zamknij

Wiadomości

Miasto zaproponowało wstępny podział grantów. Kto otrzyma dotację?

2016-01-23, Autor: bf, źródło: UM Rybnik
Rybnicki magistrat informuje, że dokonano wstępnego podziału środków na realizację zadań publicznych w 2016, w podziale na kilka obszarów tematycznych.

Reklama

W otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Rybnika złożono łącznie 149 ofert na kwotę 14.208.294,55 zł, w tym:

1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
- 8 ofert na łączną kwotę: 177.988,00 zł

2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:
- oferty na łączną kwotę: 67.375,00 zł

3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
- 9 ofert na łączną kwotę: 254.147,70 zł

4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
- 32 ofert na łączną kwotę: 1.567.878,00 zł

5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne: 
- 60 ofert na łączną kwotę: 2.724.801,30 zł

oraz na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu: 37 ofert na łączną kwotę: 9.416.104,55 zł.

Wstępny podział środków kształtuje się następująco:

1.działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
50.000,00 zł – 5 ofert (nazwa podmiotu, nazwa zadania, propozycja wysokości dotacji):

- ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej, Aktywny i bezpieczny wypoczynek w harcerskich bazach - 14 000 zł;
- Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, Wypoczynek i rehabilitacja - 14 500 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, Aktywne wakacje – męska sprawa - 7 500 zł;
- Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Ślady", Obóz harcerski dla dzieci i młodzieży - 8 000 zł;
- Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego, Ferie zimowe na sportowo z RKJJS - 6 000 zł


2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
45.000,00 zł – 3 oferty:

- Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem", "Bezpiecznie i aktywnie!" - integracyjne półkolonie letnie - 10 000 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Niedobczycach, Sobota w ochronce - czas nauki i zabawy - 10 000 zł;
- Bombowa Fundacja, Specjalistyczne wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w Rybniku - 25 000 zł.


3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
100.000,00 zł – 4 oferty

- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika - 6 000 zł;
- Stowarzyszenie "OLIGOS" na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, Klub - 48 22 000 zł;
- Stowarzyszenie "17-tka", Rybnicki Bank Drugiej Ręki 2016 - 20 000 zł;
- Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Pomoc żywnościowa rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w ramach POPŻ – 2014-2020- 52 000 zł.

4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
485.000,00 zł – 9 ofert:

- Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, Akademia odpowiedzialnej ciąży - 8 325 zł;
- Miejski Koszykarski Klub Sportowy "Rybnik" w Rybniku, Rybnicka Basketmania - sport, nauka,
przyszłość - 27 795 zł;
- Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku, Tratwa - 38 000 zł;
- Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie "ZGODA", Żyjmy w Zgodzie z trzeźwością - 44 000 zł
- Stowarzyszenie "17-tka", Klub Integracji Społecznej "SR" 2016 - 60 000 zł;

- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "INTEGRUM" w Rybniku:
a) Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym - 100 000 zł;
b) Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin - 128 880 zł;

- Strefa WZW, wolnych z wyboru, Blokowisko to nie wszystko - edycja IV - 32 000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi, Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów - 46 000 zł


5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
720.000,00 zł – 22 oferty

I. Zadanie: szkolenie sportowe, w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja lub udział w zawodach sportowych oraz obozach sportowych:

- Śląskie Wodne OchotniczePogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy Rybnik, Rybnicka drużyna ratownictwa sportowego - 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Sportowe - Grupa Kolarska "Viktoria" Rybnik, Szkolenie, udział adeptów szkółki kolarskiej i zawodników grupy kolarskiej „VIKTORIA” Rybnik w treningach oraz zawodach kolarskich - 22 525,00 zł;
- Miejski Klub Szachowy Rybnik, Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej: szachy - 50 000,00 zł;
- Klub Piłkarski "Kamień”, Zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach piłki nożnej - 10 000,00 zł;
- Integracyjny Klub Sportowy "Bushido", Szermierka sposobem na wolny czas - 40 000,00 zł
- Klub Sportowy "Ryfama", RYBNICKI BIATHLON 2016 - 15 000,00 zł
- Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: szkolenie sportowe, w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja lub udział w zawodach sportowych oraz obozach sportowych - 15 000,00 zł;
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną - 14 000,00 zł;
- KLUB SPORTOWY RYBNIK THUNDERS, Szerzenie idei sportu dla każdego poprzez grę w drużynie Rybnik Thunders - 30 000,00 zł;
- Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej, "Kiedy piłka w grze, wszystko jest możliwe (K. Górski)" - 250 000,00 zł.

II. Zadanie: organizacja zajęć, imprez, zawodów, turniejów sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży

- Towarzystwo Sportowe "Kuźnia", Regaty Żeglarskie Pucharu Polski "Rybnickie Regaty Żeglarskie" - 8 590,00 zł;
- Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, RMKS 2016 – cykliczne imprezy sportowe 32 000,00 zł
- Klub Sportowy "Yacht Club Rybnik", Pilotażowy program edukacji żeglarskiej - 27 000,00 zł

- Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku, "Piłkarski przedszkole" - 20 000,00 zł;

- Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu
a) Międzynarodowy turniej młodzików i kadetów w baseballu z okazji 20-lecia GOZBall
b) Finały Mistrzostw Polski kadetów w baseballu - 20 000,00 zł;

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej, Harcerski program żeglarskiej akademii rozwoju - 30 000,00 zł;
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, XXIV Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych - 10 125,00 zł.

III. Zadanie: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich

- Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ślady", Narciarski biwak zimowy - 10 760,00 zł.

IV. Zadanie: organizacja lub udział w zajęciach, imprezach sportowo-rekreacyjnych skierowanych do osób starszych

- Fundacja ,,Byle do Wiosny'', Aktywny Senior - 30 000,00 zł.

V. Zadanie: organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności

- Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu 2016 - impreza sportoworekreacyjna dla mieszkańców - 33 000,00 zł;
- Fundacja EDF Polska, 9. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik - 22 000,00 zł
- Towarzystwo Sportowe "VOLLEY" Rybnik, Finały XVII Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej ATLAS TOURS - 15 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursów w ww. obszarach nastąpi do 26 stycznia 2016 roku, za wyjątkiem konkursu dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, gdzie rozstrzygniecie nastąpi do 28 stycznia 2016 roku.  W obszarze tym, zgodnie z treścią konkursu rozpoczęto negocjacje, w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadań oraz ustalenia wysokości dotacji niezbędnej do ich realizacji.

Do 25 stycznia 2016 roku podmioty biorące udział w konkursie określają czy przyjmują zaproponowane kwoty na realizację zadań, stąd ostateczna data to 26 stycznia 2016.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 9

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (32):
 • ~Marcin74 2016-01-23 12:15:30

  Wczoraj godz.: 20:00 – PM10 w Rybniku (Borki 37a) wynosił 2218% !!! Przypominam, że Rybnik jest w czołówce europejskiej najbardziej morderczych miast jeśli chodzi o smog. Zakładając, że w Rybniku jest 10 000 domów (szkoda, że UM nie podaje nigdzie faktycznej liczby no chyba, że tego nie wie), które kopcą to kwota 9.416.104,55 zł starczyła by na dopłaty po 150 zł miesięcznie do rachunków za gaz lub c.o. przez 6 najgorszych miesięcy w roku – jeśli właściciel zmieni opał z węgla na c.o. lub gaz. Takie rozwiązanie mogło by realnie zmniejszyć smog w Rybniku. Przyznane granty nie rozwiążą problemu smogu. Tak – na wszystko nie starczy. Pytanie co dla urzędników, Rybnika i jego mieszkańców jest ważniejsze? Działania (na pewno ważne i potrzebne) na które UM wyda ponad 9 mln rocznie czy zdrowie i życie mieszkańców?

  1 16
 • ~Marcin74 2016-01-23 12:23:01

  Wszyscy ci, którzy złożyli wnioski i pieniądze zostały im przyznane, powinni solidarnie, w ramach społeczeństwa obywatelskiego zrzec się natychmiast tych pieniędzy (naszych, Rybniczan pieniędzy!) i w ramach troski o życie i zdrowie mieszkańców naszego Miasta przekazać je na walkę ze smogiem.

  1 33
 • ~ 2016-01-23 14:13:59

  Człowieku, załóż stowarzyszenie i zacznij realnie walczyć z rybnickim smogiem. Zobaczymy w jaki sposób i jaki to przyniesie efekt, powiedzmy za 2 miesiące, bo pewnie takiego czasu wymagasz od innych. Uważasz że przyzwyczajenia mieszkańców zmienisz pstrykając paluszkiem? Ciekawe... A budżet każdego miasta czy firmy charakteryzuje się podziałem środków finansowych na każdą działalność, więc takie propozycje możesz sobie wsadzić...

  14 0
 • ~ 2016-01-23 14:19:53

  Jeśli Marcin74 założy stowarzyszenie, nigdy nie będzie miał nawet procenta tej kwoty jaką ma do dyspozycji Pan Prezydent! Jakie będzie miał pole manewru? Może chcieć coś zmienić, ale nie ma żadnej mocy sprawczej ani pieniędzy. Prezydent odwrotnie. Ale jeśli Marcin mimo wszystko zdecydowałby się założyć takie stowarzyszenie, to chętnie się przyłączę (choć różnimy się w kilku kwestiach, ale jeden cel)

  1 0
 • ~Marcin74 2016-01-23 14:33:11

  I to by było właściwie na tyle jeśli chodzi o dyskusje na temat inwestycji miejskich, społecznych, wspólnych pieniędzy w ograniczenie smogu w Rybniku. Całe te brednie o społeczeństwie obywatelskim, o stowarzyszeniach, które tak jęczą i krzyczą o kasę „by społeczeństwu było lepiej”, wszystkie te absurdy i często wyssane z palca potrzeby wychodzą na jaw w momencie kiedy pojawia się problem, który dotyczy całego Miasta, realny, mierzalny i policzalny problem. W momencie kiedy pada propozycja aby zastanowić się nad priorytetami nad tym co jest ważniejsze: życie, zdrowie wszystkich mieszkańców czy problemy garstki okazuje się, że tak naprawdę ważny jest osobisty interes każdego stowarzyszenia, każdej pojedynczej osoby, która z pieniędzy tego stowarzyszenia korzysta. Jak ktoś proponuje zabrać nie zarobione w pocie czoła, nie wypracowane na etacie, w firmie ale przyznane z miejskiej kasy (czyli pieniądze KAŻDEGO MIESZKAŃCA MIASTA!) i przeznaczyć je na wspólny cel to zaczyna się krzyk, minusy i odwoływanie się do przyzwyczajeń. Rybnik. Polska. Społeczeństwa obywatelskie.

  0 1
 • ~ 2016-01-23 14:38:50

  Stowarzyszenie ma większą siłę przebicia niż jednostka i może pozyskać środki finansowe na dany cel. Z taką organizacją miasto musi się liczyć, choćby ze względów wizerunkowych i politycznych. No ale zawsze każdą próbę zmian w przyzwyczajeniach należy rozpoczynać od edukacji mieszkańców i na to potrzeba czasu. A wtedy dalsze działania pomalutku na pewno przyniosą rezultaty. Politycznie lepiej najpierw spróbować zmienić poglądy niż uchwałą zakazać palenia wybranymi paliwami.

  4 0
 • ~ 2016-01-23 14:57:05

  i może warto na problem smogu spojrzeć z perspektywy globalnej (powiat, województwo). Rybnik dookoła jest otoczony gęsto zaludnionymi gminami wiejskimi, które nie dadzą rady finansowo, a wiatr robi też swoje... i tak w kółko co roku w okresie zimowym. Tyle, bo temat nie o tym.

  1 0
 • ~Marcin74 2016-01-23 15:22:02

  Stowarzyszenie, spółdzielnia, kołchoz, zjednoczenie, kartel, związek, zbór zwał jak zwał… to twory, które w teorii miały być obywatelskimi, oddolnymi ruchami społecznymi, które miały niezależnie od władzy centralnej robić coś dla reszty, niezrzeszonego nigdzie społeczeństwa. W praktyce są to w większości kompletnie zależne od urzędniczych decyzji finansowych, bez tych pieniędzy nie mające racji bytu, twory zapatrzone tylko i wyłącznie w swoją własną działalność, krzyczące kiedy ktoś próbuje ograniczyć ich finansową pazerność a publiczne pieniądze przeznaczyć na cel dotyczący wszystkich mieszkańców. W praktyce stowarzyszenia są szalenie wygodne dla urzędników bo porostu odwalają za nich gro obowiązkowej roboty. Dramatem jest to co piszesz ~martt9, że jednostka ma mniejszą siłę przebicia, że z jednostką miasto liczy się mniej niż z grupą, to dowodzi patologii do jakiej doszło w urzędniczym myśleniu – Obywatelu – jeśli jesteś sam, mamy cię za nic, przyjdź z grupą to się zastanowimy i może rozwiążemy problem. Każdy urzędnik, który w ten sposób myśli powinien natychmiast przestać być pracownikiem w służbie obywatelowi.

  0 7
 • ~Arteks 2016-01-23 18:00:26

  @marcin74 - nie jest w czołówce "morderczych" miast bo jakoś nie ma żadnego dowodu na to, że tu ludzie tu bardziej chorują czy umierają natomiast smog w takiej postaci jaki był wczoraj uniemożliwia jakąkolwiek aktywność w godzinach popołudniowo-wieczornych, dlatego choćby z tego powodu warto z nim walczyć. A zdaje się, że ani w Rybniku ani w całym województwie nie obędzie się bez uchwalenia całkowitego zakazu palenia mułem, złymi gatunkami węgla, a także brykietami z trocin, drewnem itd. Natomiast jeśli chciałbyś aby miasto zamiast wspierania sportu czy walki z patologiami wspierało bogatych ludzi w dużych domach dopłatami do ogrzewania to ja mam równie idiotyczny pomysł - proponuję aby miasto ufundowało mieszkańcom bloków (którzy nie przyczyniają się do smogu) wyjazdy na zagraniczne turnusy zdrowotne np. do Austrii. Co ty na to? Ty proponujesz 150 zł miesięcznie, a taka dopłata do tych wyjazdów mogłaby być raz w roku np. 300 zł na osobę. Ludzie by odetchnęli świeżym powietrzem, pojeździli na nartach, pooglądali piękne alpejskie widoki i... mieli rekompensatę za życie w jednym mieście z ciemnogrodem który dla zaoszczędzenia paru groszy pali byle czym i robi w niektóre dni z miasta - piekło. Co ty na to?

  4 0
 • ~minowa 2016-01-23 18:25:39

  Marcin 74 - czekam na twoje propozycje, czym ogrzewać domy w dzielnicach, w których nie ma sieci gazowej ani ciepłowniczej ? Ja mam lepszy pomysł - odkupić od mieszkańców domy po cenach rynkowych, aby przenieśli się do dzielnic, w których jest mozliwe skorzystanie z sieci gazowej lub ciepłowniczej i zagwarantowanie skorzystania z tego. Myślisz, że dla sportu kupuję opał, zrzucam go do piwnicy, tracę czas na palenie w CO, wynoszę i wywożę popiół ?

  3 1
 • ~Marcin74 2016-01-23 18:30:02

  Arteks - GIOŚ opublikował raport przedstawiający zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach rakotwórczymi i mutagennymi związkami. Rybnik zajął w tym rankingu 4 miejsce. Polska jest liderem jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza benzo[a]pirenem. Średnie stężeniedla całego kraju sięga 600% normy. W Czechach jest to 150%, na Słowenii około 120%. W większości krajów europejskich stężenia pozostają w normie Tym samym Rybnik jest w czołówce najbardziej morderczych miast w Europie. Zakaz palenie mułem jest przesądzony. Co do wspierania sportu i innych to oczywiście jestem na tak ALE jeśli nie starcza w budżecie na wszystko to najpierw wydaje się na to co najważniejsze (wg, mnie to smog) a potem na inne rzeczy. Pomysł z dopłatą 150 do rachunku może rozwiązać problem smogu. Wysyłanie mieszkańców na wczasy nie. Napiszę to po raz któryś tam: Ja nie chcę żeby Miasto wydawało dodatkowe pieniądze (zarówno Twoje jak i moje) – jestem tego zdecydowanym przeciwnikiem! Chcę żeby rozsądnie (tak jak obiecywali w wyborach) gospodarowali tym co mają a mają BARDZO WIELE! Specjalnie zrobiłem ten wpis pod artykułem o dotacjach dla organizacji społecznych bo wiedziałem, że część „prezesów” i „członków” to przeczyta. Dokładnie takiej reakcji się spodziewałem. Hipokryzja osób, stowarzyszeń, które mają „społeczne” w nazwie jest przeogromna. Ich „społeczność” kończy się dokładnie w tym momencie w którym ktoś zaproponuje poświęcenie ich wybiórczych potrzeb w imię potrzeb całej społeczności.

  1 5
 • ~Marcin74 2016-01-23 18:39:41

  ~minowa – można ogrzewać LPG ale nie o to mi chodziło zupełnie… jak pisałem wyżej, specjalnie zrobiłem wpis pod artykułem o dotacjach dla „stowarzyszeń” właśnie po to żeby zobaczyć efekt. Nie wywiązała się dyskusja o tym czy 150 zł to dobry pomysł czy nie (tak se, przyznaje - choć bardziej zbliżył by Rybnik do rozwiązania problemy smogu niż bzdury z billbardami i spotkaniami,- i nie bronił bym go za długo, ale to nie ja siedzie w UM i biorę pieniądze za rozwiązywanie problemów miasta) ale największe oburzenie sądząc po minusach wzbudził wpis o apel w sprawie oddania społecznych pieniędzy na cel dotyczący wszystkich mieszkańców.

  0 6
 • ~minowa 2016-01-23 18:43:04

  Marcin74 - oto przegląd, czym nas straszono na przestrzeni ostatnich lat. Dziura ozonowa, dwutlenek węgla, smog, teraz benzoalfapiren. Za to cicho o chemtrails, HAARP, dodatkach chemicznych do żywności. Co do rakotwórczości dymu z komina radzę zobaczyc w sieci mapki Polski z powiatami, w których występują najliczniejsze zachorowania na nowotwory, a szczególnie dróg oddechowych. Np. nowotwory płuc u mężczyzn w Rybniku i okolicach mamy na poziomie puszcz Podlasia oraz zalesionej Ziemi Lubuskiej. W zachorowalności przoduje Pomorze, Warmia, Mazury, Dolny Śląsk, Kielecczyzna i Lubelskie.

  3 0
 • ~Arteks 2016-01-23 18:51:50

  @minowa - widzę, że zapoznałeś się z danymi którymi ja zainteresowałem innych w kontekście bzdurnego rankingi "rakotwórczych" miast. Paradoksalnie zachorowalność na raka płuc należy w Rybniku i w ogóle na Górnym Śląsku do jednych z najmniejszych w Polsce, a co jest szokujące, jest dużo niższa niż w pozbawionej przemysłu i rzadko zaludnionej Polsce północnej. Dodam do tego co napisałeś, straszenie freonem (co okazało się totalnym blefem), uszkodzeniem kodu genetycznego mieszkańców Śląska i innymi bzdurami. Natomiast ze smogiem trzeba walczyć na różne sposoby - także większą restrykcyjnością i bardziej drastycznymi decyzjami co umożliwia obecna ustawa antysmogowa bo... smog jest naprawdę uciążliwy. Dla wszystkich mieszkańców - zarówno bogatych jak i biednych, starszych czy dzieci.

  0 0
 • ~Marcin74 2016-01-23 18:52:31

  ~minowa – ok. zostałem przekonany. W Rybniku nie ma problemu z niezdrowym powietrzem. Zróbmy billboardy dla ludzi z Pomorza zapraszające na Śląsk w celu podreperowania zdrowia i uprawiania sportu dzięki hojnej ręce Urzędu Miasta.

  0 6
 • ~ 2016-01-23 19:20:30

  Minowa, nie masz wśród bliskich osób nikogo chorującego na astmę, to nie wiesz, jak ciężko takim osobom w tym zanieczyszczeniu. Nie masz chorującego na choroby układu krążenia. Gdybyś miała - nie mówiłabyś tak lekko. A jeśli masz, a mimo wszystko mówisz w ten sposób, to najwyrażniej nie zależy ci na tych osobach. Widać, że albo nie rozumiesz wagi problemu, nie rozumiesz procesów w takim powietrzu i ich wpływu, albo nie chcesz rozumieć, bo karmisz się literaturą typu "Fakt" (poznaję po chemistralach;)). Jesli sama jesteś zdrowa, to się ciesz. Ale pamiętaj, że to nie musi trwac wiecznie

  1 4
 • ~ 2016-01-23 19:24:00

  P.S. MARCIN74 napisał:"największe oburzenie sądząc po minusach wzbudził wpis o apel w sprawie oddania społecznych pieniędzy na cel dotyczący wszystkich mieszkańców.". Rzeczywiście, Ciekawe spostrzeżenie. Głupota czy pazerność?

  3 0
 • ~predkront 2016-01-24 07:31:09

  Marcin74 ty chyba jestes jakis niepowazny albo sobie zwyczajnie zartujesz! Miasto (czyli wszyscy mieszkancy) ma doplacac bogatym wlascicielom prywatnych domow do ogrzewania? A moze jeszcze doplaty do wczasow i bartborka jak na kopalniach? Obudz sie czlowieku bo komuna cie zzera od srodka. Nie powinno byc zadnych doplat z miejskiego budzetu!! Wlasciciele domow sa jak na polskie realia ludzmi bogatymi i stac ich na zmiane sposobu ogrzewania. A jak kogos nie stac na opla to niech sprzeda dom za 400 tys. i kupi mieszkanie w bloku za 150 tys.

  7 0
 • ~Marcin74 2016-01-24 12:25:52

  ~predkront – Ty za to jesteś strasznie naiwny. Rozejrzyj się wokół na co miasto wydaje miliony naszych pieniędzy. Czy koncert gwiazdy na stadionie jest dla biednych? Nie różni się niczym od spędów pierwszomajowych ku chwale pierwszego sekretarza. Czy remont Juliusza jest dla biednych? Nie! To ukłon w kierunku emerytów, którzy w większości chodzą głosować i będzie ich co raz więcej. Oni nie wyjadą nawet z powodu smogu. Czy dotowanie klubów sportowych jest dla biednych? Nie!!! Pomijając opłaty „członkowskie”, ubezpieczenie sam sprzęt osobisty do uprawiania sporty to kupa kasy. Nie dla biednych. Piknik lotniczy, wyścig kolarski, narciarski biwak zimowy, regaty itd. Pomijając dopłaty do naprawdę biednych, niepełnosprawnych miasto i tak wydaje w ogromnej części wcale nie na biednych!!! Ja mówię o tym, żeby się zastanowić czy w wypadku kiedy NAPRWDĘ JEST PROBLEM ZE SMOGIEM!!! nie wydać tych pieniędzy na coś, co pozwoli mieszkać lepiej WSZYSTKIM! Komunistycznym i socjalistycznym takim na wskroś urzędniczym myśleniem jest dokładnie to co proponujesz: zabrać tym którzy mają więcej i rozdać biednym- zresztą i tak się to dzieje. To z pieniędzy tych „bogatych” są podatki. Ty proponujesz, żeby zabrać im jeszcze więcej. Dalej dotować coś bez czego miasto sobie doskonale poradzi, równocześnie mówiąc – na walkę ze smogiem nas nie stać. Rusz głową i zacznij myśleć. To nie boli.

  0 4
 • ~minowa 2016-01-24 13:15:17

  @predkront, komunistyczny cwaniaczku i specjalisto od rozdawania cudzego, ile płacisz podatku od nieruchomości od swojego mieszkania w bloku ? Ja płacę od domu i gruntu 1333zł/rok. Mam dać więcej, bo mam z czego ? A dlaczego ty nie masz ?

  0 1
 • ~1floyd 2016-01-24 13:36:18

  Wiem że włożę kij w mrowisko. Posiadanie domu jest luksusem. A luksus wiąże się z kosztami. Skoro przyłączenie budynku do kanalizacji jest obligatoryjne, to należy wprowadzić taki przepis odnośnie budynków w pobliżu ciepłociągu. Ponadto wzorem np.Niemiec wprowadzić podatek dymny. Tam też można palić węglem, ale wiąże się to ze sporym dodatkowym podatkiem. Powoduje to że palenie węglem wychodzi drożej niż np. ogrzewanie prądem. Dlaczego Śląsk ma być ogrzewany węglem?. Z powodu deputatów? czy mułu lub flotu?. Przeciętny mieszkaniec bloku wydaje na ogrzewanie 50m2 ok 1700 zł rocznie. Więc koszt ogrzewania domu ok.130m2 na poziomie ok 4tys zł rocznie nie powinien nikogo dziwić czy szokować. Czemu mam dopłacać z moich podatków kopciuchom?. Czy mnie ktoś dopłaca do np. paliwa?. Nie. Najwyższy czas zmienić podejście do tematu. Zwiększyć podatek budynkom z mało ekologicznym ogrzewaniem a obniżyć lub zlikwidować dla budynków ogrzewanych gazem, prądem, czy olejem opałowym.

  0 0
 • ~ 2016-01-24 15:32:54

  FLOYD - no dokladnie. Juz pisalam: jakos nikogo nie obchodzi, ze wygodniej i taniej byloby sikac pod plot sasiadowi, zamiast podlaczac sie do kanalizacji miejskiej i placic. Podpisuje sie pod Twoim wpisem wszystkimi konczynami

  0 3
 • ~ 2016-01-24 16:21:34

  A tymczasem... mija kolejna niedziela, w którą nie można się wybrać na rodzinny spacer z powodu syfu w powietrzu :( Obrzydliwe miasto. Snieg, place zabaw, sxiezki rowerowe, parki ... wszystko na nic jeśli przez pol roku nie można z tego korzystać

  0 1
 • ~predkront 2016-01-24 18:17:23

  "komunistyczny cwaniaczku i specjalisto od rozdawania cudzego"- buahahahaa cos ci sie chyba pomerdalo! To wlasnie ty chcesz rozdawac cudze! Ja wrecz przeciwnie dlatego prptestuje przeciwko dokladaniu bogatym kosztem biednych. I bardzo dobrze, ze placisz wiecej podatku niz ktos kto mieszka w bloku. Ty masz duzo wiecej powierzchni zarowno mieszkalnej jak i placu dookola. Koszt np. ochronienia twojej nieruchomosci przed "zlodziejami" itp. jest wielokrotnie wyzszy niz mieszkanca bloku. I dlatego wlasnie placisz i powinnas placic wiecej. Tak jak ktos juz napisal posiadanie domu prywatnego w miescie jest luksusem i jest niemorlane, zeby biedni mieli sie skladac na jeszcze wieksze bogactwo bogatych.

  0 2
 • ~minowa 2016-01-24 22:09:25

  @predkront, nie ośmieszaj sie z policją, bo jest państwow,a a nie miejska i przypada 1 dzielnicowy na 4 dzielnice. A działka zawsze była prywatna, a nie państwowa, ani miejska i nic miastu do jej powierzchni ani do powierzchni budynku na niej. Jestes komuch pełną gebą, co uważa, że bogatsi są po to, aby ich mogli kroić pasożyci. To blokowi są beneficjentami budżetu miasta, a właściciele prywatnych domów na nich płacą. Ja nie mam chodniczka pod drzwi i parku trzy kroki od mieszkania, a wygody życia miejskiego znam tylko z perspektywy złodziejskiego podatku od nieruchomości.

  0 0
 • ~piotrekdec 2016-01-25 08:38:17

  "Za to cicho o chemtrails, HAARP"--> mimo wszystko mam nadzieje, że to żart, sarkazm, czy może jednak...

  2 0
 • ~Arteks 2016-01-25 11:25:51

  @minowa - masz swój większy teren z którym robisz co chcesz, płacisz więc większy podatek. Nie ma w tym niczego nielogicznego. Jeśli ktoś ma auto - ma więcej opłat. Nie powinieneś się oburzać jeśli co raz więcej ludzi zwraca uwagę na to, że jeśli ktoś ma swój dom - powinno go być stać na jego ogrzanie w taki sposób aby jak najmniej szkodzić innym mieszkańcom miasta. Mylisz się jeśli myślisz, że mieszkańcy bloków nie płacą podatku od nieruchomości bo płacą. Jest on mniejszy bo budynki są wysokie ale nie myśl, że nie płacą. Mylisz się też w sprawie jakoby blokowi byli beneficjentami budżetu miasta. W dzielnicach domków place zabaw, parkingi itd są budowane i utrzymywane przez miasto, a na osiedlach robi to spółdzielnie czy wspólnoty z... własnych pieniędzy. Największe inwestycje w historii Rybnika związane z budową kanalizacji, sieci szerokopasmowej, remontów dróg były w dużej mierze nastawione na pomoc zacofanym cywilizacyjnie mieszkańcom dzielnic domów jednorodzinnych.

  0 3
 • ~minowa 2016-01-25 12:24:38

  @Arteks, z dobrodziejstw miasta każdy ma potencjalną możliwość jednakowego korzystania. Dlatego podatek miejski powinien być płacony OD OSOBY, bo to człowiek korzysta z infrastruktury miejskiej, a nie metry kwadratowe działki, mieszkania czy domu. Czy to nie jest logiczne ? Kanalizacja nie jest bezpłatna i budowana była Z NIERÓWNYCH PODATKÓW, więc bez przesady z tymi inwestycjami dla właścicieli domów jednorodzinnych. A co powiesz o nieopodatkowaniu tysięcy metrów kwadratowych gruntów MIEJSKICH pod hipermarkety ? Zwolnienie podatkowe jest w tym przypadku sprawiedliwe ?

  0 1
 • ~ 2016-01-25 12:53:09

  Nie, Minowa, dla mnie nie jest logiczne, że taki sam podatek miałby płacić ktoś w małym mieszkaniu na blokach, bez własnego kawałka zieleni oraz ktoś, kto ma dom 200m2 , a wokół ogród i sad. No bez przesady

  0 1
 • ~adiqq 2016-01-25 13:01:47

  @Arteks - i może na takiej samej zasadzie jak rozbudowa kanalizacji, powinna być załatwiona rozbudowa sieci ciepłowniczej czy też gazowej?

  A co do podatku, to już gdzieś wcześniej przewijały się takie propozycje, ale powinien być on w jakiś sposób uzależniony od tego kto czym grzeje. Ci co najwięcej zanieczyszczają środowisko (węgiel), powinni płacić większe podatki. Oczywiście pod warunkiem, że z tych dodatkowych pieniędzy uzyskanych w ten sposób, zostaną sfinansowane inwestycje mające na celu poprawę stanu powietrza w mieście

  0 1
 • ~minowa 2016-01-26 09:24:51

  KasiaT, czy za ten mój kawałek zieleni zapłaciło miasto ? A moze dostałem go od miasta za darmo ? Nie i nie ! Opłaty powinny byc uzaleznione od potencjalnych korzysci. Każdy ma prawo tak samo korzystać z infrastruktury miejskiej - każdy płaci takie same podatki do kasy miasta.

  0 0
 • ~meksykanin 2016-01-29 22:43:35

  witam,
  czy z jakiegokolwiek raportu opracowanego po przeprowadzeniu badań jasno wynika co jest głownym powodem smogu w Rybniku. na podstawie głosów w tej dyskusji domniemywam że chodzi o wegiel opałowy i ogrzewanie domów najgorszymi frakcjami pochodnymi z węgla. w czym problem aby zakazac od zaraz sprzedarzy tych opałow.??

  0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy w Rybniku powinien obowiązywać podatek od psa?
Oddanych głosów: 1829