zamknij

Wiadomości

Zakupy od 4 maja - co czeka klientów w galerii czy w centrum handlowym

2020-05-02, Autor: tora

Jak już informowaliśmy od 4 maja czynne będą galerie i centra handlowe. Otwarcie sklepów wiązać się będzie z szeregiem wymogów i obostrzeń. Zmiany dotkną też godziny dla seniorów.

Reklama

Zacznijmy od godzin dla seniorów. Od 4 maja przestaną obowiązywać. O likwidacji godzin seniora poinformowała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z portalem WNP.pl. Chodzi o godziny 10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (w weekendy godziny seniora zostały już wcześniej zniesione), w których osoby w wieku powyżej 65 lat mogły robić zakupy w sklepach na wyłączność . Wyjątek stanowiły apteki – tam klient w nagłej potrzebie również mógł wykupić leki w porze senioralnej.

Jak już informowaliśmy, od 4 maja zacznie wchodzić w życie II etap odmrażania gospodarki. Czynne będą galerie handlowe czy sklepy o powierzchni ponad 2000 m kw. Funkcjonować będą jednak w ograniczonym zakresie. Wyłączone będą gastronomia, place zabaw, miejsca spoczynku, kina, kluby fitness. Korytarze, alejki mają służyć wyłącznie do przemieszczania się, w dodatku z zachowaniem odstępu. Organizacja ruchu należeć ma do personelu galerii. Ograniczenia dotkną też parkingów. Mają być udostępnione co drugie miejsca, lub – jeśli nie jest to możliwe, odstępy między autami. Poniżej prezentujemy pełną listę wymogów i obostrzeń, które napotkamy odwiedzając centra handlowe. 

Warunki przebywania w galeriach i centrach handlowych od 4 maja

Przestrzeń komunikacyjna i usługi

 1. Utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej (komunikacja do klientów, naklejki taśmowe, przy kasach, na podłodze, co 2 metry).

 2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w galerii, zgodnie z obowiązującym prawem.

 3. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu handlowego lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu w tym umieszczenie stosownej komunikacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

 4. Obiekt handlowy zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na terenie obiektu i/lub w obszarze danego lokalu handlowego

 5. W zależności od konstrukcji danego obiektu uruchomienie jak największej liczby wejść oraz zlikwidowanie barier, umożliwiając bezkontaktowe przechodzenie przez portale,  w miarę możliwości również w toaletach, lub uruchomienie bezkolizyjnej organizacji wejścia i wyjścia do obiektu na zasadzie jedno wejście – jedno wyjście, by móc liczyć klientów.

 6. Dopuszczalne jest jednoczesne wpuszczenie do danego obiektu o 10% wyższej liczby osób o ile ponadnormatywne osoby posiadają aplikację ProteGO Safe. Takie osoby w razie braku wolnych miejsc w sklepie/lokalu nie otrzymują przywilejów, jeśli chodzi o stanie w kolejkach - rozwiązanie jest w trakcie konsultacji z branżami.

 7. Umieszczenie przy wejściu do obiektu urządzenia z zainstalowaną aplikacją ProteGo Safe w celu zarejestrowania przez urządzenie klienta, będącego użytkownikiem aplikacji wchodzącego do obiektu. W wypadku braku możliwości wystawienia  takiego urządzenia – wydrukowanie kodu QR wygenerowanego z aplikacji ProteGO Safe do zeskanowania przez wchodzących klientów - rozwiązanie jest w trakcie konsultacji z branżami..

 8. Umożliwienie prowadzenia działalności wszystkim sklepom z wyłączeniem:

  • Stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin);

  • Stref gier;

  • Kin;

  • Wysp handlowych, również gastronomicznych.

 9. Zainstalowanie możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), w toaletach, przy kasach.

 10. Obowiązek noszenia przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.

 11. Komunikaty przez system dźwiękowy, systemy audiowizualne i inne systemu komunikacji z klientem na terenie galerii handlowej dot. zachowania odległości między kolejnymi osobami, unikania skupisk ludzi, noszenia osłon ust i nosa oraz przestrzegania zasad higieny.

 12. Umieszczenie w widocznym miejscu materiałów informacyjnych na temat aplikacji ProteGO Safe - rozwiązanie jest w trakcie konsultacji z branżami.

 13. Zalecanie, na przykład poprzez zniżki lub materiały promocyjne, pracownikom i klientom korzystania z aplikacji ProteGO Safe - rozwiązanie jest w trakcie konsultacji z branżami.

 14. Rezygnacja z roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie obiektów handlowych, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

 15. Wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki).

 16. Określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin), co powinno być jasno zakomunikowane przy wejściu do windy.

 17. Zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną (o ile nie są wyłączone przepisami prawa), celem minimalizacji zakażenia.

 18. Wyłączenie z użytku, lub dokładne czyszczenie, po każdym kliencie, środkami chemicznymi, przebieralni w sklepach na terenie obiektu handlowego.

 19. Zaleca się utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

 20. Wprowadzenie odpowiednich procedur dla personelu w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach etc.

Strefa gastronomiczna

1. Wydzielenie strefy gastronomicznej widoczną, fizyczną barierą.

2. Ograniczenie liczby klientów w strefie gastronomicznej - na jedną osobę powinno przypadać minimum 15 m kw.

3. Szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

4. W fazie, w której nastąpi uruchomienie galerii handlowych, w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy.

5. W fazie, w której zostaną otwarte strefy gastronomiczne, będzie możliwość spożywania posiłków na miejscu, z poniższymi obostrzeniami:

- maksymalnie 1 osoba siedząca przy jednym stoliku (nie dotyczy rodzin), chyba, że jego wielkość umożliwia zachowanie odległości min. 2 m między osobami,

- odległość pomiędzy osobami/grupami i stolikami spożywającymi posiłek wynosi minimum 2 metry.

6. Obiekty gastronomiczne znajdujące się na terenie galerii handlowej są objęte zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym restauracji.

Infrastruktura towarzysząca

1. Informowanie klientów o konieczności parkowania na co drugim miejscu a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.

2. Wyłączenie z użytku wszelkiego rodzaju fontann, placów zabaw i kącików zabaw.

3. Wyłączenie z użytku szatni, przechowalni ubrań, przedmiotów.

4. Dokładne czyszczenie środkami chemicznymi toalet przynajmniej 4 razy dziennie oraz rekomendacja dla klientów o konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

5. Codzienna, regularna, przynajmniej 2-krotna w ciągu dnia dezynfekcja drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej.

6. Regularna, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcja powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej: klamek, poręczy, blatów.

7. Wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczącej:

  • mycia rąk

  • dezynfekcji rąk

  • zdejmowania i zakładania rękawiczek

  • zdejmowania i zakładania maseczki

Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania przez obsługę obiektu handlowego osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID-19

1. Osoby mające symptomy zakażenia COVID-19 nie powinny korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do sklepów.

2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

3. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu co umożliwi obsłudze obiektu ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Wybieracie się na zakupy do galerii 4 maja?

Oceń publikację: + 1 + 56 - 1 - 66

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (22):
 • ~Idaho 2020-05-02 10:01:33

  Może się okaże, że ulice Sobieskiego i Powstańców wrócą do czasów z początków kapitalizmu w Polsce. Nie wiem, czy Plaza i Focus będą tak atrakcyjnym miejscem do robienia zakupów, zwłaszcza, że część sklepowych sieciowych ma zamiar się wycofać.

  99 6
 • ~Andrzej Olszewski 2020-05-02 10:03:40

  Czy ktoś potrafi racjonalnie wytłumaczyć, potrzebę zamknięcia marketów budowlanych w soboty?

 • ~darekrybnik 2020-05-02 10:21:05

  Panie Andrzeju . Kiedy przeanalizuje się inne obostrzenia też się w głowę zachodzi o co chodziło władzy ,

  75 12
 • ~bartezz 2020-05-02 10:28:36

  "Odstępy między autami na parkingu galerii" - no tak auta też się mogą zarazic między sobą :-)
  A tak na poważnie - już pod marketami spożywczymi żadne odstępy między autami nie obowiązują jeden samochód parkuje obok drugiego.... To albo te odstępy obowiązują wszędzie albo wcale....

  96 8
 • ~corona 2020-05-02 10:37:52

  Możecie chodzić po sklepach, możecie iść na wybory. Czas udowodnić te 3% poparcie Kłodawy.

 • ~darekrybnik 2020-05-02 10:46:16

  Dla ciebie internetowy trolu każdy news tutaj jest dobry, żeby nadawać o tych śmiesznych wyborach .

  78 23
 • ~Piotr Czaja 2020-05-02 11:04:35

  Wszyscy piszą o handlu a du..y corona pisze o wyborach.Nie powinienem mu odpowiadać,"bo nie odpowiada się głupiemu na zaczepki jego żeby nie sprowadził mnie do poziomu swego",W tym wypadku zrobię wyjątek.Dla mnie każdy byłby lepszym prezydentem niż AD/czytaj Adrian DługoPiS.Wolałbym już Stana Tymińskiego.

  80 30
 • ~ 2020-05-02 11:11:26

  Corona jest gornikiem, to niestety w dzisiejszych czasach tlumaczy wiele. Nie wymagajcie zeby myslal

  68 33
 • ~corona 2020-05-02 11:40:07

  Piotrze, to jeszcze min. 4 lata musisz poczekać. Ci z opozycji będą musieli potrenować charyzmę.

  21 59
 • ~eli2006 2020-05-02 11:51:24

  Co to za brednie z ProteGO Safe ... przeceż nie można na tej podstawie kogoś "wpuszczać" czy nie .. to cyt z Miniesterstwa Cyfryzacji (..)Jeśli nie będziecie korzystali z aplikacji ProteGO Safe spokojnie wejdziecie do galerii handlowej i zrobicie zakupy na takich samych warunkach jak wszyscy inni. Nikt nie będzie miał prawa żądać od Was wylegitymowania się aplikacją (...) więc ??? O co Kaman

  42 6
 • ~Andrzej Olszewski 2020-05-02 12:02:38

  Trolom typu corona, trop leminga czy zak, nikt nie wmówi, że czarne jest czarne a białe jest białe. Ich naczelnik tak powiedział i basta.

  58 15
 • ~Piotr Czaja 2020-05-02 12:03:46

  corona-Ty chcesz skrócic kadencję prezydenta do 4lat.Konstucja -Art.127 mówi o pięcioletniej kadencji.~dobrze Cię określił.Kończ waść wstydu sobie nie rób.

  48 12
 • ~jwh 2020-05-02 12:11:14

  do ~eli2006: ProteGO Safe to aplikacja dla dobrowolnej zgody na totalną i wieczną inwigilację. spróbuj się wtedy wybrać na jakiś protest przeciwko Miłościwie Panującym-będziesz jak pulsująca wszystkimi kolorami kropka na szarym tle, Od razu do wyłuskania.To tylko 1 z wielu " udogodnień" dla odpowiednich służb. Kolejna szansa na przejecie kontroli nad obywatelem pod płaszczykiem " zadbania" o niego

  48 8
 • ~corona 2020-05-02 12:16:24

  Owszem, ale po 4 latach zaczną się wyłaniać ich wybrańcy, jak twierdzą zawsze lepsi od rządzących. Andrzej Olszewski, chciałbym Ci przypomnieć że to właśnie „wojownicy” opozycji właśnie tutaj wklejają żałosne „za” opozycją i równie żałosne przeciw rządzącym. Też mógłbym tutaj kilka nicków wyłonić.

  14 39
 • ~bartezz 2020-05-02 12:23:24

  ~jwh - dlatego nikt o zdrowym rozsądku takiego czegoś nie ściągnie sobie na tel.
  Nie życzę sobie takiej inwigilacji w moje życie prywatne!!!! ale jest tutaj na portalu kilku takich rodzynków co będą ci wmawiać, że to dla twojego dobra... Ha ha tak dla dobra waszego.

  53 5
 • ~Kwinto 2020-05-02 18:20:23

  ~Andrzej Olszewski 2020-05-02 12:02:38
  Trolom typu corona, trop leminga czy zak, nikt nie wmówi, że czarne jest czarne a białe jest białe.

  Przecież to jedna i ta sama osoba. Dodał bym ci jeszcze kilka nicków tego trolla ale ostatnio odpuszczam sobie ten portal. Skoro administracja nie może zrobić porządku z tym syfem, to widocznie rybnik.com nie zależy na odpowiednim poziomie.

  14 7
 • ~zak 2020-05-02 18:55:26

  @Kwinto - piszesz to samo co Piotr Czaja - też jesteście ta samą osobą ? płaczcie totalsi , płaczcie , że administracja nie wywali Pisowców , wtedy nikt by już tego towarzystwa wzajemnej adoracji nie czytał . Nudni jesteście . Ciągle jedno a to samo " PIS zly , PIS to , PIS tamto . Żadnego programu , żadnej idei , tylko narzekanie .

  12 22
 • ~sympatykrybnika 2020-05-02 19:18:21

  ~zak pozwól, że też trochę ponarzekam!

  Oj, taki drobiazg.
  Trzy Boeingi 737 na potrzeby najważniejszych osób w państwie kosztowały łącznie 2,5 miliarda złotych. Pierwszy jest u nas już ponad rok i nikogo nie przewiózł, bo żaden wojskowy pilot nie ma odpowiednich umiejętności i uprawnień. Szkolenie wojskowych ciągle trwa i potrwa jeszcze długo. Rząd będzie więc dalej dzierżawił maszyny od LOT-u. Wyszło na jaw, iż MON przedłuży wypożyczenie samolotów Embraer z PLL LOT (w tym roku dwóch, w przyszłym jednego). Taką informację podała „Polska Zbrojna”. Cena to 160 mln złotych.

  16 9
 • ~sympatykrybnika 2020-05-02 19:19:15

  ~zak pozwól, że też trochę ponarzekam!

  Oj, taki drobiazg.
  Za rządów PiS liczba osób, które otrzymywały emeryturę niższą od minimalnej w danym roku zwiększyła się aż o 184,7 tys. osób. Poziom zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w grupie wiekowej 65+ wzrósł z 17,1% w 2015 do 19,8% w 2019.

  16 10
 • ~sympatykrybnika 2020-05-02 19:32:42

  ~zak pozwól, że też trochę ponarzekam!

  Oj, taki drobiazg.

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. WZROSŁY o 3,4 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się.

  15 6
 • ~Franek7 2020-05-02 21:52:52

  Mam nadzieję, że wybory nie odbędą się w maju. Oczywiście jeśli głosowanie w sejmie wypadnie tak, że Jarosław Kaczyński będzie miał większość on te wybory przeprowadzi. Ale moim zdaniem to jest podłożenie bomby z opóźnionym zapłonem pod państwo. Dlatego, że wtedy naprawdę pojawi się problem legalności władzy, legalności wyboru. Miliony Polaków będą oburzone. Władza ignorowała protesty w obronie sądów, Konstytucji ale na to się nakłada coraz bardziej prawdopodobny kryzys społeczny i kryzys gospodarczy związany z epidemią. Kiedy minie, ludzie upomną się o swoje prawa. I wtedy nas czeka naprawdę scenariusz, którego Polsce nie życzę, bo kiedy ludzie są pozbawieni prawa do wyboru władzy następuje bunt i nie można wykluczyć - będzie nas czekał najbardziej dramatyczny okres w historii Polski po 89 r.

  10 12
 • ~MaciejK 2020-05-03 17:34:38

  Zaraz górnicy polecą do galerii zarażać.

  7 3

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co wg Ciebie jest przyczyną wyludniania się Rybnika?

Oddanych głosów: 3691