zamknij

Wiadomości

Dziś sesja Rady Miasta Rybnika. Transmisja na żywo

2018-06-27, Autor: ww

Od godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Rybnika trwa sesja rady miasta.

Radni pochylą się m.in. nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, obniżeniem wynagrodzenia prezydenta Rybnika i korektą zasad wywozu śmieci.

Reklama

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane są na żywo na kanale miejskim YouTube:

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 maja 2018 r.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
6. Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.
7. Zmiana uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny.
8. Zmiana uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny.
9. Zmiana uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
10. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
11. Nabycie nieruchomości.
12. Wydzierżawienie nieruchomości.
13. Zmiana uchwały nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
14. Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego nr VII położonego przy ul. Kościelnej 7.
15. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1).
16. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2).
17. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39).
18. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44).
19. Uchylenie uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
20. Nadanie statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
21. Utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rybniku, nadanie jej statutu oraz włączenie w strukturę organizacyjną Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku.
22. Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
23. Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
24. Zmiana uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
25. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku uchwalonego na mocy uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r.
26. Nadanie obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja”.
27. Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika.
28. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
29. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
30. Przekazanie do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
31. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok.
32. Nadanie nazw skrzyżowań typu rondo.
33. Zmiany uchwały nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze.
34. Zmiana uchwały nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
35. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”.
36. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
37. Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
38. Zakończenie sesji.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 8

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (2):
 • ~KartoFFel 2018-06-27 14:35:42

  Wyłączyć na sali internet i odebrać urządzenia mobilne aby radni przepracowali sesję, a nie siedzieli na facebooku i sprawdzali wynik meczu Deutschlandu.

  26 71
 • ~ 2018-06-27 21:14:58

  Oj Panie Cebula!!!!!
  Asfalt nowy na placu zrobiony, o czym się nie mówi :) a Pan o śmieciach z Panią Gruszką!! do roboty się wziąć, Spotkania w dzielnicach robić, rozmawiać co potrzebne a nie czekać na cud i załatwiać wszystko poza plecami byle sobie.
  Przykład do omówienia: braki w oświetleniu skrzyżowań na dzielnicach!

  49 4

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na kogo zagłosujesz w wyborach na prezydenta Rybnika?Oddanych głosów: 12078