zamknij

Wiadomości

Są wyniki budżetu obywatelskiego. Które projekty rybniczan zwyciężyły w głosowaniu?

2015-10-05, Autor: bf
Dzisiaj przed południem prezydenci Piotr Kuczera i Piotr Masłowski ogłosili, które projekty rybniczan będą realizowane w 2016 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Który pomysł ogólnomiejski zdobył najwięcej głosów? Jaką frekwencją cieszyło się głosowanie?

Reklama

Przypomnijmy, że głosowanie mieszkańców nad projektami lokalnymi i ogólnomiejskimi zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2016, przeprowadzono w dniach 14 – 18 września 2015 r. Każdy mieszkaniec Rybnika, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat, mógł oddać jeden głos na projekt lokalny, właściwy dla swojego miejsca zameldowania oraz jeden głos na projekt ogólnomiejski.

Co wynika z tegorocznego głosowania? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na frekwencję, która w porównaniu do 2014 roku jest nieproporcjonalnie wyższa. W przeprowadzonym głosowaniu oddano łącznie 14.518 głosów, a frekwencja wyniosła 11%.

W głosowaniu mieszkańcy wypełnili 7.035 kart do głosowania metodą tradycyjną (liczba kart wrzuconych do urn) oraz 7.483 kart przez internet. - Po raz pierwszy mieliśmy okazję głosować na budżet obywatelski ogólnomiejski. Chodziło o to, aby rybniczanie spojrzeli również całościowo na nasze miasto i inwestycje – wyjaśnił prezydent Piotr Kuczera.

Przejdźmy zatem do wyników głosowania. W kategorii projektów ogólnomiejskich zwyciężyło „Pluskadełko” wodny plac zabaw w Kamieniu (2721 głosów) i to właśnie ta koncepcja zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Wnioskodawca zaproponował budowę wodnego placu zabaw na terenie ośrodka MOSiR w Kamieniu. Wodny plac zabaw ma tworzyć płytka niecka w kształcie ryby o wymiarach 23 m x 13 m, z zabudowanymi tryskaczami wodnymi, fontannami i innymi elementami dostosowanymi dla dzieci, służącymi wodnej rekreacji. Całość inwestycji ma zamykać się w 999 990,00 zł.

Na drugim i trzecim miejscu znalazły się kolejno:

- Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie, ławki itp.) - 1994 głosy;
- „BOULES” jako propozycja na aktywne spędzanie wolnego czasu i szansa na integrację mieszkańców Rybnika - 1058 głosów.

Jeżeli chodzi o budżet obywatelski w dzielnicach, w tej kategorii głosowało 6498 osób. Wiele głosów zostało unieważnionych. Przyczyna wynikała z m.in. dublowania się nr PESEL, wieku głosujących, którzy nie ukończyli 16 lat oraz osób, które nie posiadają miejsca zamieszkania w Rybniku. - Wyjątek zrobiliśmy w przypadku pomysłu przedstawionego przez panią Grażynę Kohut, która postanowiła wycofać projekt z głosowania. Pojawiały się różnego rodzaju wątpliwości jak np. ponad 400 skumulowanych głosów – wyjaśnił wiceprezydent Piotr Masłowski. Co to oznacza? - Poszczególne osoby głosowały np. na jeden projekt z dzielnicy, projekt nr 2 ogólnomiejski, a na kartce zaznaczały koncepcje ogólnomiejską nr 3. Efekt był taki, że pojawiały się takie same numery PESEL – wyjaśnił prezydent Piotr Kuczera.

- Pani dyrektor zachowała się honorowo, prosiła nauczycieli by walczyli o projekt, część osób potraktowała to zbyt dosłownie – dodał wiceprezydent Masłowski. Miasto wycofało więc głosy dublujące się, a resztę uznało za ważną.

Największa w tym roku frekwencja była w Grabowni (27 procent), Ochojcu (20 proc.), Gotartowicach (20 proc.) i w Chwałęcicach (18 proc.). Najniższe zainteresowanie głosowaniem zanotowano w dzielnicy Smolna – 3 procent.


Które projekty lokalne zdobyły najwięcej głosów? Zobaczcie:

Boguszowice Osiedle

1. Paker plac (442 głosy) - Paker plac - 140 000,00 zł


Wyposażenie placu znajdującego się pomiędzy osiedlami (Osiedle Południe, ul. Patriotów) w pobliżu targowiska w urządzenia do ćwiczeń fizycznych.


Boguszowice Stare

1. Wsparcie dla organizacji i grup nieformalnych poprzez zakup sprzętu do organizacji wydarzeń w dzielnicy (480 głosów) - 61 241,00 zł


Zakup nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu komputerowego oraz namiotu i ławostołów na rzecz organizacji wydarzeń w dzielnicy.


Chwałęcice

1. Siłowania pod chmurką i plac zabaw dla dzieci na Karłowej Górce w Chwałęcicach (223 głosy) - 40 000,00 zł


Montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej oraz trzech urządzeń do placu zabaw na ogrodzonej i oświetlonej działce przy ul. Karłowej.

Gotartowice

1. Budowa brukowanego parkingu na obiekcie sportowym przy ul. Sygnały (211 głosy) - 70 000,00 zł


Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Sygnały na potrzeby parkingu samochodowego wykonanego z kostki brukowej.

Grabownia

1. Plac zabaw dla dzieci (137 głosów) - 40 000,00 zł


Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku sportowym w dzielnicy Grabownia wraz z ogrodzeniem.

Kłokocin

1. Monitoring. Pawilon imprezowy z oświetleniem (134 głosy) - 39 994,00 zł


Wykonanie monitoringu infrastruktury (OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, SP nr 19) w dzielnicy Kłokocin oraz zakup namiotu o wymiarach 6 m x 14 m z oświetleniem na potrzeby dzielnicowych spotkań.

Ligota-Ligocka Kuźnia

1. Zakup kompletu 150 krzeseł konferencyjnych i 30 składanych stołów bankietowych (153 głosy) - 31 470,00 zł


Zakup kompletu 150 tapicerowanych krzeseł konferencyjnych i 30 składanych stołów bankietowych o wymiarach 180/80 wraz z wózkami transportowymi, stanowiących wyposażenie Klubu Kultury Harcówka.


Maroko-Nowiny

1. Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo (602 głosy) - 210 000,00 zł


Kontynuacja zagospodarownia terenów zielonych przy ul. H.M. Góreckiego poprzez montaż dwóch lamp, uzupełnienie części rekreacyjnej o park linowy, boisko do siatkówki, rozbudowę małego placu zabaw, toru do jazdy na rolkach oraz doposażenie siłowni w dwa urządzenia, a także organizacja festynu dla mieszkańców na zakończenie zadania.


Niedobczyce


1. Siłownia w terenie, miasteczko ruchu drogowego i gry asfaltowe na os. Korfantego (505 głosów) - 140 000,00 zł


Powstanie miasteczka ruchu drogowego, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie gier asfaltowych na os. Korfantego (teren SP nr 22 przy ul. Bocznej 17)


Ochojec


1. ZIELONA KLASA (286 głosów) - 40 000,00 zł


Doposażenie ogrodu szkolnego przy ZSP nr 3, przy ul. Kuglera 8a w urządzenia rekreacyjne: mini plac zabaw, ławostoły, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, celem prowadzenia zajęć edukacyjnych na wolnym powietrzu oraz zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Orzepowice

1. "Nie ma mamy, nie ma taty, tu się bawią małolaty - zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci" (116 głosów) - 69 980,00 zł


Organizacja popołudniowych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 6-16 lat (np. muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe, językowe, logopedyczne, kulinarne) odbywających się na terenie ZSP nr 7 oraz półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.


Rybnicka Kuźnia


1. Gdy nowe place powstają, dzieci o nudzie zapominają (271 głosów) - 70 000,00 zł


Budowa placu zabaw na podłożu trawiastym, na terenie ZSP nr 13, przy ul. Św. Maksymiliana 24, składającego się z wielofunkcyjnych zestawów zabawowych dla dzieci w wieku 2-7 lat.


Smolna


1. Dla zdrowia, dla ducha, dla dorosłych i malucha (155 głosów) - 86 000,00 zł


Doposażenie szkolnych placów zabaw przy SP nr 34 i ZSP nr 10.


Stodoły


1. STODÓŁKA. Zadaszenie festynowe z paleniskiem (31 głosów) - 39 997,00 zł


Montaż zadaszenia festynowego z paleniskiem grillowym przy ul. bł. ks. Emila Szramka na potrzeby mieszkańców dzielnicy oraz zakup 8 szt. ławostołów.


Wielopole1. Aktywne Wielopole (86 głosów) - 16 000,00 zł


Integracja mieszkańców dzielnicy Wielopole poprzez organizację różnych działań: zajęcia z nordic walking, warsztaty plastyczne, kurs tańca dla dorosłych, wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Krakowa, dzień promocji zdrowia, akcja "Sprzątamy Wielopole" oraz promocja projektu.

Uwaga: zakres zadania zostanie okrojony o działania zlokalizowane poza Rybnikiem


2. Obchody 110-lecia OSP Wielopole (32 głosy) - 6 500,00 zł


Projekt polega na uczczeniu jubileuszu 110-lat istnienia OSP w Wielopolu poprzez organizację imprezy z udziałem mieszkańców.


3. Obniżenie studzienki instalacji odprowadzenia wody deszczowej na ulicy Piaskowej (14 głosów) - 7 685,53 zł


Obniżenie studzienki instalacji odprowadzenia wody deszczowej na ulicy Piaskowej


Zamysłów


1. Rozbudowa infrastruktury w Rajzapunkcie (125 głosów) - 70 000,00 zł


Utwardzenie kostką brukową przejścia pomiędzy ul. Pełczyńskiego (od Rajzapunktu), a "przepompownią", montaż koszy na śmieci i ławek w ciągu utwardzonej powierzchni.


Projekty wybrane w ramach konsultacji (bez głosowania)

Chwałowice - „Bezpieczeństwo dzielnicy i mieszkańców jest najważniejsze” - 89 844,12 zł

Modernizacja i doposażenie zewnętrznego monitorowania obiektów kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych.

Kamień - „Dajcie nam miejsce, a my pokażemy na co nas stać” - 69 805,00 zł

Montaż na terenie OSP Kamień przy ul. Szewczyka 30 zadaszonej wiaty o wymiarach 10 m x 5 m służącej organizacji spotkań lokalnej społeczności. Zakup mebli ogrodowych, ławostołów oraz blaszanego garażu.

Meksyk - Linki i drabinki - 37 386,00 zł

Montaż sześciokąta wspinaczkowego MAXI obok placu zabaw w Parku Kozie Góry.

Niewiadom - Kreatywny park rekreacyjno-sportowy - 70 000,00 zł

Stworzenie kreatywnego parku rekreacyjno-sportowego przy ul. G. Morcinka 14, poprzez uzupełnienie istniejącego parku o scenę wielofunkcyjną z wymalowaną na podeście grą planszową, stół do ping-ponga, betonowy stolik rekreacyjny do gier planszowych z ławkami, huśtawkę oraz minirampę skate parku.

Paruszowiec-Piaski - Budowa placu zabaw dla dzieci - 70 000,00 zł

Plac o pow. 108 m², składający się z kilku elementów zabawowo-rekreacyjnych, zlokalizowany na terenie SP nr 3, przy ul. Wolnej 17.

Popielów:

- Dożynki Rybnik-Popielów 2016 - 8 800,00 zł

- Dzielnicowe Centrum Integracji Społecznej - Doposażenie OSP Popielów w system nagłośnienia oraz oświetlenia oraz zakup 100 szt. ławostołów na potrzeby lokalnych organizacji – 51 200,00 zł

- Majówka 2016 - 10 000,00 zł

Radziejów:

- System informacji dzielnicowej - Radziejów 2016. Montaż 6 gablot informacyjnych na terenie dzielnicy Radziejów - 27 000,00 zł

- Festyn dzielnicowy - 13 000,00 zł

Rybnik-Północ:

- Poprawa atrakcyjności ulicy Nadbrzeżnej jako popularnego traktu spacerowego i rowerowego - 20 000,00 zł

Podniesienie atrakcyjności traktu spacerowo-rowerowego ulicy Nadbrzeżnej poprzez instalację fontanny z wodą do picia, ławek z oparciem, stojaków na rowery, latarni parkowych, urządzeń do ćwiczeń fizycznych oraz zagospodarowania zieleni. Uwaga: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na realizację projektu w zakresie: wykonanie skweru z kwiatami i zielenią niską, montaż stojaka na rowery

- Festyn rodzinny dzielnicy Rybnik-Północ - 16 784,00 zł

Śródmieście - Ochrona środowiska, naprawa dojazdu dla służb specjalnych i doposażenie infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Sportowym nr 1 w Rybniku - 84 639,88 zł

Montaż dwóch betonowych stołów do gry w tenisa stołowego, wykonanie gier "ziemnych" planszowych na terenie starego boiska asfaltowego oraz usytuowanie wiaty (tzw. ochrony śmieciowej).

Zebrzydowice:

- Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizację imprez środowiskowych w roku 2016 - 17,5 tys. zł

Organizacja trzech imprez środowiskowych dla mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice (spotkanie noworoczne dla seniorów, festyn dla dzieci oraz biesiada śląska).

- BOULES" jako propozycja na aktywne spędzanie wolnego czasu i szansa na integrację mieszkańców Zebrzydowic - 25 000,00 zł

Budowa profesjonalnego toru do gry w boules (pétanque, bocce), montaż dwóch tablic (informacyjnej oraz wykorzystywanej do zapisów wyników gry), dwóch ławek oraz zakup 10 zestawów do gry.  

Wartościowy artykuł? Cieszymy się! Jesteśmy niezależnym medium, a nasi dziennikarze codziennie starają się przedstawiać Ci rzetelne informacje. Jeśli doceniasz naszą pracę, możesz nas wesprzeć. WSPIERAJ NAS! »

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 6

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (12):
 • ~MQ 2015-10-05 14:34:44

  Mam nadzieję, że to pierwszy (na razie bardzo mały) krok to ożywienia przez wiele lat zaniedbanego ośrodka w Kamieniu. Dziewczyny wasze zaangażowanie w zbieranie głosów na "pluskadełko" nie poszło na marne. Możecie być dumne. Pozdrawiam

  27 0
 • ~780323 2015-10-05 16:01:36

  Jak to jest ze na wielopolu miasto dopłaca do wycieczki do Krakowa a na Piaskach taki projekt wycieczki odrzucono. Są równi i równiejsi.
  Ja to że wygra Kamień wiedziałem już w momencie startu tegorocznego budżetu i chyba co niektóre osoby z którymi w Urzędzie Miasta rozmawiałem mogą to potwierdzić. A nie mówiłem.

  14 0
 • ~ 2015-10-05 16:17:14

  Na stronie rybnik.eu można w liście projektów przeczytać, że projekt został okrojony o działania realizowane poza Rybnikiem, także wycieczki nie ma ;)

  7 0
 • ~luby 2015-10-05 17:17:36

  basen w kamieniu powraca :)!

  0 1
 • ~marys76 2015-10-05 17:56:54

  To było wiadomo, że Pluskadło wygra. Sporo osób o tym mówiło zanim jeszcze zaczęło się głosowanie. Coś w tym jest!

  5 0
 • ~Gryjta 2015-10-05 18:06:00

  skoro "mówicie", że głosowanie było ustawione, to po co odwalać taką pseudodemokratyczną szopkę?

  0 11
 • ~780323 2015-10-05 21:33:51

  Nie ważne jacy obywatele startujący w budżecie pisali projekt, ale ważne jest kto był promotorem tychże zamierzeń, wróble piszczą że te projekty ustawiają rady dzielnicy jako dodatkowe środki pod którymi co niektórzy mogą się podpisać. Niestety chwalenie się budżetem obywatelskim jest co najmniej nie na miejscu podczas spotkań na dzielnicach, niestety niektórzy przypisują to sobie jako sukces. Sukces to jest wtedy gdy ktoś pozyska środki miasta a nie wydatkuje środki obywatelskie z drugiej jednak strony obywatele nie palą się do pozyskiwania takich właśnie środków i co by było gdyby nie aktywność rady dzielnicy. Niestety rady dzielnic nie umieją zaktywizować grup społecznych dla których takie środki to wspaniała okazja do tego by ludziom żyło się lepiej. Niestety rady mamy jakie mamy,. Więc powstają kolejne place zabaw a rada dzielnicy to tylko do organizacji festynów się chyba nadaje. Nie po to ich wybieraliśmy by rządzili budżetem obywatelskim i trąbili sukcesy nie swojej produkcji. Pozdrawiam aktywnych obywatelsko Rybniczan.

  9 0
 • ~goliat 2015-10-05 21:59:08

  780323-co tu dużo gadać, w wielopolu mieszkają osoby pracujący w magistracie .
  Bardzo zdziwiło mnie tak długie liczenie głosów-wręcz podpadające. Chciałbym wiedzieć która dzielnica oddała najwięcej głosów na te pluskadełko.

  4 0
 • ~wojski69 2015-10-06 09:50:29

  Chciałbym przypomnieć, że w 2014 r projekt toru do jazdy na rolkach i wrotkach został przyjęty do realizacji i rozłożony na dwa lata.
  Poczekamy , zobaczymy, rozliczymy.

  2 0
 • ~spzoo 2015-10-06 10:56:54

  wojski- jak to? budżety są i były jednoroczne.

  3 0
 • ~wojski69 2015-10-06 14:15:57

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  0 0
 • ~werkk 2015-10-07 09:23:43

  " Nie ważne kto głosuje ale kto liczy"

  0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

"Piątka dla zwierząt" - popierasz ten projekt ustawy?
Oddanych głosów: 642