zamknij

Wiadomości

Kto najlepszy w trakcie debaty? Komentatorzy podzieleni

2014-11-06, Autor:  Redakcja
Wczorajszą debatę specjalnie dla naszych czytelników śledziło 4 komentatorów. O subiektywną ocenę kandydatów na prezydenta Rybnika pokusili się Kamil Turecki - dziennikarz i publicysta Onetu oraz dziennikarz Rybnik.com.pl - Bartłomiej Furmanowicz. Nasze zaproszenie do udziału w debacie i ocenę kandydatów przyjęli też, uwaga, wieloletni komentatorzy i użytkownicy Rybnik.com.pl - ~Arteks i ~Afordancja!

Reklama

Nasi obserwatorzy debaty ocenili kandydatów na prezydenta Rybnika pod kątem przygotowania merytorycznego, mowy ciała i spójności przekazu do wyborców. Oto ich spostrzeżenia w konwencji plusów i minusów wczorajszych wystąpień:

Kamil Turecki - rybniczanin, politolog, amerykanista, dziennikarz i publicysta Onetu:

Aleksander Larysz

+ swoboda wypowiedzi

+ dobry słuchacz – pilne notowanie wypowiedzi kontrkandydatów i zadawanie pytań

+ bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie finansowania sportu w mieście

+ nienaganna mowa ciała

- momentami uciekanie w populizm

- rozwlekanie wypowiedzi

Stefan Dąbkowski

+ podjęcie rękawicy w walce o fotel prezydenta miasta z ramienia partii przeżywającej w Rybniku wielki kryzys

- błędy językowe w trakcie wypowiedzi

- zagubienie i unikanie odpowiedzi na konkretne pytania prowadzącego debatę

- zaglądanie przez ramię, co notuje kontrkandydat na kartce papieru

- brak przygotowania merytorycznego do debaty

- mowa ciała wyrażająca zakłopotanie

Piotr Kuczera

+ opanowanie podczas szeregu trudnych pytań ze strony kontrkandydatów

+ błyskotliwe odpowiedzi wynikające również z doświadczenia w polityce

+ merytoryczne przygotowanie (szczególnie w części debaty poświęconej ekologii)

+ konkretna prezentacja na temat rozwoju dzielnicy Niewiadom

+ usytuowanie się pośrodku uczestników debaty – oznaka chęci dominacji

- momentami wręcz dyplomatyczna, a zatem nie do końca naturalna postawa ciała

- wplatanie w wypowiedzi sloganów i pustych frazesów typowych dla polityków partii politycznych

- przesadna wiara w zagospodarowanie środków europejskich – a co jak ich zabraknie?

Jan Lubos

+ przedstawienie pomysłu uzupełnienia komunikacji miejskiej o rowery miejskie i parkingi dla rowerów na wzór Amsterdamu

+ poczucie humoru

- błędy językowe w trakcie wypowiedzi

- rozwlekanie wypowiedzi

- brak konkretnych wizji

Piotr Masłowski

+ mister elegancji debaty

+ dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze rozwoju sieci drogowej i infrastruktury ciepłowniczej

+ konkretna prezentacja na temat rozwoju dzielnicy Boguszowice Stare

+ amerykański styl politycznego zachowania – spontaniczne wręczenie prezentu mieszkance dzielnicy Boguszowice Stare; pewność siebie

+ podjęcie tematu przestrzeni miejskiej

- stres na początku debaty

 

Moim zdaniem najlepiej podczas debaty zaprezentował się Piotr Kuczera i Piotr Masłowski. Pierwszy z nich ma za sobą wiele lat w polityce. Doświadczenie w braniu udziału w różnego rodzaju politycznych debatach było widoczne. Drugi natomiast przekonywał przygotowaniem merytorycznym, konkretnymi wypowiedziami i otwartością.

 

Bartłomiej Furmanowicz - dziennikarz Rybnik.com.pl:


Piotr Masłowski

+ dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze rozwoju sieci drogowej;

+jasne formułowanie myśli;

+ konkretne odpowiedzi na pytania prowadzącego;

+ bogata wiedza odnośnie problemów Boguszowic, interesujące pomysły dla tej dzielnicy;

+ odpowiednio zrównoważona mowa ciała
- zbyt częste podkreślanie własnego doświadczenia i kompetencji

Aleksander Larysz

+ dobry kontakt z publicznością;

+ dobre przygotowanie merytoryczne, zwłaszcza w obszarze sportu w mieście

+ nienaganna mowa ciała;

- „zbaczanie” z tematu wypowiedzi;

- przekraczanie wyznaczonego czasu na odpowiedź;

- brak konkretów dotyczących dzielnicy Smolna.

Jan Lubos

+ przygotowany merytorycznie – zwłaszcza jeżeli chodzi o niską emisję i dzielnicę Śródmieście;

- zbyt rozwlekłe wypowiedzi;

- rozdźwięk między słowem o mową ciała

- unikanie konkretnych odpowiedzi na pytania.


Stefan Dąbkowski

+ wiedza dotycząca problemów Paruszowca;

- najsłabsze przygotowanie merytoryczne spośród wszystkich kandydatów;

- brak konkretnych odpowiedzi na pytania;

- przekraczanie wyznaczonego czasu wypowiedzi;

 

Piotr Kuczera

+ dobre przygotowanie merytoryczne na większość tematów ; ciekawe pomysły związane z ekologią i dzielnicą Niewiadom 

+ mowa ciała stonowana;

+ jasne formułowanie myśli

- momentami na pytania konkurentów odpowiadał "na okrągło"

- mało przenikliwe pytania zadawane kontrkandydatom.
 

Moim zdaniem, najkorzystniej podczas debaty wypadli dwaj kandydaci – Piotr Masłowski i Piotr Kuczera. Obaj wykazali się sporą wiedzą i potrafili zaprezentować swoje propozycje w wyznaczonym czasie. Odpowiadali na pytania rzeczowo i konkretnie, a co ważne – wykazali się w niektórych momentach poczuciem humoru. Warto dodać, że obecni na sali kandydaci, pomimo różnic poglądów, nie dążyli do konfrontacji, a raczej szukali nici porozumienia.

  Arteks - użytkownik portalu Rybnik.com.pl, wieloletni komentator artykułów, autor dogłębnych, merytorycznych, ale i budzących kontrowersje opinii:

Stefan Dąbkowski
+ dobra znajomość topografii dzielnicy, którą wylosował i rozsądne propozycje wobec niej
+ chciałby większego zainteresowania rywalizacją sportową między szkołami (coś w stylu spartakiad dla młodzieży), co w dobie powszechnego komputerowego lenistwa jest dobrym pomysłem, szczególnie w kontekście nowego stadionu lekkoatletycznego
- kompletne mylenie pojęć związanych z niską emisją i przemysłem
- populistyczne tezy o zwiększeniu zarobków, co nie leży w ogóle w gestii prezydenta


Piotr Kuczera
+ elokwencja i staranność wypowiedzi
+ niezłe humorystyczne wstawki
+ ma dobry kontakt ze słuchaczami, przypuszczalnie także mieszkańcami swojej dzielnicy i innymi radnymi; jest dobrym negocjatorem i lubi słuchać
+ otwartość na wielonarodową historię Rybnika i jej sankcjonowanie w postaci ciekawych pomysłów związanych z małą architekturą i uczczeniem różnych zapomnianych dawnych rybniczan
- słabe przygotowanie merytoryczne jeśli chodzi o problem niskiej emisji, wyolbrzymianie tego problemu jako tylko rybnickiego w sytuacji kiedy dotyczy on całego Śląska (i nie tylko), brak analizy problemu z parlamentarzystami ze swojej formacji i brak pomysłu na rozwiązanie tego problemu
- słaba kondycja, jako jedyny kandydat po swoich wypowiedziach zszedł z mównicy i usiadł
- zaprzecza sam sobie - raz mówi, że nie chce koalicji z obecnie rządzącym BSR, a później że w polityce "nigdy nie mówi się nigdy"
- takie trochę typowo śląskie niedocenianie rangi miasta i jego możliwości w sytuacji kiedy jesteśmy jedynym liderem naszego subregionu - kilka razy w jego wypowiedziach można było wyczuć niewiarę w możliwości rozwoju miasta i wykorzystania jego potencjału.

Aleksander Larysz
+ elokwencja i staranność wypowiedzi
+ kapitalne pytanie zadane kontrkandydatowi
+ wizjonerskie podejście do wielu tematów w tym rozwoju komunikacji szynowej
+ bardzo duża znajomość zagadnień sportowych i ciekawy pomysł związany z powołaniem w Rybniku ośrodka dla sportowców niepełnosprawnych
+ chce rozwoju strategii rozwoju sportu w mieście i większej przejrzystości przy rozdzielaniu grantów
- zbyt enigmatyczne odpowiedzi na zadane mu pytania
- niebezpieczne pomysły np. w sprawie przejęcia rybnickiej komunikacji przez jakiś nieznany podmiot
- chce rozwoju nowych wydziałów w urzędzie czyli powiększać administrację
- dużo mówi o swoich różnych kontaktach ale nie potrafi za bardzo się nimi pochwalić i wymienić chociaż kilka nazwisk osób które mogłyby być w jego zarządzie miasta
- niewiara w możliwość realizacji ważnych dla miasta inwestycji typu droga Pszczyna-Racibórz


Jan Lubos
+ świetna i rozsądna odpowiedź na przykład miasta z kapitalnie rozwiązaną komunikacją w którym nie ma korków - Amsterdam (potwierdzam!)
+ bardzo celne niektóre uwagi dotyczące słabego zaangażowania partii politycznych w lobbing na rzecz Śląska (świetny przykład z ilością pieniędzy na kulturę dla Mazowsza i Śląska)
+ zwrócenie uwagi na problemy w ładzie przestrzennym miasta i brakiem osób, które zajmowałyby się jego estetyzacją
- bardzo duża trema i czasami niepewny głos
- nieznajomość tematyki komunikacyjnej w obrębie naszego Subregionu
- chaotyczność wypowiedzi


Piotr Masłowski
+ stać go na dobre gesty wobec słuchaczy (podarunek dla mieszkanki Boguszowic)
+ ciekawe podejście do tematu taryf w komunikacji miejskiej
+ dobra znajomość topografii dzielnicy, którą wylosował (Boguszowice) i rozsądne propozycje wobec niej, szczególnie ta związana z pośpieszną linią autobusową nową drogą przez zwał płn.
+ zwrócenie uwagi na większe możliwości mieszkaniowego rozwoju centrum naszego miasta
- tendencje narcystyczne i częste przypominanie o tym, że jest zaangażowany w różne przedsięwzięcia
- w temacie dróg: błędne definiowanie drogi dwujezdniowej, mylił drogę Pszczyna-Racibórz z średnicówką Śródmieścia, chciałby żeby trasa Racibórz-Pszczyna była na niektórych odcinkach jednojezdniowa - moim zdaniem to błąd!
- bardzo duża trema jak na osobę, która często bywa na różnego rodzaju konferencjach czy spotkaniach
- nie wie z kim chciałby współrządzić po ewentualnym wygraniu wyborów.

Kto wypadł najlepiej? Oto moja klasyfikacja 1. Kuczera 2. Larysz 3. Masłowski 4. Lubos 5. DąbkowskiI na zakończenie subiektywna ocena innego użytkownika Rybnik.com.pl - Afordancji:

Przekaz niewerbalny
Może to po części wynikało z konfiguracji jakiej siedzieli kandydaci, ale Piotr Kuczera, Jan Lubos i Piotr Masłowski starali się siedzieć prosto i frontem do publiczności. Aleksander Larysz i Stefan Dąbkowski często mieli postawę, ja bym to nazwał "siedzenia od niechcenia". Drugą sprawą, która akurat mi się nie bardzo podobała, były różne niepotrzebne (u)śmieszki - najmniej chyba kontrolował je Jan Lubos. Wydaje mi się, że osoby kandydujące na prezydenta powinny w tym względzie zachować większą powagę.

Dynamika i aktywność
Od konkurentów odstawał Stefan Dąbkowski, sprawiał wrażenie nienadążającego za resztą (nawet nie starał się zadawać pytań). Na początku (później już było całkiem ok) słabsze wrażenie na mnie wywarł Piotr Kuczera, wydawało mi się, że zadał dwa pytania "na siłę". Najbardziej aktywny był chyba Piotr Masłowski. 


Mówca
Tutaj dla mnie wygrywa Piotr Kuczera - rozkręcił się, rzucił czasem żartem, no i pewnie dlatego, że miał nawięcej okazji do wypowiedzenia się. Na drugim miejscu pod tym względem sytuuję Piotra Masłowskiego. Dla Aleksandra Larysz plus za bezpośredniość. Znacznie gorzej słuchało się wypwoiedzi Jana Lubosa i Stefana Dąbkowskiego.

Merytoryka i przygotowanie
Tutaj dla mnie bezapelacyjnie wygrywają Piotr Masłowki i Piotr Kuczera. Mówili raczej na temat, nie unikali odpowiedzi, w przypadku opisywania dzielnic podeszli dość szczegółowo do konkretnych dzielnic, kontaktowali się z radami dzielnic. 


Subiektywne podsumowanie
Przegrany debaty to dla mnie to dla mnie Stefan Dąbkowski. Jego puste puste slogany, na przykład o wynagrodzeniach, były straszne.  Na czwartym miejscu lokuję Jana Lubosa, na trzecim Aleksandra Larysza. Pierwsze miejsce ex aequo dla Piotra Kuczery i Piotra Masłowskiego.Takie zdanie mają publicyści obserwujący wczorajszą debatę. A kto Waszym zdaniem zaprezentował się najlepiej?

Oceń publikację: + 1 + 7 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (42):
 • ~kretek 2014-11-06
  08:52:21

  37 0

  mam takie wrażenie, że czym bardziej Masłowski staje się altneratywą dla Fudalego i BSRu tym mniel lubi go pan Arteks.

 • ~markrotka 2014-11-06
  09:03:22

  5 0

  Cóż - też dorzucę trzy grosze, albo i pięć. Nie wiem, dlaczego wypowiada się Afrodencja, jak jest z CRIS i popiera p. Masłowskiego. To nie obiektywne. 1. Larysz - pozytywne zaskoczenie, chociaż często jest z głową w chmurach. 2. Kuczera - czuć partyjniactwo, slogany napisane przez kolegów z Warszawy. 3. Dąbkowski- dużo wie o Paruszowcu, ale na całe miasto nie ma wizji. 4. Lubos - duża niepewność i oprócz niskiej emisji nie wiele powiedział. 5. Masłowski - trema na początku i NARCYZM, ale o Boguszowicach mówił fajnie (znajomość z p. Wiśniewskim popłaca).

 • ~l...i 2014-11-06
  09:24:39

  28 1

  Pan Arteks chyba nie zdaje sobie sprawy, że droga Pszczyna-Racibórz, na odcinku rybnickim i tak będzie jedno jezdniowa. Imperialistyczne marzenia możemy sobie włożyć między bajki... Za to będziemy mieli kolejny kwartał wykonany przez jedynie słuszną firmę... Ile to już milionów z kasy miejskiej poszło dla JEDNEJ firmy w Rybniku? 10 milionów? 15? Czemu nikt o tym nie wspomina...

 • ~werkk 2014-11-06
  09:27:38

  18 1

  Piotr Kuczera i Piotr Masłowski moim zdaniem zaprezentowali się najlepiej. Najbardziej podoba mi się deklaracja wszystkich obecnych na debacie kandydatów że stworzą koalicję w nowej Radzie Miasta.

 • ~spzoo 2014-11-06
  09:38:30

  21 1

  Mnie się oczywiście najbardziej podobał Masłowski (bo najlepsza merytoryka), ale Kuczera też pełen szacunek (dobry mówca i dyplomata). Wewnątrz FOR padła opinia, że Masłowski jest za skromny, a tu takie cuda ludzie piszą. Aaa ~markrotka, Wiśniewski jest z tych drugich Boguszowic. Nie z nim to konsultował. Zresztą Masłowski miał konkret dla każdej z dzielnic, bo to człowiek, który traktuje ludzi i wyzwania poważnie!

 • ~ 2014-11-06
  09:52:42

  1 2

  Zastanawiam się kiedy Polacy przestana wierzyć w piękne słówka -przecież pan Kuczera miał pole do popisu przez 10 lat jak sam powiedział-i nie zrobił nic by pomóc Rybniczanom i Rybnikowi miał ponoć 10 zaufanych ludzi obok siebie a teraz raptownie dokona cudu? Po wczorajszej debacie stawiiam na Larysza bo on już działa i to konkretnie i na Masłowskiego .

 • ~Grisza 2014-11-06
  09:58:17

  20 0

  Nikt o tym nie napisał, ale warto wspomnieć o kulturze debaty. Tegoroczna debata była pod tym względem na dużo wyższym poziomie niż 4 lata temu. Ku mojemu zaskoczeniu kontkandydaci zachowywali się bardzo kulturalnie względem siebie jak również względem obecnie urzędującego prezydenta, którego na debacie nie było. Słaby poziom zaprezentowali Stefan Dąbkowski i Jan Lubos. Pozostała trójka na wyrównanym poziomie ze wskazaniem na Piotra Masłowskiego. Największe minusy dla poszczególnych kandydatów:
  Stefan Dąbkowski - podniesienie zarobków dla mieszkańców i obniżenie czynszów mieszkaniowych - tak jakby prezydent miasta o tym decydował;
  Jan Lubos - ciekawe pomysły na komunikację na przykładzie Amsterdamu, ale jak to ma się konkretnie do Rybnika ?
  Aleksander Larysz - bezpłatna komunikacja miejska bez wskazania źródeł jej finansowania oraz przekazanie taboru autobusowego, który nie jest własnością miasta, jakiejś nowej nieokreślonej instytucji;
  Piotr Masłowski - przeprojektowanie drogi Pszczyna - Racibórz na drogę jednojezdniową, tutaj zgadzam się z Arteksem - to błąd, ta droga musi być dwujezdniowa i należy ją zrealizować w najbliższej kadencji za pomocą ostatniej partii środków unijnych
  Piotr Kuczera - ostrożne podchodzenie do zmian w mieście, brak odważniejszych pomysłów.

 • ~Bonobo 2014-11-06
  10:01:16

  21 0

  Moim zdaniem Masłowski na 5, był zdecydowanie najlepiej przygotowany i najlepiej się prezentował, Kuczera 4+ (mógłby trochę popracować nad tym swoim "nie?" i "co?" na końcu zdania). Larysz, Dąbkowski i Lubos daleko w tyle.. a Fudali? Dostałby ode mnie pałę! ;-)

 • ~Grisza 2014-11-06
  10:05:37

  20 0

  Proszę szanownych Panów: Bartłomieja Furmanowicza oraz Arteksa o rozróżnianie dzielnic Rybnika. Pan Kamil Turecki nie ma z tym problemu. W Rybniku mamy dwie oddzielne dzielnice: Boguszowice Stare oraz Boguszowice Osiedle. Pan Piotr Masłowski wylosował dzielnicę Boguszowice Stare i na jej temat się wypowiadał. Pan Mariusz Wiśniewski jest natomiast przewodniczącym Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle.

 • ~analizatorsciem 2014-11-06
  10:49:27

  0 18

  Dajcie spokój "dzieciaki";) Tylko bez obrazy to ma być komplement i wierzcie mi na słowo ,że mogę tak do was powiedzieć.Zostałem wczoraj wywołany do tablicy przez Larysza ,ale ja i tak wrócę do tego miasta , bo widzę że cos sie rusza wlasnie przy Waszym udziale.No może oprócz tych 2 panów..no ale przynajmniej chcą.Chcę Wam jednak zwrócić uwagę na jedno.Klasa jaką zaprezentował Larysz jest jedyna w swoim rodzaju.Czy wy nie wiecie ,że dokładnie jesteście podsłuchiwani przez AF.Czy nie wiecie ,że nigdy,ale to przenigdy nie mówi się wszystkiego na takich debatach nie zdradza się rozwiazań , nowych szczegółowych, innowacyjnych??? To jedna najstarsza z zasad w biznesie i w tego rodzajach działaniach.Larysz to po prostu wie. Uczestniczył wielokrotnie w rozmowach na szczeblach które są o niebo wyższe niż debata w małym ,aczkolwiek jego i moim ukochanym mieście.Przecież mógł dowalić Kuczerze, czy nie jest populizmem,jego zdjęcie z Kilianczykiem i jeszcze kimś w strefie ekonomicznej gdzie nagle historyk,politolog czy socjolog stoją i chcą ratować czy rozwijać rybnicką gospodarkę i wspomagać przedsiebiorców po wielu latach nierobienia niczego.Czy nie mógł dowalić Masłowskiemu, który opowiada o skórze na nadżwiedziu ,a to przecież błąd, bo trzeba być przygotowanym na taką ewentualność i w każdej chwili ,profesjonalnie przejąć kierowanie miastem.Larysz jest przygotowany i cały jego sztab to wie.Dlaczego tego nie zrobił zastanówcie się??? Bo najważniesza jest zgoda w opozycji!!!!!

 • ~kretek 2014-11-06
  11:24:53

  11 0

  ~anal.. Masłowski wspólpracuje z Kancelarią Prezydenta RP, Kuczera z parlamentarzystami partii rządzącej. A Larysz wyżej? K..a w ONZ?

 • ~Afordancja 2014-11-06
  11:25:50

  12 0

  @~markrotka zmartwie Cie, ale Twoja teza o moim powiazaniu z CRIS jest chybiona. Nie pracuje dla CRIS, nie pracowalem i jestem pewien, ze nie bede tam nigdy pracowal. Nie mam tez z nimi zadnych powiazan poprzez rodzine i kogokolwiek tam chcesz. Ponadto oceniajac kandydatow, zawsze sie jest subiektywnym no i to byla moja subiektywana ocena.(Czesciowa)

 • ~Marcin74 2014-11-06
  11:26:09

  20 0

  ~analizatorsciem – Klasa? Larysz? Jedyna? W rodzaju? Podsłuchiwani? Nie zdradza się podczas kampanii? To kiedy? Po wyborach? Mógł dowalić? Zastanówcie się? Co za bełkot! Piłeś – nie pisz lub odstaw weed. Larysz przygotowany? Kolejka linowa? Bezpłatny wstęp na basen? Akcje charytatywne? Turystyczne centrum regionu w Rybniku? Domki letniskowe przy lotnisku? To wszystko brzmi jak majaczenia harcerza –krajoznawcy zbierającego kolejne znaczki ze sprawnościami… Ten pan jest przygotowany ale do wydawania nie swoich pieniędzy. Do wydawania naszych pieniędzy! Przed takimi ludźmi należy się bronić ze wszystkich sił. Zastanów się.

 • ~ 2014-11-06
  11:29:18

  9 0

  ~analizatorsciem tak, tak wiemy. Z wszystkimi jest na TY - bronkiem, wieśkiem, jankiem i wogóle ;) Wszędzie dookoła przyjaciele i koledzy (z tych najlepszych). Litości!
  sam mówisz: "Czy nie wiecie ,że nigdy,ale to przenigdy nie mówi się wszystkiego na takich debatach nie zdradza się rozwiazań , nowych szczegółowych, innowacyjnych???" No i co się dziwisz, że nie zaprezentował (nikt!) otoczenia wiceprezydenckiego? Włącznie p.Laryszem. Więc jak już ten zarzut, to do wszystkich. Nie tylko do Masłowskiego. Tak samo z populizmem -> vide darmowa komunikacja miejska. To jest populizm. W czystej postaci. Nikt nigdy nie będzie woził ludzi darmo, dla zasady. Tak, wiem - Żory. To proszę sprawdzić ile tam jest linii, jak kursują itd. A są różnice zasadnicze. I jeśli nie mamy wpływu z biletów, to trzeba różnicę dopłacić z budżetu miasta (kilka dobrych milionów). Czyli zabieramy z innej półki (jakiej?). Proste. Taki mały wkład w "analizowanie ściem" ;) Pozdrawiam.

 • ~ 2014-11-06
  11:51:00

  11 0

  Widać tą przepaść między panem Masłowskim, a pozostałymi kandydatami. Brawo panie Masłowski.

 • ~werkk 2014-11-06
  12:06:31

  19 0

  Najważniejsze abyśmy poszli na wybory i głosowali na każdego kandydata byle nie był z PiS i BSR tylko w ten sposób doprowadzimy do drugiej tury. I pamiętajcie mohery już maja pranie mózgów.

 • ~Fiodore 2014-11-06
  12:20:04

  4 0

  Oni sobie gadu gadu, a i tak wygra Fudali, z kilku powodów: 1. większość rybniczan nie ma pojęcia o tej debacie, 2. nie ma klarownego kontrkandydata dla obecnego prezydenta, 3. Żadna ogólnopolska partia nie ma zamiaru AKTYWNIE włączyć się w kampanię swojego kandydata w Rybniku, a reklamy na słupach i płotach giną wśród innych reklam, często lepiej wyglądających.

 • ~niuti 2014-11-06
  12:27:17

  8 0

  ~Fiodore.. dlatego trzeba rodzinie, znajomym, bliskim itp itd. mówić, że AF już rozwinął Rybnik i więcej rozwijać go nie ma zamiaru. Już dziękujemy :D

 • ~Esprit 2014-11-06
  12:30:21

  6 0

  Znajdź różnicę. Na stronie internetowej http://bsrrybnik.pl w zakładce "Rozwój" pisze cyt. "Rozpoczniemy budowę rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Pszczyna-Racibórz (poprzez pozyskane 300 mln zł). Dzięki temu tereny inwestycyjne będą dobrze skomunikowane, co otworzy Rybnik na inwestorów i nowe miejsca pracy w sektorze innowacyjnej gospodarki" a do niedawna pisało tak, cyt. "Budowa Drogi Regionalnej Pszczyna-Racibórz (pozyskane 300 mln zł) szansą na aktywizację terenów inwestycyjnych i nowe miejsca pracy ukierunkowane na innowacyjną gospodarkę". Dlaczego zastąpiono ów wpis? Należałoby o to zapytać prezydenta. Wyjaśnię za niego. Poprzedni wpis sugerował jakoby drogę można było wykonać za pieniądze zewnętrzne w wysokości 300 mln zł, co było nieprawdą, bo trzeba dołożyć i to sporo, a teraz wpis mówi, że wystarczy na początek, ale dalej nic nie mówi, że miasto musi dołożyć drugie tyle albo i więcej. Oczywiście miasto tych pieniędzy nie ma i musi je pożyczyć albo wyemitować obligacje, które to pieniądze następca prezydenta będzie musiał zwrócić, chyba, że wybierzemy kogoś innego i problem ten ugryzie się inaczej.

 • ~Bart 2014-11-06
  12:31:24

  22 0

  Byłem na tej debacie i jednogłośnie muszę stwierdzić, że Masłowski ma najlepszy program wyborczy, najmądrzej mówił ze wszystkich kandydatów i na niego prawdopodobnie zagłosuję... jest jeden tylko duży problem - tak jak piszę Fiodore o tej debacie wiedziało zbyt mało ludzi to raz, a dwa - mamy w mieście za dużo mocherów, którzy tylko idą za obecnym rządzącym a to może być największa przeszkodą. Bardzo mądre stwierdzenie powiedział wczoraj pan Kuczera - że obecny rządzący nie ma tylko wyłączności i monopolu na rządzenie w naszym mieście i o tym warto mówic i to głosić, najwyższy czas na zmiany!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • ~rzyt 2014-11-06
  12:34:33

  0 0

  kretek; Współpraca z kancelarią BULA to jakiś ekstra bonus? A przyznawanie się do współpracy z parlamentarzystami PO nazwałbym raczej konszachtami po tym co sobie możni tej partii zafundowali w nagraniach kelnerskich. Pamiętaj nie ważne z kim się spotykasz ale kim jesteś.

 • ~Afordancja 2014-11-06
  13:07:20

  10 0

  Ciekawostka byla dla mnie obecnosc panow dziadkow z PIS ktorzy to wreczyli mi jakis folder (oczywiscie z kultury wzialem) i zaczeli opowiadac o tej Pani z folderu, za chwile wciskaja mi drugi folder z druga osoba, a na koncu chca mi dac jeszcze jakas gazetke..(juz nie wzialem a w sumie szkoda, zobaczyl bym co tam ciekawego pisza)

 • ~ 2014-11-06
  15:27:00

  16 0

  Maslowski nie ma powiazań politycznych, jego podejscie do wielu tematow wydaje sie byc rozsądne. Mysle, że jesli nawet ani on ani Kuczera nie zostaną prezydentem to są szanse na zakończenie dominacji BSRu w radzie miasta, oby tak się stało.

 • ~ 2014-11-06
  15:32:24

  12 0

  dodam jeszcze, że na wczorajszej debacie obecny był Pan Józef Makosz, z uwagą słuchał wypowiedzi kandydatów, ciekaw jestem jaka jest jego opinia.

 • ~Esprit 2014-11-06
  15:52:50

  0 20

  Założę się, że jak dojdzie do drugiej tury i w drugiej turze spotkają się AF i Piotr Kuczera to Masłowski poprze Fudalego. Dla mnie to przekonanie jest wystarczające, żeby na niego nie głosować.

 • ~Don C. 2014-11-06
  16:46:19

  25 0

  " Arteks - użytkownik portalu Rybnik.com.pl, wieloletni komentator artykułów, autor dogłębnych, merytorycznych, ale i budzących kontrowersje opinii: " .........zapomniano jeszcze dodać - naczelny megaloman miejski przy okazji zwalczający wszystkimi siłami sąsiadów ;-)

 • ~Arteks 2014-11-06
  16:55:44

  0 8

  @Don. C - szanuję twoje poczucie humoru i mam dystans do siebie więc jak zwykle mnie rozbawiłeś przy czym ja bym jeszcze dopisał do tego coś o czym zapomniałeś "nigdy nie atakujący pierwszy, postrach hejterów, merytorycznie miażdżący frustratów z okolicznych miejscowości". ;P

 • ~Arteks 2014-11-06
  16:57:17

  0 12

  @l...i - bzdura, droga ma być na całej długości przez Rybnik dwujezdniowa. Natomiast gminy powiatu raciborskiego i Rydułtowy rozważają na swoim terenie możliwość aby w I etapie droga była jednojezdniowa.

 • ~Bonobo 2014-11-06
  17:46:39

  0 2

  ~Esprit Nie wiem skąd to przekonanie...widziałeś debatę? zapewne nie... skoro takie bzdury piszesz ;-)

 • ~Esprit 2014-11-06
  19:00:36

  0 0

  Bonobo pocieszyłeś mnie, jeżeli masz informację, że Masłowski poprze Kuczerę to jest gut ;-) Kuczera ma jednak większe doświadczenie od niego, chociaż uwagi Masłowskiego na temat gruntownej rewizji drogi regionalnej łączącej jednojezdniową Żorską z jednojezdniową Raciborską są jak najbardziej na miejscu. Ja zlikwidowałbym jeszcze parę bezkolizyjnych skrzyżowań z podrzędnymi drogami. Ciekawe ile lat będziemy jeździć in spe dwujezdniówką do jednojezdniowej Raciborskiej przez rondo i jednojezdniową Sportową? Chciałbym, żeby mi na to pytanie nasz genialny projektodawca odpowiedział.

 • ~Adaśko 2014-11-06
  19:40:17

  3 1

  Po co ta debata?P.Fudali i tak wygra.Od paru dni godz.7.30 jedzie sobie taksówka Ford z dużą reklamą p.Fudalego,głośnik wyje całą mocą.I tak w kółko.Chwila odpoczynku,ciszy i znów to samo.Pytanie kto płaci za tą taksówkę-
 • ~STEFAN SIARZEWSKI 2014-11-06
  22:26:25

  7 0

  Moi drodzy....mam w poważaniu kto będzie prezydentem. Interesuje mnie zmiana rada miasta! Myślę,że większość zgarnie nowa koalicja PO-RNM-FOR. Prezydent wyżej "h" nie podskoczy !

 • ~smr 2014-11-06
  22:29:37

  13 0

  Chyba podam pana A Fudaliego do sądu bo słabo mi się robi jak widzę non stop jego twarz ... Ileż można ...

 • ~spzoo 2014-11-07
  08:10:27

  7 0

  ~42topson - dzięki debacie ludzie się przekonali, że Fudali może spokojnie przejść w stan spoczynku. Następcy dzadzą radę.

 • ~jacekplacek1088 2014-11-07
  17:49:15

  0 0

  ~analizatorsciem - ja jestem zwolennikiem Kuczery. Masz rację zdhęcie w gangach na strefie pod krawatkami jest słabe. Ale widziałeś nowy film na fb z motorem ? Tym mnie ujął osobiście.

 • ~jacekplacek1088 2014-11-07
  17:53:47

  4 0

  ~werkk - masz moje pełne poparcie - najważniejsze byle do 2-giej tury, bez pana AF i jego znajomych Rybnik odżyje.

 • ~snowghost 2014-11-08
  10:24:17

  6 0

  Wydaje mi się że całkowicie umyka nam sprawa ekologii czyli powietrza. Ja na serio rozważam wyprowadzenie się z Rybnika z powodu jakości powietrza. Fudali miał 16 lat aby coś z tym zrobić, nie zrobił NIC. Jak może ktoś jeszcze myśleć o głosowaniu na takiego człowieka ? Mamy przecież elektrownię która ogrzewa zalew. Zaraz pewnie powiecie że się nie da. Jedno jest pewne - jak się nawet nie próbuje to się nie da.

 • ~suchoi27 2014-11-08
  15:40:49

  0 4

  Zwycięstwo należy się Piotrowi Kuczerze gdyż jest najlepiej przygotowany do pełnienia urzędu oraz ma doświadczenie w samorządzie. Poza tym jest spoza układu i ma dużo energii i zapału do działania.

 • ~antyPO 2014-11-08
  17:34:19

  0 4

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~hardmark 2014-11-08
  19:43:48

  0 1

  Mam nadzieję ,że po wyborach nie obudzimy się z ręka w nocniku. Bo wcale bym się nie zdziwił gdyby co po niektórzy kandydaci ustawili się w kolejce do Adama F. aby podpisywać umowę o współpracy . Kuczera to jest zawodowy członek partii - co partia powie to musi wykonać bo inaczej go wyrzucą i nie będzie logo na plakatach. Masłowski traktuje wybory jako kolejny projekt. Jego wiedza o Boguszowicach pochodzi tylko i wyłącznie od Mariusza W. ,który jest od dwóch kadencji jest przewodniczącym Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle. (Dlaczego dopiero teraz zajął się sprawą kładki nad torami). Zresztą tak jak inni członkowie Rad Dzielnic Bog. Osiedle i Starych - nagle zauważyli sypiąca się kładkę.

 • ~ 2014-11-08
  22:24:28

  4 0

  hardmark - Mariusz Wiśniewski jest od TRZECH kadencji Przewodniczącym Rady Dzielnicy Boguszowic Osiedla! Piotr Masłowski mówił o Boguszowicach Starych - TO DWIE ODRĘBNE DZIELNICE, a więc swoją wiedzę o Starych Boguszowicach zawdzięczał WYŁĄCZNIE swojej własnej dociekliwości i zainteresowaniu sprawami Rybnika... Gdyby to samo pytanie o Boguszowice Stare zadać obecnemu Prezydentowi, to co byśmy usłyszeli? ... Mariusz Wiśniewski - podobnie jak WSZYSCY pozostali członkowie Rady Dzielnicy ostatnich trzech kadencji dziesiątki razy zwracał się do p. Prezydenta o naprawę kładki... Jeśli masz pretensje o to, że kładka traktowana jest wyłącznie jako efekt wyborów, to skieruj je raczej do radnych z Boguszowic Starych - to oni zasiadali w Radzie Miasta! Kompetencje Rad Dzielnic są... żadne... Decydujący głos w naszych sprawach mają Radni Miasta Rybnika i "Miłościwie nam panujący"... Przez 16 ostatnich lat to właśnie te osoby miały problemy Osiedla i Starych Boguszowic w "głębokim poważaniu"...

 • ~ 2014-11-09
  11:46:44

  0 3

  wszyscy głosujemy na RAŚ,wiadomo na siebie ,nie na obcych,bo my jesteśmy stąd

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

MEN powinno wprowadzić zakaz wyjazdów dziecka na wakacje w trakcie roku szkolnego?
Oddanych głosów: 944