zamknij

Wiadomości

Dzisiaj sesja Rady Miasta Rybnika. Oglądaj obrady online

2015-06-18, Autor: bf
Za chwilę rusza kolejna sesja Rady Miasta. Tradycyjnie już obrady miejskich radnych są transmitowane „na żywo”, na kanale miejskim YouTube. Relację możecie obejrzeć również na naszym portalu.

Reklama

> Rybnik.com.pl TV - subskrybuj nasz kanał w serwisie You Tube

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej rybnickiego magistratu.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Nadanie Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
7. Przyjęcie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
8. Zmiana uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
9. Zmiana „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
10. Przyjęcie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020.
11. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
12. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
13. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
14. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
15. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
16. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
17. Zmiana nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadanie statutu.
18. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
19. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
20. Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku.
21. Wydzierżawienie nieruchomości.
22. Zbycie nieruchomości.
23. Nabycie nieruchomości.
24. Ustanowienie służebności gruntowej.
25. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
26. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem:
a) MPZP 2,
b) MPZP 13,
c) MPZP 19.
27. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 18.
28. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Hydroinstal.
29. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków - Best-Eko.
30. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
31. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
32. Zmiana statutu Dzielnicy Śródmieście.
33. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019.
34. Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika.
35. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
36. Zakończenie sesji.
37. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co wg Ciebie jest przyczyną wyludniania się Rybnika?

Oddanych głosów: 3174