewnością konsekwentny rozwój ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą dla rowerzystów. Prowadzenie spójnej polityki rowerowej pozwala sytuować Rybnik w gronie miast nowoczesnych, przyjaznych mieszkańcom.

Jako sukces widzę także poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika, który poddano wnikliwej analizie co do ilości załatwianych spraw, ilości zatrudnionych osób oraz efektywności wykonywanych zadań powierzonych pracownikom wydziału. Priorytetem było doprowadzenie do takiej sytuacji, by każda osoba oczekująca rano przed urzędem miasta miała możliwość załatwienia sprawy, i to się udało, co bardzo mnie cieszy. Zmieniły się także zasady rezerwacji internetowych. Kolejne terminy uwalniają się codziennie o godz. 7.30 rano. Terminy rezerwacji podzielono na 2 kategorie: dla osób prywatnych i dla firm. Skrócono też zakładany czas obsługi klientów. Sytuacja była trudna, wypracowanie rozwiązań wymagało czasu, ale zmiany udało się przeprowadzić.

Po stronie sukcesów zapiszę także to, że udało się nam rozliczyć ze „starych grzechów miasta” – to jest odłożyć na depozyt sądowy środki na zwrot podatku od nieruchomości z wyrobisk górniczych za lata 2003-2011. Przedstawia się to następująco: depozyt sądowy złożony w 2019 roku (za lata 2004-2008) - 23 404 520,63 zł; w 2020 roku (za lata 2010-2011) - 11 768 271,32 zł; planowany w 2021 roku (za lata 2003 i 2009) – 9,3 mln zł.

Wyzwaniem w połowie kadencji jest także czas pandemii. Mam tu na myśli faktycznie funkcjonowanie w nowej rzeczywistości i konieczność poukładania wielu rzeczy na nowo. Myślę, że jako miasto sprawnie stawiamy czoło temu groźnemu przeciwnikowi.

Przed ogromnymi wyzwaniami stoi dzisiaj cały polski system samorządowy. Wzrost kosztów związanych z realizacją zadań zlecanych samorządom przy braku środków z budżetu państwa na ich finansowanie – to podstawowy problem jednostek samorządu terytorialnego. Niepokojące są dążenia zmierzające do ograniczania roli i kompetencji samorządów na rzecz administracji centralnej, stawianie samorządów w roli klienta rządu. Funkcjonowanie w tej rzeczywistości jest trudne, wymaga ciągłej walki o niezależność samorządu, co także traktuję w kategoriach sukcesu. Cieszy mnie także fakt, że jako przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów mogę podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju regionu. Niedawny wybór mojej osoby na przewodniczącego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku to dla mnie wyróżnienie, a jednocześnie zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Co zapisze Pan po stronie porażek czy niepowodzeń? 

Wskazałbym tutaj dwie kwestie. Pierwsza związana jest z opóźnieniami w zakresie realizacji zaplanowanych w harmonogramie przedsięwzięć czy inwestycji. One nie wynikają najczęściej z winy pracowników urzędu, ale powodują często szereg trudności. Problemy z wyłonieniem w przetargu wykonawcy jakiegoś zadania, niesolidność lub kłopoty firm realizujących inwestycje, niespodziewane sytuacje wymagające zmiany projektów zadań już realizowanych – to niektóre zdarzenia, które mają ogromny wpływ na terminowość zaplanowanych spraw. Ubolewam także nad faktem, że „w ferworze walki” brakuje mi czasu dla pracowników, na rozmowę o mieście i jakości pracy.

Jakie konkretne cele stawia sobie Pan na II połowę kadencji, w szczególności pod kątem zadań inwestycyjnych?

Druga połowa kadencji to przede wszystkim finał wielkich inwestycji – rewitalizacji Zabytkowej Kopalni Ignacy i kompleksu byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera czyli po prostu „Juliusza”. Prace na kopalni powoli zmierzają ku końcowi - toczą się w budynkach nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” oraz na terenie byłej sprężarkowni. Pomiędzy poszczególnymi budynkami „Ignacego” powstanie m.in. industrialny plac zabaw i rozrywki dla dzieci, a rekreacyjno-wypoczynkowy teren będzie tworzył atrakcyjną całość dla odwiedzających. Jeżeli chodzi o „Juliusza”, to nasza determinacja w poszukiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na remont dawnego szpitala zaowocowała powolną, choć konsekwentną realizacją planu przywrócenia mieszkańcom Rybnika całego zabytkowego kompleksu. Od kilkunastu miesięcy podziw budzi nowy blask ceglanej fasady zabytkowego budynku „Rafał”, wcześniej zakończyły się prowadzone przez Miasto prace związane z adaptacją zabytkowego pawilonu po dawnym oddziale dermatologii, dzięki projektowi realizowanemu przez Izbę Rzemieślniczą dawną świetność odzyskał też zabytkowy budynek przyszpitalnej apteki. Teraz trwa remont pawilonu „Juliusz” – to największy i najstarszy z zabytkowych budynków tworzących kompleks. Prawdopodobnie już za rok rybniczanie będą mogli cieszyć oczy kolejnym zrewitalizowanym zabytkiem.

Moim celem jest, by Rybnik rozwijał się w sposób zrównoważony, uwzględniając zarówno nowoczesne kierunki gospodarki (OZE, branża IT, sektor BSS), jak i tradycyjne zakłady produkcyjne oraz usługowe. Jedną z branż, która ma wypełnić lukę po górnictwie w Rybniku są tzw. nowoczesne usługi dla biznesu. Dlatego chcemy wspierać rozwój nowoczesnych usług dla biznesu i przyciągać inwestorów. Plan długoletni to rozwój stref ekonomicznych oraz przestrzeni wokół placu Armii Krajowej.

Aktualnie Plac Armii Krajowej jest placem jedynie z nazwy, dziś w tym miejscu znajduje się kilka pasów ruchu. Celem miasta jest wyłączenie ruchu samochodowego w tym obszarze, uwolnienie ruchu dla pieszych i rowerzystów oraz stworzenie zielonej przestrzeni między powstającymi budynkami biurowymi. Dlatego jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tego terenu. Potencjał gospodarczy wokół Placu Armii Krajowej powoduje, że konieczne są zmiany w przestrzeni tej części miasta. Powstanie kolejnych budynków biurowych generuje potrzebę kolejnych miejsc parkingowych. Miasto przygotowuje też kolejne nieruchomości dla potencjalnych inwestorów. Na przeciwko K1 do końca roku zmieniany jest plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi w przyszłości powstanie kolejnej inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Podkreślam, że są to zadania wieloletnie ze względu na planistykę, finansowanie, plany zagospodarowania przestrzennego, konkursy architektoniczne, rozmowy z przedsiębiorcami, a prywatne inwestycje będą uzależnione od dynamiki działań inwestorów.

Wyzwaniem będzie na pewno sposób zagospodarowania środków z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Moim celem jest także rozwój miejskiej infrastruktury sportowej oraz przeprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej, które umożliwią mieszkańcom – w myśl koncepcji miasta 15-minutowego – w kwadrans dotrzeć do wszystkich istotnych z punktu życia społecznego miejsc. W zakresie wszystkich tych wyzwań mam nadzieję na dobrą współpracę z radnymi, licząc, że dbałość o dobro lokalnych społeczności dzielnic pójdzie w parze z troską o zrównoważony rozwój całego miasta.

Czytaj kolejne strony:

Jak oceniasz 2,5 roku rządów prezydenta Rybnika - Piotra Kuczery?

Oddanych głosów: 1357

Oceń publikację: + 1 + 11 - 1 - 102

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (21):
 • ~mordarscy77 2021-09-27
  12:25:52

  60 23

  Najlepszy z komentujących jest p. Jaszczuk. Czego się nie dotknie to rozwali. Spółdzielnia mieszkaniowa do dziś naprawia skutki jego decyzji w sprawie wind. Najpierw się facet zastanów co sam zpie****iłeś a potem krytykuj.

 • ~takiuj 2021-09-27
  12:42:47

  83 17

  Fajny chop yno szkoda że jeździ na podwójnym gazie. Za to mam żal do gościa. Uczęszczam tą drogą razem z dziećmi. Aż strach pomyśleć co mogło się stać.

 • ~Lokalny 2021-09-27
  12:46:40

  W sumie jak wybraliśmy na prezydenta byłego nauczyciela historii, to nie powinniśmy się dziwić, że robi nam z Rybnika miasto muzeum.
  Młodzi po studiach nie chcą wracać, firmy wybierają inwestycje w ościennych miastach, sport nie ma wsparcia, tylko menelom i bezdomnym się poprawiło i do nas napływają. Tak bym krótko podsumował połowę obecnej kadencji.
  Obawiam się, że nie będzie lepiej. W przyszłym roku dojdą nam jeszcze koszty utrzymania dwóch kolejnych muzeów, TBS i prawdopodobnie kolejnych spółek miejskich dla następnych spadochroniarzy. Niby PO krytykuje PiS, a tak samo na szczeblu lokalnym postępuje.

 • ~Franca77 2021-09-27
  13:01:47

  96 22

  Oczywiscie panie takiuj,te 0,49%% postrzegam jako +dla"fajnego chopa",ale NIGDY PRZENIGDY mu NIE wybacze ze rok temu chcial wywolac wojne,a nawet bral udzial w 1szym szeregu w "POchodzie" na Bazylike!
  Pal licho ze to czynil jako Prezydent,ale ze jako nauczyciel historii,to tego pana po prostu dyskwalifikuje z tego zawodu.

 • ~rzyt 2021-09-27
  13:07:46

  79 6

  Jako, że prezydent nie posiada kwalifikacji do zarządzania miastem to i tak zbyt wiele nie zepsuł. Jednak by miasto szło do przodu potrzeba kogoś o nieograniczonej wyobraźni, by realizując tylko cząstkę z tego to i tak będzie o wiele więcej niż obecnie.
  Wiśniewski chce budować rozwój miasta poprzez tworzenie nowych bytów o wielkim apetycie... na foteliki. Nieszczęściem są tacy ludzie w otoczeniu. Przy takich ludziach każdy budżet padnie. Nawet ten xe złotó

 • ~rybnik52 2021-09-27
  13:10:22

  71 35

  Przeciętny człowiek chowający głowę w piasek w trudnych chwilach.
  Policja atakuje ludzi gazem łzawiącym w Face to Face a Kuczera milczy a póżniej wydaje miałkie oswiadczenie. Policja zastrasza klientów w Żółtym Młynku a Kuczera milczy. Po co nam taki prezydent ?

 • ~Franek 7 2021-09-27
  13:44:14

  55 23

  Panie Prezydencie jako pański wyborca wystawiam Panu słabą trójkę. Rybnik bardzo podupadł za pańskiej kadencji. Ja rozumiem, że to wina mniejszych środków z subwencji państwowej , i że PiS robi wszystko żeby ograniczyć finansowanie i swobodę samorządom ale mimo wszystko jest słabo.

 • ~Veritas 2021-09-27
  14:05:47

  80 5

  Panie Prezydencie, zawiódł mnie Pan. Może trzeba się zastanowić, co dalej...

 • ~Lukasz570 2021-09-27
  15:51:07

  52 8

  Doniczki na ulicy Kościuszki straszą swym rdzawym kolorem. Nie pasują do reszty miasta. Huczny remont Mukołowskiej skończył się połataniem kilku odcinków, uskokami i brakiem pobocza. Koncerty na "hama" przed urzędem miasta wepchnięte na siłę, mając kampus i stadion do dyspozycji. Jedynie palmy przed Bazyliką mi się osobiscie podobają.

 • ~tf2 2021-09-27
  16:58:24

  46 6

  Ja go rozumiem. Po co ma się wysilać? Zdecyduje coś, zrobi i jeszcze popsuje. Im mniej robi - tym więc dla nas lepiej. Poprzednio też nic nie robił a jaki wysoki wynik w wyborach! Dał wam to czego chcieliście i się spodziewaliście po 1 kadencji, w czym więc problem?

 • ~Arteks 2021-09-27
  17:42:11

  12 59

  Kuczera to dobry samorządowiec ale nienajlepszy przywódca, przyzwoity człowiek ale trochę brakuje mu charyzmy poprzedników. Nie potrafi w odpowiedni sposób reagować wtedy kiedy widać jak jego podwładni nie radzą sobie z powierzonymi im zadaniami. Natomiast nie można mu oddać tego, że to najlepszy w historii miasta prezydent dla kierowców aut! Nowoczesny parking wielopoziomowy, południowa obwodnica miasta wraz z Śródmiejską, remonty dróg, przebudowa skrzyżowań, tanie parkingi, tolerowanie stawiania aut na zakazie na deptakach, zwiększenie etatów w Wydziale Komunikacji - każdy kierowca może być bardzo wdzięczny naszemu prezydentowi za takie traktowanie. Na plus Kuczerze zaliczam też: 1) system wizualizacji miejskiej z nowymi tablicami ulicznymi, informatorami, wiatami itd. 2) trudne i drogie ale konieczne rewitalizacje Hoyma i Juliusza 3) powołanie TBS i budowę mieszkań komunalnych 4) walkę o lepsze powietrze na wielu frontach w tym przekonanie do tego radnych i mieszkańców 5) zmiany w ZTZ (na razie minimalne ale jednak są) 6) konkursy architektoniczne które po ich zrealizowaniu poprawią estetykę miasta. Na minus zaliczam Kuczerze pogorszenie czystości miasta, niedbałość o stan deptaków w centrum miasta i brak ich remontów, niespójność i niekonsekwencję w wielu założeniach czy projektach - które następnie nie są realizowane. Przykład to polityka prorowerowa i mobilność. Dużo się o nich mówi ale ile realizuje? W ostatnich 2 latach nie zrobiono prawie niczego - poza kilkunastometrowych połączeniem koło Imperium i z poszerzeniem drogi rowerowej na Chrobrego. A gdzie łączenie dzielnic miasta w konkretną sieć? Gdzie obiecany tunel pod stacją towarową? Gdzie ciąg dalszy bulwarów i droga rowerowa łącząca np. Smolną i Chabrową z centrum?

 • ~rzyt 2021-09-27
  18:54:16

  41 2

  ~Arteks, a może po sławnych "centrach przesiadkowych", które stały się centrami dla przesiadujących tam "obywateli naszego miasta" prezydent dostał czkawki?

  Inna sprawa to "skwerki" dla potrzebujących sobie usiąść .... i napić.

  I tak nam pięknieje "nasze" miasto. Problem w tym, że zarząd miasta jest za mało rybnicki i widać ten brak.

 • ~Arteks 2021-09-27
  20:30:08

  8 26

  @rzyt - bywasz czasami gdzieś poza Rybnikiem? Schowki na rowery to coś co raz bardziej powszechnego. Teraz właśnie uruchomili podobne naprzeciw dworca w Bohuminie. Ale tam są zabezpieczenia aby nikt nie mógł blokować schowka "tylko dla siebie". U nas zwyczajnie o tym nie pomyślano. Sam pomysł był dobry tym bardziej w naszym kiepskim moralnie społeczeństwie, gdzie kradzież roweru to codzienność. :/

 • ~rzyt 2021-09-27
  20:47:05

  11 2

  ~Arteks, dałem Ci plusa, bo jak widzisz i Ty, i ja, że w Rybniku czegoś zawsze przy każdej realizacji brakuje. Tu widać tylko powielanie pomysłów, ślizganie się na fali, zaliczanie "sukcesów". UM, a mieszkańcy... ciężki temat. A "portovoz" rybnickiego urzędu .. szkoda gadać.

  P.S. To jedno słowo, byś wiedział, że jestem gdzieś i bywam.

 • ~Arteks 2021-09-27
  21:13:14

  1 27

  @rzyt - czasami żeby osiągnąć jakiś sukces, można zaliczyć wtopę. Pewnie to wiesz prowadząc biznes. Jedno i drugie czegoś nas uczy. Schowki - pomysł świetny, szkoda, że nie pomyślano o zabezpieczeniach uniemożliwiających przywłaszczenie takiego miejsca. A za Fudalego nie było wtop? A to ci przypomnę coś nieprzemyślanego i niefunkcjonalnego co do niedawna straszyło jeszcze na Zamkowej. Pamiętasz infokioski za 80 tys. zł? Przypomnę te zapomniane urządzenia które prawie nigdy nie budziły zainteresowania. Nie wiem czy z powodu tego, że prawie nigdy nie działały czy zwyczajnie ich montaż był niepotrzebny w dobie rozwoju internetu i smartfonów? https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,w-centrum-miasta-stanely-4-infokioski-za-80-tys-zlotych,wia5-3266-21649.html
  Ale jak je zamontowano - też okrzyknięto sukces...

 • ~rzyt 2021-09-27
  21:36:38

  21 1

  ~Arteks, marnotrawstwo publicznego pieniądza czyli mojego /płacę podatków minicypalnych więcej niż te nowe 20 etatów kasuje/ bardzo mnie wkurza. W Rybniku nie mają posłuchu ci co płacą podatki tylko takie dooo...ki co z nich żyją poprzez wymyślanie różnych programów realizowanych przy pomocy rodziny. Ostatnio trochę bardziej to kamuflują. Gdy nie będzie równowagi pomiędzy projektami kosztotwórczymi i dającymi wartość dodaną do budżetu miasta nie będzie dobrze. To jest tak jak z podatkiem, który w formie dotacji wraca do miasta od pracownika UM, Straży Miejskiej, MOSIR-u, bo to jest tylko mielenie. Ale tego p. Kuczerze nikt chyba nie powiedział.

 • ~Arteks 2021-09-27
  21:40:38

  6 31

  @rzyt - podatki marnowane są na każdym poziomie nawet rządowym czy unijnym. Masz pomysł jak tego uniknąć? Podoba ci się, że przez niekompetencje i butę rządu Morawieckiego Polska może tracić 500 tys. EUR dziennie? Polska czyli my wszyscy podatnicy.

 • ~rzyt 2021-09-27
  22:30:27

  30 0

  ~Arteks, artykuł o Kuczerze, Rybniku, problemach miasta, a Ty jak Danuta Waniek w sprawie wykształcenia Kwaśniewskiego "sprawę ujmujesz inaczej". Ja też żyłem w czasach kiedy nauczano dialektyki. Trochę to śmieszne z Twojej strony, czasem lepiej pomilczeć.

 • ~Arteks 2021-09-27
  22:32:29

  2 26

  @rzyt - wspomniałeś o marnotrawstwie. Nie napisałem elaboratu tylko lekką ripostę. Bo słaby jest ten argument w stosunku do tych schowków - które bądź co bądź działają. A o infokioskach z czasów AF ci się pewnie zapomniało co nie?

 • ~rzyt 2021-09-27
  23:01:28

  29 1

  ~Arteks, to o centrach przesiadkowych będę mógł pisać dopiero po śmierci prezydenta Kuczery? Że się nie sprawdziły, że rower miejski to kpiny, że ogródki piwne na rynku to miejsce kulturalnych spotkań i elegancji.

  Kompromitujesz się ostatnio coraz bardziej. I tu nie napiszę o teściowej...byłego.

 • ~Arteks 2021-09-27
  23:17:35

  1 29

  @rzyt - jeśli krytyka Kuczery ma się opierać na schowkach rowerowych czy doniczkach to wybacz - ale takie wpisy to kpina i tak niestety będzie to potraktowane w UM. To już w moim wpisie jest przynajmniej jakiś sensowny zarzut wobec niego czy sarkazm dotyczący jego dysproporcji w traktowaniu aut - mimo, że obiecywał coś innego.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy uważasz Koleje Śląskie za dobrego przewoźnika?


Oddanych głosów: 79