zamknij

Fundacja ClientEarth

Zdzisław Kuczma
21

Zdzisław Kuczma wygrał proces z Miastem Wisła! Opłaty klimatyczne nielegalne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że Wisła niezgodnie z prawem pobiera opłatę miejscową od turystów. Wyrok to pokłosie pozwu, jaki przeciwko miastu wniósł znany działacz na rzecz czystego powietrza z Rybnika - Zdzisław Kuczma. Dzisiejsze orzeczenie sądu to sygnał, że gminy położone w strefach, w których powietrze nie spełnia ustawowych norm, nie mogą inkasować opłat miejscowych od przyjezdnych.

2015-11-24 00:00 Autor: Wacław Wrana