zamknij

Wiadomości

Radni podzielili się pracą w komisjach. BSR, PO i FOR biorą wszystko

2014-12-11, Autor: Bartłomiej Furmanowicz
Rybniccy radni będą przez najbliższe cztery lata pracowali w dziewięciu komisjach. W zdecydowanej większości przewodniczącymi zostali przedstawiciele Bloku Samorządowego Rybnik. Trzema komisjami będą kierować za to radni klubu Platformy Obywatelskiej, a jedną Mariusz Wiśniewski z Forum Obywateli Rybnika.

Reklama

Komisja Rewizyjna

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: opiniowanie wykonania budżetu miasta, występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi, badanie skarg i wniosków, dotyczących działalności prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Przez najbliższe cztery lata w pracach komisji uczestniczyć będą:
- Łukasz Kłosek – przewodniczący (Platforma Obywatelska)
- Wojciech Piecha (Prawo i Sprawiedliwość)
- Mirela Szutka (Prawo i Sprawiedliwość)
- Krzysztof Szafraniec (Platforma Obywatelska)
- Mariusz Węglorz (Blok Samorządowy Rybnik)

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Przedmiotem działania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej jest w szczególności opiniowanie spraw związanych z: gospodarowaniem mieniem komunalnym, komunalizacją mienia, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną dóbr kultury, geodezją i kartografią, rewitalizacją miasta, strategią rozwoju miasta i miejskimi programami gospodarczymi, działalnością gospodarczą.
Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej i działalności gospodarczej miasta.

Komisję tworzą:
- Michał Chmieliński – przewodniczący (Blok Samorządowy Rybnik)
- Łukasz Kłosek (Platforma Obywatelska)
- Franciszek Kurpanik (Platforma Obywatelska)
- Krystyna Stokłosa (Platforma Obywatelska)
- Wojciech Piecha (Prawo i Sprawiedliwość)
- Arkadiusz Szweda (Prawo i Sprawiedliwość)
- Mariusz Węglorz (Blok Samorządowy Rybnik)
- Benedykt Kołodziejczyk (Platforma Obywatelska)

Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa

Do Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa należy: ochrona środowiska i ochrona przyrody, gospodarka wodno-ściekową, gospodarka odpadami innymi niż komunalne, rolnictwo, lasy i łowiectwo, geologia i górnictwo, zieleń miejska, cmentarze komunalne, cmentarze wojenne i miejsca pamięci narodowej.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących przemysłu górniczego, ekologii i rolnictwa miasta.

W komisji zasiadają:
- Tadeusz Białous – przewodniczący (BSR)
- Andrzej Wojaczek (BSR)
- Jerzy Lazar (PiS)
- Wojciech Piecha (PiS)
- Krystyna Wałach (BSR)
- Krzysztof Szafraniec (PO)
- Andrzej Oświecimski (BSR)
- Anna Gruszka (PiS)

Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Przedmiotem działania Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego jest w szczególności opiniowanie spraw związanych z: komunikacją publiczną i transportem, organizacją ruchu drogowego, transportem drogowym osób i rzeczy, publicznym transportem zbiorowym, miejskimi drogami, ulicami, mostami i placami.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących komunikacji i transportu zbiorowego miasta.

- Mariusz Węglorz – przewodniczący (BSR)
- Tadeusz Białous (BSR)
- Michał Chmieliński (BSR)
- Łukasz Dwornik (PiS)
- Adam Fudali (BSR)
- Franciszek Kurpanik (PO)
- Jerzy Lazar (PiS)
- Andrzej Oświecimski (BSR)
- Mirela Szutka (PiS)
- Andrzej Wojaczek (BSR)

Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa

Przedmiotem działania Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa jest w szczególności opiniowanie spraw związanych z: statutem miasta, dzielnicami miasta, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, wyborami powszechnymi oraz referendami, insygniami miejskimi, wyróżnieniami honorowymi, nazwami ulic, placów oraz rond, wznoszeniem pomników, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących samorządu i bezpieczeństwa miasta.

Przez najbliższe cztery lata w pracach komisji uczestniczyć będą:
- Mariusz Wiśniewski – przewodniczący (Forum Obywateli Rybnika)
- Henryk Cebula (PiS)
- Łukasz Dwornik (PiS)
- Adam Fudali (BSR)
- Łukasz Kłosek (PO)
- Franciszek Kurpanik (PO)
- Arkadiusz Szweda (PiS)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zadaniem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jest opiniowanie spraw związanych z: edukacją, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, kulturą fizyczną, turystyką i krajoznawstwem, ratownictwem górskim i wodnym, organizacjami pozarządowymi.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących oświaty kultury i sportu miasta.

Komisję tworzą:
- Wojciech Kiljańczyk – przewodniczący (PO)
- Tadeusz Białous (BSR)
- Jerzy Lazar (PiS)
- Andrzej Oświecimski (BSR)
- Maria Polanecka-Nabagło (BSR)
- Krzysztof Szafraniec (PO)
- Mirela Szutka (PiS)
- Arkadiusz Szweda (PiS)
- Krystyna Wałach (BSR)
- Mariusz Wiśniewski (FOR)
- Andrzej Wojaczek (BSR)

Komisja Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem działania Komisji Gospodarki Komunalnej jest w szczególności opiniowanie spraw związanych z: mieszkalnictwem, utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, gospodarką odpadami komunalnymi, zaopatrzeniem mieszkańców w media, odprowadzaniem ścieków komunalnych, opieką nad zwierzętami.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących gospodarki komunalnej miasta.

Komisję tworzą:
- Maria Polanecka-Nabagło – przewodnicząca (BSR)
- Łukasz Dwornik (PiS)
- Anna Gruszka (PiS)
- Wojciech Kiljańczyk (PO)
- Benedykt Kołodziejczyk (PO)
- Andrzej Oświecimski (BSR)
- Małgorzata Piaskowy (BSR)
- Mirela Szutka (PiS)
- Krystyna Wałach (BSR)
- Mariusz Węglorz (BSR)
- Mariusz Wiśniewski (FOR)
- Andrzej Wojaczek (BSR)

Komisja Finansów

Przedmiotem działania Komisji Finansów jest w szczególności opiniowanie spraw związanych z: budżetem i jego zmianami, wieloletnią prognozą finansową i jej zmianami, zaciąganiem zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego, udzielaniem pożyczek z budżetu, przyznawaniem dotacji z budżetu, podatkami i opłatami lokalnymi.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących finansów miasta.

Tworzą ją:
- Krystyna Stokłosa – przewodnicząca (PO)
- Henryk Cebula (PiS)
- Michał Chmieliński (BSR)
- Adam Fudali (BSR)
- Wojciech Kiljańczyk (PO)
- Łukasz Kłosek (PO)
- Benedykt Kołodziejczyk (PO)
- Jan Mura (BSR)
- Małgorzata Piaskowy (BSR)
- Wojciech Piecha (PiS)
- Maria Polanecka-Nabagło (BSR)

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Do zadań Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej należy: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, walka z bezrobociem.

Komisja wydaje również opinie w innych sprawach dotyczących zdrowia i pomocy społecznej.

- Krystyna Wałach – przewodnicząca (BSR)
- Anna Gruszka (PiS)
- Jerzy Lazar (PiS)
- Jan Mura (BSR)
- Andrzej Oświecimski (BSR)
- Małgorzata Piaskowy (BSR)
- Maria Polanecka-Nabagło (BSR)
- Krystyna Stokłosa (PO)
- Mariusz Wiśniewski (FOR)

Oceń publikację: + 1 + 9 - 1 - 9

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (35):
  • ~Escape 2014-12-11
    16:36:23

    13 0

    jakbym wiedział ze mnie tak wydymają nie głosowałbym na Kuczerę.
    "stara ekipa " cala powinna polecieć na zbity pysk, a tak zamienili sie stołkami i gra gitara.

  • ~Obiektywny 2014-12-11
    16:47:39

    21 0

    Escape - a jak to sobie wyobrażałeś inaczej przy tym układzie w radzie miasta? Kuczera musiał dogadać się z BSR albo z PiS. Każdy musiał się z tym liczyć jeszcze przed drugą turą. Według mnie wybrał mniejsze zło. Jeżeliby się nie dogadał, to do czego by doszedł? Cały czas byłby blokowany. Chętnie przeczytam, co Ty byś zrobił na jego miejscu. Wywaliłbyś całą starą ekipę na zbity pysk? Wtedy tak szybko jakbyś zaczął, tak szybko byś skończył. Ty byś ich pozamiatał, a oni zaraz pozamiataliby Ciebie. Jeżeli za cztery lata PO (np. razem z FOR) zdobędzie większość w radzie miasta, to wtedy Kuczera będzie mógł rządzić samodzielnie a teraz jest zmuszony iść na kompromis.

  • ~siwy_rybnik 2014-12-11
    16:49:29

    27 0

    Niezłe jaja. Ale pojechali po PIS-ie. Głupio musi być tym co głosowali na AF (Ci popierający PIS), a teraz AF spoufalił się z PO. A mnie to cieszy, przynajmniej szybko Kaczora w Rybniku nie zobaczymy. A Panowie parlamentarzyści z Janikiem na czele nie będą się rządzić w radzie miasta Rybnika. Gdyby BSR nie spoufalił się z PO, a słuchałby rozkazów z W-wy (od Janika i jego szefa), to przez następne 4 lata w Rybniku nic by się nie działo. Na prawdę nie wiem co Janik i reszta chcieli uzyskać w ub. tygodniu? Na szczęście w Rybniku swój rozum mają i nie będą słuchać tego co władze PIS-u każą im robić w Rybniku. A PIS chciał do Rybnika przenieść wojnę PIS-PO. Na szczęście Rybniczanie nie są głupi. Mają wylane na Janika itp. - oni mają swoje koryto i niech tam coś działają dobrego dla Polski i Rybnika.

  • ~mama mja 2014-12-11
    16:58:05

    16 0

    Rozpoczyna się konkurs grantowy na kulturę i sport. Zobaczymy czy się coś zmieni ze wsparciem rybnickich klubów. Pierwszy egzamin dla Kiljańczyka i jego komisji! Aby nie powtórka z lat poprzednich!!!

  • ~kajzer 2014-12-11
    17:05:04

    0 8

    Dla mnie zasadniczym pytaniem jest : Co się stało ,że były prezydent tak diametralnie zmienił front?? Te przedwyborcze gesty fotki z prominentami z PiS. A tu takie ciecia ! Nie dziwię się nowemu prezydentowi.. trzeba dbać by mieć poparcie dla swej wizji miasta by przegłosować odpowiednie uchwały..
    Trochę minusem tej nowej koalicji jest takie permanentne wycięcie w RM w komisjach ludzi z PiS . Dla przyzwoitości PiS powinien dostać przewodniczącego jakiejś komisji .

  • ~siwy_rybnik 2014-12-11
    17:14:03

    26 0

    kajzer - tak na prawdę odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta. Sam PIS się "wyciął" w Rybniku po zachowaniu swoich parlamentarzystów w Radzie Miasta w ub. tygodniu. Mogło się wydawać, że AF trzyma z PIS-em. To było złudzenie. AF nigdy nie był politykiem, on zawsze był samorządowcem. Wydaje mi się, że AF zbyt dużo dobrego zrobił dla Rybnika przez te 16 lat, dlatego miał świadomość tego, że jeśli będzie trzymał dalej z PIS-em, to przez następne 4 lata w Rybniku nic dobrego się nie będzie działo, miasto stanie w rozwoju. W końcu nie po to AF przez tyle lat rozwijał to miasto, aby nagle torpedować wszystkie inicjatywy nowego prezydenta. Byłaby to hipokryzja - najpierw coś świadomie budujesz, a potem świadomie rujnujesz. Za 4 lata będą kolejne wybory, może powróci do władzy AF, ale wtedy będą inne czasy - nie będzie już praktycznie dotacji unijnych. Po prostu AF to mądry człowiek, dla niego ważniejsze jest dobro miasta niż kariera (współpraca z PIS-em). Prawda jest taka, że gdyby dalej trzymał z PIS-em AF, to zapewne w nagrodę PIS by go za rok popierał do senatu. Widocznie AF ma na to "wylane", nie ma ochoty ruszyć się poza Rybnik. A może AF wiec coś więcej niż my? Może świadomość tego, że następnych wyborów już po prostu nie dożyje? Może chce być do końca dobrze zapamiętanym. Na pewno trzeba uszanować decyzję AF i całego BSR. Ja się z takiego obrotu sprawy cieszę.

  • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-12-11
    17:18:00

    10 0

    Liczb i arytmetyki nie oszukasz....jest dobrze,inaczej być nie mogło.Martwi mnie już na początku jedna rzecz - granty na sport!!! Ciekawe ile dostaną zakładowe kluby Urzędu Miasta - żużel,piłka n i koszykówka ??? Kolejne 50% budżetu? Wiecie,że Rybnik daje w Polsce najwięcej na żużel, w tym roku 2mln a w 2015 mają chrapkę na 2,9.przypominam ,że to stowarzyszenie a nie spółka akcyjna!!!! Nadmienię ,że STAL RZESZÓW będąca w Ekstra Lidze ma dostać 500-600tyś zł i jest spółką akcyjną. Aha i jedna rzecz.w Rybniku w składzie bedzie dwóch wychowanków reszta armia zacieżna!

  • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-12-11
    17:20:04

    10 0

    KAJZER-PiS sam się wyeliminował... Ci posłowie i senatorowie w Warszawie nic nie znaczą,chcieli w Rybniku zrobić siebie szeryfów i odreagować warszawskie kompleksy....myśleli,że zabłysną....teraz toną ;) Najważniejsze to,że zmalał szansa na nazwanie jednym z rond im Pomordowanych w Smoleńsku!

  • ~siwy_rybnik 2014-12-11
    17:31:20

    0 3

    Kolega wyżej słusznie poruszył temat grantów na sport. Ci z żużla to nieźle się "rozpastwili". Dał im raz AF większą kasę (2 bańki), teraz chcą prawie 3 bańki. A sekcja piłkarska dostaje za cały rok 1,5 bańki. To jest chore. Ile prezes Janik ma na utrzymaniu piłkarzy (łącznie z rezerwami), a ilu żużlowców jeździ w ROW-ie? A sam sezon żużlowy trwa dużo krócej niż sezon piłkarski. No i na żużlu wpływy z biletów są dużo wyższe niż to co zarabia się na piłce nożnej. Na żużlu jeszcze zarobią coś tam na prawach telewizyjnych, a na piłce nożnej z praw telewizyjnych nie ma wpływów. Wiem, że żużel to nie jest tani sport, ale bez przesady. A Rybnik jednak w żużlu to uznana marka, więc jest tutaj więcej chętnych łożyć kasę na żużel niż na piłkę nożną (mowa o darczyńcach z zewnątrz). Zresztą kolega wcześniej bardzo dobry przykład podał z Rzeszowem.

  • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-12-11
    17:43:20

    8 0

    Siwy- piłka nożna dostaje więcej, policz jeszcze dotację,bodajże milion zł na wychowanie dzieci w trzeźwości czy cos takiego. Boję się jednego,że Pan Fudali jako jeden z warunków koalicji dodał finansowanie klubu żużlowego!

  • ~siwy_rybnik 2014-12-11
    17:50:38

    4 0

    STEFAN SIARZEWSKI - z tą piłką nożną możesz mieć rację. Jednak tutaj finansowanie ma inny cel. Piłkę nożną bardziej powszechnie się trenuje, jest ona bardziej dostępna dla młodzieży, dlatego piłkę nożną często finansuje się w ramach różnych programów. Niestety żużel nie jest sportem powszechnym, dostępnym dla młodzieży - nazwijmy to - "z ulicy". Ogólnie nie zmienia to faktu, że zasady finansowania sportu powinny się zmienić. Te pieniądze nie są właściwie rozdysponowywane, a w końcu to pieniądze podatników. A tak ogólnie to ciekawe czy były prezydent AF postawił też warunek kontynuacji wielkich koncertów w Rybniku?

  • ~minowa 2014-12-11
    18:08:00

    7 0

    Każdy darmozjad w 3 komisjach, każda osobno płatna i jeszcze dodatkowo płatne przewodniczenie. Fajne fuchy dzięki naszym głosom. To było moje ostatnie głosowanie w jakichkolwiek wyborach w Polsce.

  • ~kriss1 2014-12-11
    18:11:05

    12 0

    Mając na uwadze zmiany które zaszły w UM choć nie wszystkich satysfakcjonują powinniśmy dać nowym władzom te przysłowiowe 100 dni.Każdy z nas tu piszących ma na sercu dobro Rybnika i chciałby jak najlepiej tylko czy trzeba się obrażać na demokrację,musimy uszanować wyniki i życzyć powodzenia Panu Prezydentowi i radnym ze wszystkich klubów.

  • ~Maalibu 2014-12-11
    18:15:02

    12 0

    Z grantami to jest tak że kilka klubów się rozleniwiło. Szanuje Pana Mrozka, ale jak dostaną po 50% tego co zazwyczaj żużlowcy, piłkarze czy koszykarki to może w końcu się obudzą i zaczną w szukać inwestorów, sponsorów etc... Taki kubeł zimnej wody obudzi większość naszych "działaczy sportowych" Lepiej dofinansować nieco mniejsze kluby czy stowarzyszenia. Marzy mi się akademia piłkarska czy zespół szkół sportowych z prawdziwego zdarzenia. Nie zapominajmy też o żaglach!

  • ~babeczka 2014-12-11
    18:46:46

    14 0

    Kontrolowana wymiana stołów! Przypomina to trochę wymianę stołków za wschodnią granicą.

  • ~frbro 2014-12-11
    18:50:51

    3 0

    @minowa, nikt Ci nie broni wystartować w następnych wyborach, żeby wejść do rady i również zarabiać w komisjach. Wystarczy jakieś 700 głosów.

  • ~coolok 2014-12-11
    19:05:46

    4 0

    Stara ekipa zamieniła się stołkami z nową. Fudali się sprzedał, Kuczera coś kupił, Wojaczka nie komentuję. Ale dla fanów sportu czy to czarnego czy kopanego to najbardziej rozwala mnie Kiljańczyk w komisji oświaty i SPORTU!!! Dwa razy kopnął synek w bal we Chwałowicach. Smutne to jest...

  • ~minowa 2014-12-11
    19:22:41

    13 0

    @frbro, nie chodzi o to, że zazdroszczę. Wg mnie, funkcja radnego powinna być za darmo, tylko za zwrot kosztów dojazdu. Wtedy kandydować będzie ten, co chciałby coś zrobić dla wspólnego dobra a nie DOROBIĆ czy ZAROBIĆ. Radni to nie są etatowi pracownicy UM.

  • ~chris25 2014-12-11
    19:44:13

    0 3

    @stefan siarzewski-A co ma Rybnik do Smolenska ?

  • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-12-11
    20:48:20

    0 2

    Chris a co ma Miasto Rybnik do uchwały dotyczącej nie przydzielenia koncesji na multipleksie dla TV TRWAM?

  • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-12-11
    20:50:50

    2 0

    minowa- ja uważam że radni powinni zarabiać więcej duzo więcej,nawet 6 tyś zł? A dlaczego? Ponieważ ,szanowanemu menagerowi,ekonomiscie itp...nie opłaca się potencjalnie wchodzić do rady miasta za 1500,00zł. Teraz w radzie mamy "Ciechocinek" z pod znaku BSR.

  • ~Afordancja 2014-12-11
    20:56:15

    4 0

    @~Escape hm..dziwne, bo w innym komentarzu pisałeś, że wolisz "Adasia niż kolesi z PO" i mimo to głosowałeś na Kuczerę? , jak już zostało tu powiedziane, trzeba wiedzieć jaka jest sytuacja i jak najlepsze wyjście wybrać , jak Wy to sobie inaczej wyobrażaliście? BSR jak by było w ciągłej opozycji i blokowało by co by się dało to by straciło tylko na wizerunku, podobnie Kuczera, nic by nie zdziałał, pozostaje tylko kwestia, co dostaniemy w pakiecie pt. "kompromis".

  • ~spzoo 2014-12-11
    21:06:13

    5 0

    Wiśniewski jest z FORu, nie wstępuje ani do jednych, ani drugich i jest szefem komisji.

  • ~mama mja 2014-12-11
    22:55:17

    5 0

    A czy ktoś w komisji sportu zna się na sporcie. Np. orientuje się jak wygląda system rywalizacji dzieci i młodzieży? :P Ten żużel jest zakałą reszty sportu dzieci i młodzieży w tym mieście! Panie Kiljańczyk pora coś zmienić, bo Pani Gruszka nic nie robiła!!!

  • ~Teddy 2014-12-11
    23:06:33

    4 0

    Bez jaj!! Fudali w komisji transportu i komunikacji?? Człowiek, który totalnie zapier.... komunikacje w Rybniku, doprowadził do eskalacji korków stawiając Plaze i Focusa w centrum, który spieprzył tyle remontów dróg, trwających 3 razy dłużnej niż powinny. Który kupił program do analizy ruchu za 300 tys. i bawił się nim w gabinecie, bo nic ten program nie wniósł do usprawnienia ruchu, który wypieprzył gigantyczne pieniądze na budowanie chorych rond, które same się korkują bo trudno nazwać je rondami i wywalił drugie tyle na debilne figury na rondach, siedzi w takiej komisji?? Oj panie Kuczera.. pierwszy i ostatni raz glosowałem na PO. Takie przewały jak w Warszawie, będziemy mieli teraz u siebie. Wydymałeś ludzi, którzy nie poszli glosować za Tobą (bo kto by głosował za partią krętaczy i cwaniaczków), tylko głosowali przeciwko Fudalemu. Ale to taka Polska, byle ja i tylko ja, więc głupi byłem , ze uwierzyłem w te puste gadki na debatach. Czekam kiedy Korwin Mikke wystartuje w Rybniku. Szkoda, że Biedroń u nas nie kandydował. :-)

  • ~Teddy 2014-12-11
    23:09:35

    0 0

    @siwy_rybnik... jesteś w dużym błędzie. Fudali nigdy nie był ani samorządowce, ani politykiem. To zwykły, cwany handlarz po Technium Mechanicznym, dla które celem zawsze był tylko "odpowiedni zysk".

  • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-12-11
    23:14:42

    4 0

    Co do grantów na sport oraz dotacji na wychowanie w trzeźwości....np dlaczego nie zwiększymy wydatków na wykorzystanie basenu/basenów krytych? Rodzice płacą za każdą wizytę na basenie,np basen w Boguszowicach to przychód jakieś 60 tyś zł z samych uczniów. Dlaczego nie zwiększyć dotacji na pływanie,judo,sztuki walki,wyscigi rowerowe,mini żużel....tam młodzi przyjdą zainteresuję się!

  • ~templariusz 2014-12-11
    23:24:02

    4 0

    Piłsudski gadał przecież że "Naród wspaniały, tylko ludzie k.". Wielka kampania, wielka II tura i co? Co powie teraz Tadeusz Dybała? Tede wypowiedz się. Przecież miałeś ZOMO napisane na kasku. Co powie nowemu prezydentowi Makosz który go poparł? Pamiętacie rok 1998? PiS nie wystawiał nikogo na prezydenta, by Fudalemu oddać głosy. I? A postać niejakiego Wojaczka? Że taki super. Jak by mu PiS nie dał 1 kiedyś to kim by był? A Redakcja com.pl jak się czuje? Nie ma to jak w poprzedniej RM - BSR+PiS przeciwko PO a teraz BSR+PO przeciwko PIS? ZA KOGO WY NAS DO K.N. MACIE ???!!! Zacytuję Margaret Thatcher:"Jeśli jest w polityce coś, czym gardzę, to jest to typ węgorza, który jest tak giętki, że najchętniej ugryzłby się we własny ogon."

  • ~smr 2014-12-11
    23:26:05

    3 0

    Darmozjady teraz niech sobie podwyżki diet jeszcze uchwalą ... Ostatni raz na wybory poszedłem bo to jest cyrk i nic więcej ...

  • ~myshorek1 2014-12-12
    09:40:33

    4 0

    Muszę się zgodzić z Teddym. Komedia. Takie było halo jak PiS się chamsko wtrącił a teraz co? Oni przynajmniej jawnie z otwartymi przyłbicami mieszali, a tu jakieś zakulisowe gierki. Pewnie jest tak, że dla dobra miasta Prezydent się musiał z BSRem dogadać ale dla mieszkańców wygląda to tak: głosowaliśmy na Kuczerę, żeby uwalić w końcu Fudalego, a tu Fudali dalej działa tylko z dalszego stołka. Nieładnie panie Prezydencie, nieładnie. Politycznie może dobre, wizerunkowo dla mieszkańców fatalne posunięcie. Nie pierwsze zresztą.

  • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-12-12
    10:19:10

    6 0

    Mam pytanie do malkontentów !!! Co miał zrobić Pan Kuczera? Obrazić się i nie robić nic,kłócić się w koło, szukać pretekstu i podstaw do tego by rozwiązano radę miasta.Liczby i arytmetyka są ewidentne...Macie propozycje innych rozwiązań? Jako ciekawostkę podam,że w PiS są ludzie,którzy w poważaniu mają "nalot" Janika i Klocowej i chcą pracować na rzecz miasta,chcą wspierać koalicję nawet kosztem tego,że PiS wypowie im "poparcie" Skład rady miasta jest "dobry" jest klimat i warunki do tego by skutecznie rządzić. Owszem byłem przeciwnikiem Pana Fudalego,ale duet Kuczera-Fudali to dobre rozwiązanie i zło koniecznie. Kuczera ma plecy i poparcie niezbędne:Buzek,Olbrycht,Bieńkowska...czy dalej Warszawę,natomiast Fudali jakby nie było to szczwany lis,obyta na "samorządowych" salonach...w jakiś sposób ciało doradcze...Reasumując nie płaczmy!

  • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-12-12
    10:20:38

    2 0

    Dlaczego wołacie na nich - DARMOZJADY,kto wam bronił kandydować ! Zazdrość i jad z was bije !

  • ~minowa 2014-12-12
    11:36:15

    3 0

    Aby nie być gołosłownym.... W 2011r było tak: "...W Rybniku przewodniczący rady miasta, czyli Andrzej Wojaczek, może liczyć na dietę w wysokości 2200 złotych. Szeregowy radny dostaje co miesiąc 800 złotych podstawy i dodatkowo 200 złotych za prace w komisjach, ale pod warunkiem, że pracuje maksymalnie w trzech. Przewodniczący komisji branżowych, czyli na przykład szef komisji transportu, która działa w ramach rady miasta dostaje dodatkowo dietę w wysokości 1800 złotych...."(nasze miasto.pl). Diety są NIEOPODATKOWANE.

  • ~myshorek1 2014-12-12
    11:47:10

    3 0

    Panie Stefanie Siarzewski - owszem jest rozwiązanie. Wystarczyło nie kłuć ludzi w oczy Fudalim w trzecim dniu rządzenia. Można się było dogadać po cichu a nie z roześmianymi dziubami pozować do zdjęć. Naprawdę Pan myśli, że ktoś będzie wnikał w to, czy to była zasadna koalicja czy nie? Wystarczy stanąć na dowolnym przystanku w mieście i posłuchać co ludzie mówią. Przesadna szczerość też jest zbędna. Podanie sobie ręki jest ok, ale jawne pokazanie ludziom, że Fudali nadal ma duży wpływ na miasto to błąd.

  • ~lastwordsbd 2014-12-12
    14:32:51

    7 0

    @Teddy_ Nie wiem co masz do rond. To jest mega usprawnienie ruchu. Zamiast debilnych skrzyżowań ze światłami, które zatrzymują cały ruch żeby jedno auto mogło wyjechać z bocznej ulicy, lepiej zbudować rondo, na którym ruch jest cały czas płynny. Korki na rondach robią się tylko wtedy, kiedy kawałek dalej jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną (np. rondo mikołowskie i gliwickie). Jakby wypieprzyć niepotrzebne światła i przerobić je na ronda to korków w Rybniku praktycznie by nie było. A jak jesteś przeciwnikiem rond przez to, że nie możesz zapieprzać w zabudowanym 90 km/h to nawet mi cie nie szkoda. Zgadzam się co do rzeźb na rondach - zdecydowanie niepotrzebne. Lepsze by były zwykłe płaskie ronda, ewentualnie z jakimiś niskimi roślinami żeby było widać co jest po drugiej stronie. Przez brak widoczności ludzie często wjeżdżają na rondo a potem okazuje się, że ni ma gdzie zjechać (bo kawałek dalej jest czerwone światło). Ogólnie korki są tylko tam, gdzie jest bezsensowna sygnalizacja świetlna, a mogłoby być rondo.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy uważasz Koleje Śląskie za dobrego przewoźnika?


Oddanych głosów: 356