zamknij

Wiadomości

Zakaz palenia węglem w Rybniku od 2030? Rząd opublikował dokument

2021-03-21, Autor: bf

Od 2030 roku będzie obowiązywał zakaz palenia węglem w miastach. Ten czarny surowiec zostanie zastąpiony przez atom oraz źródła odnawialne, choć też nie do końca. To jedne z wielu założeń strategii, którą ogłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Blisko 600-stronnicowy dokument jest ogólnodostępny.

Reklama

Pełna wersja strategii „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040) ukazała się 11 marca. Jak czytamy we wstępie tego obszernego dokumentu, PEP2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce.

- Zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny – dowiadujemy się.

PEP2040 stanowi odpowiedź na politykę klimatyczno-energetycznej UE, Europejskim Zielonym Ładem i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

- Niskoemisyjna transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – czytamy dalej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030.

PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040.

filar - Sprawiedliwa transformacja

II filar - Zeroemisyjny system energetyczny

III filar - Dobra jakość powietrza

PEP2040 opiera się też na kluczowych elementach. Stanowią clou całej strategii:

- Transformacja energetyczna z uwzględnieniem samowystarczalności elektroenergetycznej

- Energetyka wiatrowa na morzu moc zainstalowana osiągnie: ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r.

- Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r

- Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23% − nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie en. wiatrowa i PV) − 28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r) − 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności)

- W 2030 r. udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej nie będzie przekraczać 56%

- Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację

- Wzrośnie efektywność energetyczna – na 2030 r. określono cel 23% zmniejszenia zużycia energii pierwotnej vs. prognoz PRIMES2007

- Programy inwestycyjne OSPe i OSDe będą ukierunkowane na rozwój OZE oraz aktywnych odbiorców i bilansowania lokalnego

- W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków

- Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne

- Gaz ziemny będzie paliwem pomostowym w transformacji energetycznej

- W 2030 r. osiągnięta zostanie zdolność transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów zdekarbonizowanych

- Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw

- Szereg działań zostanie nakierowanych jest na poprawę jakości powietrza, m.in.:

a) rozwój ciepłownictwa systemowego (4-krotny wzrost liczby efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r.)

b) niskoemisyjny kierunek transformacji źródeł indywidualnych (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne)

c) odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do 2040 r.

d) zwiększenie efektywności energetycznej budynków − rozwój transportu niskoemisyjnego, w szczególności dążenie do zeroemisyjnej komunikacji publicznej do 2030 r. w miastach pow. 100 tys. mieszkańców

- Redukcja zjawiska ubóstwa energetycznego do poziomu max. 6% gospodarstw domowych

- Najbardziej oczekiwany rozwój technologii energetycznych i inwestycji w B+R obejmuje: − technologie magazynowania energii − inteligentne opomiarowanie i systemy zarządzania energią − elektromobilność i paliwa alternatywne − technologie wodorowe

- Do 2030 − technologie wodorowe r. nastąpi redukcja emisji GHG o ok. 30% w stosunku do 1990 r.

W skrócie: udział węgla w procesie powstawania energii elektrycznej ma od 2030 roku nie przekraczać 56%, a emisje gazów cieplarnianych mają być niższe o około 30% w porównaniu do 1990 roku. Istotną rolę będą miały źródła odnawialne oraz energia atomowa. Pierwszy blok (o mocy 1 – 1,6 GW) ma zacząć działać już w 2033 roku, następne – co 2-3 lata. Finalnie w Polsce powstanie 6 bloków jądrowych.

„Czarne złoto” nie zostanie całkowicie wyparte z kraju. Będzie spalane jeszcze przez wiele lat ze względu na zapisy negocjacyjne ze związkowcami. Jednakże spalanie węgla ma się odbywać przy udziale technologii CCS (wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla).

Co dla Rybnika istotne – w dokumencie możemy wyczytać wprost, że po 2040 węgiel nie będzie spalany w ogrzewnictwie indywidualnym. Jeszcze wcześniej, bo od 2030 roku ten zapis dotyczy miast.

Tu pojawia się jednak pojęcie palenia tzw. węglem bezdymnym. Portal branżowy smoglab.pl informuje, że zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich, do 2040 roku dopuszczone ma być jednak palenie tzw. węglem bezdymnym. Wyjątkiem ma być sytuacja, w której tego rodzaju paliw zakazuje uchwała antysmogowa.

>>Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – cały dokument<<

Oceń publikację: + 1 + 53 - 1 - 65

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (29):
 • ~corona 2021-03-21
  12:23:44

  60 35

  Czyli tak czy siak 2030 roku większość energii elektrycznej będzie opierać się na węglu. Super transformacja. Czyli funkcjonowanie grub do 2049 roku jest bardzo prawdopodobne. A do tego czasu jeszcze się wszystko zmieni. Gynał panele trza będzie utylizować.

 • ~tf2 2021-03-21
  12:25:18

  Czy USA, Izrael, Chiny, Rosja itd. też będą "wychwytywały dwutlenek węgla" a ich obywatele będą także skazywani na horrendalne opłaty za energię i podatek od głupoty i obłąkania EUrourzędasów z Brukseli?
  Niemcy układają się z Putinem nie bez powodu. Z jednej strony naciskają na pozbawienie Polski źródeł energii a z drugiej strony będą sterować wspólnie z Rosją dostawami gazu z Nordstream.

 • ~Jedynie Prawdziwy Polak 2021-03-21
  12:36:10

  Dopiero 2030?
  Czyli moje dzieci nadal będą trute rakiem przez 9 lat?

 • ~truman20 2021-03-21
  13:08:24

  ~Jedynie Prawdziwy Polak - ludzie dawno zapomną o węglu a twoje dzieci, wnuki, prawnuki itd... będą nadal trute.

 • ~Noname1212 2021-03-21
  13:37:42

  64 11

  niewygodne.info.pl :

  Taki geopolityczny paradoks do przemyślenia na niedzielę: ''Europa (tjUE) narzuca sobie coraz ostrzejsze limity Co2, co przekłada się bezpośednio na koszty naszego życia i wysokość płaconych przez nas rachunków za energię. Chiny zadeklarowały neutralność węglową do 2060r, ale obecnie wykorzystują sytuację i produkują coraz więcej prądu z taniego węgla. A my?! płaczemy i płacimy jednocześnie kupując ich produkty i rozwijhając ich gospodakę"

  a tutaj ciekawostka: chiny budują elektrownie węglowe o mocy wszystkich, jakie są w UE (ps.jeśli to prawda to europa nieźle się frajerzy):
  https://www.rp.pl/Ekologia/191129975-Chiny-buduja-elektrownie-weglowe-o-mocy-wszystkich-w-UE.html?fbclid=IwAR1WiWSja5UgypxwGUqupR65GR8lWHLK3bKxoUA9ng5Pv-VOH1uRKCySP8k

  https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/chiny-zwiekszaja-emisje-co2-slad-weglowy-ich-produktow-sie-wydluza/sknx1kz?fbclid=IwAR24JjQ2jLe3Tr0fHSw9V5eYTYdWFONWeEa2J8dA7HsK0x-M2VK269Wo9N0

 • ~Maksymilian Popeć 2021-03-21
  13:45:49

  44 66

  Halo górnicy, związkowcy - PIS chce zrobić zamach na nasze narodowe dobro i odebrać nam suwerenność - kiedy najazd na Warszawę? Opony do palenia nie zapomnijcie

 • ~Zoltan666 2021-03-21
  13:57:08

  43 68

  ojojjj, biedna Polska i uciemiężony naród. odnawialne źródła energii są w takim samym stopniu dostępne w Polsce jak w innych osciennych krajach trzeba tylko się zmobilizować i zacząć z nich korzystać. samo się nie zrobi. mamy XXI w, wungiel do ogrzewania chałup to technologia z XIX wieku.

 • ~sympatykrybnika 2021-03-21
  14:16:11

  26 9

  Produkcja energii elektrycznej:
  Źródła 2019 2020
  Węgiel 73,6% 69,7%
  OZE 15,4% 17,7%
  Gaz 8,8% 10,1%
  Spada produkcja energii elektrycznej z WĘGLA w Polsce. Po raz pierwszy w historii, w 2020 roku udział węgla w miksie wytwórczym był niższy niż 70%. To jest SKUTEK!
  A jakie są tego PRZYCZYNY?:
   spadek zapotrzebowanie na energię elektryczną z powodów pandemicznych;
   rosnące koszty emisji CO2;
   wysokie koszty krajowego węgla;
   zmniejszanie się konkurencyjności produkcja energii w Polsce;
   przybyło kogeneracyjnych jednostek gazowych;
   wzrosły zapasy węgla, które na koniec 2020 roku wyniosły 15 mln ton;
   wzrost importu tańszej energii elektrycznej do Polski.

 • ~spirit-of-the-town 2021-03-21
  14:24:02

  91 8

  A dlaczego np. od kar za przekroczenie limitów co2 nie odejmuje się ekwiwalentu za produkcję tlenu? Czyżby dlatego że mamy dużo więcej lasów niż np Belgia czy Holandia? Nasz 1 hektar lasu produkuje więcej tlenu niż ich 100 hektarów tulipanów czy bezwonnej sałaty.

 • ~spirit-of-the-town 2021-03-21
  14:27:24

  63 5

  Dlaczego nie mamy mieć przywilejów z tytułu produkcji większej ilości tlenu? Jakkolwiek walka z nadmierną emisją co2 to dobry kierunek, ale jeśli mamy się liczyć to róbmy to dokładnie.

 • ~sympatykrybnika 2021-03-21
  14:33:19

  11 23

  Przyszłość jest tylko w postępie technologicznym i wysiłku modernizacyjnym.
  Dostaniemy prąd z kosmosu. Zwierciadła na orbicie odbiją światło słoneczne, a na Ziemię trafi czysta energia. Wiele firm z sektora energetycznego rozważa zainwestowanie w ten nieistniejący jeszcze sektor rynku. Amerykańska firma Redwire zakupiła właśnie firmę Deployable Space System specjalizującą się w budowie paneli słonecznych, konstrukcji i mechanizmów umożliwiających realizację misji kosmicznych tego typu.
  Kto pierwszy, ten lepszy.
  Redwire przekonują, że jeżeli już teraz nie zostaną poczynione odpowiednie inwestycje, to Chiny mogą stać się pierwszym krajem, który będzie miał dostęp do nowego źródła energii.
  Według dostępnych informacji Chiny planują do 2035 r. zbudować kosmiczną elektrownię słoneczną.
  Czasu zatem pozostało niewiele.

 • ~kopciuch2020 2021-03-21
  14:38:31

  58 81

  Uwaga smrodziarze od lipca trzeba zgłosić czym się smrodzi no i został wam ostatni sezon smrodzenia kopciuchami z "najwyższej półki"

 • ~sympatykrybnika 2021-03-21
  14:42:45

  16 5

  ~tf2
  Energiewende - energetyczna gra Niemiec
  https://www.youtube.com/watch?v=k_7euT0aVig

 • ~Jedynie Prawdziwy Polak 2021-03-21
  14:54:47

  53 45

  ~truman20

  Nie opowiadaj bzdur.

  Mam w domu wentylację mechaniczną z filtrami, w tym sezonie już czwarty zestaw filtrów, wszystko czarne jak smoła.

  Piece odpowiadają za 80 proc. trującej emisji.

  Wiem, że ciemny lud (jak mawiał klasyk Kurski) wszystko kupi, ale akurat piece zabijają nas legalnie i powinny zostać zakazane jak najszybciej.

 • ~TOMTOMTOM 2021-03-21
  14:57:53

  65 32

  ~kopciuch2020 a ty dalej bedziesz smrodzil, tylko nie z polskich elektrowni węglowych, tylko niemieckich! ze za prad zaplacisz niemcom francuzom 4 razy tyle a pod twoim kruliczokym dale beda szkody gornicze tylko nie z polskich kopalń!tylko niemieckich!

 • ~corona 2021-03-21
  16:29:05

  11 4

  https://www.pse.pl/home

  Tutaj możecie sobie sprawdzić na bieżąco produkcje energii jak i import/export

 • ~corona 2021-03-21
  17:13:45

  34 12

  Sympatyk, osobiście mega mnie rozdu*ia sposób w jaki Ty to piszesz. Jakby wszystko miało nastąpić za 2 lata. Chłopie Ty handlujesz tą PV czy co? Wy się dopiero wszyscy przekonacie co Was czeka z Waszym gazem i PV. Myślicie że cały czas będziecie mięć prąd za free? Prędzej czy później spółki energetyczne sobie to odbiją.

 • ~Teoretyk 2021-03-21
  17:19:58

  38 8

  Ok, fajnie, ale... PV nie produkuje prądu w nocy (nawet pobiera "węglowy prąd na podtrzymanie) oraz gdy zasypie je śnieg, wiatraki nie produkują prądu gdy jest bezwietrznie oraz gdy wieje za mocny wiatr (łopaty ustawiają się pod innym kątem). Zatem blackout mamy zapewniony, gdyż 2 elektrownie jądrowe i kilka gazowych nie będą w stanie pokryć tego zapotrzebowania. Kupimy za granicy? Jak cała Europa tak będzie wyglądać? Może że wschodu? Zielona Szwecja niech będzie przestrogą.

 • ~marketing@geecolabs.com 2021-03-21
  19:41:53

  25 2

  Brak konsekwencji i koszty dla obywateli. Jeszcze teraz rząd dotuje wymianę pieców CO na piece na ekogroszek . Za 9 lat trzeba bezie je wyrzucić.

 • ~rzyt 2021-03-21
  19:42:12

  30 4

  Oczywiście zapomniano podać o ile wzrosną ceny energii i siła nabywcza naszych zarobków.

  Zapytać ludzi dlaczego nie rezygnują z węgla..
  Tylko względy finansowe w 98%; inna rzecz to świadomość ekologiczna i tolerancyjne prawo.

 • ~truman20 2021-03-21
  20:59:29

  24 5

  ~Jedynie Prawdziwy Polak - powiedz to wszystko producentom żywności i środków chemicznych. Przy tym te kopcące domy, to mały pikuś. Węgiel zniknie a oni dalej będą truć...

 • ~Mael 2021-03-22
  06:17:18

  8 8

  A co z kopciuchami czyli samochodami z rurami wydechowymi.
  Czyli blachosmrody mogą kopcić?

 • ~stam55 2021-03-22
  09:05:38

  8 3

  rozumiem że ciepłownia chwałowice, będzie ciepłownią na gaz?

 • ~waldus 2021-03-22
  09:24:21

  10 2

  600 stron dokumentu. Idiokracja nie zna granic absurdu

 • ~waldus 2021-03-22
  09:28:16

  14 2

  Gaz paliwem przejsciowym? Kto jest wsrod szczesliwcow, ktorzy wydali 15tys na instalacje gazowa? Nowy ład czy nowy wał?

 • ~Arteks 2021-03-22
  10:01:17

  9 20

  To bardzo ważna i dobra wiadomość dla dużych miast w tym Rybnika. Przed nami wiele zmian urbanistycznych, zmian przyzwyczajeń i szansa na prawdziwy postęp cywilizacyjny i rozwój miasta. Muszę tu pochwalić politykę obecnego rządu w tej dziedzinie. Wprawdzie co innego mówią na wiecach wyborczych, a co innego robią - ale wyjdzie to naszym nosom na plus. :) @truman20 - można kupować produkty bio lub takie z mniejszą ilością chemii. Jest jakiś wybór. W przypadku smrodzących nie mamy wyboru poza biernym akceptowaniem czyjegoś trucia i wąchania smrodu z czyjegoś archaicznego pieca.

 • ~jolaw2 2021-03-22
  10:23:47

  10 2

  a tu tyle mądrości..a wszytko jest bardzo proste można ubrać dres i skarpety w domu jeszcze nikomu nic się nie stało jak żył w tem. 20 stopni , wręcz przeciwnie był odporniejszy i zdrowszy.

 • ~truman20 2021-03-22
  13:36:01

  21 1

  ~Arteks - "można kupować produkty bio lub takie z mniejszą ilością chemii. Jest jakiś wybór. W przypadku smrodzących nie mamy wyboru" - mamy - zawsze można się przeprowadzić. Niestety obie opcje są poza zasięgiem statystycznej polskiej rodziny. Produkty zwane głupio "bio", czyli produkty, które kiedyś były normą w każdym domu od prostego rolnika lub z przydomowego ogródka, teraz urosły do rangi luksusu i stoją specjalnie wyeksponowane w cenach kosmicznych. A cała reszta w odróżnieniu od "bio" powinna się nazywać "trucizna". I te wszystkie reklamy: "Teraz nowy smak bez konserwantów!!!" - to co było wcześniej? Truliście ludzi i teraz się do tego jawnie przyznajecie? Świat stoi od dawna na głowie.

 • ~Arteks 2021-03-22
  21:17:42

  2 13

  @truman20 - nie używaj tego argumentu, że jak komuś przeszkadza smród to ma się wyprowadzić bo tak samo jakbyś radził komuś kto doświadcza przemocy domowej aby się wyprowadził. Niech się wyprowadzą ci którym nie pasują ekologiczne rozwiązania i poszukają sobie kraju, gdzie można bezkarnie smrodzić i truć tak samo jak sprawcy przemocy niech są wywalani z mieszkań, a nie ofiary. Co do żywności to zgadzam się, że jest w niej chemia ale w dzisiejszych czasach można dużo lepiej sobie z tym radzić niż np. 20 lat temu. Jest dość duża wiedza o tym jak i co jest zdrowe czy nie, można kupić fajne produkty bio oraz w specjalnych sklepach ze zdrową żywnością. Markety też się pokapowały, że nie da się handlować samą masówką i trzeba oferować klientom bardziej wyszukane rzeczy. Co do cen to lepiej zjeść mniej, a zdrowo niż dużo ale śmieci czyż nie?

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co widzielibyście w miejscu dawnego Praktikera?


Oddanych głosów: 2650