zamknij

Biznes

Gminy bezprawnie każą płacić za przyłącza do kanalizacji i wodociągów? Prokuratura skarży uchwałę

2018-01-23, Autor: tora, bf

Prokuratura Rejonowa w Rybniku zaskarżyła do sądu uchwałę rady miasta dotyczącej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z 28 grudnia 2005 roku. Prokuratura domaga się uchylenia zapisów o nałożeniu na mieszkańców obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowych i przyłącza kanalizacyjnego za własne pieniądze oraz nałożenie obowiązku zapłaty przedsiębiorstwu wodociągowemu za wydanie warunków przyłączenia.

Reklama

Prokuratura wysłała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 29 grudnia ubiegłego roku. Jej zdaniem jak i pozostałych prokuratur w regionie (Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski) zakwestionowane w skardze przepisy wykraczają poza kompetencje uchwałodawcy, czyli PWiK. Zdaniem śledczych nie ma podstaw żądać od mieszkańców obowiązku wybudowania przyłącza za własne pieniądze, ani zapłaty za wydanie warunków przyłączenia.

Działanie prokuratury rybnickiej jest pochodną polecenia wydanego przez Prokuratora Generalnego w sierpniu 2017 r. dla prokuratur w całym kraju. Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwraca uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

Z tych względów prokurator Robert Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej.

przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska prokurator przytacza orzecznictwo sądów. „W wyroku z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Zgodnie z art. 94 Konstytucji podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraźne. W związku z powyższym, jak stwierdził WSA w Krakowie, jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 13 września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07). SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.

Niedopuszczalne jest również uzależniania przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2008 roku (sygn. akt II OSK 431/08). Nielegalne są ponadto wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez rady gmin oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza, co stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2007 roku (sygn. akt IV SA/Wa 1116/06).

Obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. Na stanowisku takim staną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Go 432/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Ke 675/07).” czytamy w materiale Prokuratury Krajowej.

Jak dotąd prokuratorzy zakwestionowali 274 uchwał, w tym w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju czy Wodzisławiu Śląskim.

Zaskarżona przez prokuraturę rybnicką uchwała to Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. Przypomnijmy, że PWiK działa na prawie cały terenie naszego miasta.

W prokuraturze podają, że jeśli sąd unieważni zakwestionowane przepisy, mieszkańcy, którzy podpięli się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od 2005 roku będą mieć podstawy do żądania zwrotu pobranych pieniędzy.

Jak ten temat komentowany jest w rybnickim PWiK? - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku informuje, że odniesie się z rozwagą do rozstrzygnięć sądu administracyjnego w zakresie dotyczącym Spółki jako jednej z trzech działających na terenie Rybnika. Jednocześnie należy stwierdzić, że komentarz w przedmiotowej sprawie - w naszej ocenie - na tak wstępnym etapie postępowania jest przedwczesny – mówi Karolina Wacławiec, rzecznik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku.

Czy uważacie, że rzeczywiście pobieranie od mieszkańców opłat za przyłącze wod.-kan jest bezprawne?

Oceń publikację: + 1 + 289 - 1 - 13

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (21):
 • ~Lateks 2018-01-23
  17:21:12

  83 6

  Hmmm wyczuwam świetną okazję do podnoszenia cen wody i ścieków

 • ~Kwinto 2018-01-23
  17:56:50

  70 4

  Po co ta sonda? Nieważne co się uważa, jeśli ta opłata była własnym wymysłem wodociągów i okaże się nielegalna to ktoś tu nieźle zapłaci. Nie pamiętam ile sobie liczyli za przyjemność podłączenia, ale chyba ok. 500zł od studzienki.

 • ~ 2018-01-23
  17:59:37

  52 3

  temat dotyczy nie tylko wody, ale i gazu, przytoczę tutaj przypadek moich znajomych: w latach 90 dokonano "gazyfikacji"całej ulicy poprzez budowę gazociągu wzdłuż drogi na prywatnych posesjach, doprowadzając przyłącze pod każdy dom, w tamtym czasie znajomi nie wybudowali instalacji gazowej wewnątrz budynku (wtedy nie mieli potrzeby ), niedawno z powodu zakończenia żywota używanego kotła CO na węgiel pomyśleli o zabudowie ogrzewania gazowego, niestety okazało się że trzeba na nowo wybudować przyłącze z głównej nitki do domu, oczywiście na swój koszt przekopując kilkadziesiąt metrów posesji, bo istniejące przyłącze jest niedobre i nie miało znaczenia, że kiedyś już za nie zapłacili, dlatego skończyło się wymianie kotła na kolejny opalany węglem

 • ~joakar56 2018-01-23
  18:06:19

  23 35

  za wszystko z czego się chce korzystać to trzeba zapłacić.

 • ~tf2 2018-01-23
  18:13:27

  39 7

  To teraz identyczny wyrok w sprawie opłat za przyłączenie do sieci centralnego ogrzewania..
  A co do wypowiedzi "z kiedyś" pewnego użytkownika, który z rozbrajającą szczerością oświadczył, że blok RSM nie mógł zostać przyłączony, bo mieszkająca tam babcia się nie zgodziła, to jakaś paranoja. Żeby jedna starka umiała zablokować i ubezwłasnowolnić całą spółdzielnię.

 • ~Barbara Kr 2018-01-23
  18:48:40

  79 7

  A kiedy wreszcie Rybnik będzie się stosować do innego postanowienia sądu ... o tym, że w soboty nie wolno pobierać opłat za parking!!! Takie rozwiązanie już zostało zastosowane w Wodzisławiu;)

 • ~Arteks 2018-01-23
  18:56:43

  11 92

  @Barbara Kr - ale odnośnie opłat parkingowych chodzi tylko o parkingi przyuliczne. Na parkingach zamykanych - można stosować opłaty także w soboty. Poza tym nie wiem czy wiesz ale jest przygotowywana nowelizacja ustawy. Miasta będą mogły pobierać opłaty także w weekendy w każdym wybranym przez siebie miejscu, będą mogły dowolnie tworzyć strefy płatnego parkowania, a opłaty maks. jakie będą mogły ustalać samorządy wzrosną z 3 zł za godzinę do 9 zł. Samorządy będą mogły wprowadzać zakaz wjazdu do strefy centrum pojazdów z silnikami diesla.

 • ~buchu 2018-01-23
  19:43:50

  100 3

  Wreszcie coś się dzieje w sprawie wszystkich PWiK. Ja do dzisiaj na słowo PWiK Rybnik mam awersje. To jest Państwo w Państwie. Mają monopol to myślą, że mogą wszystko. Na moje szczęście mam własne źródło wody i mam ich gdzieś. Jednak życzę sobie i wszystkim mieszkańcom aby PWiK straciło monopol na dostarczanie wody tak jak była TP S.A. straciła monopol na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 • ~Adam Szymiczek 2018-01-23
  19:54:19

  46 4

  Prokuratura jasno wyrazila swoje stanowisko w tej sprawie .
  Tak więc nie wiem po co ta śmieszna sonda...

 • ~ 2018-01-23
  20:13:49

  49 8

  Ja za wodociąg miałem przedpłaty już w 86 r zapłaciłem pierwszą ratę a podłącze do wody uzyskałem 94 r . Jeszcze 2008 r za podłącze kanalizacyjne dopłaciłem 1400 zł .
  Więc Rybnik nieźle mnie skasował .

 • ~arteksik 2018-01-24
  06:14:28

  26 9

  arteks:"Gminy bezprawnie każą płacić za przyłącza do kanalizacji i wodociągów".....a ty znów o parkowaniu

 • ~ 2018-01-24
  07:32:26

  53 6

  i mam nadzieję, że WSA stanie po stronie mieszkańców. Prawda jest taka, że miasto dwukrotnie zarobiło na tej inwestycji. Nie dość że dostało dotację unijną, to jeszcze olbrzymie pieniądze zapłaciliśmy my, mieszkańcy, za tę kanalizację. Poza tym, te urządzenia nie są naszą własnością, ale Wodociągów, czyli Miasta. Tak więc kosztem znowu nas, właścicieli prywatnych posesji, którym się NIC wg Arteksa nie należy (p. np. place zabaw dla psów tylko dla mieszkańców blokowisk) miasto powiększyło swój majątek, nic nie dając w zamian właścicielom prywatnych posesji. Najwyższy czas skończyć z poglądami b. epoki, że masz "dom", to płać, bo cię stać. Mam nadzieję, że to bogate naszym kosztem Przedsiębiorstwo miejskie zwróci nam pieniądze (wówczas olbrzymie przynajmniej dla niektórych) i to z odsetkami!!!!!

 • ~ 2018-01-24
  07:39:54

  36 10

  ~Arteks 2018-01-23 18:56:43
  w sprawie parkowanie w centrum Rybnika, to najlepiej "zamknąć" całe centrum dla samochodów, wjazd tylko dla uprzywilejowanych pracowników UM. Może 100 zł za np. 30 min. parkowania, bo 9 zł to też za mało. Osobiście omijam centrum jak tylko mogę i dziwię się tym, którzy jeszcze tam się pojawiają.

 • ~spirit-of-the-town 2018-01-24
  07:41:32

  21 5

  Tylko kto trzyma kilkanaście lat rachunek za przyłącze, aby domagać się zwrotu?

 • ~ 2018-01-24
  08:01:22

  19 6

  ~spirit-of-the-town 2018-01-24 07:41:32

  Tylko kto trzyma kilkanaście lat rachunek za przyłącze, aby domagać się zwrotu?
  Wodociągi na pewno mają rozliczenie, poza tym na pewno uda się wyciągnąć z historii banku kopię przelewu, bo przecież ta "pseudo opłata" była bardzo wysoka, i mało prawdopodobne, by ktoś płacił gotówką.

 • ~Grisza 2018-01-24
  08:47:16

  31 9

  Jeżeli koszt przyłączy będzie po stronie dostawcy mediów, to co prawda właściciele nieruchomości nie zapłacą za przyłącza, ale będą więcej płacić za poszczególne media (woda, kanalizacja), bo żaden dostawca nie będzie dopłacał do interesu. Zatem dostaniemy zwrot za przyłącza, a później oddamy te pieniądze w wyższych rachunkach za media. Na jedno wyjdzie :)

 • ~spirit-of-the-town 2018-01-24
  08:49:49

  23 7

  ~Boxer, może i wodociągi mają tamtejsze rozliczenia, ale coś mi mówi, iż niechętnie będą je chcieli udostępniać. A podwyżka wody oczywiście jak najbardziej, z powodu "wzrastających kosztów utrzymania sieci".

 • ~Pawel P Bromann 2018-01-24
  11:01:41

  14 7

  Sadzilem, ze gminy buduja sieci kanalizacyjne z funduszy Uni Europejskiej...

  Wiec jak jest naprawde ?

 • ~hub381 2018-01-24
  12:06:03

  36 10

  Tak było za poprzedniego prezydenta M.Rybnik(nadal zasiada w Radzie Miasta). Opłaty wody cały czas niebotycznie wzrastały,najwięcej w województwie a za podłączenia się płaciło.Ale też dyrekcja Wodociagów i Kanalizacji "obrastała"w marmury a wejścia do gmachu pilnowało aż 2(cieciów). Coś za coś.!

 • ~rotto 2018-01-28
  21:35:58

  13 0

  Gminna spółka wodociągowa w Lyskach bierze ogromy haracz za podłącz (około 3-4 tyś. zł) i nikt się nie potrafi tym zainteresować.
  Może ich obowiązuje ją inne prawo?
  Może ktoś mi odpowie?

 • ~bere2 2018-02-11
  22:45:09

  6 0

  PWiK Sp. z o.o. powstała po to aby służyć społeczeństwu tym czasem przez wiele ostatnich lat wykorzystują swój monopol aby utrudnić ludziom życie o czym przekonałem się na własnym przykładzie. W wielu przypadkach ludzie są zmuszaniu aby na własny koszt podnosić rozbudowę sieci wodociągowych aby mieć wodę. Koszta są naprawdę spore gdyż sam projekt np sieci wodociągowej kosztuje ok 3,5tyś zł.
  Tylko w skrócie opiszę jak to było w moim przypadku.
  Aby mieć wodę musiałem rozbudować sieć przez trzy działki sąsiadów zmieniając część obecnej rury na większą (potem się okazało że i tak była większa niż mieli w planach) i kawałek dołożyć . ogólny koszt wraz z papierami wyszedł mnie ok 16tyś zł a połowę udało mi się odzyskać. Najgorsze w tym wszystkim było to że wodociągi traktują Cie jak ciula który musi za tym wszystkim latać,,, załatwiać wszystkie zgody , protokoły, ekipę wykonawczą, nadzór budowlany, kierownika budowy , oczywiście dziennik budowy... masę załatwiania, pilnowania itd Bardzo ciężkim tematem było dla mnie to że musiałem przekonać starszych sąsiadów aby notarialnie podpisali służebność dla wodociągów na sieć która biegnie przez ich działki. Z tym był duży problem... miałem jeszcze możliwość aby w przypadku jednego sąsiada tej służebności nie było ale za ten odcinek nie chcieli zapłacić. Oczywiście bez znajomości w samych wodociągach takie tematy ciężko załatwić bo ogólnie oni mają w (_!_) to czy wodę masz czy nie. Im absolutnie nie zależy na jednym kliencie.. To przecież monopoliści. Gdybym budował całe osiedle to być może ktoś z wodociągów byłby przychylny aby zainteresować się tematem.
  Mam nadzieję że prokuratura skutecznie się im dobierze do ... .

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.