zamknij

Wiadomości

Radni PO: nasze miasto zarządzane jest przez odpowiedzialnego lidera

2021-05-28, Autor: bf

Czas na kolejne stanowisko wygłoszone tuż przed głosowaniem za udzieleniem prezydentowi absolutorium. Tym razem głos zabiera klub radnych Platformy Obywatelskiej.

Reklama

Czas na kolejne stanowisko wygłoszone tuż przed głosowaniem za udzieleniem prezydentowi absolutorium. Tym razem głos zabiera klub radnych Platformy Obywatelskiej.

Bez przedłużania prezentujemy Wam stanowisko koalicyjnego klubu radnych:

"Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie, Drodzy Mieszkańcy,

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dokonał wnikliwej analizy wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Na dzisiejszym posiedzeniu chcemy przedstawić nasze wnioski z tej analizy i zarekomendować Państwu podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

Budżet na 2020 rok został przyjęty przez Radę Miasta 12 grudnia 2019 roku. Po stronie dochodów zaplanowano ponad 955 mln zł, po stronie wydatków 1 mld 87 mln zł zakładając deficyt wynoszący 131 mln zł. W trakcie roku prognozowane dochody zwiększono o 5,58% do kwoty 1 mld 8 mln zł, zaś planowane wydatki zmniejszono o 4,07% do kwoty 1 mld 42 mln zł. W wyniku zmian planowany deficyt został zmniejszony do sumy 34 mln zł. To podstawowe założenia. Planując budżet miasta na 2020 rok nie zaplanowano w nim skutków pandemii koronawirusa, która przyszła nagle i zdemolowała życie mieszkańców w Rybniku, w Polsce i na całym świecie.

Ograniczenia z powodu epidemii, wprowadzane rządowe decyzje i restrykcje nie tylko utrudniły funkcjonowanie urzędu, ale sprawiły, że wszystkie sprawy codzienne stały się trudne. Zaplanowany zakres zadań niektórych wydziałów Urzędu Miasta, jak np. Wydziału Rozwoju, Analiz, Inwestycji i innych, nie mógł zostać wykonany z przyczyn obiektywnych. Oceniając wykonanie budżetu za ten trudny czas minionego roku, w którym nie mógł w normalny sposób funkcjonować Prezydent, Urząd Miasta i Rada Miasta, musimy wziąć to pod uwagę. Dlatego też ten szczególny rok nie może zostać oceniony przez nas w sposób szablonowy. Wykonanie budżetu 2020 roku należy oceniać nie tylko w kategoriach kwot zaplanowanych do wpływów lub do wydatków, ale również w kontekście przetrwania trudnego czasu światowej pandemii, czasu niepewności i oszczędności.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę na stabilne finansowanie wszystkich zadań, w tym funkcjonowanie wszystkich obiektów i placówek miejskich oraz racjonalne gospodarowanie środkami, co w konsekwencji przyczyniło się do osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych budżetu. Oceniamy to jako efekt właściwego zarządzania finansami miasta.

Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 99,72%, a wydatki na poziomie 92,5%. Planowany deficyt z pierwotnych 132 mln zł, ograniczony po zmianach do 34 mln, został zrealizowany w kwocie 40,6 zł, ale nadwyżki – jest to wynik lepszy od zakładanego po zmianach o 74,6 mln zł. To właściwie najkrótsze i najlepsze podsumowanie wykonania budżetu! Musimy wszyscy mieć te liczby przed oczami. Tak dobry wynik został osiągnięty pomimo zaistnienia kilku pozycji, które zazwyczaj w budżecie nie występują, czyli:

- skutki finansowe pandemii koronawirusa, w kwocie 16,8 mln zł, na które składają się zarówno ubytek dochodów, jak i poniesione dodatkowo wydatki,

- depozyt 11,8 mln zł zobowiązań podatkowych z tytułu budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych za lata 2010-2011,

- zwrot podatku od nieruchomości w zakresie linii telekomunikacyjnych w kwocie 1,4 mln zł,

- dopłata miasta do części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 43,7 mln zł,

- dopłata do zadań zleconych w kwocie 4,9 mln zł.

To w sumie obciążenia na kwotę 78,6 mln zł przy jednoczesnym zabieraniu przez władze centrale dochodów własnych miasta.

Jeszcze żaden Prezydent w historii tego miasta nie musiał podejmować tak trudnych i odważnych decyzji, w tak ciężkich dla mieszkańców Rybnika czasach. Działania Prezydenta opierały się na szukaniu oszczędności, rezygnacji z części zaplanowanych inwestycji, ale również kontynuacji inwestycji wieloletnich, które były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zauważyliśmy wysoki poziom wydatków na inwestycje w kwocie 156,7 mln zł, w tym na inwestycje wieloletnie 126 mln zł oraz nakłady na drogi w kwocie 107 mln zł, a także nakłady na ekologię i walkę z niską emisją o wartości 11 mln zł.

Dzięki tak postawionym priorytetom udało się zbilansować budżet inwestycyjny naszego miasta w taki sposób, aby wypracować rezerwę, poduszkę finansową, tak ważną w czasach kryzysu i skrajnej niepewności. Polityka oszczędności, redukcji wydatków pozwoliła na to, że Rybnik nie zaciągnął żadnego kredytu na wydatki bieżące w 2020 roku, a to proponował samorządom rząd centralny.

W okresie światowego kryzysu, zadłużenie Miasta Rybnika na koniec 2020 roku spadło o 1,2 mln zł. W 2020 roku Rybnik nie zaciągnął żadnego nowego kredytu a te, które obecnie posiada to najtańsze dostępne środki finansowe na terenie Unii Europejskiej - 99% w strukturze zadłużenia miasta stanowi kredyt EBI oraz 1% to pożyczka z FOŚiGW. Wydatki na obsługę zadłużenia to zaledwie 0,46% wydatków budżetowych. Tylko miasta o stabilnej i przewidywalnej polityce budżetowej mogą pozwolić sobie na czerpanie z tak korzystnego zewnętrznego źródła finansowania.

Wysoka Rado, słyszeliśmy na sesjach Rady Miasta głosy opozycji, że Rybnik nadmiernie się zadłuża, że Prezydent prowadzi nieodpowiedzialną politykę finansową wydatkując środki na fanaberie. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zdecydowanie zaprzecza tym fałszywym teoriom, co znajduje potwierdzenie w niepodważalnych danych finansowych, a nie jest oparte na opiniach o zabarwieniu politycznym. Takie opinie są nieuprawnione i wynikają z braku wiedzy i wyobraźni oraz z chęci szkodzenia Rybnikowi. Dodatkowym argumentem jest tu wskaźnik spłaty zobowiązań wynoszący za ubiegły rok 0,55% wobec dopuszczalnego 11,92%, chociaż zdajemy sobie sprawę z faktu, że w kolejnych latach wskaźnik ten będzie wzrastał z uwagi na spłatę kredytu EBI. Musimy mieć na to środki, ponieważ Miasto Rybnik nie ma możliwości drukowania pieniędzy, tak jak robi to rząd.

Dobre zarządzanie finansami miasta potwierdza rating Rybnika dokonany w 2020 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating krajowy został potwierdzony na poziomie AA+(pol), a międzynarodowy na poziomie BBB+. Perspektywa jest stabilna.

Na zakończenie jeszcze raz przypomnę: nadwyżka budżetu to 40,6 mln zł, nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) to 69,2 mln zł, wolne środki na koniec roku to 123,7 mln zł. To bardzo optymistyczne liczby na kolejne lata. Racjonalne gospodarowanie środkami pozwala bez obaw myśleć o nowych środkach unijnych i możliwościach zapewnienia wkładu własnego do projektów, jak również o dalszym rozwoju naszego miasta.

To również dowód na dobre zarządzanie miastem w okresie światowego kryzysu. Nasze miasto zarządzane jest przez odpowiedzialnego lidera, który prowadzi politykę ochrony potencjału finansowego miasta, a także buduje jego rozwój. Nie ma lepszej drogi niż być przygotowanym na nieznane dzisiaj skutki trwającej wciąż pandemii koronawirusa oraz na nowe pomysły rządu ograniczające środki finansowe samorządom. Sądzę, że wbrew opinii niektórych radnych opozycji, możemy śmiało stwierdzić, że w rybnickim samolocie leci z nami pilot i nie ma w nim słoni, a teorie tego typu są przedstawiane przez ludzi, którzy nigdy na swoich barkach nie ponosili odpowiedzialności za losy wspólnoty.

Dzisiaj, 27 maja, obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego upamiętniający pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast. Jako samorządowcy związani z różnymi środowiskami politycznymi i społecznymi, musimy stać na straży niezależności i samorządności, musimy przeciwstawiać się tendencjom centralistycznym wprowadzanym przez władze państwowe, które negatywnie wpływają na finanse naszego miasta.

Klub radnych Platformy Obywatelskiej, na podstawie przedstawionych sprawozdań i materiałów dodatkowych oraz wyjaśnień na komisjach branżowych, dokonał podsumowania realizacji budżetu i uznaje, że zakres wykonania zaplanowanych zadań pozwala na głosowanie za jego przyjęciem oraz za udzieleniem Prezydentowi absolutorium. W duchu odpowiedzialności i troski o dobro wspólne, pozytywnie opiniujemy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2020 rok i będziemy głosować za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz za udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery za 2020 rok.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej:

Marian Fojcik, Wojciech Kiljańczyk, Łukasz Kłosek, Radosław Knesz, Franciszek Kurpanik, Zbigniew Lubszczyk, Krzysztof Szafraniec."

Oceń publikację: + 1 + 12 - 1 - 51

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (11):
 • ~takiuj 2021-05-28
  13:47:11

  8 3

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~takiuj 2021-05-28
  14:08:18

  6 5

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~ 2021-05-28
  15:28:15

  21 5

  Gratulacje lemingi .To tylko to ze nic do was nie dociera!!!!

 • ~lukson997 2021-05-28
  15:38:40

  40 5

  Odpowiedzialny lider? Panowie chyba mają słabą pamięć. Niestety nie mogę tutaj napisać.

 • ~lukson997 2021-05-28
  15:39:37

  48 7

  Mieszkańcy Rybnika nigdy nie zapomną wyskoku pana Kuczery.

 • ~Robert Stacherczak 2021-05-28
  17:31:01

  24 3

  BZDURA!!!!

 • ~takiuj 2021-05-28
  17:35:01

  8 2

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~rybnikus 2021-05-28
  17:59:56

  7 7

  Ciekawe to Arteks pisze, że powinni rządzić Piechowie i PIS.

 • ~Alexa75 2021-05-28
  21:38:33

  19 3

  Lider, no, no, no spier....ć to też sukces......miasto się uwstecznia, brak rozwoju, zero inwstycji. Wstyd byłoby mi się afiszować i jako radny ( Włodarz) obecnego bigosu. No, cóż ale dla niektórych tj. właśnie sukces zostać radnym.

 • ~gruba 2021-05-29
  09:30:39

  11 4

  Czy był obiadek i winko?

 • ~rzyt 2021-05-29
  14:25:26

  13 2

  Na zdjęciu "Kabaret pod Wyrwijgrosza"... czyli dietetycy z piaskownicy.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy "Okrąglaczek" w Rybniku to potrzebna miastu inwestycja?
Oddanych głosów: 600