zamknij

Wiadomości

Razem czy osobno? Konflikt o szkołę w Radziejowie

2019-02-21, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Rodzice w Radziejowie chcą nowej szkoły podstawowej w dzielnicy – tak wynikało z przeprowadzonej ankiety. Miasto po głosach sprzeciwu zdecydowało jednak, że taka placówka nie powstanie, a budynek dawnego Gimnazjum nr 13 będzie nadal włączony do ZSP nr 14 w Popielowie. - Komu zależy, by szkoła nie powstała? – grzmi Jerzy Wasilewski, przewodniczący Rady Dzielnicy w Radziejowie.

Szkoła zarzewiem konfliktu?

Reklama

Wydawać by się mogło, że waśnie pomiędzy mieszkańcami Radziejowa, a Popielowa to już odległa historia. Jednak wygląda na to, że „konflikt” pomiędzy tymi dwoma dzielnicami przybrał inną formę. Tym razem poszło o przywrócenie szkoły podstawowej do Radziejowa jako nowej jednostki, czemu mieli się sprzeciwić mieszkańcy Popielowa.

W czerwcu ubiegłego roku w Radziejowie zebrano podpisy pod prośbą do prezydenta, by ten przywrócił podmiotowość szkoły w tej dzielnicy. Jak mówi nam Jerzy Wasilewski, przewodniczący Rady Dzielnicy w Radziejowie, około 270 osób było „za” tym pomysłem.

Argumentowano m.in. tym, że Szkoła Podstawowa nr 25 działała w dzielnicy od 1912 roku. W wyniku reformy placówka przeistoczyła się w Gimnazjum nr 13, a po kolejnych zmianach w oświacie, budynek wszedł w skład Zespołu Szkolno-Przedszkonego nr 14 w Popielowie. - Decyzja ta, choć rozumiemy, że została podjęta w pośpiechu realizacji reformy, doprowadziła do sytuacji, w której Radziejów z prawie 2000 mieszkańcami został pozbawiony ostatniej instytucji działającej na jego terenie – czytamy w piśmie do prezydenta.

Włodarz naszego miasta w odpowiedzi z 28 stycznia 2019 roku wyraził zgodę na utworzenie nowej placówki. Poinformował też, że projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony Radzie Miasta w lutym 2019 roku.

Okazało się, że ta decyzja wywołała lawinę opinii niezadowolonych mieszkańców.

„Co mieszkańcy Popielowa mają do Radziejowa?”

Do prezydenta Rybnika wysłano kolejne pismo – tym razem podpisane przez mieszkańców Radziejowa i Popielowa. Co ciekawe, zostało ono nadesłane 29 stycznia, czyli dzień po pozytywnej decyzji Piotra Kuczery na utworzenie nowej szkoły.

Zwrócili się z prośbą o zaniechanie pomysłu reaktywowania Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Krętej. - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 jest dobrze zorganizowaną jednostką oświatową. Funkcjonuje w niej podział nie według dzielnicy, a według wieku dzieci. Klasy I-VI uczą się w budynku bezpośrednio z połączonym przedszkolem w Popielowie, natomiast klasy VII-VIII, wraz z oddziałem gimnazjalnym uczęszczają do budynku B w Radziejowie. Jest to rozwiązanie, które sprzyja bezpieczeństwu tych najmłodszych dzieci – czytamy.

Jak dodają mieszkańcy, szkoła w Popielowie pełni nie tylko funkcję edukacyjną, ale również integrującą. - Trudno jest znaleźć ekonomiczne i demograficzne uzasadnienie reaktywowania Szkoły Podstawowej nr 25. Nie widzimy również korzyści dla społeczności lokalnej – dowiadujemy się.

Jerzy Wasilewski nie kryje rozżalenia i mówi wprost - „mieszkańcy Popielowa zdecydowali, co ma być w Radziejowie”. - Najpierw była zgoda prezydenta z 28 stycznia na powstanie nowej szkoły podstawowej. Dzień później dostał list z wymyślonymi pretekstami. Co mieszkańcy Popielowa mają do tego, co ma powstać w Radziejowie, a co nie? - pyta się retorycznie.

Przewodniczący Rady Dzielnicy podejrzewa, że komuś z Popielowa zależało na tym, by placówka w Radziejowie nie powstała.

Jak dalej wyjaśnia, w połowie lutego w ZSP nr 14 odbyło się spotkanie rodziców w tej sprawie. - Z rodzicami rozmawiali Katarzyna Fojcik i Tadeusz Bonk z rybnickiego wydziału edukacji. Tłumaczyli przybyłym, co przyniesie powstanie nowej szkoły. Część rodziców zrozumiała, inni nie. Twardo mówili, że będzie istniał podział pomiędzy Popielowem a Radziejowem, że znów pojawią się niesnaski. Mówili też, że w Radziejowie brakuje parkingu, a sam budynek szkoły jest już przestarzały. Po zebraniu prezydent podjął decyzję, by w Radziejowie powstała „filia” ZSP nr 14. Nagle tym narzekającym rodzicom z Popielowa przestały przeszkadzać te mankamenty. W takim tempie to zaraz Jankowice będą rządzić Radziejowem – ironizuje.

Decyzja o rozdziale Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Popielowie na dwa budynki została wydana w tym tygodniu. - Jestem ciekaw, jak dyrektor szkoły wyobraża sobie przedstawienia, akademie? Będzie „rozdzielał się” na Popielów i Radziejów? Jak dzieci mają się integrować, skoro i tak będą podzielone? Kto chce, może przecież uczyć się w Popielowie. Kolejna sprawa to ekologia. Miasto chce, by dzieci chodziły do szkoły, by nie dowozić ich samochodami. Gdyby powstała szkoła w Radziejowie, młodzi mieszkańcy dzielnicy mieliby do niej znacznie bliżej niż do Popielowa. Nie zamierzam dzielić społeczeństwa, ale chcę też, aby powstała nowa szkoła, do której rodzice mogliby posyłać swoje dzieci – podkreśla nasz rozmówca.

Miasto zabiera głos w sprawie

O zdanie w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Miasta w Rybniku. Poniżej przedstawiamy Wam odpowiedź magistratu przesłaną przez rzecznik Agnieszkę Skupień:

„Reforma oświatowa, która wprowadziła wygaszenie gimnazjów i wydłużenie edukacji w szkołach podstawowych w przypadku tych dwóch dzielnic Radziejowa i Popielowa, spowodowała zmianę organizacji szkoły na dwa budynki. Dzieci młodsze uczą się w budynku szkoły w Popielowie (ZSP nr 14), zaś dzieci starsze tej szkoły podstawowej w budynku dawnego Gimnazjum nr 13 w Radziejowie. Na zaplanowaną organizację szkoły podstawowej w dwóch budynkach zgodziło się Kuratorium Oświaty oraz Rada Miasta Rybnika podejmując stosowną uchwałę.

Mimo rozmaitych obaw związanych z reformą społeczność szkolna zaakceptowała taki model, aż do chwili interwencji przez Radę Dzielnicy Radziejów. Rada i zarząd dzielnicy Radziejów w lipcu 2018 roku skierowały do prezydenta miasta pismo z podpisami mieszkańców z prośbą o utworzenie odrębnej szkoły na terenie Radziejowa. Przedstawiciele dzielnicy wraz z mieszkańcami domagali się przywrócenia, cytuję „autonomiczności i podmiotowości” szkoły w Radziejowie. Wskazywali również na funkcje społeczne szkoły, na jej wartość integrującą mieszkańców. Zwracam uwagę, że budynek tej szkoły przed i po reformie nie utracił swoich funkcji związanych z integracją dzielnicy. Mieszkańcy zawsze mogli spotykać się w tym miejscu.

Wśród społeczności szkolnej, którą tworzą mieszkańcy obu dzielnic została przeprowadzona ankieta, w której rodzice dzieci mogli się wypowiedzieć czy są za, czy przeciw utworzeniu dwóch osobnych szkół podstawowych. Wynik ankiety wskazywał na przewagę głosów za rozdzieleniem szkół, dlatego zostały podjęte kolejne kroki związane z rozdysponowaniem deklaracji imiennych, w których pytani rodzice mogli odpowiedzieć czy chcą by ich dziecko od kolejnego roku szkolnego chodziło do szkoły w Radziejowie, czy Popielowie. I na tym etapie pojawiło się sporo wątpliwości ze strony rodziców. Okazało się, że rodzice nie chcą rozdzielenia klas szkolnych, dzieci zżyły się ze sobą i nie chcą się dzielić na mieszkańców Radziejowa i Popielowa. W związku z licznymi głosami rodziców (telefony, maile, pisma z podpisami rodziców) o tym, by jednak nie rozdzielać szkół zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami wydziału edukacji urzędu miasta, radą dzielnicy Radziejów oraz całą społecznością szkolną.

Podczas spotkania, na którym wszystkie strony (zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy podziału) mogły przedstawić swoje wątpliwości związane z ewentualnym rozwiązaniem zespołu, przedstawiciele miasta wyjaśniali wątpliwości rodziców, po tym zebraniu została przeprowadzona ostateczna ankieta wśród rodziców szkolnej społeczności, której wynik miał być decydujący. Tym razem rodzice z obu dzielnic zadecydowaliby pozostawić sytuację szkół w dzielnicach bez zmian. Prezydent otrzymał również list od Rady Rodziców ZSP nr 14, którą tworzą mieszkańcy Radziejowa i Popielowa. Rodzice w liście podkreślają aspekt społeczny, integracyjny dotyczący dzieci z obu dzielnic.

Po przeprowadzeniu konsultacji ze społecznością szkolną oraz zapoznaniu się z pismem Rady Rodziców, prezydent podjął ostateczną decyzję o zaniechaniu działań mających na celu rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. Społeczność szkolna nie jest w większości zainteresowana rozdziałem placówki. Z pisma Rady Rodziców jasno wynika, że najważniejszą sprawą dla rodziców jest nawiązywanie relacji i kontaktów oraz integracja dzieci z obu dzielnic, jak również zachowanie przyjaźni nawiązywanych w przedszkolu.

Rodzice tworzący społeczność szkoły dali wyraźny znak zmiany pokoleniowej w stosunku do stanowiska rady dzielnicy. Rodzicom młodego pokolenia wyraźnie zależy na integracji obu dzielnic i nawiązywaniu relacji między dzielnicami, z pisma rady rodziców jasno wynika, że społeczność szkolna, którą tworzą mieszkańcy Radziejowa i Popielowa nie chce wracać do tego, co było kiedyś i jest przeciwna podziałowi.

W związku z wątpliwościami mieszkańców dzielnicy Radziejów, informuję, że Miasto nie planuje w żadnym wypadku zlikwidować placówki przy ul. Krętej. Będzie ona nadal wykorzystywana na cele edukacyjne (uczyć się w nim będą starsze klasy Szkoły Podstawowej nr 24), jak też na potrzeby społeczności lokalnej mieszkańców Radziejowa. Co więcej, planowane jest zainwestowanie w budynek byłego Gimnazjum nr 13 ponad 2 mln zł. Przygotowany zastał projekt wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji tego obiektu. Zostanie on zrealizowany w najbliższych latach.”

A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie?

Oceń publikację: + 1 + 45 - 1 - 45

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (21):
 • ~pprywatne 2019-02-21 20:03:54

  Po co w ogóle szkoła, poziom nauczania zszedł już na psy o czym informuje NIK. Poza tym włodarze potrzebują matołków do głosowania.

  33 39
 • ~MatiW 2019-02-21 20:13:16

  Bardziej przekonują mnie argumenty rodziców, niż starszego pana któremu wydaje się że rządzi!

  59 28
 • ~Goś Ka 2019-02-21 21:00:22

  W wypowiedzi Pani Rzecznik brakuje informacji, że nie dano głosu Rodzicom dzieci najmłodszych, które nie chodzą do przedszkola ani szkoły lub uczęszczają do przedszkola w innej dzielnicy, a Rodzice tych dzieci to duża część młodego pokolenia, które podpisało się pod prośbą Rady Dzielnicy... A gdzie informacja, że w głosowaniu większość mieszkańców Radziejowa była za albo przeciw? nie byłoby konfliktu, gdyby przedstawiciele Urzędu wzięli pod uwagę głosy wszystkich zainteresowanych...

  35 19
 • ~pszczółka maja 2019-02-21 21:31:57

  Nie byłoby konfliktu gdyby decydowali Rodzice i faktycznie mieszkańcy, a nie osoby z Rady dzielnicy, które nie mają JUŻ dzieci w wieku szkolny. 270 ankiet za reaktywowaniem szkoły, śmiech na sali ! a gdzie pozostałe głosy, w Radziejowie jest ok 2 tyś mieszkańców. Większości mieszkańcy Radziejowa NIE WIEDZIELI o inicjatywie reaktywowania szkoły, a ankiety były zbierane w wąskim gronie mieszkańców!( te pierwsze ankiety) Obecny układ dobrze funkcjonuje więc po co to zmieniać? No chyba tylko po to, żeby znów doprowadzić do konfliktu pomiędzy Radziejowem i Popielowem .......a to już przerabialiśmy kiedyś!

  54 19
 • ~Marta Chartuniewicz-Bober 2019-02-21 21:32:17

  Jestem mieszkanką Radziejowa, moje dzieci chodzą do szkoły w centrum, bo do Popielowa muszą dojechać 3 przystanki autobusem, więc lepiej dojechać do centrum ...Nie rozumiem dlaczego nasza dzielnica jest tak źle traktowana przez włodarzy miasta. Nie mamy szkoły, chodnika w stronę Chwałowic, nawet placu zbaw (bo to obok boiska raczej nie jest placem zabaw tylko mini instalacją). Wpływ na głosowanie miała tylko społeczność szkolna ZSP w Popielowie. Z mojej ulicy dzieciaki chodzą do szkoły w Chwałowicach i w centrum, a nikt nas nawet nie spytał o zdanie....wielu sąsiadów z chęcią przeniosłaby dzieci do szkoły w swojej dzielnicy. W niektórych dzielnicach psy mają swoje wybiegi, ale dzieci z Radziejowa nawet placu zabaw nie mają....co dopiero marzyć o szkole. Płacimy podatki, w ostatnich latach wybudowało się dużo domów...kiedy Radziejów będzie w końcu zauważony? Nie mam nic do mieszkańców z Popielowa, ale trochę nie fair, że osoby, które mają szkołę pod nosem blokują inicjatywę ludziom, których dzieciaki muszą iść w smogu do szkoły dwa kilometry!

  70 25
 • ~lewy_gwint 2019-02-21 21:40:45

  Zlikwidować dzielnice Radziejów oraz Popielów i utworzyć jedną dzielnicę z części nazw poprzednich dzielnic np. Rapiejejów. Bedzie jedna dzielnica jedna nazwa, jedna szkoła i jedna rada.

  51 14
 • ~Arteks 2019-02-21 21:57:04

  @Marta Chartuniewicz-Bober - nie wierzę, że miasto nie chciałoby zrobić placu zabaw czy siłowni pod chmurką. To standard i niewielki wydatek w budżecie. Problem z takimi dzielnicami jest taki, że zazwyczaj postawiono dom przy domu i nie ma teraz miejsca ani na place zabaw, ani na skwery i miejsca rekreacji czyż nie? Ale mam pewną radę - odstąpcie miastu jakieś swoje wolne place, a będzie gdzie takie miejsca urządzić. Druga rada - jeśli są jakieś stare domy w których mieszkają starsze osoby - zaproponujcie (i przekonajcie obie strony) aby miasto znalazło im wygodne i ciepłe lokale komunalne, domy po nich przejęło, zburzyło i będzie miejsce na coś zielonego, dostępnego do wszystkich. Ubędzie też kominów i brzydkich budynków. Ja się wcale nie dziwię temu co napisałaś. W niektórych dzielnicach czy miejscowościach "domkowych" nie ma gdzie wyjść na spacer, Radziejów czy Popielów to ku temu najlepsze przykłady. @lewy_gwint - a tak na serio, ilość dzielnic w Rybniku jest absurdalna. W dużo większym Krakowie jest ich 18, u nas 27. Ale tam nikomu do głowy by nie przyszło aby taki Popielów czy Radziejów mogły być osobno dzielnicami.

  23 66
 • ~Bebok27 2019-02-21 21:58:58

  Czy ktos z Was w ogole zwraca uwage na to, ze szkola w Radziejowie nie jest przystosowana dla mlodszych uczniow?

  22 25
 • ~pszczółka maja 2019-02-21 22:00:16

  Szanowana Pani Marto! o to że w Radziejowie nie ma chodnika z prawdziwego zdarzenia w stronę Chwałowic, placu zabaw, proszę mieć pretensje do radnego reprezentującego dzielnicę Radziejów w Radzie Miasta..... zgodnie z przysłowiem "jak się dba tak się ma". Co do szkoły w Radziejowie-od przyszłego roku szkolnego z obecnych dwóch III klas w Popielowie będzie stworzona jedna klasa IV z powodu małej ilości dzieci, więc z ilu osobowe były by klasy w nowej szkole w Radziejowie? I jeszcze jedno nie wierzę, że przeniosłaby Pani dzieci ze szkoły w centrum, gdzie maja już swoich kolegów, przyjaciół itp. do szkoły w Radziejowie.....

  41 15
 • ~Marta Chartuniewicz-Bober 2019-02-21 22:22:25

  Wywłaszczanie prywatnych nieruchomości to raczej komunistyczne metody.....co do radnych, to owszem mam zastrzeżenia....tylko jak się jest w opozycji to ciężko coś przeforsować w Rybniku. Jednak smutny był fakt, że radnych nie było na spotkaniu z mieszkańcami....

  27 13
 • ~znawca 2019-02-21 22:34:37

  No cóż, trzeba było głosować na radnego który by nie był w opozycji. Prawa demokracji.

  26 11
 • ~Donka Krzak 2019-02-21 22:58:17

  ~Bebok27 proszę nie pisać, że szkoła jest nie przystosowana, bo przedstawiciele oświaty wyraźnie powiedzieli, że wszystko będzie dostosowane do dzieci jeśli tylko będzie wola mieszkańców, że chcą szkołę w Radziejowie

  ~pszczółka maja mam wrażenie, że dzisiaj rękami i nogami bronicie pozostawienia swoich dzieci w ZSP nr 14, a za lat parę będziecie płakać, że Wasze nastoletnie pociechy uczęszczają do osobnego budynku (tzw. B) ZSP nr 14 i nie mają odpowiedniego nadzoru pedagogicznego i wychowawczego, bo nauczyciele podczas przerw pokonują trasę między oddalonymi od siebie o kilometr budynkami. Nie wspominając o pedagogu szkolnym czy świetlicy z opiekunem...
  Wspomina Pani również o klasie 3, która jest klasą z rocznika w którym był wybór czy dziecko idzie do szkoły jako 6 czy 7 latek. Stąd mała ilość dzieci. Rocznik wyżej ma odwrotny problem o ile dobrze kojarzę. Warto byłoby więc przytaczać obiektywne argumenty. Również ten o wynikach ankiet

  40 14
 • ~goliat 2019-02-22 00:04:31

  Miasto już chyba nad niczym nie panuje, ktoś tam nieźle miesza, najpierw tak, potem nie .
  Arteks, tak jak Ty tak i Ja jestem za wyburzeniem wszystkich bloków na nowinach. Zasadzimy drzewa, i będzie niezły park, wielki park, wszyscy na tym odetchną. Pozbędziemy się tej wielkiej płyty która i tak została policzona na określony czas użyteczności, jeszcze kilka wstrząsów w regionie i zacznie się to wszystko składać. Pamiętaj kij ma 2 końce.

  45 14
 • ~Mate.K 2019-02-22 08:21:21

  ~Donka Krzak brawo! wreszcie głos rozsądku.

  Ciekawe dlaczego prezydent miasta najpierw sie zgodził, a potem wycofał? Może jesli mieszkałby w Radziejowie to nie byłyby robione ankiety i spotkania z rodzicami z Popielowa i Radziejowa tylko wziąłby pod uwagę rodziców, którzy nie chcą codziennie wozić swoich dzieci do szkoly oddalonej czasami nawet o kilka kilometrów. Słyszałem, że w jednej z dzielnic przywrócono szkołę podstawową i nie było takiego zamieszania.

  29 17
 • ~pszczółka maja 2019-02-22 10:34:10

  ~Donka Krzak jeśli 270 podpisów pod petycją jest sukcesem na ok. 2 tyś mieszkańców..... co do ankiet( tych pierwszych) to kto, kiedy i gdzie je wypełniał bo chyba tylko znajomi i znajomi znajomych, rodzina i może sąsiedzi członków rady dzielnicy, mieszkam w Radziejowie, a o reaktywacji szkoły podstawowej dowiedziałem się na kolędzie. Mieszkańcy nie byli informowani o zamierzeniach i tu jest problem, gdyby przeprowadzono konsultacje, zorganizowano jakieś zebranie przed wysłaniem petycji, może dało by się dogadać.

  13 16
 • ~Arteks 2019-02-22 11:03:10

  @goliat - możesz sobie straszyć, a jednak to chałupy rozpadają się na skutek wstrząsów górniczych i to chałupy trzeba ankrować, a nie bloki. No i jak sam widzisz z tych pretensji to wokół chałup brakuje placów zabaw i przestrzeni na spacery. Osiedla blokowe mają to zapewnione od lat.

  6 20
 • ~Donka Krzak 2019-02-22 14:05:30

  @pszczółka maja Oczywiście ma Pani rację, że ankieta była przeprowadzona w okrojonym gronie, gdyż osoby odpowiedzialne za nią wybrały na grupę decydentów Rodziców dzieci uczęszczających do ZSP nr 24, co skutkowało małym odsetkiem osób głosujących. Tymsamym w grudniu rozdano okolo 450 a ponad 50 % respondentów głosowała za szkołą w Radziejowie. Popieram Panią, że w głosowaniu powinni brać udział wszyscy mieszkańcy dzielnicy Radziejów. Natomiast nie do konca rozumie dlaczego w gronie decydentów znaleźli się mieszkańcy Popielowa, bo przecież nie o ich szkołę chodzi...

  23 7
 • ~Reneeee 2019-02-23 09:17:51

  Na pytanie po co Popielów wtrąca się w sprawy Radziejowa ? Odpowiadam bo nasze dzieci tez tam uczęszczają i mamy prawo zabrać głos . Konflikty były zawsze miedzy jedna a druga dzielnica po utworzenie gimnazjum te konflikty się zatarły poprzez to ze nie ma podziałów dzieci nie interesuje to ze ten jest z popielowa a ten z radziejowa . Ludzie te dzielnice są tak małe zamiast łączyć siły i działać wspólnie dla dobra naszych pociech jedni robia wszystko by te dzielnice rozdzielić może wogole nich postawią szlaban i utworzą inny kraj . Co jest najśmieszniejsze są to osoby które nie maja dzieci w szkołach a robia największe halo zbierają głosy po swoich znajomych rodzinach bo jest pewny głos taki na którym im zależy a ja się pytam gdzie my w tym wszystkim jesteśmy rodzice uczniów ? Dzielnic RADZIEJÓW I POPIELÓW? To chyba masz głos powinien być najważniejszy bo to NASZYCH dzieci dotyczy ta sytuacja bo to nasze dzieci będą chodzić do jednej czy drugiej szkoły . Co do wyposażenia szkoły w Radziejowie na pytanie jak będzie to wyglądać czy dzieci będą mieć warunki ? Pani chyba radna która odpowiadała na pytania pomijając fakt ze chyba kobiecina się męczyła bo wyraz jej twarzy i przewracanie oczami mówił sam za siebie odpowiedziała ze,, Państwo nie wymagajcie ze zaraz będzie wszystko będą podstawowe rzeczy ...” chwileczkę ? Podstawowe? Każdy rodzic chce by dziecko uczęszczało do szkoły z warunkami które są w innych dlaczego ma być w tyle ? Jakim prawem ? Moi drodzy radni jeżeli macie takie duże plany w stosunku do szkoły to miejcie na tyle ambicji w sobie by je realizować do końca i ZAPEWNIĆ DZIECIA WARUNKI KTÓRE SĄ STANDARDEM W SZKOLE A NIE PODSTAWA

  17 13
 • ~tomek080 2019-02-23 17:07:11

  dla Reneeee

  STANDARD
  «poziom towarów lub usług, zwłaszcza spełniający podstawowe wymagania»

  4 7
 • ~tomek080 2019-02-23 17:10:20

  oczywiście to z definicji SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO

  3 6
 • ~Reneeee 2019-02-23 17:25:24

  Tomek080 twoja wypowiedz jest tak pusta jak ty sam :-)

  5 9

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jaki Waszym zdaniem czas powinien pozostać na stałe: letni czy zimowy?

Oddanych głosów: 977