zamknij

Kultura, rozrywka i edukacja

Rybnik: rusza nabór do przedszkoli!

2020-05-20, Autor: bf, źródło: UM Rybnik

We wtorek, 26 maja, rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu.

Reklama

Witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl będzie dostępna od 26 maja do 4 czerwca br.

Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik jest 5000 miejsc, przy czym ok 70% tych miejsc będzie zajętych przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

- Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.

- Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.

- Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.

- Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

- Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca).

- W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

- kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.
- kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym.
- kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola.
- kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola
- kandydat
, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata
- kandydat
, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

Oceń publikację: + 1 + 8 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.