zamknij

Wiadomości

"Kompletna zmowa milczenia!". Jakie urząd ma plany na okolice ul. Kolberga?

2023-06-26, Autor: 

Zamiar zmiany planu zagospodarowania terenu w okolicach ulicy Kolberga w Rybniku Boguszowicach niepokoi mieszkańców. Mimo że informacja o konsultacjach społecznych dotarła do mieszkańców Boguszowic "na ostatni moment", mobilizacja była duża, w urzędzie pojawiło się kilkudziesięciu zainteresowanych. Co dalej?

Reklama

Urzędnicy miasta Rybnika chcą wprowadzić zmiany w planie zagospodarowania terenu w okolicach rejonie ulic  Ziemskiej,  Tkoczów, Kolberga w Rybniku Boguszowicach. Mieszkańcy sugerują urzędnikom "zmowę milczenia", nie kryjąc oburzenia.

- 1 czerwca o godz. 17.00 w UM Rybnik odbyło się spotkanie informacyjne dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Ziemską, Tkoczów, Kolberga.
Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie to, że o spotkaniu mieszkańcy dowiedzieli się aż dzień wcześniej tj. 31.05 z facebooka Mireli Szutki i strony "Boguszowice" na facebooku. Na stronie urzędu w zakładce konsultacje trwające-pusto. W mediach brak jakiejkolwiek informacji. Kompletna zmowa milczenia! Nawet aktywny w mediach radny Kłosek z Boguszowic nie raczył poinformować sąsiadów o planach, jakie ma miasto w stosunku do właścicieli ww. terenu. Brak żadnej relacji ze spotkania oprócz tego, że było wielkie zainteresowanie (na nieszczęście dla rządzących) - pisze do nas mieszkaniec Boguszowic.

- Trwa spotkanie nt. Zmian Zagospodarowania Przestrzennego w okolicach ul. Kolberga i boguszowickiego wysypiska śmieci. Duże zainteresowanie przybyło kilkadziesiąt mieszkańców i pada wiele niewygodnych pytań bez odpowiedzi.... - informowała radna Mirela Szutka.

Po negatywnych komentarzach i opiniach mieszkańców Boguszowic oraz sugestiach, że urzędnicy "coś ukrywają", a konsultacje społeczne nie dały odpowiedzi na ich pytania, zapytaliśmy u źródła, czyli w rybnickim magistracie.

Poniżej zamieszczamy pełną treść informacji (pytania i odpowiedzi), jaką otrzymaliśmy od Agnieszki Skupień, rzeczniczki prasowej UM Rybnika.

1. Dlaczego nie pojawiła się informacja o spotkaniu z mieszkańcami na stronie urzędu (zakładka konsultacje)?

W przypadku omawianego projektu planu miejscowego:
• ogłoszenie zamieszczone zostało w Gazecie Wyborczej
• obwieszczenie opublikowano zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika.
• Informacje o wyłożeniu planu miejscowego, w tym o terminie dyskusji publicznej zostały przekazane również do Rad Dzielnic.

Projekt planu miejscowego jest sporządzany na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977), która to określa sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych w procedurze planistycznej. Zgodnie z ww. ustawą organ sporządzający plan miejscowy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, podając informacje na temat miejsca i terminu wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, terminu, formy i zasad udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz terminu składania uwag do projektu planu miejscowego poprzez ogłoszenie w prasie miejscowej, obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2. Jakie urząd ma plany co do terenów, których dotyczy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego? Czy mają one związek z planowaną budową spalarni odpadów?

Uchwalenie planu miejscowego nie powoduje automatycznie realizacji konkretnej inwestycji. Zapisy planu zawierają jedynie katalog funkcji, które mogą, ale nie muszą, być realizowane na przedmiotowym obszarze w przyszłości.

Należy zwrócić uwagę, że aktualnie obowiązujące plany miejscowe dopuszczają już możliwość gospodarowania odpadami w tym obszarze.

W projekcie planu miejscowego dla ulicy Kolberga (MPZP 67) zostały wyznaczone m.in. tereny produkcji lub gospodarowania odpadami oznaczone symbolem 1P-IO oraz tereny gospodarowania odpadami (1IO, 2IO). Projektowane zmiany polegają na dopuszczeniu możliwości lokalizowania m.in. inwestycji związanych z przemysłem, usługami, składami i magazynami (w zależności od obszarów jako funkcja podstawa lub uzupełniająca), a także urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących siłę wiatru. W ramach ww. terenów dopuszcza się również lokalizowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem odpadów oraz polegających na przetwarzaniu odpadów i zbieraniu odpadów, w tym spalarni odpadów.

Teren objęty MPZP 67 ul. Kolberga od roku 2005 przeznaczony jest do działalności związanej z przetwarzaniem odpadów, składowaniem pozostałości po procesach przetwarzania odpadów, czyli szeroko rozumianą gospodarką odpadami, a zmiany w MPZP 67 dostosowują tenże plan do wymagań stawianych obecnie przez Unijne i Krajowe prawo w zakresie gospodarki odpadami. W obecnej chwili nie planuje się lokalizowania na tym terenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Odnośnie obaw mieszkańców związanych z rozbudową składowiska odpadów, rozbudowa składowiska jest wymogiem koniecznym, aby zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami na terenie miasta opartą na akceptowalnym poziomie ponoszonych kosztów.

3. Czy urzędników zaskoczyła ilość mieszkańców, którzy pojawili się na spotkaniu 1 czerwca?

Jednym z najważniejszych elementów sporządzania planu miejscowego są konsultacje społeczne, w ramach których zawsze odbywa się dyskusja publiczna. Niezależnie od wielkości obszaru, dla którego projektowany jest plan, spodziewamy się, że pojawią się na niej zainteresowane osoby i jesteśmy przygotowani na dialog z nimi. Z naszych doświadczeń wynika, że nawet niewielkie obszary potrafią przyciągnąć wiele osób zaciekawionych tematem. Często wynika to z obaw związanych z powstawaniem nowych planów, przyjmujących formę bardziej lub mniej zbliżonych do faktów plotek, które podczas konsultacji możemy omówić. W przypadku tego planu kilka dni przed dyskusją docierały do nas sygnały o rosnącym zainteresowaniu tematem, dlatego też nie byliśmy zaskoczeni ilością mieszkańców, którzy pojawili się w urzędzie 1 czerwca.

4. Czego dotyczyły uwagi mieszkańców na temat zmiany planu zagospodarowania?

Większość zgłaszanych uwag mieszkańców nie dotyczyła projektu planu, który został wyłożony do publicznego wglądu, ale obaw związanych z kwestią gospodarki odpadami w mieście.

5. Jaki był efekt spotkania w urzędzie? Czy odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli UM z mieszkańcami Boguszowic?

Dzięki temu, że tak wiele osób zdecydowało się wziąć udział w dyskusji publicznej, udało nam się poznać obawy mieszkańców, porozmawiać o nich i wyjaśnić, co było celem przystąpienia do zmiany planu miejscowego w rejonie ulicy Kolberga. Okazało się, że większość zgłaszanych obaw nie wiązała się z projektem planu, który został wyłożony do publicznego wglądu, ale obaw związanych z kwestią gospodarki odpadami w mieście. Zorganizowanie kolejnego spotkania zadeklarował radny Miasta Rybnika Łukasz Kłosek. Nie będzie ono dotyczyć jednak projektu planu miejscowego, a kwestii odpadów. Jednak kwestię tego spotkania proszę zweryfikować u radnego.

Rzeczywiście Łukasz Kłosek zobowiązał się do zorganizowania spotkania z mieszkańcami, które ma się odbyć we wtorek (27 czerwca) o godzinie 17.00 w SP nr 16 w Boguszowicach. Na spotkaniu mają pojawić się również przedstawiciele rybnickiego magistratu. Do tematu będziemy wracać.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 32

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (3):
 • ~norton 2023-06-26
  11:58:43

  27 1

  Tu na razie jest ściernisko ale będzie wysypisko ?

 • ~Maksymilian Popeć 2023-06-26
  13:23:49

  15 6

  Czego PiS nie zdąży zniszczyć, szybko w sukurs przyjdą nasi z PO i zniszczą ostatnie zielone w regionie.

 • ~Lokalny 2023-06-26
  14:33:24

  26 2

  Ze sprzedażą kamienicy na rynku przez Masłowskiego było podobnie. Też, niby było ogłoszenie, też wszystko legalnie, ale kto miał wiedzieć to wiedział, ale lepiej, żeby się inni nie dowiedzieli. Z kamienicą wyszło, kupił kto miał kupić. Z wysypiskiem mam nadzieję, że mieszkańcy będą już czujni. Tak to władza w Rybniku słucha ludzi.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy będziesz głosował/głosowała na Piotra Kuczerę jako Prezydenta Miasta Rybnika?
Oddanych głosów: 1689