zamknij

Wiadomości

Pierwsza zdalna sesja rady miasta. Właśnie trwa!

2020-04-23, Autor: bf

Rozpoczęła się pierwsza zdalna sesja Rady Miasta Rybnika. Radni nie siedzą w rybnickim magistracie, a w swoich domach. Tego jeszcze wcześniej nie było!

Reklama

To nowość w rybnickim samorządzie. Do tej pory nigdy nie prowadzono zdalnej sesji rady miasta. Taką sytuację wymusiła epidemii koronawirusa.
Jak wygląda zdalna sesja? Wszyscy są ze sobą połączeni. Z tego, co zauważyliśmy w magistracie przebywa tylko prezydent Piotr Kuczera oraz Przewodniczący Rady Miasta Rybnika – Wojciech Kiljańczyk. Niestety, pozostali radni – mają wyłączone kamerki.

Sesję online możecie oglądać:

Oto jak wygląda porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.

3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.

4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.

5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22).

6. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie działania Oddziału Zakaźnego.

7. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 340/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.

8. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020.

9. Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku.

10. Zmiana uchwały nr 320/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutu.

12. Zmiana uchwały nr 322/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutu.

13. Zmiana uchwały nr 345/XX/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

14. Zmiana uchwały nr 348/XX/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku oraz nadania mu statutu.

14. Zmiana uchwały nr 276/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika w sprawie założenia Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w miejsce obecnej Szkoły Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym - Szkoły Życia w Rybniku przy ul. Hibnera 41 oraz włączenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku.

15. Zmiana uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto.

16. Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2020 r. oraz w określenie sezonu kąpielowego.

17. Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

18. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

19. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

20. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

21. Zmiana uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

23. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

24. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

25. Zakończenie sesji.

Oceń publikację: + 1 + 9 - 1 - 12

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy "Okrąglaczek" w Rybniku to potrzebna miastu inwestycja?
Oddanych głosów: 387