zamknij

Wiadomości

Wnioski do budżetu obywatelskiego 2015 ocenione. Zobaczcie, które projekty zyskały akceptację urzędników

2014-09-10, Autor:  bf
Rybnicki magistrat poinformował dzisiaj o zakończeniu procesu oceny wniosków zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 r. Dobra wiadomość jest taka, że każda z dzielnic Rybnika może liczyć na inwestycje. Decydujący głos będą mieli teraz sami rybniczanie. Zobaczcie, które projekty uzyskały akceptację od urzędników.

Reklama

Łącznie do rybnickiego magistratu wpłynęło 59 wniosków, z czego 44 projekty uzyskały pozytywną ocenę, 15 projektów uzyskało ocenę negatywną. Poniżej przedstawiamy Wam listę projektów wraz z kosztorysem i oceną urzędników:

Boguszowice Osiedle
1. Paker Plac (140 000 złotych) – ocena negatywna;
2. Strefa gier aktywnych (140 000 złotych) – ocena pozytywna.

Boguszowice Stare
1. Modernizacja sali OSP (43 624,13 zł) – ocena negatywna;
2. Modernizacja Boguszowickiego parku (40 852,5 zł) – ocena pozytywna;
3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Braci Nalazków (90 000 złotych) – ocena pozytywna.

Chwałęcice
1. Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym (40 000 złotych) – ocena negatywna;
2. Powiększenie parkingu o dodatkowe miejsca postojowe przed cmentarzem (40 000 zł) – ocena pozytywna.

Chwałowice
1. Plac zabaw + siłownia outdoor (90 000 złotych) – ocena pozytywna;
2. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży (19 999,8 złotych) – ocena pozytywna;
3. Modernizacja zewnętrznego monitorowania obiektów (69 574,95 złotych) – ocena pozytywna.

Golejów
1. Miejsce radosnej zabawy (38 843 złotych) – ocena pozytywna.

Gotartowice
1. Modernizacja budynku KS „U Walka” Gotartowice (70 000 zł) – ocena negatywna;
2. Budowa tarasu widokowego z zadaszeniem (70 000 zł) – ocena pozytywna.

Grabownia
1. Modernizacja pomieszczeń w budynku miejskim przy ul. Poloczka 76C (39 942,77 zł) – ocena pozytywna.

Kamień
1. Naprawa nawierzchni części ul. Hotelowej (69 960 zł) – ocena pozytywna;
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku 150 m. przy ul. Walecznych (65 612,37 zł) – ocena negatywna;
3. Jak Cię widzą tak Cię piszą - tworzenie nowego wizerunku dzielnicy Kamień (70 000 zł) – ocena pozytywna.

Kłokocin
1. Plac zabaw dla dzielnicy (39 241,24 złotych) – ocena pozytywna.

Ligota-Ligocka Kuźnia
1. Boisko do piłki siatkowej plażowej oraz siłownia zewnętrzna (70 000 zł) – ocena pozytywna;
2. Zakup kompletu 150 krzeseł konferencyjnych i 30 składanych stołów bankietowych (26 550 zł) – ocena pozytywna;
3. Utwardzenie ulicy Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku wyłożonym kruszywem (65 000 zł) – ocena negatywna.

Maroko Nowiny
1. „Nowiniański Park Rozrywki” I etap (210 000 zł) – ocena negatywna;
2. „SPA dla maluchów, czyli Szkolny Park Atrakcji” (132 825,82 zł) – ocena pozytywna;
3. Kulturalnie i pod chmurką (10 000 zł) – ocena pozytywna;
4. Sport i rekreacja (200 000 zł) – ocena pozytywna.

Meksyk
1. „Street workout dla wszystkich” (39 852 zł) – ocena pozytywna;

Niedobczyce
1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 (139 999,83 zł) – ocena pozytywna;
2. Wymiana fragmentu nawierzchni chodnika na ul. Hetmańskiej (136 350 zł) – ocena pozytywna;
3. Teren rekreacyjno - edukacyjny dla mieszkańców os. Korfantego – ogólnodostępny (140 000 zł) – ocena pozytywna.

Niewiadom
1. Plac zabaw dla dzieci i siłownia pod chmurką (69 940,47 zł) – ocena pozytywna.

Ochojec
1. Termomodernizacja budynku OSP (40 000 zł) – ocena pozytywna;
2. Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie placu zabaw (39 975 zł) – ocena pozytywna.

Orzepowice
1. Plac zabaw dla nastolatków (70 000 zł) – ocena pozytywna;
2. Wykonanie nowego ogrodzenia kapliczki p.w. św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (68 603,47 zł) – ocena pozytywna.

Paruszowiec-Piaski
1. Ciąg pieszo-rowerowy (utwardzenie nawierzchni umożliwiające jazdę na rolkach) (66 600 zł) – ocena pozytywna.

Popielów
1. Dzielnicowe Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zapolskiej 1 (51 200 zł) – ocena negatywna;
2. Majówka 2015 (10 000 zł) – ocena pozytywna;
3. Dożynki Rybnik-Popielów 2015 (8 800 zł) – ocena pozytywna.

Radziejów
1. Siłownia na powietrzu (39 852 zł) – ocena pozytywna;
2. Scena mobilna z zadaszeniem (35 000 zł) – ocena negatywna;
3. Integracyjny piknik dzielnicowy (5 000 zł) – ocena pozytywna.

Rybnicka Kuźnia
1. Rewitalizacja boiska rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 - Szkole Podstawowej nr 15 (70 000 zł) – ocena negatywna;
2. Siłownia na wolnym powietrzu oraz Skate Park (70 000 zł) – ocena pozytywna.

Rybnik Północ
1. Budowa świetlicy na terenie byłej kotłowni MDPS ul. Żużlowa dla potrzeb MDPS, Rady Dzielnicy Północ i mieszkańców łącznie z uporządkowaniem terenu wokół z podziałem na 3 etapy (90 000 zł) – ocena negatywna;
2. Droga z betonitów łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego (90 000 zł) – ocena pozytywna;
3. Park Wiśniowiec - III etap rozbudowy skateparku o trzeci element fun-rampy 3,6 z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu (90 000 zł) – ocena pozytywna.

Smolna
1. Modernizacja i oświetlenie alejek między ulicami: Raciborską i Kotucza (90 000 zł) – ocena pozytywna;
2. Dla zdrowia dla ducha - place do gier i zabaw. Boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla malucha (90 000 zł) – ocena pozytywna.

Stodoły
1. Otwarta przestrzeń publiczna w Rybniku, etap 2 "Zadaszone miejsce do biesiadowania" (40 000 zł) – ocena negatywna;
2. Wyposażenie sali spotkań mieszkańców dzielnicy (40 000 zł)- ocena pozytywna.

Śródmieście
1. Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (350 000 zł) – ocena negatywna;
2. Ochrona środowiska i naprawa dojazdu dla służb specjalnych (20 500 zł) – ocena pozytywna;
3. Relax dla wszystkich - doposażenie infrastruktury sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Rybniku (20 739,88 zł) – ocena negatywna;
4. Park na zdrowo i sportowo (83 313,54 zł) – ocena pozytywna;
5. Mała bieżnia (89 173 zł) – ocena pozytywna;
6. Nie tylko dla kupców (90 000 zł) – ocena negatywna.

Wielopole
1. „Zielona klasa pod lipami” - zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku-Wielopolu (40 000 zł) – ocena pozytywna.

Zamysłów
1. Rajzapunkt (62 485 zł) – ocena pozytywna.

Zebrzydowice
1. Rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego (70 000 zł) – ocena pozytywna.- W przypadku dzielnic, w których pozytywną ocenę uzyskał tylko jeden projekt, zgodnie z zapisami Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, głosowania nie przeprowadza się (z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku 14 dzielnic) – wyjaśniają urzędnicy z magistratu. Natomiast konsultacje społeczne mają miejsce zgodnie z poniższym schematem:

- zamieszczenie przez Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego informacji dotyczącej przedmiotowego projektu, proponowanego do realizacji w danej dzielnicy, na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz przekazanie informacji do Zarządu Dzielnicy w celu rozpropagowania jej wśród mieszkańców (wraz z podaniem terminu i formy przekazywania uwag dotyczących jego realizacji),

- przygotowanie zbiorczej informacji o wynikach konsultacji społecznych i przedłożenie jej Zespołowi Opiniującemu,

- podjęcie przez Zespół Opiniujący decyzji o realizacji projektu.

W przypadku 13 dzielnic odbędą się głosowania nad propozycjami projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Harmonogram głosowań poniżej:

 

lp. Dzielnica Budynek Adres Data i godzina
1 Śródmieście Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  Szafranka 7 18.09.2014                           
16.00 - 18.00
2 Radziejów Gimnazjum nr 13 Kręta 20 18.09.2014                           
16.00 - 18.00
3 Rybnik-Północ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Różańskiejo 14 A 18.09.2014                           
16.00 - 18.00
4 Orzepowice Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Borki 37 d 18.09.2014                           
16.00 - 18.00
5 Chwałowice Dom Kultury w Rybniku - Chwałowice 1 Maja 95 25.09.2014                           
16.00 - 18.00
6 Kamień Szkoła Podstawowa nr 28 Szewczyka 6 25.09.2014                           
16.00 - 18.00
7 Ligota-Ligocka Kuźnia Harcówka Zakątek 19 25.09.2014                           
16.00 - 18.00
8 Popielów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 L. Staffa 42 A 30.09.2014                           
16.00 - 18.00
9 Maroko-Nowiny Zespół Szkół nr 3 Orzepowicka 15 A 30.09.2014                           
16.00 - 18.00
10 Smolna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 34
Reymonta 69 02.10.2014                           
16.00 - 18.00
11 Niedobczyce Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach  Barbary 23  02.10.2014                           
17.00 - 19.00
12 Ochojec Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Kuglera 8A 02.10.2014                           
16.00 - 18.00
13 Boguszowice-Stare Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Małachowskiego 44 02.10.2014                            
16.00 - 18.00

 


To druga edycja budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Przypomnijmy, że w 2013 roku Radziejów, Niewiadom i Śródmieście w ogóle nie dostały pieniędzy – wszystkie projekty złożone przez te dzielnice zostały odrzucone. Pojawiły się nawet głosy, że budżet obywatelski przerósł naszych urzędników. Wygląda na to, że tym razem jest inaczej.

Jakie inwestycje otrzymają zielone światło? To już zależy od głosowania mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (8):
 • ~Jan R. 2014-09-10
  19:46:59

  0 2

  Nikt nie złożył najważniejszego wniosku do budżetu obywatelskiego. Wniosek powinien brzmieć następująco: "Wnosimy o to, by od 16 listopada 2014 roku żadne wnioski obywatelskie nie były realizowane przez Adama Fudalego". Koniec wniosku.

 • ~Arteks 2014-09-10
  19:59:34

  0 11

  @Jan R. - znowu widzę, że zabodło, że w Rybniku mamy tak dużo pieniędzy na różnego rodzaju małe projekty. Wy byście też mieli gdybyście liczyli się gospodarczo, a mieszkańcom chciało się więcej pracować. No i gdyby władze były tak gospodarne jak w Rybniku. :)

 • ~Jan R. 2014-09-10
  20:12:43

  3 0

  Arteks niczego bardziej nie pragnę jak usunięcia Adama Fudalego z funkcji Prezydenta Miasta Rybnika, ale niestety, jest to bardzo trudne z uwagi na to, że dzierży on władzę nad IV władzą. Adam Fudali jest przeciętnym prezydentem, który sprowadził Rybnik do rangi wsi. Ps. Ty najlepiej wiesz jaki smak ma ..... prezydenta, gorzki, słodki, kwaśny, gorzko-kwaśny, słodko-gorzki, słony, słono-kwaśny itd., itp.? Podziel się z nami tą informacją.

 • ~Arteks 2014-09-10
  21:54:33

  0 7

  @Jan R. - jako jeden z hejterków z okolicznych mieścin życzyłbyś nam jak najgorzej tymczasem Fudali jest jakimś tam symbolem sukcesu miasta, którego większość mieszkańców jest dumna. Nie wiem kiedy znowu będą przeprowadzane badania naukowe związane z oceną miast na Śląsku w których mieszkańcy czują się dobrze i poziom zadowolenia jest najwyższy. W każdym razie w ostatnich takich badaniach (chyba z 6 lat temu) Rybnik wypadł najlepiej jeśli chodzi o nasze województwo. Czy Fudali ma jakiś na to wpływ czy nie - tak ocenili ankietowani. Nawet na tym forum jak pewnie sam zauważyłeś, najbardziej niechętni Rybnikowi to mieszkańcy okolicznych miejscowości - SWD, SRB, SZO i SJZ. Dlaczego? Bo zazdrościcie prawie wszystkiego Rybnikowi bo w naszym subregionie to najprężniejsze i najbardziej różnorodne i reprezentacyjne miasto. Jedyne które potrafi na różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe czy rozrywkowe sprowadzać ludzi z całej Polski :). Każdy twój hejt odbieram jako coś czego nam zazdrościsz. Teraz jak widzę pomysłowości ludzi i ciekawych małych projektów które zostaną zrealizowane dzięki temu, że Rybnik jest w dobrej sytuacji finansowej :)

 • ~obserwathor 2014-09-10
  22:47:52

  5 0

  "Samochwała w kącie stała..."

 • ~meka 2014-09-11
  10:02:10

  0 1

  Zastanawiam mnie czy w jednej dzielnicy mogą być zrealizowane dwa projekty?
  Moim zdaniem najlepszym projektem w dzielnicy Maroko-Nowiny jest kino plenerowe jednak to niewielki koszt (10tyś) w stosunku do przewidzianego budżetu na dzielnicę (210tyś) i można by zrealizować jeszcze jedne projekt nie przekraczając wskazanej kwoty.

 • ~Sterling 2014-09-11
  12:29:54

  1 0

  Ważne, że każda dzielnica wzbogaci się o coś nowego w ramach budżetu obywatelskiego. Nie dostrzegam tutaj jedynie Zebrzydowice, ale pewnie dlatego, że nikt z tej dzielnicy nie złożył żadnego wniosku.

 • ~ 2014-09-11
  20:55:37

  1 0

  Bardzo dużo ocen pozytywnych, czy to takie dobre projekty czy może komisja dostała wytyczne przed wyborami !

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

MEN powinno wprowadzić zakaz wyjazdów dziecka na wakacje w trakcie roku szkolnego?
Oddanych głosów: 944