zamknij

Wiadomości

Samorządy dopytują rząd, jak dzielił miliardy na inwestycje lokalne. Decydowały sympatie polityczne?

2020-12-18, Autor: Tomasz Raudner

Ponad pół miliarda zł trafi do woj. śląskiego na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządowcy z jednej strony się cieszą z pieniędzy, ale z drugiej dopytują, według jakich kryteriów rząd przydzielał granty. Bo nie widzą w tym logiki. Zapytaliśmy o to Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gospodarza funduszu. Mamy odpowiedź.

Reklama

Pół miliarda dla Śląska. Według jakiego podziału?

531,7 mln zł trafi do województwa śląskiego na dofinansowanie 159 projektów zgłoszonych przez samorządy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tych pieniędzy finansowane będą m.in. budowa przedszkola w Suszcu. Hospicjum w Rybniku, przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942, termomodernizacje szkół średnich w Częstochowie, rozbudowa i termomodernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach, rozbiórka i budowa nowego mostu nad Wisłą w Drogomyślu czy rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów.

Dotarliśmy do listy dofinansowanych projektów. Są na niej zadania, które rząd pokrywa w 100 procentach, ale są też takie, na które gmina dostanie 20 procent, choć wnioskowała o 60 proc. Dlaczego? I dlaczego wybrane zostały te, a nie inne projekty?

Pytamy KRPM o kryteria podziału pieniędzy

Postanowiliśmy zadać te pytania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gospodarza Funduszu.

Oto odpowiedź:

„Rząd dąży do zrównoważonego rozwoju każdego regionu Polski, dlatego tak ważne są inwestycje realizowane zarówno w miastach, jak i małych miasteczkach. Jeszcze przez dłuższy czas będziemy zmagali się ze skutkami gospodarczymi COVID-19. Jednym z priorytetowych działań jest utrzymanie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw.

Program jest wsparciem dla tysięcy firm i setek tysięcy pracowników, które realizują zadania inwestycyjne dla samorządów. Istotną kwestią jest to, że wsparcie jest bezzwrotne, a pieniądze przekazane przez rząd można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje m.in.: szpitale i przychodnie, szkoły czy przedszkola oraz żłobki. Pieniądze są przyznawane gminom w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji.

Łącznie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 12 mld zł. 6 mld zł rozdysponowano w sierpniu, wtedy wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały wsparcie. Pod wskazanym adresem znajduję się wyszukiwarka RFIL: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych. Teraz ogłosiliśmy rozstrzygniecie konkursowej części na 4,35 mld, a nabór na 1,65 mld właśnie ruszył, zatem jednostki samorządu terytorialnego mogą ponownie składać wnioski na środki mające wesprzeć realizację zadań inwestycyjnych.

Lista rekomendowanych przez Komisję do pozytywnego rozpatrzenia przez Pana Premiera wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona w sytuacji, w której liczba złożonych wniosków była ogromna, a kwota, o jaką wnioskowały jst wielokrotnie przekraczała dostępne w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych środki. Komisja nie miała możliwości przydzielić wsparcia wszystkim jednostkom, spełniającym wymagania formalne, zatem rekomendacje swoje oparła o kryteria wskazane wprost w uchwale nr 102 (paragraf 10). Jednocześnie informujemy, że Uchwała nr 102 nie przewiduje publikacji wykazu złożonych do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wniosków, do właściwych wojewodów przekazane zostały natomiast wykazy wniosków rozpatrzonych pozytywnie, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego z danego województwa.”

Przytoczony przez Centrum Informacyjne Rządu paragraf uchwały nr 102 brzmi:

„§ 10. Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę: realizację zasady zrównoważonego rozwoju; kompleksowość planowanych inwestycji; ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko; koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji; liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ; relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu; wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ; zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).”

Dalej jednak nie wiadomo, według jakich kryteriów komisja uznała dany projekt za kompleksowy, lub dla ilu osób będzie miał korzystny wpływ.

Samorządowcy z woj. śląskiego składają protest

Podobne wątpliwości mają samorządowcy:

- Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to pieniądze na walkę ze skutkami pandemii, która dotknęła nas wszystkich. Pochodzą one z podatków uiszczanych przez każdego z obywateli. Wobec tego powinny być dzielone w oparciu o jasne i sprawiedliwe kryteria – podkreśla Piotr Kuczera, przewodniczący związku, prezydent Rybnika.

Według śląskich samorządowców sposób rozdziału pieniędzy jest nieprzejrzysty. Sprzeciw wyraził Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Apeluje m.in. o udostępnienie samorządom informacji dotyczących wyników oceny zgłoszonych wniosków. Związek przypomina, że latem pieniądze były dzielone w sposób jasny:

„W miesiącach letnich gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały 6 mld zł w ramach pierwszego etapu Programu (w ramach którego środki przydzielano samorządom zgodnie z algorytmem, uwzględniającym m.in. wielkość jednostki samorządowej oraz tzw. współczynnik zamożności). Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie w oparciu o określone, obiektywne kryteria.”

Samorządowcy zwracają uwagę, że obecny drugi nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma charakter konkursowy był realizowany w zgoła odmienny sposób.

Prezydent Rybnika: to niebezpieczny precedens

Z upublicznionej listy projektów wynika, iż nie wszystkim samorządom, które złożyły wnioski zostały przyznane środki finansowe. Co więcej okazuje się, że wysokość przydzielonego wsparcia jest bardzo zróżnicowana. Jednocześnie w świetle dostępnych informacji brakuje tych, które odnosiłyby się do przesłanek czy kryteriów, które decydowały o przyznaniu środków.

- Brak jasnych zasad i określonego trybu redystrybucji środków publicznych w ramach drugiego naboru jest bezprecedensowy. Niestety ta sytuacja rodzi olbrzymie emocje wśród środowiska samorządowego – podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku.

Dlatego też samorządy lokalne województwa śląskiego w przyjętym stanowisku:

„domagają się otrzymania informacji na temat zasad i kryteriów, w oparciu o które środki publiczne zostały podzielone w taki sposób, iż jedne samorządy otrzymały wielomilionowe wsparcie, a projekty innych samorządów nie zostały w ogóle uwzględnione, lub uwzględniono je w symbolicznym wymiarze.”

Prezydent Częstochowy: nie potrafimy tego wytłumaczyć mieszkańcom

- Chcemy wyjaśnić naszym mieszkańcom, dlaczego konkretna wspólnota lokalna nie otrzymała żadnych środków z tego Funduszu, czy dlaczego otrzymała ich mniej niż wynikałoby to z proporcjonalnego podziału środków. Niestety dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego rzetelnie zrobić – podsumowuje Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprzewodniczący Związku, Prezydent Częstochowy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - zgodnie z założeniami - jest programem bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię COVID-19 (źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19). Dlatego też samorządowcy podkreślają, iż finansowymi skutkami pandemii dotknięte zostały wszystkie samorządy lokalne w Polsce, a nie tylko te, którym przyznano rządowe wsparcie.

- Kluczowe przy rozdziale środków publicznych jest określenie jasnych zasad i kryteriów, w oparciu o które oceniane są złożone projekty. Tylko w takich okolicznościach można podejmować sprawiedliwe rozstrzygnięcia – uważają przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

W ocenie Zarządu Związku w podjętych przez Prezesa Rady Ministrów decyzjach w zakresie podziału środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, trudno wskazać jasne, merytoryczne i obiektywne przesłanki.

Samorządy lokalne w przyjętym stanowisko poza apelem o udostępnienie gminom i powiatom informacji dotyczącej wyników oceny zgłoszonych wniosków, wyraziły oczekiwanie, że taki sposób dzielenia środków publicznych nigdy już nie będzie miał miejsca.

„Stanowczo postulujemy również, aby w przyszłości przyznawanie tego typu wsparcia pochodzącego ze środków publicznych odbywało się w każdym wypadku na zasadach niebudzących wątpliwości i przy zachowaniu pełnej przejrzystości działania administracji publicznej. Tylko taki sposób redystrybucji środków nie będzie rodził podejrzeń co do natury zastosowanych przesłanek” – czytamy.

Czy wpływ miały sympatie polityczne?

Gazeta Wyborcza napisała artykuł, w którym zestawiła wpisy Michała Dworczyka, szefa KPRM, zarazem posła ziemi wrocławskiej z lipca, w którym wymieniał samorządy popierające Andrzeja Dudę, z listą gmin, które dostały pieniądze. GW dowodzi, że lista jest zaskakująco zbieżna. Zresztą zauważają to sami internauci komentujący pod postem Michała Dworczyka:

⚠️ 115 mln zł - tyle przekażemy gmin i powiatom naszego systemu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ....

zestaw bitewny przez  Michała Dworczyka & nbsp; Wtorek, 8 Grudnia 2020

Czy Waszym zdaniem pieniądze zostały podzielone sprawiedliwie?

Oceń publikację: + 1 + 10 - 1 - 37

Materiał oryginalny: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,samorzady-dopytuja-rzad-jak-dzielil-miliardy-na-inwestycje-lokalne-decydowaly-sympatie-polityczne,wia5-1-4049.html

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (30):
 • ~Jan R. 2020-12-18 17:22:56

  Niektórzy czøonkowie zarzadu województwa wykorzystujá nawet nekrologi do indywidualnego promowania wøasnej osoby. Nie wystarczyøby jeden nekrolog podpisany "czøonkowie zarzádu woj. sl."?

  26 20
 • ~Longina b 2020-12-18 17:23:57

  Dzielono według zasady"może mierny,ale wierny"Było PiSda wszystkim.Okazało się że da,ale tylko swojakom.

  69 47
 • ~frbro 2020-12-18 17:26:05

  Jestem zdruzgotany tym w jaki sposób władza centralna podchodzi do dystrybucji miliardów i realizacji priorytetów. Ja naprawdę rozumiem, że można mieć jakieś swoje zdanie na różne tematy światopoglądowe i o nie wojować, ale ostatecznie żyjemy w tym samym państwie i jeśli w kwestiach rozwoju różnego rodzaju infrastruktury, budowy obiektów itp nie zostanie zachowany profesjonalizm, tylko wybór na podstawie emocji i czyjegoś widzimisię, to to wszystko musi mieć ostatecznie katastrofalne skutki dla całego społeczeństwa. Nie może być dobrze jeżeli nie ma się żadnego długofalowego planu i analizy skutków pewnych decyzji. A "władzę mamy i za nic nie oddamy", to niestety plan krótkowzroczny.

  75 37
 • ~Longina b 2020-12-18 17:27:58

  Zaraz będzie wysyp PiSd******ch troli.

  56 51
 • ~tf2 2020-12-18 17:40:17

  A cóż w tym dziwnego? Czyż tonie jest norma dla totalsów z PO? Wczoraj pisali do Komisji Europejskiej żeby zgodnie z sympatiami politycznymi "ukarać polski rząd, bo rządzi prawica" a środki zamiast do Polski kierować bezpośrednio do samorządowych kieszeni. Oczywiście do ściśle wyselekcjonowanych.
  Bardzo bym się zdziwił, gdyby rząd w reakcji był niekonsekwentny, niesprawiedliwy względem innych, którzy byli uczci i teraz tych zaprzańców sfinansował w nadmiarze.

  55 75
 • ~Longina b 2020-12-18 17:49:25

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  20 17
 • ~ 2020-12-18 17:50:43

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  5 16
 • ~Franek7 2020-12-18 17:58:00

  Tak działa współczesny bolszewizm. PiS=komunizm.

  65 39
 • ~artefaks 2020-12-18 18:11:53

  pis ma to Pisda

  34 37
 • ~Franz Kawka 2020-12-18 18:12:41

  Brak słów.

  25 21
 • ~ 2020-12-18 18:24:07

  d longiny - jak na razie i tak jak zawsze jest wysp peowskich trolli. Nie można się na chwilę ruszyć. Bo zaraz wyłażą peowskie demony i zaczynają szczuć.

  39 58
 • ~ 2020-12-18 18:24:55

  Żeby w Rybniku było lepiej, władza samorządowa będąca w opozycji musi umieć, a nade wszystko chcieć współpracować z władzą rządową. To widać, słychać i czuć w Rybniku, w każdej wypowiedzi, w każdym komentarzu, we wszystkich lokalnych mediach. Przypominam, że w czasie wyborów prezydenckich, nauczyciel historii gospodarz miasta nie przywitał Prezydenta Polski A. Dudę, za to na tym samym rynku, nisko się kłaniał PO.

  49 59
 • ~ 2020-12-18 18:26:27

  Czy w Polsce będzie kiedyś merytoryczna i patriotyczna opozycja? Czy doczekamy czasów, kiedy będziemy mogli wybierać kierując się programami gospodarczymi, ekonomicznymi, programami, które będą służyć Polsce i Polakom. Jedyny program obecnej opozycji to zajmowanie się „kotem prezesa”, Rydzykiem i "wypier...." spod znaku pioruna.

  36 47
 • ~ 2020-12-18 18:27:42

  do franek lat 7 - Dobry leming... Twój pan musi być z ciebie bardzo zadowolony. Wątroba twoja jeszcze zalana żółcią POwyborczej PRZEGRANEJ ?

  30 52
 • ~ 2020-12-18 18:28:40

  Na tym forum, codziennie jedni i ci sami szkalują rząd PIS. W zasadzie nie powinno się karmić trolli, bo wtedy sami zdechną. W każdym komentarzu jest Kaczyński. To jednak wielki człowiek, rządzi i steruje światem, może tak wszystko ustalać, decydować, chyba pracuje 24/24. Jakoś nikt z tych trolli nie zaproponuje coś konkretnego w danej sytuacji, dla Polski, dla Polaków.

  37 51
 • ~Mael 2020-12-18 18:31:48

  O ile dobrze pamiętam to prezydent Rybnika nie przyszedł na rybnicki rynek przywitać się z prezydentem Polski natomiast ochoczo witał niedogolonego kandydata. Jak się wiec dziwić, że tenże prezydent mniej ochoczo spojrzał na nasze miasto. Ja bym też tak zrobił.

  48 55
 • ~frbro 2020-12-18 18:50:14

  @mael, oczywiście że byś tak zrobił, podobnie jak każdy kto ponad profesjonalizm stawia małostkowość, kumoterstwo, lizusostwo i włażenie w dupe. Makroekonomia nie powinna się jednak opierać na barowych standardach i być zależna od tego kto się do kogo uśmiecha. Dziwi mnie że jakikolwiek rozumny człowiek potrafi znaleźć i zaakceptować uzasadnienie dla podziału państwowych pieniędzy według tak skrajnie nieprofesjonalnych standardów. To nie jest piaskownica, tylko zarządzanie państwem.

  52 27
 • ~rybnikus 2020-12-18 19:20:51

  Brawo PIS, Ziobro też już coś kombinuje na lokalną cenzurę i plucie na nas Polaków.

  23 43
 • ~Leon59 2020-12-18 19:38:38

  ~artefakc 2020-12-18 18:26:27
  Będzie taka opozycja, ale dopiero wtedy jak pis zniknie ze sceny politycznej.

  21 27
 • ~rybnikus 2020-12-18 19:41:03

  ~Leon59, dlaczego? Bo PIS nie kradnie i kraść nie pozwali? Widać macie czego się bać.

  31 46
 • ~Arteks 2020-12-18 21:15:58

  @mael - to co piszesz jest mocno groteskowe. Chyba w państwie Ubu uchodziłoby to za normalne aby rząd który dysponuje pieniędzmi z podatków wszystkich obywateli mógł kierować się takimi bzdurami jak to czy jakiś prezydent/burmistrz/wójt/marszałek witał prezydenta RP na Rynku. ;)

  30 25
 • ~Kwinto 2020-12-18 21:20:45

  ~frbro 2020-12-18 18:50:14
  To nie jest piaskownica, tylko zarządzanie państwem.

  A własnie że to nie jest zarządzanie państwem tylko piaskownica. Kaczyński postanowił bawić się Polakami jak pionkami na planszy zakazy, nakazy, godziny policyjne, pałowania no cóż ominęło go w czasie komuny to się teraz bawi. Co do samorządów zasada jest prosta -klękniesz i spuścisz głowę to dostaniesz, nie jesteś z nami nie dostaniesz nic. Przesłanie jest jednoznaczne wybierajcie naszych a będzie wam dane - miernych, biernych ale wiernych. Nawet komuniści nie byli tak cyniczni, bezczelni i fałszywi jak ta zgraja miernot która od 2005r szykowała się do rozbioru Polski .

  36 19
 • ~rybnikus 2020-12-18 21:23:02

  ~Kwinto, wyjedź do Niemiec albo Francji i będziesz wolny bo tam nie ma Kaczyńskiego. W ramach wolności nawet dostaniesz godzinę policyjną.

  24 37
 • ~Kwinto 2020-12-18 21:53:47

  ~rybnikus 2020-12-18 21:23:02
  wyjedź do Niemiec albo Francji

  Może deportacje niepokornych? Ty tam w Rosji już niejedno widziałeś

  27 15
 • ~rybnikus 2020-12-18 22:42:53

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  6 16
 • ~MArudzia 2020-12-19 07:57:07

  Panie Piotrze, zapytam przewrotnie :
  Ilu za czasów pańskich rządów, zainteresował/ściągnął pan inwestorów do naszego miasta ???
  Wokół nas dużo jest takich co tylko krzyczą " daj,daj, mi się należy" , a może trzeba samemu pogłówkować skoro się kandydowało na stanowisko szefa miasta.
  Pozdrawiam

  19 13
 • ~Robin Tell 2020-12-19 09:32:52

  MArudziu, by sprowadzić inwestorów do naszego miasta trzeba wpierw zamknąć jedną naszą grubę. Inteligentni wiedzą o czym mówię.

  13 5
 • ~hub381 2020-12-19 10:43:24

  I znów Pisowskie GŁhUPISZONY popisują się swoimi wywodami z krainy
  bajkowych opowieści..
  A do POtomnych nie długo będziemy mieć i czerpać wiadomości z ERY pro stalinowskiej opartej na słynnej gaziety "PRAWDA"

  10 13
 • ~zak 2020-12-19 11:03:19

  @hub - nie masz argumentów merytorycznych , to piszesz głupoty , lewacki głupiszonie (to tak , żebyś nie myślał , ze my nie umiemy oddać:)

  10 14
 • ~Wasz Stary 2020-12-19 12:34:04

  "Bo PIS nie kradnie i kraść nie pozwala?"

  AAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
  AAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA :D:D:D:D

  D:D:D+:DA+:A+D;a+d;d

  9 7

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co wg Ciebie jest przyczyną wyludniania się Rybnika?

Oddanych głosów: 3731