zamknij

Wiadomości

W końcu! Miasto opublikowało program współpracy z klubami sportowymi

2021-12-13, Autor: bf

Rybnicki magistrat opublikował w końcu program współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023. Na ten dokument czekali przedstawiciele sportu w naszym mieście. Co się w nim znajduje? Czytajcie!

Reklama

Pojawił się wyczekiwany dokument. Sport ma być modny

O ten dokument wypytywało od dawna środowisko sportowe. Miał bowiem pojawić się już parę sesji rad miasta temu. W końcu się pojawił, program współpracy z klubami będzie omawiany na najbliższej sesji, czyli 16 grudnia. Co się w nim znajduje?

Wprowadzenie do programu zaczyna się od oczywistości i informacji, które są znane osobom choćby trochę „siedzących” w tej dziedzinie.

Program współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023, zwany dalej „Programem”, jest dokumentem wskazującym działania podejmowane przez miasto, mające na celu wsparcie rozwoju sportu, rekreacji oraz turystyki w Rybniku. Potrzeby takich działań wynikają m.in. z raportów Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że osoby urodzone w XXI wieku będą żyły krócej niż ich rodzice. Wpływ na taki stan rzecz ma również brak świadomości jak degradujący dla dziecięcego ciała i umysłu jest siedzący tryb życia. Odpowiednia dawka codziennej aktywności ruchowej rozwija u dziecka układ krążenia i oddechowy, powodując lepsze dotlenienie i odżywienie wszystkich komórek ciała, w tym mózgu – czytamy.

Od razu też dowiadujemy się, że „okres ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa uświadomił wielu rodzicom, jak duże potrzeby ruchowe mają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, i jak uciążliwy jest brak możliwości zaspokajania tych potrzeb. Kierowane są apele do samorządów, aby czynnie włączyły się w zaspakajanie tych potrzeb”.

Program przewiduje zatem budowanie mody na sport w Rybniku. W tym celu miasto musi wspierać kluby, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży.

Aby osiągnąć ten efekt kluby, które reprezentują, powinny rywalizować w odpowiednich klasach rozgrywkowych (centralnych). Jednocześnie nie można zapominać o działaniach związanych z rozwojem rekreacji i wszelakiej aktywności fizycznej. Wspieranie sportu ma być również częścią polityki społecznej miasta, która ma doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności Rybnika dla jego mieszkańców poprzez możliwość uczestniczenia w jak największej liczbie imprez (jako uczestnik i widz) – czytamy dalej.

Atrakcyjna aktywność – jak pobudzić dzieciaki do działania?

Przechodzimy do meritum sprawy, a więc głównych założeń programu, jego celów szczegółowych. Z dokumentu wyciągamy jasny wniosek – w Rybniku ma być wspierany sport dzieci i młodzieży oraz sport seniorski na poziomie centralnym. Młodzi rybniczanie powinni przekonać się, że aktywność jest atrakcyjna. Pomóc muszą w tym jednak rodzice/opiekunowie. W innym miejscu dokumentu czytamy natomiast, że to same kluby sportowe muszą podnieść poziom organizacyjny, a także występować w rozgrywkach na poziomie centralnym.

W innym przypadku sportowcy, którzy rozpoczynają kariery w rybnickich klubach, po osiągnięciu wieku juniora, będą szukać rozwoju w klubach innych miast, gwarantującym im grę na odpowiednim szczeblu rozgrywek.

I tu dochodzimy do pierwszego konkretu. Miasto ma stworzyć podwaliny pod Centralne Szkolenie Piłkarskie Dzieci i Młodzieży, którego celem jest wyselekcjonowanie i szkolenie najbardziej uzdolnionej piłkarsko młodzieży (chłopców i dziewczyn) poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby zajęć treningowych o odpowiednio wysokiej jakości.

Jak się dowiadujemy z tekstu, w ramach Centralnego Szkolenia Piłkarskiego Dzieci i Młodzieży przewiduje się następujące działania:

1) powołanie koordynatora ds. piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży,

2) opracowanie modelu szkolenia opartego o Szkołę Mistrzostwa Sportowego (SMS),

3) wyznaczenie klubu – partnera SMS,

4) wyznaczenie klubu, do którego trafiać będą najlepsi wychowankowie SMS,

5) stworzenie modelu współpracy pomiędzy SMS-em a klubami dzielnicowym,

6) stworzenie modelu finansowania piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży,

7) określenie zasad monitorowania rozwoju młodych piłkarzy

Miasto Rybnik widzi także potrzebę dyskusji i wypracowania rozwiązań dotyczących m.in. wymogów licencyjnych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach ligowych. Związki sportowe w większym stopniu powinny zwracać uwagę na możliwości finansowe samorządów w zakresie inwestowania w istniejącą bazę sportową i dostosowywania jej do często bardzo wyśrubowanych norm. Miasto Rybnik planuje również wprowadzić rozwiązania, których celem będzie popularyzacja wydarzeń sportowych, a co za tym idzie m.in. budowanie więzi między klubami a kibicami – czytamy.

Wszystko po to, by przede wszystkim zachęcić większą liczbę dzieciaków do uprawiania sportu. W ślad za tym musi iść też większa frekwencja kibiców, a także rozpoznawalność rybnickich klubów sportowych. Celem programu jest też zbudowanie marki Rybnika poprzez sport, a co za tym idzie – ważne jest zbudowanie więzi kibicowskiej.

Jak będzie finansowany sport?

Program przewiduje finansowanie sportu w oparciu o system szkolenia i organizacji sportu w Rybniku, zwany Rybnicką Piramidą Sportu. Tak ona będzie wyglądać:


Poniżej fragment objaśniający Rybnicką Piramidę Sportu. Zgodnie z nią finansowanie sportu będzie odbywało się na następujących płaszczyznach:

1) Sporty drużynowe i zespołowe:

a) Miasto Rybnik dofinansowuje szkolenie na uśrednionym poziomie I ligi i II ligi (najniższa klasa rozgrywkowa na poziomie centralnym) w dyscyplinach: piłka nożna mężczyzn, piłka nożna kobiet, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, siatkówka mężczyzn,

b) Miasto Rybnik podejmuje współpracę z klubami prowadzącymi szkolenie dzieci i młodzieży w wyżej wskazanych dyscyplinach,

c) budowanie mody na sport w Rybniku powinno odbywać się m.in. poprzez wspieranie klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży, tak aby adepci różnych dyscyplin sportowych zostawali w Rybniku i promowali sport oraz ruch jako element zdrowego stylu życia. Aby osiągnąć ten efekt, kluby, które reprezentują, powinny rywalizować w odpowiednich klasach rozgrywkowych (minimum najniższych centralnych).

2) Sporty indywidualne: Miasto wspiera kluby szkolące zawodników w dyscyplinach: judo, szermierka, żeglarstwo, lekkoatletyka.

3) Inne działania:

a) sport osób z niepełnosprawnością: Miasto Rybnik wspiera i współpracuje z klubami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz sportu osób z niepełnosprawnością,

b) pozostałe dyscypliny: Miasto Rybnik wspiera kluby prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury MOSiR oraz środków na dofinansowanie kosztów szkolenia,

c) promocja Rybnika poprzez sport: zakup usług promocyjnych w klubach, przedstawicielach najbardziej popularnych dyscyplin sportu, najchętniej oglądanych przez rybniczan, transmitowanych przez ogólnokrajowe telewizje.

Tu uwaga! Jeżeli miasto chce zrealizować cele szczegółowe programu, musi zabezpieczyć w budżecie 5,5 mln zł na system grantowy oraz 2,1 mln zł na promocję miasta poprzez sport.

W projekcie budżetu na 2022 rok zabezpieczono 4 mln zł na system grantowy oraz 1,5 mln zł na promocję Miasta poprzez sport. Wysokość środków w 2023 roku zależeć będzie od aktualnego stanu finansów Miasta. Priorytetem dla Miasta będzie wspieranie sportu dzieci i młodzieży do 23 roku życia – czytamy.

Duże potrzeby klubów sportowych

Granty i promocja to jedno, a infrastruktura sportowa – drugie. Program precyzuje, że ta powinna być ogólnodostępna. Tu jednak ciekawostka, czytajcie, bo zamiast muzeum środowisko sportowe widzi tworzenie miejsc do uprawiania sportu:

Warto zwrócić uwagę na aspekt udostępniania terenów na cele sportowo-rekreacyjne przy prowadzeniu procesów rewitalizacji i rekultywacji. Wypełnienie tkanki miejskiej przestrzenią społeczną i rekreacyjną może przynieść pozytywne efekty nie tylko w zakresie aktywności fizycznej, lecz również relacji społecznych, stanu zdrowia oraz ograniczenia natężenia transportu w miastach.

Tak wyglądają potrzeby rybnickich klubów sportowych w zakresie infrastruktury sportowej (na podstawie ankiet z lat 2016-2020 zawartych w corocznych raportach o Stanie Sportu w Rybniku):

1) budowa hali tenisowej lub pneumatycznej (tzw. balon), budowa kortów tenisowych,

2) budowa wielofunkcyjnej hali sportowej, w której można by organizować imprezy mistrzowskie,

3) budowa hali treningowej – lekkoatletycznej (tunelu treningowego o wymiarach 20x100m),

4) budowa piłkarskiej hali z pełnowymiarowym boiskiem,

5) budowa sanitariatów, pryszniców i pomieszczeń socjalnych przy boiskach dzielnicowych,

6) pomoc z dostępem z informacją o szkoleniu sportowym do szkół i przedszkoli,

7) Stadion miejski przy ul. Gliwickiej: budowa dodatkowych toalet, zwiększenie liczby wejść na stadion, budowa loży VIP,

8) zakup busów transportowych,

9) budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem przy klubach dzielnicowych,

10) stworzenie bursy lub internatu sportowego,

11) budowa zaplecza (szatnie, siłownia) przy stadionie lekkoatletycznym,

12) pomoc w pozyskiwaniu firm, mogących wspierać sport,

13) powstanie sanitariatów, pryszniców i pomieszczeń socjalnych przy stanicy żeglarskiej,

14) modernizacja pawilonu sportowego judo i szermierki,

15) powiększenie szatni piłkarskich na stadionie miejskim, budowa dodatkowych boisk treningowych (minimum 2 pełnowymiarowe), doprowadzenie boiska w Wielopolu minimum do wymogów klasy okręgowej (brak atestowanych siedzisk dla kibiców),

16) remont istniejącej i budowa nowej infrastruktury (co najmniej 2 boiska trawiaste i pełnowymiarowa hala z nawierzchnią syntetyczną typu „balon”) przy boiskach „RKP”,

17) remont płyty boiska w Gotartowicach,

18) pomoc przy organizacji zabiegów fizjoterapeutycznych,

19) zakup mat do hali w Boguszowicach (do uprawiania sportów walki),

20) organizowanie szkoleń dla trenerów (trendy szkoleniowe) i działaczy (prowadzenie klubów).

Program (możecie go przeczytać w pełnej wersji na stronie BIP UM Rybnik) ma zostać przyjęty na najbliższej sesji rady miasta.

Oceń publikację: + 1 + 22 - 1 - 14

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (5):
 • ~extraliga_2 2021-12-13
  16:12:02

  16 4

  Pani sprzątająca w klubie "Tęcza" o prezezsie Ochódzkim powiedziała: "człowiek, który w życiu słowa prawdy nie powiedział". Tak to odbieram.

 • ~Lokalny 2021-12-13
  18:08:36

  19 5

  Krok w dobrym kierunku. Oczywiście zobaczymy czy pieniądze popłyną realnie dla klubów organizujących sport dzieci i młodzieży czy na kolejne etaty dla znajomków. Trzymam jednak kciuki i jak widać presja ma sens.

 • ~rzyt 2021-12-14
  09:25:51

  6 4

  Siedem grzechów głównych zaczyna się od "powołanie koordynatora..." i dalej zadania dla następnych "ekspertów".

  Potem są już bardziej konkretne punkty ale brak mi tam terminów realizacji, bo określenie dokumentu terminem 2022-2023 jest zbyt optymistyczne dla tylu inwestycji.

  Ale dobrze, że coś się próbuje robić.

 • ~gfuhrerwolf 2021-12-14
  15:06:27

  3 2

  Mam nadzieję że pkt mówiący o promocji miasta nie jest po to aby można było legalnie finansować prywatny folwark Mrozka ?
  Promocji Rybnika w działalności tego pana nie ma żadnej, a jeśli już to anty promocja, skoro z ludzi w którzy całe życie chodzili na żużel potrafił uczynić takich którzy stadion na Gliwickiej omijają szerokim łukiem ,a jest takich wielu, to już o czymś świadczy .

 • ~gfuhrerwolf 2021-12-14
  15:08:28

  6 3

  Cały Rybnik współczuje mieszkańcom Wielopola tak szacownego mieszkańca jakim jest prezes Mrozek.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy uważasz Koleje Śląskie za dobrego przewoźnika?


Oddanych głosów: 401