zamknij

Wiadomości

Radni wracają do pracy po wakacjach. Oglądaj u nas sesję online

2020-09-24, Autor: bf

Dzisiaj (24 września) o godz. 16.00 rozpoczyna się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym. Możecie ją oglądać online na naszym portalu.

Reklama

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YouTube lub na naszym portalu poniżej.

Projekty uchwał są dostępne na stronie BIP.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.

3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.

4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.

5. Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

6. Zbycie nieruchomości (obręb Wielopole).

7. Zbycie nieruchomości (obręb Rybnik).

8. Zbycie nieruchomości (obręb Ochojec, Niewiadom Górny, Rybnik).

9. Zbycie nieruchomości (ul. Orzepowicka).

10. Uchylenie uchwały nr 729/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy.

11. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika.

12. Przyjęcie Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika.

13. Określenie sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładu.

14. Zmiana uchwały nr 328/XIX/2020 z dnia 20.02.2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego.

15. Uchylenie uchwały w sprawie powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika.

16. Powierzenie Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

17. Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

18. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiej.

20. Pozbawienie kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna.

21. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia – Brzezińska.

22. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska.

23. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny.

24. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Lawendowej.

25. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Leopolda Staffa.

26. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Stanisława Konarskiego.

27. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.

28. Ogłoszenie zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w części dotyczącej przedmiotu działania.

29. Zmiana statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.

30. Zmiana statutu Teatru Ziemi Rybnickiej.

31. Statut Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.

32. Organizacja wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.

33. Przyznanie środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

34. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej.

35. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.

36. Zmiana zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020.

37. Wskazanie osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów.

38. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.

39. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.

40. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających.

41. Pozostawienie bez rozpoznania anonimowej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku.

42. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zrealizowanej w terminie 1 kwietnia - 30 czerwca 2020 roku.

43. Wolne głosy i oświadczenia radnych.

44. Zakończenie sesji.

Oceń publikację: + 1 + 7 - 1 - 18

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (3):
 • ~Robin Tell 2020-09-24
  19:48:29

  15 0

  Zastanawiam się ilu rybnickich radnych kuma o czym mówi ten pan z PEC-u?

 • ~Robin Tell 2020-09-24
  19:50:39

  12 2

  O braci górniczej nawet nie wspomnę.

 • ~rzyt 2020-09-25
  09:37:42

  4 0

  Oczywiście w dobie kryzysu diety za okres wakacyjny nie były radnym wypłacane...

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy "Okrąglaczek" w Rybniku to potrzebna miastu inwestycja?
Oddanych głosów: 389