zamknij

OGŁOSZENIA: Nieruchomości - Sprzedam/Wynajmę

DZIAŁKA USŁUGOWA W STANOWICACH, BLISKO A1 !!

  • Rodzaj: usługowo-handlowa na sprzedaż
  • Powierzchnia działki: 3491 m2
  • Miasto: Czerwionka-Leszczyny
  • Dzielnica: Stanowice
  • Ulica: Żorska

1 700 000 PLN

 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą ▾

OFERTA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W NASZYM BIURZE NIERUCHOMOŚCI !!
DUŻA DZIAŁKA USŁUGOWA W STANOWICACH, ŚWIETNA LOKALIZACJA!!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki o powierzchni 3491 m, która mieści się na terenie gminy Czerwionka- Leszczyny w sołectwie Stanowice przy ul. Żorskiej.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego parcela oznaczona jest symbolem U- co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej.

Dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) usługi nieuciążliwe z wyłączeniem usług: oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i społecznej;
2) usługi z zakresu obsługi komunikacji, w tym w szczególności: stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, salony samochodowe.
2.Obowiązują zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,
2) nakaz zachowania rowu melioracyjnego, z dopuszczeniem jego korekty przebiegu lub przekrycia pod warunkiem zachowania ciągłości i drożności rowu melioracyjnego;
3) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 2000 m2.
3.Obowiązują parametry i wskaźniki zagospodarowania:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy : 0,50;
2) intensywność zabudowy : od 0,1 do 1,2;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 13,5%.
4. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) maksymalna wysokość budynków : 12,0m;
2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych : 3;
3) maksymalna wysokość obiektów budowlanych : 16m;
4) dachy:
a) płaskie,
b) spadziste symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15-45°,
c) łukowe lub inne krzywoliniowe.
5. Obowiązują zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 2000m2;
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej:
a) od strony DW924 i DW925 : 50m,
b) od strony ulicy Żorskiej (starej) : 25m.
Na działce znajduje się budynek mieszkalny, do którego podłączone są wszystkie media; prąd, woda i gaz.
Parcela doskonała pod inwestycję, prowadzenie usługi, własnej działalności. Dojazd do działki drogą gminną. Działka bardzo dobrze zlokalizowana, ok. 600 m do wjazdu na A1, świetne połączenie z Rybnikiem.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz umówienia się na prezentacje nieruchomości.
Kontakt z ogłoszeniodawcą

L&M Nieruchomości


Czerwionka-Leszczyny