zamknij

Kultura, rozrywka i edukacja

Tydzień Regionalny w G7. Przeczytaj sprawozdanie napisane po śląsku!

W Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 miał miejsce Tydzień Regionalny. W tym czasie odbywały się liczne spotkania i warsztaty.

Reklama

Gimnazjum nr 7 odwiedzili Anna Stronczek, Marek Szołtysek, Jerzy Król i zespół „Przygoda”. Szczególnymi gośćmi byli także rodzice gimnazjalistów. Nie tylko podziwiali oni umiejętności swoich pociech, ale zostali zaproszeni do wspólnej zabawy: panie kulały kluski, a panowie strzelali z procy.

Uczniowie uczestniczyli też w różnych konkursach, np. plastycznym „Krajobraz Śląska”, historycznym o przeszłości Rybnika, gwarowym oraz na najlepszy wystrój sali. Gimnazjaliści mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach szkubania pierza, pieczenia kołocza i warsztatach tanecznych.

>> Zobacz więcej zdjęć w naszej fotogalerii

W ciągu całego tygodnia szkoła zmieniała swój obraz – na korytarzach zawisły gazetki, których tematyka była związana ze Śląskiem, na lekcje lub przerwy wzywała „Karolinka”, we wtorek wszyscy, którzy umieją się posługiwać gwarą – godali, chętni ubierali stroje ludowe lub ich elementy, klasy schodziły na lekcje wychowawcze do izby regionalnej. Odbyły się także audycje dotyczące śląskiej gwary oraz Innocentego Libury. Sporym powodzeniem cieszyło się też stanowisko z chlebem ze smalcem i ogórkami.

W ciągu całego tygodnia wszyscy nie tylko dobrze się bawili, ale poszerzali swoją wiedzę i umiejętności związane ze Śląskiem i Rybnikiem. Namacalne dowody tego, co się działo w szkole można zobaczyć na stronie internetowej szkoły.

Współautorkami Tygodnia Regionalnego były Mirosława Rydzkowska, Żaneta Rarot-Szweda, Katarzyna Musiolik oraz uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz pracownicy administracji i obsługi.

Organizatorzy imprezy przygotowali sprawozdanie po śląsku! Zachęcamy do lektury.Tydzień Regionalny w G 7 - sprawozdanie po śląsku – wersja I

Ani wasze  łucho niy słyszało ani wasze łoko niy widziało, co sie zeszły tydziyń 12-16.05.2014 w G- 7 dzioło. Już we piontek dziywiontego,  zaczon sie po szkole jakiś ruch: lotali, wiyszali, butlowali. Jak szkolorze i rechtory prziszli we pyndziałek to łobejrzeli, co ni ma „pokoju nauczycielskiego” yno je „izba rechtorow”, „portiernia” zamiyniyła sie w „izba wachtyrza” i tak na kożdych dźwiyrzach szło coś ciekawego poczytać. Na wielkich tabulach  we siyniach szło łobejrzeć ślonski stroje, pieśniczki, słownik, trocho ło historie  Rybnika i ło Ślonzokach, co jich wszyscy znajom – abo znali. Dzwonek tyż się zmiynioł – łod rana zamiast dzwonić, wygrywoł „Karolinka”.
Rano, dziołchy we świytlicy szkubały piyrzi – cołkiym dobrze to im szło. We bibliotyce szkolorze malowali „Krajobraz Śląska”. Ło jedynostej przijechała ku nom Anna Stronczek i łopowiadała bajtlom roztomańte bery i bojki.
We wtorek łod rana widzieli my szkolorzi i rechtorow we ślonskich łoblyczkach. Rano tyż komisyjo sprowdzała jako to młodzi postrojyli izby. Nojlepszo była siyń, w kierej III a zrobiyła gruba, a jakby było tego mało szło tam zjechać szolom!   Piykno była tyż „rechtorka” III f, z kierej wystowały gnaty – cołko we ślonskim stroju. Tyn dziyń ogłosiyli my tyż dniym ślonski godki – kożdy kto poradzi: rechtor abo szkolorz godoł po naszymu – jak kiery niy rozumioł to my tłumaczyli z naszego na polski.
Nikierzi szykowali sie już wtynczas na popołedniowy byzuch – do szkoły prziszły matki i łojce. Dziecka niy yno pochwolyły się, co poradzom grać , jak we prowdziwym tyjatrze  i piyknie poradzom śpiywać ale przi łokazji przeegzaminowali my te piykne paniczki, co prziszły, wiela poradzom ukulać kluzek bez trzi minuty i sprawdziyli my czy łojce szczylajom ze bajtlami ze szlojdra. Na koniec, wszyscy my trocha pośpiywali. Tak przelecioł nom wtorek.
We szczoda przijechoł ku nom Marek Szołtysek i łozprowioł, i pokazowoł szkolorzom roztomańte graczki – nikierzi mogli sie nawet nimi trocha pobawić!
Na długi przerwie łosiymdziesiont jedyn szkolorzi tańcowało trojoka – to piyrszy rekord szkoły, kiery myśla w prziszłym roku pobijymy!
We czwortek we cołki szkole woniało kołoczym, bo Jerzy Król pokazowoł jak sie go kulo. Młodzi fest zaglondali, szkryflali coś we kajetach i pomogali miszczowi. Kołocz mogli posmakować we piontek jak przijechoł ze piekarnie – pychota!
We czwortek tyż boł konkurs gwarowy. Młodzi łopowidali bajka ło Kopciuszku, Pawle i Gawle; nikierzi nawet „rzykali” psalmy.
Piontek to dziyń tańcowanio. Zespoł „Przygoda” pokozoł ślonski, żywiecki i sondecki tańce. Potym tancyrze uczyli naszych szkolorzi roztomańtych tańcow i łokropnie się dziwowali, co momy taki zdolne dziołchy i takich zdolnych synkow!
Cołki tydziyń szkolorze chodziyli tyż do naszej izby regionalnej, co by połoglondać stare byfyje, gorki, szolki i inksze graty, kierych downi używli Ślonzoki. Była tyż audycjo ło ślonski godce i ło Innocentym Liburze. W pyndziałek i szczoda szło łobejrzeć kolejki przed sztandym ze chlebym ze szpyrkom i łogorkami.  Tak zlecioł nom cołki tydziyń! W pyndziałek rozdomy  yno nagrody za konkursy i bydymy czakać na prziszły rok!
Jakby, kiery nom niy wierzoł wejrzicie sie na nasza strona w internecie!
Wspołautorkami Tygodnia Regionalnego były Mirka Rydzkowska, Żaneta Rarot - Szweda i Kasia Musiolik łoroz szkolorze, rechtory, szefostwo i cołki sztab ludzi, kierzi sprzontajom, wachujom i naprawiajom – bez nich wszystkich, by tego nie było.

Tydzień Regionalny w G 7 - sprawozdanie po śląsku – wersja II

Ani wasze łucho  niy słyszało ani wasze łoko niy widziało, co sie zeszły tydziyń 12-16.05.2014 w G 7 dzioło.  Zrobiyli my se - rechtory i szkolorze – inkszy świat, w kierym „Ślonsk” przerobiyli my na wszystki możliwe sposoby i odmiyniyli my przez wszystki przipadki. Tyn inkszy świat witoł wszystkich zaro za dźwiyrzami: piyknie przistrojone łokno, tabule ze wiadomościami , co sie w tyn dziyń dzieje i kto ku nom przijyżdżo. Jakby tego było mało sale pozmiyniały sie w izby, kożdo inaczy nazwano: boł wachtyrz; izba rechtorow; izba, w kierej urzyndowoł drektor i sztyry piykne paniczki  i szło by tak wymiyniać dali, ale szkoda papioru!
Terozki konkrety! W kożdy dziyń mieli byzuch:  przijechali ku nom Anna Stronczek, Marek Szołtysek, Jerzy Król i „Przygoda”. Ci, co żech ich wymieniyła na poczontku godali po ślonsku i ło Ślonsku - radzi my ich wszyscy słuchali! Za Jorgiem Królem woń szła już łod dźwiyrzi – a kołocz uczyli sie szkolorze kulać dopiyro we kuchni. Za „Przigodom” woń niy szła, ale muzyka było słychać w cołki szkole – nie godając ło trzaskaniu  (specjalnym) szczewikami. Z tymi gryfnymi frelami i szwarnymi karlusami piyrszo godzina była piykno – bo my yno zagondali, na drugi dopiyro zaczła sie robota, bo nasze frele i karlusy uczyły sie tańcować i trojoka, i mietlorza, i inksze tańce. Bez mała momy fest zdolno młodzież – padały te piykne paniczki ze „Przigody”- no ja... przeca to G 7!
Nojważniyjszych gości mieli my we wtorek. Zaprosiyli my matki i łojcow na taki drapki Dziyń Matki i Łojca. Niy, coby im sie mierzało na naszym tyjatrze, dlo nich my tyż znodli robota: baby - nikiere z cerami abo synkami - kulały kluski,  a łojce  szczylali  ze szlojdrow. Dejcie się teraz pozor jak przidzie Wom iś do szkoły, bo się jeszcze łokorze, że was przeegzaminujom,  zamiast bajtli!
No, to ło tych gościach wom napisałach, ale to niy wszystko, co my robiyli w zaszłym tydniu! We pyndziałek  dziołchy uczyły sie szkubać piyrzi na swoja pierzina i zegłowek. No, ale terozki musieliby  my je nałuczyć jak sie chowie gynsi,  mono na prziszły rok...
Dlo kożdego coś dobrego w tym regionalmym tydniu sie znodło: kto nie piyk, nie tańcowoł, nie szkuboł - mog namalować nasza ziymia, pochwolić sie wiadomościami ło Rybniku abo pogodać po naszymu. Wszyscy mogli zaś połoblykać sie we ślonski łoblyczki, godać cołki wtorek po naszymu – rechtory tyż, narychtować coś piyknego we swoji izbie (nojlepszo była siyń przerobiona na gruba – razym ze szolom; dech mi tyż chyciyło, myśla, że niy yno mie, jak ujrzałach pomoc nałukowo ze biologie( po polsku szkielet człowieka) – łobleczono we piykny ślonski stroj! Zeszły tydziyń pobiyli my tyż piyrszy rekord szkoły we tańcowaniu trojoka – tańcowało go łosiymdziesiont jedyn (81) szkolorzi.
Piykne godki przigotowały tyż rechtorki ło Innocyntym Liburze i naszej ślonski godce. Wszystki klasy, coby niy musiały słuchać na „wychowawczej”, co muszom poprawiać łocyny i przinosić usprawiedliwiynia łod łojcow, szły do izby regionalnej - młodzi połoglondali te stare graty, co tam momy a rechtory gimnastykowały jynzyki, coby połozprawiać abo poczytać ło downych czasach! Jak my som przi czytaniu, musza napisać , co jeszcze wydali my szpecjalny numer naszej szkolnej gazetki.
Ale to dali niy koniec! W pyndziałek i szczoda przipomnieli my se jak wyglondajom kolejki.  Ciekawe czy zgodniecie po co?  Hit tygodnia, że tak użyja takigo reklamowego powiedzynia, to chlyb ze szpyrkom i łogorki! – i po co kupujecie te bajlagi?
Jakby nom kiery nie wierzoł, co ta bojka sie dzioła w naszej szkole, wejrzicie sie na nasza strona internetowa.
Wspołautorkami tej bojki były Mirka Rydzkowska, Żaneta Rarot - Szweda i Kasia Musiolik łoroz szkolorze, rechtory, szefostwo i cołki sztab ludzi, kierzi sprzontajom, wachujom i naprawiajom – bez nich wszystkich, by tego nie było. 

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

"Piątka dla zwierząt" - popierasz ten projekt ustawy?
Oddanych głosów: 1576