zamknij

Wiadomości

Miasto oszczędza na klasach? Rodzice zdenerwowani: „nasze dzieci traktowane są przedmiotowo”

2020-07-02, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Zebrzydowicach buntują się. Nie chcą, by klasy szóste zostały połączone. Ich zdaniem ta decyzja miasta przyniesie szkodę dzieciom. Uważają, że w ten sposób szuka oszczędności. List w tej sprawie otrzymał wiceprezydent Wojciech Świerkosz. Jaka jest odpowiedzieć rybnickiego magistratu?

Reklama

Łączą, dzielą i znów łączą

W imieniu rodziców 3 klas, list do wiceprezydenta Świerkosza i wydziału edukacji napisała Maria Gacek. Zarówno ona, jak i pozostali rodzice uważają, że połączenie trzech obecnych klas szóstych w dwie klasy siódme jest decyzją niewłaściwą i przyniesie szkodę dzieciom.

- W klasach 6 w naszej szkole znajdują się dzieci zarówno z rocznika 2007, które poszły do szkoły jako dzieci siedmioletnie, jak i dzieci z rocznika 2008, które poszły do szkoły jako sześciolatki. Początkowo dzieci były podzielone na 3 klasy, zgodnie z rozporządzeniem MEN, wskazującym, że liczba dzieci w klasach I-III nie może przekraczać 25 osób, następnie przed klasą czwartą dokonano podziału na dwie klasy. W takim składzie klasy funkcjonowały przez dwa lata.

 

W sierpniu 2019 roku po raz kolejny dokonano podziału klas na trzy oddziały, ze względu na fakt, że doszły nowe dzieci, zamieszkujące w obrębie naszej szkoły. Decyzja ta została nam przekazana pod koniec sierpnia, uniemożliwiając jakiekolwiek działania ze strony rodziców. Na zebraniu, które wtedy się odbyło, zostaliśmy poinformowani przez panią dyrektor, że w takim składzie nasze dzieci dokończą naukę w szkole podstawowej.

 

Pomimo towarzyszących nam negatywnych emocji, staraliśmy się podejść ze zrozumieniem do tej decyzji, gdyż zapewniano nas, że po podziale na trzy klasy dzieci będą miały lepsze warunki nauki, łatwiej zintegrują się w mniejszych klasach. Dzieci na nowo rozpoczęły proces integracji w klasie, przerwany przez epidemię koronawirusa i wprowadzenie nauki zdalnej – czytamy.

Tymczasem miasto postanowiło po raz kolejny połączyć klasy.

- Nie przedstawiono nam, jakie są argumenty przemawiające za kolejnym łączeniem klasy, więc przypuszczamy, że dzieje się tak ze względu na szukanie oszczędności, podobnie jak w sytuacji rezygnacji z etatów logopedycznych w szkołach podstawowych czy etatów psychologów w szkołach ponadpodstawowych. Dlaczego jednak nasze dzieci mają odczuwać negatywne skutki tej decyzji? Jak do pomysłu połączenia klas mają się zeszłoroczne zapewnienia organu prowadzącego szkołę, przedstawione nam przez panią dyrektor, że podział na trzy klasy będzie dla dzieci korzystniejszy? - pyta Maria Gacek.

„Nasze dzieci traktowane są przedmiotowo”

Zbulwersowani rodzice powołują się na prawo oświatowe, które jasno mówi o tym, że „do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki”.

- Uważamy, że w obecnej sytuacji w klasach liczących trzydzieści osób nie będzie możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – czytamy w liście.

Rodzice powołują się także na konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Jeden z artykułów tej konwencji mówi o tym, że sprawą nadrzędną jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

- Powyższe zapisy powinny gwarantować dzieciom naukę w jak najlepszych warunkach, tymczasem pomysł połączenia trzech klas w dwie poskutkuje pogorszeniem się dotychczasowych warunków. Miasto, jako organ prowadzący szkołę, powinno mieć na uwadze dobro wszystkich swych obywateli, zwłaszcza tych najmłodszych. Tymczasem nasze dzieci traktowane są przedmiotowo, jak klocki, które można przekładać do kolejnych pudełek. W sprawie połączenia klas nie były prowadzone żadne rozmowy czy konsultacje z rodzicami – zauważają rodzice.

7 argumentów

Rodzice wnioskują do władz miasta, by o pozostawienie obecnego podziału klas na trzy oddziały. Argumentują to tym, że:

1. Kolejne rotacje negatywnie wpłyną na więzi koleżeńskie i rozwój psychospołeczny naszych dzieci. Dokonywanie takich zmian w momencie, gdy dzieci wchodzą w etap intensywnego dojrzewania i często występuje u nich kryzys tożsamości, może spowodować występowanie negatywnych zachowań, z dochodzeniem do prób samobójczych włącznie.

2. W klasach, do których obecnie uczęszczają dzieci jest kilkanaścioro dzieci, które wymagają dostosowania nauki ze względu na posiadane opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, planowane połączenie klas negatywnie wpłynie na możliwości nauczycieli w dostosowania wymogów dla indywidualnych uczniów.

3. W obecnych oddziałach wymieszane są dzieci z rocznika 2007 oraz dzieci z rocznika 2008, które poszły do szkoły jako sześciolatki i miały być objęte szczególną troską ze strony Miasta, co Miasto przekazywało rodzicom na kolorowych plakatach i spotkaniach. Wielu rodziców, wierząc w obietnice władz miasta zdecydowało się na posłanie swoich pociech wcześniej do szkoły, w zamian otrzymując niemal coroczny stres związany ze zmianami składów klas. Ponadto zauważyć należy, że obecnie klasy są podzielone biorąc pod uwagę wiek dzieci - w obecnej klasie 6 c przeważają dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat. Podział ten pozwala na dostosowanie pracy z uczniami do ich wieku.

4. Proponowane połączenie klas negatywnie wpłynie na zachowanie dzieci, w czasie kiedy uczniowie byli w dwóch klasach (kl. 4 i 5).

- Z niepokojem obserwowaliśmy wzrost zachowań agresywnych oraz zwiększenie ilości problemów wychowawczych w licznych osobowo klasach. Jak wynika z obserwacji rodziców i nauczycieli, uczących w obecnych klasach, sytuacja ta uległa poprawie w roku szkolnym 2019/2020, kiedy funkcjonował podział na 3 klasy – dowiadujemy się.

5. Pomysł połączenia klas w oddziały liczące 30 osób w obecnej sytuacji pandemicznej, jaką obecnie mamy na Śląsku jest irracjonalny. W tak licznej klasie nie da się zachować stosownego dystansu w czasie lekcji, tym bardziej, że spory odsetek rodziców to górnicy i członkowie rodzin górniczych.

- Nawet jeżeli wprowadzony będzie dalszy model edukacji zdalnej, to tak duża liczba osób w czasie lekcji online spowoduje spadek jakości kształcenia i przełoży się na obniżenie wyników egzaminów w przyszłości – przekonują rodzice.

6. Połączenie klas negatywnie wpłynie na kształcenie dzieci. W klasach trzydziestoosobowych nauczyciel nie będzie mieć czasu, by poświęcić równą uwagę wszystkim dzieciom, zwłaszcza w czasie nowych przedmiotów, które pojawiają się w rozkładzie klasy siódmej, takich jak chemia, fizyka czy drugi język obcy.

7. Należy również pamiętać, że dzielnica Zebrzydowice, w której zlokalizowana jest SP nr 12, nieustannie się rozrasta. We wrześniu 2019 roku do obecnych klas szóstych doszło czworo nowych uczniów. Sytuacja może się powtórzyć w kolejnych latach i może dojść do sytuacji, że w klasach ósmych nasze dzieci będą uczyć się w ponad trzydziestoosobowych zespołach bądź przed ostatnim rokiem kształcenia zostaną znów podzielone na trzy klasy.

Magistrat: to była trudna decyzja

Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu nie ukrywa, że decyzja o łączeniu klas wynika bezpośrednio z przesłanek ekonomicznych i nie posiada żadnego drugiego dna".

- Samorządy co roku dopłacają do oświatowych zadań subwencjonowanych. Kwoty astronomicznie rosną z roku na rok. W zeszłym roku dopłaciliśmy 41,2 mln zł, w tym roku dopłacimy 61,1 mln zł, nie wiemy jeszcze czy ta kwota wystarczy. Finanse samorządów stają się coraz większym wyzwaniem ze względu na zlecane przez rząd zadania bez przeznaczania na nie środków finansowych – wyjaśnia rzecznik UM w Rybniku.

Dodaje, że w obecnej sytuacji finansowej miasto zostało zmuszone do bardzo trudnej decyzji.

- W tym roku szkolnym ze względów ekonomicznych nastąpi łączenie 18 klas w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik, co w skali roku przyniesie oszczędności w wysokości ponad trzech milionów złotych. Łączenie będzie dotyczyło klas IV, V, VI i VII w szkole podstawowej do 30 uczniów – dowiadujemy się.

Rzecznik magistratu zaznacza też, że w razie wydania nowych wytycznych dotyczących warunków prowadzenia nauki od 1 września 2020 przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zasady dotyczące liczebności klas w rybnickich placówkach zostaną skorygowane.

- Dodam jeszcze, że każdy organ prowadzący w Polsce chciałby, żeby Ministerstwo Edukacji wreszcie określiło standardy takie jak: liczebność uczniów w klasie (powyżej klasy trzeciej szkoły podstawowej), wielkość zatrudnienia w bibliotece szkolnej, w świetlicy, pedagoga szkolnego czy też logopedy. Ustalenie takich norm i zapewnienie adekwatnych środków w subwencji oświatowej na ich wypełnienie, wyrównałoby drastyczne różnice pomiędzy różnymi samorządami i zakończyło liczne spory na ten temat – podkreśla Agnieszka Skupień.

Przypomina także, że obowiązujące prawo oświatowe reguluje jedynie liczebność klas jeden - trzy, natomiast liczebność np. klasy czwartej w szkole podstawowej zależy wyłącznie od organu prowadzącego.

Oceń publikację: + 1 + 36 - 1 - 60

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (45):
 • ~ 2020-07-02 17:32:32

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  13 13
 • ~O-T-U-A 2020-07-02 17:50:56

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  13 7
 • ~MArudzia 2020-07-02 18:17:17

  Panie Prezydencie, działanie fontanny obok bazyliki nie działają, parkingi pan likwiduje, skwery pan likwiduje, klasy w szkole pan również likwiduje, może z rozpędu zlikwiduje pan swoje stanowisko w Urzędzie Miasta i wtedy Rybnik odetchnie z ulgą
  Pozdrawiam

 • ~artefaks 2020-07-02 18:22:57

  Po deformie systemu edukacji która cofneła edukację o 50 lat. Rząd który,, tak kocha ludzi"nakłada na samorządy dodatkowe obowiązki nie dając na to środków. A podobno wystarczyło tylko przestać kraść by rząd miał na wszystko...

 • ~Piotr Czaja 2020-07-02 18:33:06

  kazo-Czy Ty naprawdę zamieniłeś się na łebki z tym co jest wypisany na Twojej fladze.

  16 28
 • ~MaciejK 2020-07-02 18:33:25

  We Włoszech, Szwajcarii, Francji klasy dzieli się ze względów bezpieczeństwa. W Polsce klasy łączymy w większe...
  Jeśli we wrzesniu rok szkolny rozpocznie się w sposób stacjonarny, to już w październiku szkoły przestaną działac - w tej ciasnocie nie sposób uniknąć zakażeń covidem

  81 20
 • ~MaciejK 2020-07-02 18:34:25

  artefaks, na czymś rząd musi zaoszczędzić, żeby móc kupowac głosy wyborcze

  65 73
 • ~Qzyn 2020-07-02 18:53:58

  Łączenie klas odbywa się również w innych placówkach. W zeszłym roku szkolnym Pan Prezydent zlikwidował zajęcia sportowe dla dzieci. Od września 2020 zostały zlikwidowane obowiązkowe zajęcia basenowe w ramach W-F dla klas trzecich szkoły podstawowej!! Wracamy do czasów przedwojennych gdzie większość nie potrafiła pływać!! Po kilku latach tego barbarzyństwa będziemy słyszeli o utonięciach na naszych kąpieliskach!! A znalezienie ratowników będzie graniczyło z cudem, bo i skąd ich brać jak większość społeczeństwa nie opanuje nauki pływania.

  99 25
 • ~Dariusz Rak 2020-07-02 18:55:11

  Cytat z guru Tuska " ja wam prezydenta nie wybieram"

  78 27
 • ~ 2020-07-02 19:02:03

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  9 9
 • ~artefaks 2020-07-02 19:03:35

  @Dariusz Rak
  Nazywany przez ciebie ,,tusku". Zadał ciekawe pytanie. Co będzie gdy wybudujemy fort trump. A tamten Donald przegra wybory na co się zanosi.Nie pomogła mu nawet desperacka pomoc kolegi z Polski. System naczyń połączonych mówi że jak jednemu spada, to drugiemu też spadnie :)

  26 56
 • ~artefaks 2020-07-02 19:14:14

  ~aJajupijupijej 2020-07-02 19:02:03

  Panie Piotrze-niestety nie jest pan doPOinformowany bo to legalna fana legalnej partii POdobnej do czeskiej "Pirati"tyle ze z Afryki.
  POzdrawiam.:)))

  Powyższy wpis świadczy o bardzo wysokiej kulturze osobistej osoby która to napisała , jak i środowiska które reprezentuje.

  12 40
 • ~cyd 2020-07-02 19:14:58

  Każdy wie, że jest to kwestia priorytetów. Pan Kuczera zdecydował, że ma ważniejsze inwestycje (parking, przekop, ścieżki?) I kasy na dzieci nie ma. Zdaje się, że dostali 20 mln ostatnio? Wystarczy zajrzeć do budrzetu na co kasa jest - i wszystko jasne.

  79 30
 • ~ 2020-07-02 19:18:48

  @ Artefaks - Tramp pewnie w lecie przyjedzie do Polski , żeby pokazać jak go popieramy i wtedy słupki mu wzrosną . Jak już fort Trump będzie , to już go nikt nie zlikwiduje , no chyba , ze znowu ktoś Obamo podobny się znajdzie . A system naczyń połączonych to jak Duda wygra , to Trump też wygra.

  41 30
 • ~artefaks 2020-07-02 19:22:07

  ~cyd 2020-07-02 19:14:58

  Każdy wie, że jest to kwestia priorytetów. Pan Kuczera zdecydował, że ma ważniejsze inwestycje (parking, przekop, ścieżki?) I

  Nie wypowiadam się w sprawie priorytetów. ale to jest zapisane w budżecie. Ale by miała przewodnia siła narodu używanie gdyby środki zapisane w budżecie zostały wydane w inny sposób.
  A czy przypadkiem budżet nie został zatwierdzony również głosami radnych przewodniej siły narodu ?

  27 41
 • ~artefaks 2020-07-02 19:29:31

  Przewodnia siła narodu mówi że jak ich kandydat wygra....
  Marzenia już od lat prześladują ludzi.....
  Polacy są jednak nowoczesnym europejskim narodem i mówią. Demokracja tak , dyktatura nie.

  25 41
 • ~Piotr Czaja 2020-07-02 19:31:46

  kazo-CHUJA to guan wikas samiti w zachodniej części Nepalu,w strefie Rapti w dystrykcie Pyuthan.Liczba mieszkańców 6 tyś.Jak śmiesz porównywać Polskę do tego plemienia.Chyba że Twój intelekt jest na ich poziomie!

  9 30
 • ~ 2020-07-02 19:32:58

  ~Artefaks~spadać to mogą sondaże Rafałka i to właśnie ma miejsce .Nie mroź więc szampana na 12stego , no chyba że chcesz się upić na smutno .Ty i pan Pechowy tworzycie naczynia połączone .

  41 30
 • ~Piotr Czaja 2020-07-02 19:36:48

  kazo- wstydzisz się polskiej biało-czerwonej flagi z orłem w koronie?Wolisz flagę CHUJA?Wstyd mi zaCiebie!!

  13 26
 • ~artefaks 2020-07-02 19:40:38

  Towarzysze postarajcie się... Program się sypie. Premii nie będzie ,a i awansy stają się coraz bardziej wątpliwe. Jedynie co chcecie zrobić to zniechęcić wyborców kandydata demokratycznego by nie poszli do wyborów. Bo wy niestety nie jesteście wskrzesać nowych wyborców.
  Szampan +
  Pozdrawiam. Miłych snów

  14 32
 • ~cyd 2020-07-02 19:45:41

  Afaksie
  Zabawny jesteś w swej zapiekłości:)
  Budżet zatwierdza większość - czyli w Rybniku PO, przy aktywnym sprzeciwia PIS.
  Na marginesie Duda ma 3 pkt przewagi - we wszystkich sondażach:)

  37 25
 • ~artefaks 2020-07-02 19:54:10

  ~cyd 2020-07-02 19:45:41

  Afaksie
  Zabawny jesteś w swej zapiekłości:)

  @pagery się odezwały i przyszło wezwanie do podjęcia czynności służbowych ? Współczuję Ci . Ciężka jest praca jak trzeba zaklinać rzeczywistość wbrew logice i faktom.
  Mnie się Twoje teksty podobają. Pisz dalej. Po każdym tekście z elementami języka nienawiści ludzie coraz lepiej rozumieją co się dzieje. I zachęca to ich do głosowania na kandydata demokratycznego.

  15 28
 • ~rzyt 2020-07-02 19:54:49

  @Czaja, Polska flaga to wg Konstytucji barwy biało-czerwone.
  Biało-czerwona z orłem to bandera Marynarki Wojennej.

  29 4
 • ~artefaks 2020-07-02 19:58:16

  ~rzyt
  Miło jest że znasz konstytucję.
  Ale byłoby lepiej gdybyście ją też przestrzegali

  15 30
 • ~artefaks 2020-07-02 20:03:10

  Demokracja tak , dyktatura nie

  27 23
 • ~tf2 2020-07-02 20:09:28

  Im bliżej wyborów tym marionetki Trzaskowskiego robią się bardziej agresywni. Może to "ich okablowanie" ma jakieś wady fabryczne a może to świadomość bezkarności w ich sądach. Jeden za to samo dostaje wyrok więzienia a drugi usłyszy, że jest bezkarny, bo wg sądu "dzisiaj" to "pięć lat temu".
  Jestem ciekawy czy UM Rybnika dalej będzie kontynuował likwidację klas, szkół w Rybniku, jednocześnie wmawiając skutecznie zmanipulowanym do końca wyborcom Trzaskowskiego, że to PiS zamyka. Czy nauczycieli też zwolnicie? W końcu co będą robić gdy złączycie klasy, uczyć podwójnie?

  44 31
 • ~artefaks 2020-07-02 20:14:09

  ~tf2 2020-07-02 20:09:28

  Im bliżej wyborów tym marionetki Trzaskowskiego robią się bardziej agresywni.

  @Proszę Pana właśnie się Pan pięknie i kulturalnie zaprezentował.
  Czy Pan się przypadkiem nie zastanawiał że pisze cenzurkę o sobie ?

  14 33
 • ~tf2 2020-07-02 20:17:19

  Hmmm... Niech pomyślę. Nie. Nie jestem marionetką Trzaskowskiego.

  Nitras za to się zaprezentował jak zwykle doskonale.

  40 19
 • ~ 2020-07-02 20:17:45

  ~Artefaks~kandydat demokratyczny ?Rafałek czyli ?Nieeee , no są jakieś granice twojej mitomanii .W jakiej bajce ty siedzisz?To jest dopiero uzależnienie ....jakaś grupa wsparcia może ?Ratuj się człowieku , czas ucieka - wieczność czeka .A na wybory idź , jak najbardziej ,brnij dalej , płyń do Wenecji północy .Na zatracenie;(

  26 18
 • ~ 2020-07-02 20:18:40

  @Artefaks - kulturę w waszym wydaniu ,pokazał dzisiaj poseł Nitras.
  Tak to ma być u przyszłego prezydenta Trzaskowskiego, kto ma inne zdanie - wypad.

  34 24
 • ~Piotr Czaja 2020-07-02 20:19:50

  żyd-flagę którą wymieniłe dumni Polacy pokazują na wszystkich stadionach,skoczniach,stadionach LA.Banderę znam tylko jednego ,/Stepana Banderę/.Bandytę i mordercę!

  6 22
 • ~Janusz_mąż_Grażyny 2020-07-02 20:21:13

  ciekawe, że dzieje się to w miescie, którym kieruje (??) nauczyciel

  51 13
 • ~Kwinto 2020-07-02 20:29:48

  Narzekacie a za tydzień polecicie głosować na Dudę. Niech was pożałuje reszta elektoratu pis. Za rok dzieci będą same malować klasy bo nawet na remonty nie będzie w samorządach funduszy.
  Ale głowa do góry, może Duda jeszcze wam coś obieca w przyszłym tygodniu!

  37 42
 • ~artefaks 2020-07-02 20:37:07

  ~zak 2020-07-02 20:18:40

  @Artefaks - kulturę w waszym wydaniu ,pokazał dzisiaj poseł Nitras.
  Tak to ma być u przyszłego prezydenta Trzaskowskiego, kto ma inne zdanie - wypad.

  @ Innych się czepiasz , a sam używasz pejoratywnych określeń nawet do człowieka którego podobno szanujesz ? Kultura jak widać i słychać.
  Zastanawiam się . Czyżby jakieś rozdwojenie dysocjacyjne ?

  7 27
 • ~ 2020-07-02 20:43:46

  Poseł Nitras ma dwubiegunówkę czy coś bierze ?Ewidentnie na czymś jedzie , albo to zwykłe chamstwo , które staje się też niestety wizytówką oddających na niego głos. Współczuję posłom prawicy ,oraz tym kobietom na wiecu , narażonym dziś na kontakt z nim .Wstyd .Ale cóż ,tvn tego nie pokaże .A gdyby tak po nitrasowemu zachował się poseł ich znienawidzonej opcji , to stacja nakręciłaby o tym serial .

  36 15
 • ~rosthost1 2020-07-02 20:50:53

  @Artefaks budżet miasta to 1mld złotych! I nie ma kasy na oświatę?? A na most dodatkowe 5mln szybko się znalazło?!? @Artefaks - brzmisz jak pupilek prezydenta Rybnika.

  35 19
 • ~artefaks 2020-07-02 21:01:23

  ~WIN
  Coś tam mówisz o zachowaniu poniżej normy...
  Ale co powiedzieć jak dla całej formacji przewodniej siły na rodu są te normy statystycznie bardzo niskie.
  Czyli zachowanie posła Nitrasa poniżej wysokich standardów dla jego formacji. A ci prawi i sprawiedliwi są zawsze w normie. Bo ona tam jest tragicznie niska.
  Taki to paradoks.

  9 25
 • ~ 2020-07-02 21:06:14

  ~Kwinto~Zagłosujemy na Dudę , bo obietnice jak do tej pory spełnił.Trzaskowski pogrąża stolicę ,a z jego pechem tylko plag egipskich tam brakuje .Szkoda naszego kraju dla niego, bo niebo najwyraźniej mu nie sprzyja .Strach się bać co by było gdyby...A jeśli chodzi o szkoły rybnickie , to żeby prezydent z Peło nie potrafi zadziałać skutecznie ? !!!No bez żartów .Koniec świata .

  37 27
 • ~hajdamen 2020-07-02 21:29:53

  Bardzo powszechne praktyki, łączenie klas aby na maxa wypelnić salę do 25 osób, nikt nie liczy się z dziećmi z ich relacjami do innych z ich uczuciami trakuje się nasze dzieci przedmiotowo, aby tylko zaoszvzędzić. W obecnej sytuacjo tyle się mówi o zachowaniu dystansu społecznego, a tu dzieci się upycha jak śledzie do beczki, wiele klas jest bardzo ciasnych. Wiadro zimnej wody na łeb tym co myślą tylko o ograniczeniach kosztów w miejscach gdzie tego nie powinno się robić. Moje dziecko też ma być połączone z inna klasą w innej szkole i mocno ubolewam gdyż przez kilka lat budowali fajny zespół, a teraz dwie różne klasy zostaną zmieszane jak piach z makiem, niby podobne, a jek różne.

  39 6
 • ~RK18 2020-07-02 23:15:51

  Sporo przesady w tych komentarzach... W tym roku były klasy, w których było 28 uczniów, więc co za różnica gdy będzie tych uczniów 29 lub 30??? Trochę za dużo polityki a za mało logiki w komentarzach. Czasami wydaje się, że rodzice chcą wymusić na nauczycielach lub włodarzach miasta takie działania i reakcje, które spowodują, że będą ustawiać szkołę pod swoje dyktando, nie przejmując się innymi rodzicami, dziećmi, finansami miasta, budżetem...
  Uważam, że rodzice mogą w szkołach prywatnych dyktować warunki... w szkołach publicznych politykę prowadzi państwo... Skoro nie daje na logopedów, to logopedów nie ma... skoro nie daje na basen, to basenu nie ma... Ale daje 500+, by w ramach tego świadczenia zapewnić dziecku to, czego potrzebuje.

  27 33
 • ~arkussinus 2020-07-03 07:15:27

  I po co tyle zaciekłości? Dla zdalnego uczenia(a po wczasach, basenach, kąpieliskach, itd- to raczej pewne) nie ma żadnego znaczenia ilość uczniów w oddziale klasowym! Poza tym samorzady sporo oszczędzają na tym zdalnym uczeniu: obniżenie pensji tak nauczycielom jak pracownikom szkół, taniej za media wszelkiej maści! No i najgorsze: każda władza spod jakiej flagi by nie byłą ma ucznia, rodzica, nauczyciela głęboko w d....nawet w tej kampanii nic nie powiedzano konkretnego!

  14 6
 • ~trewq92 2020-07-03 07:32:18

  Gorszego szkodnika w edukacji od nauczyciela (!) Kuczery nie było. Do kompletu trzeba dodać, że od nowego roku likwiduje dla dzieci naukę pływania i stanowiska logopedów. Cytując klasyka "nie będzie niczego". To wszystko w ramach poprawy warunków życiowych mieszkańców. Ważne, że będą centra przesiadkowe i kontrapasy. I jak zawsze ta sama tyPOwa śpiewka "pieniędzy nie ma i nie będzie". A subwencję oświatową z roku na rok dostaje coraz wyższą. Tyle że jeśli ma się struktury ratusza rozbudowane jak w Wa-wie, nic dziwnego, że kasy brak. Może, gdyby zlikwidować kilkanaście zastępców w randze czegoś tam z pensją kilkaset koła rocznie, znalazłyby się pieniądze na dzieci. Niech Kuczera obetnie swoją pensję, zamiast oszczędzać na mieszkańcach. Jego stołka oszczędności nie dotyczą. Tak btw, to jak już ktoś gdzie indziej pisał, tak zarośniętego i zapuszczonego Rybnika jak obecnie nie widziałem nigdy. Fudalego zwolennikiem nie byłem, ale Rybnik był idealnie czysty. Teraz przypomina wschodnią Ukrainę. Ten skompromitowany i niekompetentny człowiek doprowadził do ruiny wszystko - miasto, jego finanse i edukację. Pora na referendum w sprawie jego odwołania, bo za trzy lata nie będzie czego zbierać.

  39 14
 • ~rzyt 2020-07-03 08:58:55

  @trewq92,

  Mieszkańcy to ideologia, ..... wtedy kiedy pasuje, wtedy się ich docenia /przy urnach/.
  A miasto nie od dziś się stacza i to nie przez brak pieniędzy, a wstręt do podejmowania decyzji i egzekwowania swoich praw.
  Mam przykład z mojego podwórka w sprawie z Wydziałem Dróg... totalna niemoc w prostej sprawie z wykonawcą inwestycji miejskiej.
  @Piotr Czaja, uważa Pan, że nowobudowane przychodnie prywatne "zdrowia" mają być opodatkowane wg stawki pięciokrotnie niższej niż płaci pozostały biznes?
  Zdrowia piszę w cydzysłowie, bo niektóre ze zdrowiem mają mało do czynienia. Pytam że względów estetycznych ;))

  10 4
 • ~DaviVik 2020-07-03 12:09:05

  Pan Prezydent powinien u siebie zrobić oszczędności bo miasto bardzo dobrze stoi z finansami tylko ciężko się wydaje swoje pieniądze lepiej szastać nie swoimi, państwo daje 500+ dla dzieci i stała się wielka tragedia bo przecież lepiej pchać do miast a większości te pieniądze rodzice wydawają na edukację.Nie wspomnę o państwach które wzmacniają rodziny.Nauczyciel ubija oświatę szkoda tylko że posada prezydenta się kiedyś kończy.

  13 6
 • ~bartezz 2020-07-03 18:13:34

  trewq92 - przecież na Kuczerę w ostatnich wyborach głosowało ponad 61% mieszkańców - dopiero po jego wybraniu wielu z nich zaczęło żałować tej decyzji gdy jaśnie panujący zaczął wprowadzać absurdalne pomysły w życie Rybniczan.... wtedy pisali komentarze typu - "więcej bym na niego nie zagłosował/ła".... trza było myśleć w dniu wyborów a nie po wyborach.

  9 1

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Miasto Rybnik powinno budować mieszkania komunalne?

Oddanych głosów: 781