zamknij

Śląska Szkoła Promująca Zdrowie

ZSEU szkołą promującą zdrowie
0

ZSEU szkołą promującą zdrowie

29 października w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych miało miejsce podsumowanie działań podjętych w ramach programu „Zdrowy styl życia naszą przyszłością”. Na ręce Dyrektor Urszuli Warczok wręczono certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”, będący wyrazem docenienia działań szkoły podjętych w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz promocji zdrowego stylu życia. Certyfikat wręczony został przez Wojewódzkiego Koordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie –Barbarę Dobias-Mola w obecności zaproszonych gości na czele z Panią Joanną Kryszczyszyn, Wiceprezydent Miasta Rybnika.

2014-11-06 00:00 Autor: ADI, źródło: materiały prasowe
0

Uczniowe tej szkoły pamiętają o zdrowiu

W Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowano uroczystość nadania placówce certyfikatu „Śląska Szkoła Promująca Zdrowie”.

2013-05-29 00:00 Autor: ld