zamknij

Ekologia

41 miliardów dla województwa śląskiego. Na co „pójdą” pieniądze?

2014-09-26, Autor:  bf, źródło: WFOŚiGW Katowice
Gabriela Lenartowicz, Prezes WFOŚiGW w Katowicach wzięła udział w uroczystości podpisania Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego. Umowę w tej sprawie podpisali wczoraj (25 września) w Katowicach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło oraz Marszałek Mirosław Sekuła i Członek Zarządu Województwa Arkadiusz Chęciński.

Reklama

Dokument, który będzie obowiązywał w latach 2014-2023 dotyczy koordynacji inwestycji kluczowych z perspektywy regionu. Źródłami finansowanie projektów w nim ujętych będą m.in. środki krajowe, budżet województwa oraz środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych. To odejście od formuły kontraktu zawartego na lata 2007-2013, w znacznej mierze uzależnionego od RPO i symboliczne nawiązanie do pierwszego dokumentu z października 1995 roku.

Ówczesne Województwo Katowickie, również jako pierwsze i jedyne w Polsce podpisało wówczas kontrakt ze stroną rządową uzgadniający najważniejsze płaszczyzny rozwoju regionu, związane przede wszystkim z rozwojem infrastrukturalnym i restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi przemysłu.

- Pierwszy kontrakt otworzył przed nami szereg szans i możliwości. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie, a projekty zawarte w nowym kontrakcie za dziesięć lat będą oceniane równie dobrze. Cieszę się, że w rozwiązywaniu problemów i wyzwań stojących przed samorządami, nasz region niezmiennie jest liderem – zauważył marszałek Mirosław Sekuła.

Kontrakt obejmuje najważniejsze przedsięwzięcia dla regionu, istotne dla jego dynamicznego rozwoju i poprawy życia jego mieszkańców. Zakres i warunki realizacji poszczególnych inwestycji zostaną dookreślone po ostatecznym uzgodnieniu z Komisją Europejską krajowych programów operacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych. - Najistotniejsze w tym kontrakcie jest to, że ten dokument jest żywy, to otwarta lista projektów, która będzie aktualizowana, zmieniana w razie potrzeb. Województwo Śląskie postawiło wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o negocjacje, ale to jest dzięki temu dokument konkretny, a nie życzeniowy – stwierdził Adam Zdziebło Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W kontrakcie zapisano najistotniejsze przedsięwzięcia, służące realizacji celów rozwojowych kraju i regionu, takie m.in. jak:

- poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, m.in.:
- wzmacnianie innowacyjnego potencjału uczelni oraz podmiotów sektora B+R,
- rozwój współpracy instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw na rzecz tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych, w tym patentów.
- modernizacja istniejących systemów transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów południowej i północnej części województwa:
- modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych, zarówno drogowych jak i kolejowych,
- modernizacja linii kolejowych, zwłaszcza w kontekście rozwoju transportu multimodalnego,
- wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszaru północnego oraz południowego z obszarami węzłowymi,
- zapewnienie warunków dla mobilności mieszkańców przez inwestycje infrastrukturalne na liniach kolejowych znaczenia regionalnego
- zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej w województwie;
- zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu;
- zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
- zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie;
- działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
- rozwój przedsiębiorczości,
- upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3,
- poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników;
- redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
- zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu,
- poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług społecznych i usług aktywnej integracji społecznej,
- rozwój ekonomii społecznej;
- podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
- upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
- wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na rynku pracy,
- upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy;
- podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia:
- podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów,
- rozwój profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz ograniczania chorób i uzależnień cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, z uwzględnieniem zmian demograficznych,
- optymalizacja dostępu do specjalistycznych placówek ochrony zdrowia,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników związanych z ochroną zdrowia i kształcenie nowych kadr,
- rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych;
- kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w szczególności dotyczy to rewitalizacji na terenie Bytomia.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jak wypadnie reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy w Niemczech?

Oddanych głosów: 557