zamknij

Wiadomości

Prezydent z absolutorium, ale opozycja nie szczędziła mocnych słów krytyki

2018-05-25, Autor: bf

To było ostatnie w tej kadencji absolutorium dla Piotra Kuczery. „Za” głosowało 14 radnych, 10 było „przeciw”. To właśnie w tej drugiej grupie było najwięcej niezadowolonych głosów ze sposobu sprawowania władzy przez prezydenta. Co takiego mówili przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań?

Reklama

Wczorajsza sesja rady miasta była szczególna. Prezydent Piotr Kuczera przedstawił bowiem radnym sprawozdanie z wykonania budżetu Rybnika za rok 2017.

W minionym roku dochód miasta osiągnął poziom 751.308.791 złotych. Wydatki zamknęły się kwotą 851.215.244 złotych, tym samym powodując deficyt -99.906.453 złotych. Z kolei nadwyżka operacyjna wyniosła 53.186.324 złotych.

Na co przeznaczono pieniądze? Poniżej krótkie zestawienie:
- nakłady na drogi - 120.726.585 zł;
- gospodarka komunalna - 87.992.808 zł;
- inwestycje PWiK - 16.934.107 zł;
- wydatki na oświatę – 276.093.909 zł;
- ochrona zdrowia - 8.612.617 zł;
- pomoc i opieka społeczna – 41.233.827;
- wydatki na rodzinę - 136.522.135 zł;
- kultura fizyczna - 28.753.456 zł.

Szczegółową prezentację dotyczącą budżetu na 2017 rok znajdziecie TUTAJ.

Tradycyjnie po zakończeniu czytania sprawozdania przez prezydenta, głos zabierają przedstawiciele ugrupowań radnych.

Wspólnie dla Rybnika wsparło prezydenta

Jako pierwsza stanowisko Wspólnie dla Rybnika i Forum Obywateli Rybnika odczytała Małgorzata Piaskowy. - Rok 2017 nie był łatwy, ale dla radnych WdR i FOR był dobry dla mieszkańców. Podkreślamy, że przedstawioną opinię prezentują radni niereprezentujący jakichkolwiek ugrupowań partyjnych, a reprezentujący dobro naszego miasta – powiedziała na początku wiceprzewodnicząca rady miasta.

Niepokój radnych WdR budzi stan zadłużenia miasta na koniec 2017 roku. - jednak biorąc pod uwagę inwestycję, jaką jest budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, wszyscy musieliśmy mieć świadomość ciężaru finansowego dla miasta – dodała Małgorzata Piaskowy.

Wiceprzewodnicząca wymieniała następnie sukcesy władz miasta w ostatnim roku, jak np. budowa żłobka, czy termomodernizacja obiektów szkolnych i powstawanie lokali socjalnych.- Patrzymy całościowo na miasto – jego przyszłość i rozwój. Wierzymy, że zmierza w dobrym kierunku, który chcemy wspierać – oznajmiła.

Platforma Obywatelska murem za Piotrem Kuczerą

Jako następny głos zabrał Wojciech Kiljańczyk – przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej. - Rybnik to dynamiczne miasto, które stale się rozwija i to widać na każdym kroku – podkreślił na wstępie. Jak następnie stwierdził radny, wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej mieści się w przedziale gwarantującym bezpieczeństwo finansowe miasta. - Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu, liczone do dochodów bieżących, kształtują się na niskim poziomie i mają tendencję malejącą – podkreślił.

Zdaniem radnych PO, kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który powinien stanowić powód do dumy. - Możliwość korzystania z tak taniego instrumentu finansowego stwarza nowe impulsy rozwojowe dla Rybnika. Zrozumienie tej zależności jest kluczowe dla odpowiedniego interpretowania działań prezydenta miasta – powiedział Wojciech Kiljańczyk.

Radni zauważyli również, że władze miasta przeznaczyły 1,9% wypadków na ochronę powietrza. - Gdyby rząd przeznaczył 1,9% PKB na ochronę powietrza (taki wskaźnik osiągnął Rybnik), problem udałoby się przezwyciężyć w wyjątkowo krótkim czasie – wskazał przewodniczący Platformy. Jak dalej zaznaczył, Rybnik jest świetnie przygotowany do pozyskiwania kolejnych środków z Unii Europejskiej.

Długa litania cierpkich słów Bloku Samorządowego Rybnik Adama Fudalego

- To budżet niewykonań i przeniesień – od tych słów zaczął czytać stanowisko BSR radny Michał Chmieliński, który wskazywał na zadłużenie miasta pod koniec 2017 roku.

Przyznał, że radni BSR wsparli prezydenta na finansowanie zadań z kredytu EBI, ale w ich domyśle chodziło o ważne i duże projekty. - Co zrobił Pan Prezydent Kuczera - wytypował poza drogą Racibórz Pszczyna 130 szczegółowych zadań w tym większość mało znaczących, w naszym przekonaniu, wśród nich jest tylko kilkanaście ważnych, które powinny być finansowane tym 25-letnim kredytem. […] To tak samo jakbyśmy podpisali z bankiem umowę kredytową w wysokości 300 tys. złotych na zakup mieszkania i przeznaczyli na ten cel z pociągniętych 80 tysięcy złotych drobną część a za resztę kupili skuter, rower, zabawki, lalki, samochodziki, komórki, tablety i inne drobiazgi dla dzieci i coś zostawili na rachunku bankowym – powiedział Michał Chmieliński.

Pojawił się też zarzut, że prezydent Kuczera prowadzi wydatki kierując się interesem politycznym. - Np. w Chwałowicach bez powodu rozebrano scenę w parku za domem kultury, nie wykonano na drogach metra nawierzchni asfaltowej oraz nie zrobiono kładki dla pieszych nad bramą południową kop Chwałowice ul. Zwycięstwa. Wydział dróg zrealizował zadania tylko w 80%. Na najważniejszej inwestycji drogowej nie zrealizowano zadań za 50 milionów z uwagi na opóźnienia w wycince drzew – wyliczał radny Chmieliński.

BSR wskazał też problem podczas wypłaty odszkodowań dla wysiedlonych mieszkańców z terenu budowy drogi Racibórz-Pszczyna. - Prezydent wyżej postawił okres lęgowy ptaków od losu ludzi, w ich odczuciu skrzywdzonych przez Prezydenta Kuczerę. Ano ludzie nie mają okresu lęgowego ciśnie się na usta (wcielając się rolę adwokata Prezydenta). My wyznajemy zasadę, że ludzie są na pierwszym planie. Należało Panie Prezydencie uznać argumenty wysiedleńców, przyznać im rolę przynajmniej równorzędną z ptactwem w okresie lęgowym – powiedział Michał Chmieliński.

Pojawił się zmów wątek „zdrady” dawnych członków Bloku Samorządowego Rybnika, którzy utworzyli ugrupowanie Wspólnie dla Rybnika. Przywołana została też osoba Adama Fudalego, który „jak ojciec rodziny, nie szczędził słusznych słów krytyki, pouczał i ostrzegał Prezydenta Kuczerę przed zagrożeniami”.

BSR wskazuje chaos w inwestycjach. - Jak można wyprowadzić ruch samochodowy z centrum miasta budując za „ciężkie” miliony z kredytu wielopoziomowy parking? To jest zagadka Pana Kuczery granicząca z absurdem – grzmiał Michał Chmieliński.

Oberwało się „Diagnozie”, a konkretnie temu, jakie pieniądze przeznaczyło miasto TVN-owi na promocję miasta w serialu. - Czy takiemu Prezydentowi można powierzyć majątek miasta?. Twierdzimy, że nie. Przedstawiając liczne przykłady niefrasobliwości Prezydenta, braku wyczucia biznesowego, braku odpowiedniego przygotowania, radni Bloku Samorządowego Rybnik Adama Fudalego odmawiają udzielenia absolutorium Prezydentowi Piotrowi Kuczerze za 2017 rok – oznajmił radny.

Prawo i Sprawiedliwość: prezydentura Piotra Kuczery okryta „płaszczem pozorów”

Głosy poparcia nie popłynęły też ze strony klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny Łukasz Dwornik na samym wstępie zauważył spadki wykonania zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów - Świadczą nie tylko o gorszej kondycji finansowej Rybnika, ale także są sygnałem nieudolności w zarządzaniu naszym miastem. Spadek nadwyżki operacyjnej oraz horrendalnie wzrastający deficyt budżetowy - aż o 115 mln złotych w przeciągu 1 roku - musi wywoływać strach i obawę – powiedział.

Przewodniczący klubu PiS oznajmił, że działania prezydenta Kuczery znów mają charakter pozorny. - Wiele prezentowanych planów wciąż pozostaje na papierze, a szczytem takiego pozoranctwa jest choćby walka z niską emisją. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że po pierwsze: trzeba określić tę walkę nie tylko jako priorytetową, ale po drugie - w ślad za tym określeniem podjąć kolejne konkretne działania np.: poprzez odłożenie niektórych inwestycji miejskich w czasie i przerzucenie środków na walkę o czyste powietrze – wyjaśnił.

Zdaniem radnych PiS pozory kryją się też w polityce komunikacyjnej. - Pozornie zaczął Pan wyprowadza ruch samochodowy z centrum miasta, najpierw podwyższając ceny za parkowanie, potem ukrywając koszty w Rybnickich Służbach Komunalnych - budując kontrowersyjne kontrapasy. W międzyczasie ogłosił Pan budowę najbardziej – zdaniem Pana Prezydenta - „potrzebnego” budynku w centrum miasta, a mianowicie parkingu wielopoziomowego dla samochodów. Przypomnę, że za środki z zaciągniętego kredytu na kolejne 20 mln złotych. Czy w Rybniku brakuje miejsc parkingowych? A może wystarczyło je tylko uporządkować? Byłoby taniej, dużo taniej – mówił.

Zdaniem opozycji wiele inwestycji nadal pozostaje na papierze. Brakuje też brak pomysłu na przyciąganie młodych ludzi do Rybnika. - Panie Prezydencie, serial „Diagnoza” kiedyś się skończy więc lepiej zawczasu zastanowić się nad diagnozą własnej prezydentury i jej rzeczywistymi dokonaniami, ale też co najważniejsze, korzyściami płynącymi z nich dla rybniczan, a w zasadzie ich brakiem – dodał Łukasz Dwornik.

Samorządowy Ruch Demokratyczny podsumował prezydenturę Piotra Kuczery

Jako ostatni głos zabrali radni Samorządowego Ruchu Demokratycznego, czyli Anna Gruszka i Henryk CebulaPostanowili podsumować 4-letnią prezydenturę Piotra Kuczery uwzględniając przy okazji to, co mówił podczas kampanii wyborczej.

Podobnie jak przedmówcy Henryk Cebula wytknął problemy przy wypłacie odszkodowań dla wysiedleńców. Musiał też pojawić się temat deficytu pod koniec 2017 roku. - Z ogromnym niepokojem patrzymy na rosnące zadłużanie przez Prezydenta, naszego wspólnego dobra, jakim jest miasto Rybnik. Deficyt w roku 2017 był bliski kwoty 100 mln zł, zaś zaciągnięte pożyczki i kredyty to kwota ponad 85 mln zł. Przypominamy, że prezydent Fudali zostawił na koniec swych rządów ponad 75 mln zł nadwyżki w kasie i na kontach miasta. To niekorzystne dla prezydenta Kuczery porównanie powinno prowadzić do zadania przez każdego rybniczanina pytania „Czy obecnie mamy odpowiedzialne zarządzanie naszym miastem?” - mówi radny SRD.

Co ciekawe radny Cebula poruszył też wątek Marcina Stacha – byłego pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta. - Niejasny wątek w tej sprawie to fakt, że po niespełna dwóch miesiącach od wypowiedzianych publicznie pochwał wobec pracy pana Stacha, zostaje on odwołany, pomimo że proces rewitalizacji w dzielnicach trwa nadal - zauważył radny.

SRD z powodu różnic pomiędzy projektem budżetu, a jego wykonaniem głosował przeciwko udzieleniu absolutorium.

Prezydent odpiera zarzuty

Na szereg zarzutów postanowił odpowiedzieć prezydent Kuczera. Odniósł się do kredytu zaciągniętego w EBI. - Wielokrotnie powtarzałem, że to najtańszy pieniądz na rynku, który musi zostać wykorzystany. Mamy szansę na wkład własny przy wielu projektach europejskich – wyjaśnił.

Przytoczył również zadłużenie Rybnika w minionych latach. - W roku 2006 zobowiązania sięgały 105 mln złotych, w 2007 – 171 mln zł, 2008 – 164 mln zł, 2009 – 144 mln zł, 2010 – 130 mln zł, 2011 – 112 mln zł, 2012 – 95 mln zł. Dlaczego tyle? Bo byliśmy w okresie inwestycyjnym, budowaliśmy kanalizację. Wtedy nie był pan i inne osoby przeciwko władzom Rybnika – zwrócił się prezydent do radnego Henryka Cebuli.

Argument BSR-u dotyczący okresu lęgowego ptaków określił natomiast „mistrzostwem świata”. - Bardzo proszę nie namawiać prezydenta miasta do nieprzestrzegania prawa. Okres lęgowy to okres lęgowy, a porównywanie go do sytuacji mieszkańców jest nadużyciem – te słowa skierował Piotr Kuczera do radnego Chmielińskiego.

Skoro jesteśmy już przy odszkodowaniach dla mieszkańców – prezydent Rybnika zaznaczył, że jeszcze w 2013 roku na ich wypłatę miasto miało przygotowane jedynie 48 mln złotych. - Przesunięcia w budżecie były potrzebne. W innym razie połowa mieszkańców nie dostałaby dzisiaj nic i nie tylko ptaki byłyby poszkodowane – odparł włodarz miasta.

Piotr Kuczera odniósł się również do budowy parkingu wielopoziomowego jako niepotrzebnej inwestycji. - Nie chcę być złośliwy, ale przez bardzo długi okres mieliśmy dwa place parkingowe – dwa klepiska, z którymi teraz coś robimy. Zarzut jest niechybiony, bo parking wielopoziomowy będzie przynosił dochód. Przy okazji oszczędzamy na przestrzeni, a reszta może być wykorzystana dla celów rozwojowych – zaznaczył.

Na zarzut PiS-u dotyczący walki ze smogiem prezydent już nie wytrzymał. - No litości! Wszystkie karty są po stronie rządu. I to nie mówi tego prezydent, ale strona społeczna, alarmy smogowe, specjaliści, pan pełnomocnik premiera. Mówimy o pewnych działaniach ogólnopolskich. Zwiększenie dotacji dla mieszkańców nic nie da, bo potrzebujemy 1,5 mld złotych – powiedział.

Oczywiście przytoczone powyżej wypowiedzi są fragmentami stanowisk radnych i prezydenta Piotra Kuczery.

Całość możecie zobaczyć oglądając transmisję z posiedzenia rady miasta. Dla ułatwienia:

- stanowisko Wspólnie dla Rybnika – od 1:26:10 do 1:33:20;
- stanowisko Platformy Obywatelskiej – od 1:33:35 do 1:39:20;
- stanowisko Bloku Samorządowego Rybnik Adama Fudalego – od 1:40:23 do 2:01:50;
- stanowisko Prawa i Sprawiedliwości – od 2:41:13 do 2:48:24;
- stanowisko Samorządowego Ruchu Demokratycznego – 2:48:40 do 3:07:49;
- odpowiedź prezydenta Piotra Kuczery – od 3:08:25 do 3:23:28.

Oceń publikację: + 1 + 22 - 1 - 23

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (16):
 • ~alfa_sport 2018-05-25 17:58:22

  Żeby nie było wątpliwości .... myślę że niemal WSZYSCY jesteśmy murem za Kuczerą i wybierzemy go nadchodzących wyborach . To że jest z Peło to wada , ale do przełknięcia . A Dwornik ??? Kto to w ogóle jest ??? Janika chociaż mieliśmy za co nielubieć , a tu jakiś Dwornik . To coś jak z Dudą na prezydenta , wytzrzepany z rękawa .

 • ~exx 2018-05-25 19:14:43

  Co mi z tych inwestycji jak Rybnik w czołówce najbardziej zasyfionych miast europy. I co z tym zrobino Panie Kuczera ? Drugiego stycznia nie ma pieniędzy na modernizacje ogrzewania, a latem smród tylko nieco mniejszy niż zimą. Wstyd ! Zabrać się z grzejących wodę węglem, a nie udawać że jest fajnie i rowerkiem do pracy.

 • ~Lateks 2018-05-25 20:09:33

  ~alfa_sport nie wiem co bierzesz ale bierz pół. Za zardzewiałe donice, parking za 20mln zł, i zatrudnianie fachowców typu p. Stacha to już dawno Kuczera powinnien wylecieć.
  Jak dla mnie to czy jest z PO czy z PiS to mi to loto... tylko żal że Masłowski miał znieść układy po Fudalim a przykłada ręce do układów Kuczery...

 • ~dr_Moriarty 2018-05-25 20:10:19

  Głosowałem na pana Kuczerę tylko z jednego powodu - nie był Adamem Fudalim. Dopóki pan Kuczera oficjalnie nie wystąpi z PO ani ja, ani nikt z mojej rodziny i znajomych z pewnością na nie go nie zagłosuje.

 • ~Arteks 2018-05-25 23:17:38

  @alfa_sport - ja na pewno. Facet mnie całkowicie zaskoczył - pozytywnie oczywiście! Poza paroma gafami jego polityka wniosła wiele dobrego i świeżego w działaniu samorządu rybnickiego który zawsze miał szczęście do dobrych samorządowców w przeciwieństwie do sąsiadów. @exx - za to podziękuj zacofanym mieszkańcom bo to oni przyczyniają się do takich statystyk. W czołówce jest ale tej w której są robione pomiary. Weź pod uwagę to, że w wielu miastach nikt takich pomiarów nie robi. Przykład to do niedawna Jastrzębie czy Racibórz. @lateks - jakby za takie rzeczy wylatywali samorządowcy to mielibyśmy w Polsce anarchię bo kto nie popełnia żadnych gaf czy błędów? Dlaczego prezydent zatrudniając kogoś kto się nie sprawdził na jakieś stanowisko, ma sam wylecieć? Od tego jest się prezydentem aby dobierać sobie współpracowników. A jeśli ktoś się nie sprawdzi to zawsze można go zwolnić. I tak właśnie postąpił nasz prezydent. Nie widzę w tym żadnej sensacji.

  49 45
 • ~Lateks 2018-05-25 23:40:28

  Arteks
  1) Jeśli się popełnia błąd to się o tym mówi i przeprasza. Tymczasem Kuczera cały czas broni tych donic na Kościuszki i nie da się z nim o tym porozmawiać. Tymczasem dosadzono drzew bez donic i bez afery...
  2) Powinien ktoś inny zasiadać na stanowisku prezydenta miasta gdyż Kuczera zwyczajnie sobie z tym nie radzi. Gdyby nie krzyk i głośna krytyka Wiśniewskiego to Stach by dalej miał ciepłą posadę w UM za grube pieniądze. Nie na tym polega pełnienie funkcji prezydenta miasta by unikać odpowiedzialności. Ale by podejmować niewygodne decyzje.
  Przykład to odszkodowania za nieruchomości pod budowę drogi. Wygodnie jest się przerzucać papierami, nie wygodnie po prostu wypłacić takie odszkodowania jakie wypadałoby żeby Ci ludzie dostali co z resztą potwierdziły inne wyceny nie na zlecenie UM.
  3) Problem z Kuczerą po pierwszej kadencji jest taki jak z Fudalim po 4-tech. Zbyt dużo układów jest w UM żeby magistrat działał przejrzyście. Ludzie Fudalego zrobili sklep zamiast parku. U Kuczery również robią co chcą. Tyle że Fudali jest(był) cieżko chory. A Kurczera niby jest zdrowy... ale co z tego...

  50 25
 • ~Arteks 2018-05-26 00:12:31

  @lateks - masz prawo do swojej negatywnej opinii ale to wyborcy decydują o tym czy ktoś powinien zasiadać w parlamencie czy na stanowisku prezydenta miasta lub radzie miejskiej. Kilka dni temu DZ zrobił sondaż w Rybniku z którego wynika, że Kuczera może wygrać wybory już... w I turze bo ma ogromne poparcie rybniczan.

  35 42
 • ~Monia2002 2018-05-26 10:41:01

  - wypadki na oświatę – 276.093.909 zł; - literówka

  4 1
 • ~hub381 2018-05-26 12:35:52

  A ja pytam co robiła obecna opozycja ? Budowali ronda i markety a efekty widać: zakorkowane miasto z wszystkich stron ! Dopiero Kuczera z doradcami zadecydował o budowie OBWODNICY PŁD-Racibórz-Żory.
  Następną sprawą sprawą jest SMOG. Cóż że nie sprzedaje sie mułów ale co dalej ? Coś z tym fantem trzeba zrobić ? Sprawa toczy się od lat. A gdzie była obecna opozycja ? W Stodołach nad zalewem gościła"imperatora IV RP"i co ?

  30 31
 • ~MatiW 2018-05-26 14:28:43

  Rybnik dzięki obecnemu prezydentowi, jest wzorem dla innych miast. I nie chodzi tylko o kwestie gospodarcze, ale także kulturalne i światopoglądowe. W kwestii smogu to Kuczera robi to co w gestii miasta może, czyli zajmuje się miejskimi obiektami. Ludzie mają gdzieś to, że syfia, palą czym popadnie i mają to głęboko gdzieś. A jak ktoś im zwróci uwagę, to powiedzą, że ich nie stać na inne ogrzewanie. Ale tv 50 cali na ścianie wisi. Inne miasta zazdroszczą nam takiego prezydenta i szanujmy to sobie.

  31 38
 • ~predkront 2018-05-26 18:22:31

  Kuczera jest bardzo nieudacznym prezydentem bo jak na razie nie sciagnal do Rybnika ani jednego inwestora a to przede wszystkim powinno sie oceniac. Bo od robienia sobie zdjec i usmieszkow jeszcze nikomu sie nie poprawilo. Ten gosciu niech lepiej wraca do szkoly uczyc "cudze dzieci".

  37 23
 • ~ 2018-05-26 19:37:36

  Panie Cebula, proszę iść na Emeryturę i dać młodym rządzić. Nic Pan nie robi poza swoim nosem( mówię o nowym asfalcie wylanym pod Pana miejscem zamieszkania) a pozostałe rejony z Naszej dzielnicy leżą, wystosowałem do Pana list jako do Rady Dzielnicy i nawet Pan nie raczył odpisać. Mówcie co chcecie Pan Prezydent Kuczera stara się jak może by poprawić warunki w Rybniku. Ludzie negują parę czynów, które dokonał Prezydent, jednakże nikt nie pofatyguje się kontaktować z Radami dzielnic, przewodniczącymi, którzy zasiadają w Radzie Miasta i nie rozmawiają co trzeba zmienić, jakie wsparcie potrzebne, a budżet jest na np. nową kostkę, oświetlenie skrzyżowań, poprawa placu zabaw czy głupie koszenie trawy przez Zieleń Miejską. Ludzie do roboty, a nie tylko hejtować!

  18 16
 • ~ 2018-05-26 21:28:21

  podoba mnie się to, że wybudował place zabaw dla psów, to jedyna rzecz, która mu się udała, szkoda tylko, że jest ich za mało. I to wszystko. Nadal w UM nepotyzm i niekompetencja, nieprzejrzystośc działania. P. Prezydent poprawia i próbuje doskonalic to, co było dobre i mogło dalej jeszcze funkcjonowac, np. niepotrzebna likwidacja ronda przy ul. Mikołowskiej-Wyzwolenia, bo szkoda pieniędzy na nowe skrzyżowanie, niepotrzebne "naprawianie" nawierzchni w centrum - nadal tylko kostka i betoniki, niepotrzebne kosztowne "asfaltowanie" w cale nie tak "starych" ścieżek rowerowych, bo naczelnik wydziału zmienił się, a nowemu brak pomysłów. Brak pomysłów na nowe działania. Brak dostępu do gazociągu nie tylko w dzielnicach, ale i w tak zw. 1 strefie miasta, albo do innych alternatywnych źródeł CO. Dopłaty do pieców CO na węgiel, to porażka prezydenta i wyrzucanie pieniędzy w błoto. Powinien byc zakaz palenia węglem, bez względu na to, jaki to piec i jaki to węgiel, bo i tak to "smoła". Powinien byc zakaz "palenia" by zagrzac sobie wodę do kąpieli latem (a pro po, "grzeją" tylko bogaci, np. właściciel zakładu kamieniarskiego przy ul. Rudzkiej), bo to wstyd w XXI w, Oczywiście, to nie tylko jego wina, ale również radnych, tych samych, którzy od lat zasiadają w radzie z korzyścią tylko dla siebie. I jak na razie, to nie ma widoków na "dobrego" gospodarza miasta. Przykre, ale prawdziwe.

  14 20
 • ~HAN 2018-05-27 13:47:14

  @Boxer'niepotrzebna likwidacja ronda przy ul. Mikołowskiej-Wyzwolenia' naprawde nie widzisz roznicy po likwidacji tego idiotycznego ronda, ktore notorycznie bylo zakorkowane i nie dalo sie przejechac w zadnym kierunku? Teraz jak jest sygnalizacja skrzyzowanie zrobilo sie w koncu szerokie bez niepotrzebnych wysepek Autobusy i samochody ciezarowe nie maja teraz problemu z przejazdem przez te skrzyzowanie. Tak ciezko to dostrzec?
  Co do absolutorium to najbardziej smiesza mnie wywody fudalowcow i te placze o zadluzeniu. NIe dziwie sie ze go nie bylo za Fudalego bo i inwestycji zadnych nie bylo. Fudali robil tylko to co bylo konieczne. Facet nie mial pojecia o niczym, siedzial tylko z tymi swoimi lesnymi dziadkami-doradcami i kosili pieniadze. Czepiaja sie Diagnozy ze to marna promocja a sami probowali 'przomowac' miasto za pomoca spotu z golymi meskimi stopami. Tragedia. Przez tyle kadencji za tego doswiadczonego samorzadowca nie powstawaly zadne osiedla mieszkaniowe, 'zadomkowil' cale miasto wydajac bez ograniczen pozwolenia na budowe domow prywatnych w kazdym mozliwym miejscu. Gdzie sa inwestorzy produkcyjni panie doswiadczony? Wisienka na torcie jest plac przy Hallera Kuczera w pierwszej kadencji potrafil sie tym zajac, Fudali przez wszystkie lata bredzil cos o drugim rynku i czekal na mitycznego inwestora. Kuczera nie jest idealny i duzo mu brakuje ale przy fudalowcach to geniusz.

  15 11
 • ~Arteks 2018-05-27 19:16:05

  @han @boxer - obaj macie trochę racji ale obaj też stosujecie pewnego rodzaju przesadyzmy. Gdyby nie dobra polityka finansowa Fudalego - dzisiaj nie byłoby tak dobrej sytuacji finansowej miasta. Gdyby Fudali nie sprowadził zagranicznego kapitału handlowego do centrum miasta - nie mielibyśmy namiastki "Europy" w centrum tylko straszące składowiska aut lub zamknięty browar. Natomiast z pewnością zmiana na stanowisku prezydenta pozwoliła spojrzeć nieco inaczej, z nowszej perspektywy na różne problemy współczesnego miasta. Czasami trzeba sobie powiedzieć, że o ile rondo było świetnym rozwiązaniem 20 lat temu to może nie być nim już obecnie... Cenię obydwóch prezydentów i bardzo mnie cieszy, że ten obecny wymyślił sposób na zagospodarowanie jednego z najbrzydszych miejsc w Rybniku czyli placu między Hallera a Raciborską. @predkront - sytuacja na rynku pracy w Rybniku jest bardzo dobra. Plany z PKP bardzo ciekawe związane z centrum logistycznym. Brakuje mi trochę zaangażowania władz w Rybniku w kierunku tworzenia start-upów czy jakichś inkubatorów dla ludzi, którzy chcą tworzyć nowe firmy. Często mógłby z nich być większy pożytek niż z zagranicznych korporacji które są nastawione na tanie miejsca pracy.

  8 9
 • ~Jacek Kamiński 2018-05-27 21:26:26

  Jeden z radnych zarzuca Prezydentowi iż nie wycinał drzew w okresie lęgowym. Czyli z przestrzegania prawa czyni zarzut. Niewiarygodne.

  15 3

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co wg Ciebie jest przyczyną wyludniania się Rybnika?

Oddanych głosów: 3999