zamknij

Wiadomości

List: jak w Rybniku wyglądają konsultacje społeczne?

2020-04-27, Autor: bf

Jak w Rybniku wyglądają konsultacje społeczne z mieszkańcami? Krzysztof Kazek - Przewodniczący Rady Dzielnicy Zamysłów dzieli się z nami swoimi refleksami w tym temacie.

Reklama

Pragnę podzielić się z Państwem refleksją na temat sposobu prowadzenia konsultacji społecznych na przykładzie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który był omawiany przez Szanownych Radnych na Sesji Rady Miasta Rybnika.

W mojej ocenie procedowanie wszelkich spraw związanych z finansami publicznymi i ekologią powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, w których mogą uczestniczyć osobiście mieszkańcy naszego miasta. Na przykładzie przedmiotowego projektu uchwały tak się nie stało ponieważ w ocenie przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Rybniku mieszkańcy nie mogli osobiście uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

Na moje pytanie: Czy w konsultacjach społecznych dotyczących ww. sprawy mogli uczestniczyć mieszkańcy Rybnika oraz przedstawiciele rad dzielnic bez pośrednictwa organizacji pozarządowych lub przedstawicieli Rady Miasta Rybnika ? Jeżeli nie, to proszę uzasadnić.

Uzyskałem odpowiedz: cyt.:W konsultacjach społecznych dotyczących ww. sprawy nie mogli uczestniczyć mieszkańcy Rybnika oraz przedstawiciele rad dzielnic bez pośrednictwa organizacji pozarządowych lub przedstawicieli Rady Miasta Rybnika, gdyż nie przewiduje tego ustawa. Konsultacje prowadzone były zgodnie z Uchwałą nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz Obwieszczenia Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. "

Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Rybniku argumentując odmowę udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych powołał się tylko na przepisy prawa w odniesieniu do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pragnę wspomnieć, że wśród wielu aktów prawnych mówiących o prowadzeniu konsultacji społecznych i ekologii znajdujemy zapisy wprost w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (m.in.: art. 54 i art. 74) oraz między innymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 5a. 1.

W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Oczywiście mamy tu do czynienia z fakultatywnym charakterem prowadzenia konsultacji. Jednak biorąc pod uwagę zakres projektu ww. uchwały uważam, że jest to ważna sprawa dla gminy, ponieważ dotyczy obciążeń finansowych mieszkańców Rybnika oraz spraw ekologii naszego miasta.

Pragnę podkreślić, że w mojej ocenie mieszkańcy naszego miasta mają prawo do osobistego uczestniczenia w konsultacjach społecznych ponieważ istotą konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności. Tym bardziej, że w perspektywie ww. uchwały mamy do czynienia z zobowiązaniami finansowymi wynikającymi ze świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które ponoszą mieszkańcy naszego miasta oraz sprawami ekologii.

W mojej ocenie przeprowadzenie konsultacji społecznych jedynie za pośrednictwem organizacji społecznych jest ograniczające dla mieszkańców, tym bardziej, że zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Rybniku w konsultacjach nie uczestniczyła żadna organizacja pozarządowa oraz nie została wniesiona żadna uwaga ze strony organizacji pozarządowych.

Ubolewam również nad faktem ograniczonego upowszechnienia informacji na temat prowadzonych konsultacji ponieważ, co prawda informacja została umieszczona 18 marca br. na stronie www.rybnik.eu, natomiast nie została umieszczona na stronie dla mieszkańców w zakładce konsultacje społeczne.

A co do samego projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami Rybnika pragnę zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie, które w mojej ocenie powinny być poddane konsultacjom społecznym:

W § 2. ust. 1 pkt. 1 przyjmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w jeden pojemnik służący do zbierania bioodpadów, za wyjątkiem nieruchomości, w których właściciele kompostują bioodpady i są zwolnieni z obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemnik na bioodpady.

Wątpliwości: Czy wystarczy sama deklaracja kompostowania bioodpadów? Czy będą jakieś kryteria wielkości kompostownika w odniesieniu do wielkości działki, czy osób zamieszkujących na danej posesji? Kto sprawdzi stan faktyczny?

W § 2. ust. 1 pkt. 2 lit a przy każdym odbiorze bioodpadów odbywających się z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały w ilości maksymalnie dwóch pojemników, za wyjątkiem nieruchomości, których właściciele kompostują bioodpady i są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.

Wątpliwości: Obawy w sprawie deklaracji jak powyżej. Czy wystarczające będzie „w szczycie sezonu koszenia trawy” posiadanie dwóch pojemników i odbiór bioodpadów 2 razy w miesiącu? Co prawda projekt uchwały przewiduje możliwość nieodpłatnego dostarczenia pozostałych bioodpadów do PSZOK.

Jednak taka sytuacja wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez mieszkańców naszego miasta związanych z pakowaniem i transportem odpadów do PSZOK.

Co z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, mniej zamożnymi, osobami z niepełnosprawnościami…

W ocenie niektórych mieszkańców taka sytuacja może spowodować, że bioodpady będą podrzucane w lasach czy innych miejscach naszego miasta.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Dzielnicy Zamysłów
Krzysztof Kazek

Oceń publikację: + 1 + 68 - 1 - 22

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (10):
 • ~Franek7 2020-04-27 18:20:42

  Czyli konsultacje społeczne wyglądają jak te PiSu z opozycją albo PiSu z obywatelami.

  44 44
 • ~ 2020-04-27 18:58:09

  do franek lat 7 - Pamiętamy jak było: mielenie głosów obywateli za czasów PO - pamiętamy ! Projekt referendum w sprawie wieku emerytalnego (1,5 mln podpisów zebranych przez Solidarność), ustawa zakazująca handlu w niedzielę (Solidarność), obywatelski projekt ustawy ws. sześciolatków (1,6 mln osób, Rzecznik Praw Rodziców), projekt ustawy stop pedofilii (250 tys., Fundacja PRO), inicjatywa referendum edukacyjnego „Ratuj maluchy” (900 tys. podpisów, Rzecznik Praw Rodziców), obywatelski projekt ustawy w sprawie aborcji (600 tys. osób), obywatelski projekt zakazujący prywatyzacji Lotosu (150 tys. osób).

  46 32
 • ~obserwathor 2020-04-27 19:22:35

  Franku zapomniałeś że w Rybniku rządzi PO ?
  tak się zagalopowałeś, że plujesz do własnego gniazda :)
  jak wyglądają konsultacje ? jak zawsze, mieszkańcy mogą mies wlasne zdanie, a wladza i tak zrobi po swojemu

  58 17
 • ~Tuuniaa 2020-04-27 19:49:25

  U mojego teścia w mieście na L. odbierają 1 worek odpadów zielonych na posesję. W efekcie całą zimę wywożą gnijace jesienne odpady zielone. Są miesiace gdy nie mam odpadów zielonych, a są takie że jest ich 10 worków. Niestety przyroda nie rozumie polityki służb komunalnych.

  52 4
 • ~rzyt 2020-04-27 20:22:55

  W Rybniku nieraz grano kartą śmieciową i powinno się zaproponować zmianę w herbie miasta; zamiast szczupaka - śmieciarka.
  A przy okazji, czy wiecie co miało być na billboardach, gdzie obecnie są szczupaki?
  Odp. Kidawa-Błońska, dla której wcześnie zarezerwowano to miejsce; przypuszczam, że przy pomocy zaprzyjaźnionej firmy dużo wcześniej, by konkurencję wyprzedzić...
  Panie Przewodniczący, zawarte w liście spostrzeżenia są jak najbardziej trafne; tłumaczenie z szeroką gamą paragrafów jest potwierdzeniem coraz bardziej odlatującej "kasy politycznej" od problemów mieszkańców.
  Pana wywód pozwala mieć nadzieję, że są ludzie widzący te nasze problemy w innym świetle z nadzieją. Już z wielkim podziwem obserwowałem proces zmian w Waszej Radzie Dzielnicy. Czas na Rybnik.

  38 11
 • ~Franek7 2020-04-27 20:31:25

  Leming osiołku PiS obiecywał że każdy projekt obywatelski będzie przynajmniej kierowany do komisji a jak jest:


  W tej kadencji niestety kończy się obecność naszego projektu w Sejmie – przyznaje Leszek Jażdżewski, inicjator projektu obywatelskiego „Świecka szkoła" o zniesieniu finansowania religii z budżetu. 150 tys. osób złożyło pod nim podpisy, które z końcem kadencji będą zmielone. Podobny los spotka pięć innych projektów obywatelskich, m.in. o nadaniu Ślązakom statusu mniejszości, o zawodzie fizjoterapeuty, a nawet o ustanowieniu Dnia Sprzedaży Bezpośredniej. Łącznie pod projektami, które trafią do niszczarki, podpisało się 962 tys. osób.

  Tak wlasnie wygląda demokracja pod rządami socjalistów z PiS.

  17 37
 • ~zak 2020-04-27 21:40:27

  @ -Franek7 -cóż konsultacje z totalną opozycją , to jak walenie głowa w mur . Obojętnie co byś nie powiedział , opozycja zawsze będzie na nie . To tak, jak ty w stosunku do PISu , zawsze jesteś na nie . Nawet jak PIS wygrał wybory , ty mu odmawiałeś prawa do rządzenia . Szkoda osiołku czasu na polemikę z tobą .

  33 15
 • ~Franek7 2020-04-27 22:03:03

  Zak takie bajki to w TVP. Komuniści przed 89 tez „ wygrywali” wybory i ja byłem wtedy przeciwko nim. Dziś mamy gorszych od komunistów pisowcow.

  A co do reszty to PiSo- bolszewia odrzuca wszystkie projekty ustaw opozycji nawet dobre tylko dlatego że są od opozycji. I nawet gdyby cały świat im mówił, że źle postępują oni robią swoje jak np. w przypadku wyborów. Pięknie określił to prof. Hermeliński że sposób i poziom tworzenia prawa przez PiS jest jak u buszmenów...

  17 28
 • ~obserwathor 2020-04-27 22:55:55

  szkoda, że pamięc taka krótka,bo nie pozwala pamiętać jak będaca przy władzy PO odrzuca wszystkie projekty ustaw opozycji nawet dobre tylko dlatego że są od opozycji. I nawet główny krzykacz partii rządzacej grzmial z przekąsem z sejmowej mównicy " Wygrajcie sobie wybory to sobie wszystko przegłosujecie" (proponuję poszukać w sieci, jak pamięc zawodzi), a teraz żal, że robia jak oni, jak to sie nazywa hipokryzja ?

  28 8
 • ~hub381 2020-04-28 09:53:49

  I znów ten niestrudzony Pisior Zak ukazał się na horyzoncie...

  5 7

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co wg Ciebie jest przyczyną wyludniania się Rybnika?

Oddanych głosów: 3650