zamknij

Wiadomości

W Sejmie mówili o rybnickiej elektrowni. Czy władze miasta nie starały się, by rozbudować ciepłociąg?

2017-09-15, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Elektrownia w Rybniku była temat podczas wczorajszego 47. posiedzenia plenarnego Sejmu RP. Poseł Krzysztof Sitarski (Kukiz'15) zadał szereg pytań dotyczących przyszłości zakładu. Odpowiedzi uzyskał od wiceministra energii. Jedna z nich bardzo go zaskoczyła – dotyczyła ona braku jakichkolwiek działań rybnickiego samorządu by pomóc w rozbudowie ciepłociągu. Mamy komentarz prezydenta Piotra Kuczery.

Reklama

Co z tym ciepłem z elektrowni?

Krzysztofa Sitarskiego interesowało przede wszystkim to, czy po przejęciu elektrowni przez PGE będzie w stanie zaopatrzyć Rybnik i okolice w ciepło pochodzące z produkcji elektrycznej? - Przypominam, że Rybnik jest miejscem o najwyższym stwierdzonym smogu w Polsce w 2016/2017 roku. - Jaka będzie współpraca z samorządami w zakresie potrzeb ciepła? Czy nowy właściciel elektrowni zamierza współpracować z pobliskimi elektrociepłowniami? Jakie korzyści zostaną osiągnięte, gdy rybniczanie zaczną podłączać się do sieci? - pytał w Sejmie poseł Kukiz'15.

Z odpowiedzią przyszedł wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Przypomniał on, że elektrownia nadal jest własnością francuskiego koncernu. - Z tego co wiemy, są pewne problemy polegające na tym, że zakup ten spowoduje zbyt wielki poziom koncentracji PGE. Rozważane są działania kompleksujące. Ten fakt nie stanowi jednak większego zagrożenia do powrotu zarządzania przez podmioty polskie – wyjaśnił.

Jak następnie zaznaczył, moc elektryczna zakładu wynosi 1775 megawatów. - Utrata tego typu mocy w Polsce oznaczałaby poważne perturbacje z brakiem prądu. Z kolei około 10 megawatów termicznych jest wykorzystywanych do budynków znajdujących się na terenie elektrowni i osiedla pracowniczego. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa to bardzo tania energia – dodał.

Wiceminister: władze Rybnika nie starały się o rozbudowę ciepłociągu

Zdaniem wiceministra w Rybniku doszło do pewnego rodzaju paradoksu. Z jednej strony PEC w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi szereg akcji marketingowych skierowanych do potencjalnych odbiorców ciepła chcąc ich zainteresować współpracą. Rzecz w tym, że cytując Andrzeja Piotrowskiego „Rybnik nie należy do szczególnie zamożnych miejscowości”. - W związku z tym jest tam bardzo dużo budynków, które eksploatowane są przy minimalizacji świadczeń ze strony mieszkańców. To oznacza, że nie za bardzo wiadomo jak taki budynek dostosować do ogrzewania z sieci miejskiej. Nie może wejść PEC, bo to nie jest obszar jego działań – infrastruktura budynków należy poza zasięgiem przedsiębiorstwa. Konieczna jest współpraca samorządu, który może tworzyć warunki dla PEC, by łatwiej się współpracowało z właścicielami bloków – wyjaśnił.

Ale uwaga, jak zdradził następnie wiceminister, Elektrownia Rybnik jak i przedstawiciele samorządu terytorialnego nie zgłaszali się jak dotąd z wnioskiem o unijne dofinansowanie sieci ciepłowniczej. - Nie wiemy, czy były próby korzystania z funduszy regionalnych, ale wg naszych informacji też ich nie było – dodał.

Ta informacja zdziwiła posła Sitarskiego. - Jeżeli dobrze zrozumiałem, włodarze miasta nie starali się o fundusze strukturalne o rozwój sieci ciepłowniczej? Aż się wierzyć nie chce, a cały czas jest o tym mowa. Trudno mi uwierzyć. Druga sprawa – sieć ciepłownicza, która została zbyta kosztem jastrzębskiego przedsiębiorstwa miała być finalnie ogrzewana przez gaz – w mieście, który ma elektrownie – to też kuriozum – stwierdził.

Poniżej zapis wideo z wystąpień posła Krzysztofa Sitarskiego i wiceministra Andrzeja Piotrowskiego:

Prezydent stanowczo odpowiada

Wywołany do tablicy prezydent Piotr Kuczera podkreśla, że Miasto Rybnik nie może ubiegać się o środki UE na rozwój sieci ciepłowniczej, ponieważ nie jest i nigdy nie było właścicielem sieci ani żadnego ze źródeł zasilających sieć. Przyczyną takiego stanu rzeczy była polityka na szczeblu rządowym. - Pomimo kilkunastoletnich starań podejmowanych przez samorządy z naszego regionu od początku lat 90 XX w., PEC działający na terenie Rybnika (PEC Jastrzębie Zdrój) jako jedno z nielicznych w Polsce przedsiębiorstw cieplnych nie zostało przez rząd nieodpłatnie przekazane samorządom. Co więcej kilka lat temu zostało sprzedane na wolnym rynku przedsiębiorcy działającemu na zasadach stricte komercyjnych (maksymalizacja zysku w określonym czasie) – wyjaśnia Piotr Kuczera.

Jak dodaje, zarówno rybnicki jak i okoliczne samorządu mogą jedynie ewentualnie prosić PEC (należący obecnie do państwowego koncernu PGNIG Termika) o rozważenie możliwości rozbudowy sieci. - PEC zaś zasadniczo realizuje projekty, które gwarantują stopę zwrotu w stosunkowo krótkim okresie czasu, co znacząco ogranicza pole działania – mówi prezydent.

Pozyskanie środków UE na rozbudowę sieci ciepłowniczych przez PEC Jastrzębie Zdrój uniemożliwia również fakt, iż jednym ze stawianych wymogów dla tego typu projektów jest podłączenie nowej sieci do źródła tzw. wysokosprawnej kogeneracji. - Żadne ze źródeł na terenie Rybnika nie spełnia obecnie tego wymogu, a modernizacja istniejących źródeł lub wybudowanie nowego źródła spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji wymaga w Rybniku nakładów rzędu setek milionów zł, co jak przekazano Miastu na każdym spotkaniu dotyczącym tego tematu przekracza możliwości właściciela (którym jest Polska Grupa Górnicza należąca do spółek skarbu państwa) i tym bardziej samorządu wyjaśnia Piotr Kuczera.

Rybnik od lat zabiega o wykorzystanie ciepła z elektrowni. Jednakże będzie to możliwe tylko, gdy właściciel zakładu wykona na swoim terenie inwestycje. - Wycofanie się koncernu EDF z budowy nowego bloku na terenie elektrowni, zablokowało opisywany temat na kilka lat. Liczymy, że po przejęciu elektrowni przez państwowy koncern PGE temat stanie się znów aktualny. Nowy stan właścicielski elektrowni budzi duże nadzieje, jako samorząd jesteśmy otwarci na nowe wyzwania związane ze zmianami w elektrowni – podkreśla prezydent.

Pozostaje pytanie o kształtowanie cen za dostarczanie ciepła. Z jednej strony analizy pokazują konkurencyjną, niską cenę dla odbiorcy, z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na istotną kwestię ogromnej inwestycji związanej z budową nowego bloku a co za tym idzie długi okres zwrotu tej inwestycji. Wyzwaniem w Rybniku jest również rozproszona zabudowa miasta i duża ilość indywidualnych odbiorców, ponieważ powoduje spore koszty na etapie inwestycji. Problem zaznaczył również w odpowiedzi do posła Sitarskiego Andrzej Piotrowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii mówiąc o tym, że inwestycja tego typu jest bardzo kapitałochłonna i bardzo trudno uzyskać rentowność. Wskazywał również w swojej wypowiedzi, że sieć u indywidualnych obywateli jest najdroższa ponieważ odbiór jest stosunkowo niewielki w stosunku do nakładów inwestycyjnych.

- Mimo tych wszystkich trudności od początku mojej kadencji staram się prowadzić aktywną politykę, jeżeli chodzi o nakłanianie przedsiębiorców będących właścicielami sieci gazowej i ciepłowniczej do rozwoju tych sieci. Efektem tych działań jest m.in. wykonana w 2016 r. rozbudowa sieci ciepłowniczej w dzielnicy Północ, w tym przyłączenie do sieci SP nr 5, czy też doprowadzenie w 2017 r. nitki gazowej do dzielnicy Wielopole (w tym przyłączenie ZSP nr 1), z perspektywą poprowadzenia nitki gazowej w następnych latach Golejowa, Grabowni i Ochojca – wymienia nasz rozmówca.

Jak dowiadujemy się, wybór sieci gazowej czy ciepłowniczej na terenie miasta jest w dużej mierze uzależniony od planów inwestycyjnych gestorów tych sieci w danej dzielnicy oraz możliwości technicznych danego terenu przy uwzględnieniu rozlanej zabudowy.

- Co do środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, to stale staramy się o pozyskiwanie dotacji na termodernizacje i wyminę źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych budynkach mieszkalnych, tylko od 2014 r. pozyskaliśmy na ten cel ponad 22 mln zł bezzwrotnych dotacji, a do końca 2018 r. planujemy pozyskanie przynajmniej takiej samej kwoty. Obecnie opracowywany jest program dla Boguszowic zakładający całkowitą eliminację źródeł węglowych w kilkudziesięciu budynkach mieszkalnych – mówi na koniec prezydent Piotr Kuczera.

Czy Waszym zdaniem uda się w przyszłości poprowadzić ciepło z elektrowni do większej liczby budynków w Rybniku?

Oceń publikację: + 1 + 121 - 1 - 53

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (29):
 • ~Krzysztof Sitarski 2017-09-15 11:39:53

  Uzupełniając wczorajszy wpis dotyczący niewykorzystania przez samorząd miasta Rybnik możliwości sięgnięcia po środki z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju sieci ciepłowniczej. Deklaruję pomoc w tej sprawie i wsparcie jeżeli taką wolę wyrażą włodarze miasta.
  Właściciel sieci ciepłowniczej w Rybniku - PEC Jastrzębie Zdrój (kupiony przez PGNiG TERMIKA SA. w 2016 r.) prowadził liczne akcje marketingowe skierowane do potencjalnych odbiorców ciepła (spółdzielnie mieszkaniowe, indywidualni odbiorcy) oraz posiada projekty rozbudowy sieci mające na celu przyłączanie nowych odbiorców. Niemniej jednak główną barierą w rozwoju sieci ciepłowniczej w Rybniku są koszty dostosowania budynków do odbioru ciepła sieciowego (infrastruktura wewnątrz budynków). Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą finansować rozbudowę sieci ale nie mogą finansować infrastruktury wewnątrz budynków. Natomiast samo przeprowadzenie linii ciepłowniczej, bez budowy instalacji w budynkach – nie ma żadnego uzasadnienia, nie tylko ekonomicznego ale też logicznego.
  W związku z faktem, iż zasobność mieszkańców w wielu przypadkach ogranicza możliwość sfinansowania rozbudowy wewnętrznej infrastruktury,
  zasadnym wydaje się, aby samorząd lokalny zwiększył swoje zaangażowanie w tym obszarze, np. poprzez stworzenie programu wsparcia (współfinansowania) tego typu inwestycji. Zwłaszcza w budynkach komunalnych jest to zadanie dla samorządu.
  W tym celu mogą być wykorzystywane fundusze pomocowe.
  Analogiczne działania prowadzone są przez liczne samorządy, które koncentrują się na ograniczaniu emisji szkodliwych substancji z sektora gospodarstw domowych (np. poprzez dopłaty do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła). Współpracują z lokalnymi producentami i dostawcami ciepła, koordynując działania tak, by sieć ciepłownicza powstawała w powiązaniu z budową infrastruktury budynkowej, zwłaszcza komunalnej – umożliwiającej doprowadzenie tego ciepła do mieszkań. W niektórych miastach projekty takie przeprowadzono nawet w najtrudniejszych obszarach, tj. starówkach miejskich.

  81 14
 • ~minowa 2017-09-15 12:16:21

  Czy ktoś zastanawiał się nad rozpływem w powietrzu spalin o temp.30-40 st. C z komina "ekokotła" a rozpływem spalin o temp. 80-90 st. C z "kopciucha" ? Jak wiemy, ciepło unoszone jest do góry. Jak to wygląda przy bezwietrznej pogodzie ? Przyznam, że nie wiem, może jakiś znawca tematu powie ?

  30 8
 • ~zaniepokojony 2017-09-15 12:18:37

  ciekawe bo inwestycje w ciepłociąg były w sztandarowej trójce obietnic przedwyborczych prezydenta Kuczery

  76 8
 • ~tomek325i 2017-09-15 12:38:17

  Panie Krzysztofie, prosty przykład. Mieszkam na osiedlu Rymer, niskie bloki tzw. familoki. Ciepłownia przy byłej już kopalni Rymer znajduje się 300m dalej. Podpięcie się jako osoba indywidualna do sieci już instniejącej która przechodzi wzdłuż calej ul. Barbary to koszt 7-9tyś złotych! Nie licząc oczywiście instalacji wewnątrz mieszkania. Łącznie taka instalacja zamyka się w kwocie 13-15 tyś złotych! Jest to kwota na którą nie stać 90% mieszkańców tych bloków. Gdyby miasto Rybnik chociaż w najmniejszym stopniu chciało pomóc mieszkańcom na podpięcie się do sieci ciepłowniczej i zfinansowało samo doprowadzenie sieci do budynków - w niektórych znanych mi przypadkach jest to 4-5m przekopu warte kilka tysięcy złotych to ludzie razem ze spółdzielnią mieszkaniową która chce te koszty rozłożyć na raty inwestowali by w ten rodzaj ogrzewania swoich mieszkań. Ale niestety - nikt nie zwraca uwagi na to co się tutaj dzieje a w miesiące grzewcze widoczność zza okna sięga czasami 15m - taki smog. Najbliży termin o którym mówi spółdzielnia to rok 2019. Czyli jeszcze dwa lata zatruwania środowiska w coraz to większym stopniu skoro już jest zakaz spalania flotu i mułu a węgiel z dnia na dzień drożeje i już kosztuje ponad 700zł tona.

  90 6
 • ~imrahil 2017-09-15 13:39:25

  a wiecie ile kosztuje ciepło z takiego ciepłociągu?

  23 19
 • ~Teddy 2017-09-15 14:04:06

  Dopóki miasto będzie sobie życzyło za przyłączenie do ciepłociągu w granicach 10 tys. zł to tylko idiota, który nie potrafi liczyć pójdzie na taki układ. Opłaty eksploatacyjne po przyłączeniu i dostawa to kolejna bajka nie na kieszenie mieszkańców.

  72 8
 • ~imrahil 2017-09-15 14:15:18

  i czy w tej chwili działa już ogrzewanie z PEC? ktoś przyłączony może się wypowiedzieć? jak to działa? jak jest nam zimno, to odpalamy ogrzewanie i jest, czy czekamy aż PEC stwierdzi, że można grzać?

  27 6
 • ~tomek325i 2017-09-15 14:16:38

  @imrahil - ja wiem ile kosztuje bo mam u siebie ogrzewanie z ciepłociągu. W miesiącach w których ciepłownia nie daje ciepła jest to 60zł za utrzymanie ciepłociągu. A miesiące ogrzewane jest to w okolicach 240zł. Licząc że grzeją pół roku to masz 1440zł + 360zł za miesiące nieogrzewane. Wydaje mi się że więcej ludzie przepalą węglem przyjmując że spalą tony po 700zł wychodzi 2100zł -ale ile przy tym syfu i brudu. No ale jak miasto się nie zaangażuje to dalej możemy tylko gdybać i się zastanawiać co by było gdyby wszyscy posiadali przyłącz C.O

  42 8
 • ~tomek325i 2017-09-15 14:19:28

  @imrahil -z tego co kojarzę to musi być przynajmniej tydzień temperatury w okolicach 10 stopni żeby zaczeli grzać. W zeszłym roku było to pod konoec września.
  @Teddy - to nie miasto bierze takie pieniądze za przyłącz tylko PEC Jastrzębie Zdrój.

  35 6
 • ~imrahil 2017-09-15 14:26:51

  tak, bez wsparcia finansowego to raczej nie będzie chętnych na przyłączenia. a samo ciepło systemowe też tanie nie jest. nie wiem co ogrzewasz, ale jeśli chodzi o domy jednorodzinne, to wydaje mi się, że jest to dobre i konkurencyjne rozwiązanie dla gazu - czyli do przeciętnego w miarę nowego domu (ale to nie są rozwiązania optymalne). do starych domów jest to zbyt drogie w eksploatacji, do energooszczędnych - za dużo opłat stałych (skoro sam płacę 1200 zł za ogrzewanie domu z ciepłą wodą, a instalacja to dwie grzałki). dla nowych domów ciepłociąg byłby OK, gdyby był tani w instalacji. ale jeśli trzeba zapłacić kilkanaście tys. zł, to lepiej dołożyć kilka tys. i kupić pompę ciepła, gdzie rachunki będą dwa razy niższe (tak samo ma się to z gazem - też lepiej kupić PC). jedyny powód do instalacji rury czy gazu to skopana instalacja, gdzie PC nie pracowałaby w optymalnych warunkach (grzejniki zamiast odpowiednio wykonanej podłogówki)

  13 6
 • ~rys51 2017-09-15 14:55:05

  Rybnik został przywołany do tablicy bo władza miasta nie jest z właściwej partii. Zamiast prowadzić taką jałową dyskusję może ktoś powie co z ogrzewaniem miasta ,jak Ciepłowania Chwałowice zostanie wyłączona za parę lat ?

  43 25
 • ~imrahil 2017-09-15 15:01:57

  dlatego uważam, że podstawowym działanie powinna być termomodernizacja i to ona powinna być dofinansowana, bo jeśli zrobi się to raz to wystarczy na długo. dofinansowanie kotłów to wyrzucanie pieniędzy w błoto - za kilka lat się rozciekną i co wtedy? kolejne dofinansowanie? do tego zakaz kopcenia - na początek od maja do końca września, kiedy kotły na paliwa stałe mają wstydliwie niską sprawność, szczególnie w izolowanym domu. w miedzyczasie coraz więcej domów byłoby po ociepleniu, czyli często zużywałoby nawet dwukrotnie mniej paliwa niż do tej pory - czyli emitowałoby prawie dwukrotnie mniej zanieczyszczeń. a po czasie naturalnym byłoby że te kotły byłyby wymieniane na coraz lepsze, m.in. dzięki ostatniemu rozporządzeniu zakazującemu produkcji śmieciuchów. nowe domy - zakaz kotłów na paliwa stałe - dziwne, że w wielu miastach w Polsce się da, a w Rybniku nie. mam wrażenie, że włodarzy chcą tylko pozorować działania, żeby wygrać wybory zamiast coś zrobić dla miasta i mieszkańców. gdyby tak zaczęto odpowiedzalnie działać kilkanaście lat temu, zamiast dofinansowywać kotły i solary, to pewnie dzisiaj problem byłby znacznie mniejszy.

  21 17
 • ~Marcin74 2017-09-15 15:04:52

  jak wyliczyć koszty? Trzeba wiedzieć czy w-27-b1 rn-c2? er-c1 rc-c1 do tego przemnożyć długość rury x średnice? ok. to proste. W praktyce wygląda to tak, że: wszystko trzeba podać PEC-owi na piśmie: 1. rodzaj i parametry instalacji odbiorczych, 2. powierzchnię i kubaturę ogrzewanych pomieszczeń, 3. zamówioną moc cieplną z wyodrębnieniem wielkości mocy na poszczególne instalacje (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja, technologia) oraz określeniem minimalnego poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym (żeby to określić potrzebny jest audyt.). 4. rodzaj i parametry instalacji odbiorczych, maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej i rodzaje potrzeb cieplnych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja, technologia), Musimy jeszcze wiedzieć, czy do s.c. ma być przyłączony węzeł cieplny czy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym należącym do PEC Jastrzębie ma być przyłączona instalacja odbiorcza w budynku podmiotu - finalnie dowiadujemy się, że: 1. koszt przyłączenia (rura idzie 10 m od domu po drugiej stronie ulicy) to ok. 10 000 zł (wszelkie zezwolenia na prace w obrębie ulicy załatwia i płaci za nie właściciel budynku), 2. Koszt węzła w domu 2 500 zł. koszt audytu 2000 zł. Dom 230 m2 - koszt miesięczny 800 zł (przez cały rok). Na przyłącze czekać 2 lata. – to dane z 2015 roku bo wtedy poświęciłem urlop żeby się tego wszystkiego dowiedzieć (przez telefon się nie da, o internecie nie wspomnę). Jak patrzę na stronę PEC-u dzisiaj to niewiele się zmieniło choć myślę, że ceny raczej poszły do góry niż w dół.

  42 6
 • ~Marcin74 2017-09-15 15:21:26

  A jak już to wszystko przebrniesz, policzysz, zapłacisz z poświęceniem w imię lepszego powietrza to kilku niekompetentnych urzędników uchwali jakąś bzdurną uchwałę kompletnie nic nie wnoszącą i PEC dźwignie swoje koszty zrzucając je na ciebie, tłumacząc podwyżkę uchwałą. Urzędnik będzie Ci mówił, że to przecież nie on podniósł ceny tylko PEC. Finalnie obudzisz się z ręką w nocniku w zimnym domu bo nie będziesz miał na opłaty. Po 2-3 dniach w zimnym domu zamontujesz kopciucha paląc śmieci i płacąc mandaty 500 zł bo stwierdzisz, że to i tak lepsze wyjście niż uzależnić egzystencje swojej rodziny od bzdurnych uchwał ludzi, którzy w większości nie mają pojęcia co podpisują i jakie podpisywany przez nich przepis przyniesie konsekwencje.

  50 6
 • ~Iwona Krystyna Pawlovicz 2017-09-15 15:29:55

  Jestem autentycznie wzruszona troską pana posła z Kukiz 15 powietrze ,którym oddychają rybniczanie w okresie grzewczym. To oznacza ,ze właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza . Gdyby władze samorządowe były z jedynie słusznej opcji pewnie sprawa nie byłaby dyskutowana w sejmie. Do tego,żeby rozbudować sieć ciepłowniczą nie wystarcza fundusze strukturalne i wola samorządu i szanowny pan poseł doskonale o tym wie i powinien trochę się powstrzymać z ta tanią propagandą.

  31 29
 • ~hub381 2017-09-15 15:56:34

  Temat"Cieplociąg z ER do miasta..."słyszałem już za tzw.komuny.Ja sam byłem zainteresowany tym tematem a ile już deklaracji wypełniałem jako chętny do"podłączenia"nie jestem w stanie zliczyć.Ile spotkań na w/w temat odbyło się w szkole nr.5 ,huuu,hu,h..........a każdy tylko obiecywał,lecz wszystko po staremu tak jak było.
  Przede wszystkim koszty podłączeń , drogie i nie każdego na to stać.
  Za to górnictwo"wstało z kolan",dzięki podwyżkom węgla-dobra zmiana ! I tak rurociąg ciepłowniczy dla miasta w"mżonkach".

  36 3
 • ~ 2017-09-15 16:40:35

  gdyby rządzącym naprawdę zależałoby na poprawie powietrza, to mielibyśmy zamiast napisanej na kolanie uchwały, której napisanie naprawdę nic nie kosztuje i niewiele dobrego wnosi, szereg działań począwszy od samej góry ( polityka fiskalna i akcyzowa na paliwa ekologiczną i energię elektryczną używaną do ogrzewania, poprzez lokalne ( dofinansowanie inwestycji typu wspomniany ciepłociąg, czy termomodernizacji budynków mieszkalnych, przy czym nie chodzi mi o środki miejskie, a raczej o pozyskanie środków z zewnątrz, np z ochrony środowiska), gdyby w wyniku takich działań koszty ogrzewania nie byłyby specjalnie większe niż obecne przy wykorzystaniu kotłów starych generacji, nikt by się dla własnej wygody nie bawił w palenie w tradycyjnych piecach, niestety by coś takiego osiągnąć, włodarze musieliby się autentycznie zaangażować w rzeczywiste działania, a nie w uprawianie wojny polsko-polskiej

  28 5
 • ~Arteks 2017-09-15 17:09:43

  @ursus - ale od czegoś trzeba zacząć jak to mawia Marek Kondrat w reklamówce pewnego banku: "...bez początków nie ma nic". Ta uchwała oraz ogólnopolski zakaz montowania pieców klasy V to dopiero początek zmian w podejściu do poprawy komfortu życia.

  9 47
 • ~tomek325i 2017-09-15 17:12:36

  @imrahil - ja ogrzewam mieszkanie w familoku z ciepłowni - tak jak już pisałem wcześniej. Ale już niedługo w nowym domu przechodzę na ogrzewanie gazowe, które wydaje mi sie najbardziej wydajnym i opłcalnym przy nowym domu zbudowanym od podstaw pod ten rodzaj ogrzewania.
  @Iwona Krystyna Pavlowicz - większych bredni nie czytałem. Do wyborów jeszcze daleka droga a gdybyś poczytała o wszystkich sprawach z regionu o które walczy pan Krzysztof to zmieniła byś zdanie. Chociażby poczytaj kto zabiegał w Ministerstwie Energetyki o przejęcie ER od EDF'u.

  14 6
 • ~ 2017-09-15 18:11:02

  ~Arteks 2017-09-15 17:09:43
  @ursus - ale od czegoś trzeba zacząć
  tak, tylko szkoda, że wszystkie te działania są bardzo wybiórcze i od d.. strony , np po co wprowadzić realne działania i ułatwienia,o których pisałem powyżej, jak można tylko napisać uchwałę, a życie i tak pokaże swoje, po co wprowadzić sprawną i dostosowaną do realnych potrzeb komunikację miejską, jak można tylko podwyższyć ceny parkingów tłumacząc naiwnie, że ci, którzy jeżdżą samochodami, bo często nie mają innej możliwości, nagle przestaną nimi jeździć, przykłady niestety można mnożyć

  12 4
 • ~Arteks 2017-09-15 19:05:38

  @ursus - zaczęto od uporządkowania spraw z piecami i wycofaniem najbardziej pyłowych i "śmieciowych" rodzajów paliwa. Miałeś lepsze pomysły? Czemu więc nie uczestniczyłeś w debatach jakie organizował marszałek, czemu nie kontaktowałeś się z radnymi do sejmiku z naszego regionu? Likwidacja prawie darmowych abonamentów parkingowych z którego korzystali głównie wygodni urzędnicy - to też dopiero pierwszy krok w całej układance.

  11 34
 • ~Genowefa50 2017-09-15 20:16:27

  od poczatku sledza poczynania tego Pana i stwierdzom fakt ze tyn pan tylko sie uaktywnio tam kaj idzie godka o wonglu abo kaj upchac wongiel.On mieszkancow mo kajs .A calo moja liczno rodzina na niego glosowala

  13 11
 • ~green electricity 2017-09-15 21:37:51

  870 mln zł. Tyle kosztuje nowy blok ciepłowniczy Fortum Zabrze, który ogrzewać będzie mieszkania dla 70 tys. mieszkańców Zabrza i Bytomia. Najbardziej zainteresowaną budową takiej ciepłowni powinna być PGG, która właśnie straciła możliwość zbytu mułu, flotu i innych odpadów mieszkańcom, a w najbliższej przyszłości będzie musiała wyłączyć z eksploatacji EC Chwałowice. Bez tej inwestycji podłączanie się do ciepłociągu nie ma sensu, bo oznacza uzależnienie się od PGNiG Termika które postawi sieć kogeneratorów gazowych a mieszkańcy będą musieli zapłacić tyle ile zaśpiewa monopolista.

  21 0
 • ~menworld 2017-09-15 22:05:06

  Pan Sitarski chce żeby mieszkańcy Rybnika byli podłączani do ciepłociągu .Kopalnie będą mieć zapewniony zbyt a ceny będzie dyktował monopolista wszak to działacz związkowy jest.

  15 4
 • ~Iwona Krystyna Pawlovicz 2017-09-15 23:08:50

  ~tomek325i to widać mało czytałeś. Znam program wyborczy pana Krzysztofa i jego wystąpienia w sejmie również.To ostatnie odebrałam własnie tak jak napisałam w komentarzu.Tani populizm i uderzanie w samorząd miasta Rybnika.To chyba pobożne życzenia a nie walka.Teoretyzowanie bez uwzględnienia prawnych realiów-a nie wątpię,że pan poseł doskonale je zna -świadczy o tym Jego komentarz.

  12 13
 • ~ 2017-09-15 23:40:15

  ~Arteks a skąd wiesz co robiłem ? tak miałem realne pomysły i przedstawiałem je w kilku miejscach niestety decyzje zapadły już wcześniej, lobby sprzedawców zrobiło swoje, a osoby oderwane od realiów i różni karierowicze podsycali tylko atmosferę,( też chciałbym czystego powietrza, przy czym chciałbym REALNYCH rozwiązań, nie tylko papierowych )
  jeżeli twierdzisz że to "pierwszy krok w całej układance" zarówno w temacie powietrza, jak i parkingów/poprawy i urealnienia komunikacji miejskiej, to czekam na następny krok, obawiam się jednak, że nic z tego nie będzie
  ~green electricity
  chwałowicka ciepłownia już kiedyś przejechała się na pomysłach wypływających od rybnickich włodarzy, kilka lat temu przymierzano się do modernizacji chwałowickiej ciepłowni, wtedy "doświadczony samorządowiec" zadeklarował, że od następnego sezonu ciepło do miasta będzie dostarczać rybnicka elektrownia, dopiero później ktoś mądrzejszy zorientował się, że przecież niema nitki ciepłowniczej z elektrowni do miasta i na szybko remontowano ciepłownię w Chwałowicach, by zdążyć przed sezonem grzewczym, obecnie ze względu na brak konkretnych deklaracji ze strony miasta ( bo taka modernizacja ma sens przy co najmniej kilkunastoletniej dalszej eksploatacji obiektu), sprawa stoi w miejscu

  22 0
 • ~peha 2017-09-16 19:38:20

  Jasne, lepiej dotować piece węglowe.

  8 3
 • ~Jan R. 2017-09-18 15:23:33

  Co pan poseł Sitarski zrobił, by gminy Jastrzębie Zdrój, Mszana i inne dostały od górnictwa zwrot należnego im podatku? O świeżym powietrzu zawsze bezpieczniej rozmawiać niż o biznesie. Mam w tyle działania pana posła w Warszawie odnośnie smogu i dziwnych drogich paliw z węgla. Mnie interesuje to, czy będzie mnie stać na droższy opał niż węgiel i tu jest pies pogrzebany. Nie będę oczywiście na tego posła głosował i zachęcam do tego innych. Jeszcze nic porządnego w tym Sejmie dla nas nie zrobił.

  2 1
 • ~Alpha 2017-09-18 20:11:03

  Nie liczcie na to. Polska ogłosiła ostatnią dużą inwestycję w moc wytwórcza na węglu i nie jest to Rybnika. Oznacza to, że będzie w ER nastepował powolny proces wyłączeń aż do zamknięcia. Pytanie co teraz z tym place, zalewem i terenem zrobić. Za 10 lat zaczniemy się żegnać z tym kolosem. Za 20 o nim zapomnimy. Pozdrawiam.

  3 4

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

"Piątka dla zwierząt" - popierasz ten projekt ustawy?
Oddanych głosów: 943