zamknij

Wiadomości

Pierwsza sesja rady miasta po wakacjach. Oglądaj online

2021-09-23, Autor: 

Dzisiaj o godzinie 16.00 rozpoczęła się powakacyjna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem odbywać się ona będzie w zdalnym trybie obradowania. Bądźcie na bieżąco i oglądajcie ją online.

Reklama

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale, a także na naszym portalu poniżej:

Porządek spotkania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.

3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.

4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok.

5. Zmiana uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

6. Wyrażenie stanowiska wobec planowanych zmian w ustawie – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

7. Wydzierżawienie nieruchomości.

8. Oddanie nieruchomości w użytkowanie.

9. Darowizna nieruchomości na rzecz tworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku.

10. Zbycie nieruchomości (w drodze bezprzetargowej).

11. Zbycie nieruchomości (w drodze przetargu).

12. Nabycie nieruchomości.

13. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości.

14. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64).

16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65).

17. Zmiana uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku.

18. Zmiana uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku.

19. Zmiana uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku.

20. Zmiana uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku.

21. Uchylenie uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.:"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II".

22. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika.

23. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika.

24. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika.

25. Ustalenie przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy Wrębowej.

26. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Łukowej.

27. Zmiana Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik.

28. Przyjęcie Lokalnego Programu Opieki Wytchnieniowej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2025.

29. Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika nr 174/XII/2015 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015 – 2023.

30. Zmiana statutu Rybnickiej Rady Seniorów.

31. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

32. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

33. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

34. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania.

35. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.

36. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku.

37. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.

38. Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

39. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.

40. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Polityki Społecznej oraz w Wydziale Inwestycji.

41. Wolne głosy i oświadczenia radnych.

42. Zakończenie sesji.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 9

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~Lokalny 2021-09-23
    18:15:51

    26 1

    Rozumiem, że już wszystkie sesje rady miasta będą zdalne? Jakoś u Mazurka politycy bez masek biegają, a nasi radni nie mogą się spotkać i dyskutować. W czymś problem, czy im się nie chce i nie szanują swoich wyborców?

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy będziesz głosował/głosowała na Piotra Kuczerę jako Prezydenta Miasta Rybnika?
Oddanych głosów: 1688