zamknij

Kultura, rozrywka i edukacja

Warsztaty: „Pożytek z poezji”

Fundacja Elektrowni Rybnik zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem „Pożytek z poezji – pierwsze warsztaty poetyckie, czyli artterapia między sztuką a pedagogiką” (19 marca – 17 grudnia 2010).

Reklama

Celem projektu jest wykazanie, że poezja szeroko rozumiana, jako jedna z dziedzin sztuki, pełni szereg funkcji bardzo przydatnych w procesie wychowywania i kształtowania osobowości młodego pokolenia, a mianowicie: psychoterapeutyczną, komunikacyjną, kształtującą asertywność, porządkującą emocje, rozwijającą artystycznie i społecznie, uczącą dyscypliny, wiary w siebie i poczucia własnej wartości.

 

Inny cel to poszerzanie horyzontów intelektualno-artystycznych środowiska lokalnego i regionalnego poprzez zapoznanie z różnymi gatunkami i formami poezji, a także różnymi formami jej uprawiania oraz zastosowania w życiu codziennym, np. poezja ulicy: grafitti, hip-hop i rap, oraz twórczość literacka na blogach internetowych.

Cykl spotkań edukacyjno – artystycznych kierowany jest do dwóch grup odbiorców:

 

1. Młodzieży w wieku od 13-25 lat (uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci),

uzdolnionej artystycznie i realizującej się twórczo w którejś z następujących dziedzin: poezja rozumiana tradycyjnie, poezja śpiewana, poezja na blogu ( tradycyjna, hip-hop, i rap, proza poetycka, komiks), grafitti jako malarstwo słowa, (osoby czynne twórczo, mogące zaprezentować swoje prace).

Odbiorcami są także osoby interesujące się którymś z wymienionych wyżej obszarów sztuki związanej ze słowem w sensie teoretycznym: krytyka sztuki, a także krytyczne fora i debaty internetowe,

 

2. Nauczycieli i wychowawców zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji z zakresu wiedzy humanistycznej i doskonalących się w zakresie nowych zjawisk aktywności artystycznej młodzieży np. poezja ulicy i poezja w internecie.

Rodziców - często nie zdających sobie sprawy z artystycznych zainteresowań swoich dzieci, ignorujących te zainteresowania, bądź mających problemy z nawiązaniem kontaktów ze swoimi dziećmi.

 

Forma organizacyjna przedsięwzięcia to cykl spotkań o charakterze otwartych warsztatów artystycznych zatytułowanych:

 

Poezja leczy duszę (z udziałem prowadzącego grupę poety oraz konsultacjami psychoterapeuty lub psychologa).

Poezja do śpiewania (z udziałem prowadzącego grupę poety oraz konsultacjami aktora śpiewającego lub muzyka)

Poezja do komiksu (z udziałem prowadzącego grupę autora, specjalizującego się w tej dziedzinie twórczości np. poetę i z konsultacjami plastyka )

Poezja na blogu (z udziałem poety młodszego pokolenia, mającego kontakt z tym rodzajem kreacji oraz pedagoga lub socjologa)

Poezja ulicy (z udziałem wiodącego autora w tej dziedzinie wypowiedzi oraz pedagoga lub socjologa)

Grafitti jako malarstwo słowa (z udziałem artysty plastyka młodszego pokolenia uprawiającego ten rodzaj twórczości oraz poety)

Psychodrama (z udziałem artysty uniwersalnie łączącego: poezję z dramą i plastyką i konsultacjami np. muzyka lub terapeuty)

Krytyka sztuki (formy literackie esej, recenzja, felieton w służbie krytyka sztuki) - z udziałem krytyka sztuki, mającego doświadczenia pedagogiczne.

 

Wszyscy prowadzący spotkania to uznani poeci i pisarze, wybrani z całego kraju. Dla atrakcyjności Warsztatów każdy prezentuje inne pokolenie, dykcję poetycką , styl i płeć.

 

Zasięg, czas trwania i częstotliwość spotkań:

 

Zaplanowano 8 spotkań (jedno w miesiącu). 19 marca 2010 – pierwsze spotkanie.

Terminy pozostałych 7 spotkań będą wkrótce ogłoszone.

 

Projekt POŻYTEK Z POEZJI w momencie startu projektu obejmuje na razie obszar Polski południowej – województwo śląskie i małopolskie.

 

Ze względu na metodykę wychowania artystycznego z młodzieżą uzdolnioną każda z grup winna uczestniczyć w bloku m.in. czterech spotkań warsztatowych, co umożliwia poznanie i integrację uczestników.

Jeden blok warsztatowy liczy dwie jednostki lekcyjne – 90 min.

 

Otwarte warsztaty artystyczne będą odbywały się pod kierunkiem Mistrzów – i doradców (konsultantów : psychoterapeuty, pedagoga, muzyka, aktora, autora grafiki komputerowej). Każdy z mistrzów pracuje ze swoją grupą we współpracy z konsultantem. Przy założeniu minimum - każda grupa uczestniczyć będzie w 4 spotkaniach podczas każdego dnia Warsztatów w danym miesiącu, przy założeniu max. w 8 spotkaniach. Ostateczną ilość grup i poetów ustali się po pierwszym spotkaniu (w zależności od ilości zainteresowanych).

 

Nabór uczestników.

 

Warunkiem zakwalifikowania do warsztatów jest przygotowanie auto-prezentacji w formie papierowej bądź na płytce CD/DVD zawierającej max. 5 utworów poetyckich (wiersze, proza poetycka) podobnie prace z kategorii poezja ulicy - hip-hop, a także prace plastyczne typu grafitti, murale. Wyjątek stanowią prace plastyczne wykonane technikami tradycyjnymi (rysunek, komiks, malarstwo, techniki własne) max. 3 szt. Prace muszą być oryginalne.

Prace należy dostarczyć do 16 marca 2010 na adres:  Fundacja Elektrowni Rybnik, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska  (Klub Energetyka) z dopiskiem na kopercie „Pożytek z poezji”. Wszelkie pytania kierować na adres: marianbednarek@interia.pl tel. 507 273 674

 

Harmonogram udziału konsultantów w spotkaniach ustala Mistrz. Przyjmuje się, że ma on do dyspozycji dwie konsultacje specjalistyczne, np. jedno na pierwszym spotkaniu umożliwiające poznanie uczestników i kolejne w zależności od potrzeb.

 

Częstotliwość spotkań: każda z ośmiu grup spotka się jeden raz w miesiącu. Mistrz z udziałem konsultanta prowadzi warsztaty z uczestnikami (np. na scenie), które obserwuje publiczność:  nauczyciele, wychowawcy, rodzice, inne osoby zainteresowane. Publiczność z zasady nie uczestniczy w zajęciach, lecz dopiero po ich zakończeniu w czasie wyznaczonym na dyskusję.

 

Po zrealizowanym cyklu spotkań zorganizowana zostanie prezentacja dorobku wszystkich uczestników warsztatów - w formie: prezentacji poetyckich , muzycznych, multimedialnych wystaw plastycznych i innych pokazów interdyscyplinarnych. Ostatnie Spotkanie planuje się na 17 grudnia 2010 r.

       

Z tej okazji planuje się wydanie profesjonalnej książki podsumowującej dorobek uczestników, która pomieści najciekawsze utwory literackie, plastyczne oraz fotograficzne lub filmowe (dokumentacja warsztatów).

 

Organizator: Fundacja Elektrowni Rybnik

 

Marian Bednarek – koordynator projektu

Maria Fiderkiewicz – autorka pomysłu na projekt

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.