zamknij

Wiadomości

Dr Krzysztof Potera: bez pediatrii i oddziału wewnętrznego to już nie jest szpital

2021-07-01, Autor: Redakcja

Gościem najnowszego wydania „Dziękuję nie słodzę” był dr Krzysztof Potera, przewodniczący Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Temat rozmowy? Oczywiście sytuacja w rybnickim szpitalu.

Reklama

Wacław Wrana zaczął rozmowę od pytania, jak należy interpretować zawieszenie działalności czterech spośród osiemnastu oddziałów rybnickiego szpitala, w tym oddziału wewnętrznego i pediatrii.

- Moim skromnym zdaniem, funkcjonowanie szpitala w tak dużej aglomeracji bez pediatrii i oddziału wewnętrznego jest po prostu niemożliwe – powiedział doktor Potera.

Zdaniem gościa „Dziękuję, nie słodzę”, negocjacje dyrekcji z lekarzami w ostatnich miesiącach były fikcją.

- Negocjacje są wtedy, gdy dwie strony siadają do rozmowy i obie strony robią krok do tyłu, a następnie próbują znaleźć rozwiązanie. W tym przypadku negocjacji w takim rozumieniu nie było – powiedział Krzysztof Potera.

Szef związku zawodowego lekarzy nawiązał też do sytuacji na zawieszonym dziś oddziale wewnętrznym.

- Sposób pożegnania się z panem docentem Kuczerą był arogancki, chamski, nie do przyjęcia. Człowiekowi, który przez 40 lat oddał wszystko szpitalowi, wykształcił rzesze lekarzy i jest wzorem uczciwości, dyrekcja nakazała pójść na urlop i zwolniła go z obowiązku świadczenia obowiązku pracy do 30 czerwca. To jest skandal! - grzmiał doktor Potera.

Gość „Dziękuję, nie słodzę” stwierdził również, że władze Rybnika niewiele zrobiły, by ratować szpital.

- Podczas konferencji z komisją zdrowia (Rady Miasta Rybnika – przyp. Red.) odniosłem wrażenie, że członkowie komisji są szczerze zdziwienie, że w szpitalu w ogóle coś się dzieje. Ja wiem, że właścicielem szpitala nie jest miasto czy powiat, ale chyba nie tak to ma wyglądać. To stanie z boku przypomina mi pewną piosenkę zespołu Lombard, ale nie będę jej cytował – ocenił doktor Potera.

Zobacz cały odcinek „Dziękuję, nie słodzę” z Krzysztofem Poterą:

Dodajmy również, że od wczoraj trwa wymiana oświadczeń między dyrekcją szpitala a lekarzami, którzy zakończyli pracę w WSS nr 3. Dla pełnego oglądu sytuacji publikujemy ich treść w całości:

Oświadczenie Ewy Ficy, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku:

Kiedy w marcu, w związku z katastrofalną sytuacją finansową placówki, byłam zmuszona podjąć decyzję o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy dla 79 lekarzy, zdawałam sobie sprawę że czeka nas trudny czas rozmów i negocjacji. Temat lekarzy okazał się bardzo medialny, ale warto podkreślić że oszczędności dotknęły przedstawicieli wszystkich grup zawodowych pracujących w WSS nr 3 w Rybniku. Zdecydowana większość podeszła do sprawy ze zrozumieniem i za to bardzo im dziękuję. Takie podejście zaprezentowała też większość lekarzy i mówią o tym liczby – tylko 16 z nich nie przyjęło ostatecznie nowych warunków pracy i płacy. Jeśli chodzi o rezydentów – z 64 nie przyjęło ich zaledwie pięciu.

Spór z grupą lekarzami dotyczył dodatków za tzw. zejścia po dyżurach, których wypłacanie zanegował w 2014 roku Sąd Najwyższy. Od 2018 roku ten nienależny dodatek wypłacany lekarzom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę kosztował budżet naszego szpitala 4 900 000 zł. Suma niebagatelna jeśli weźmie się pod uwagę, że na dzień 31 maja finanse placówki wyglądały tak:

- Zobowiązania: 115 314 012,38 zł

- Zobowiązania długoterminowe: 31 794 564,65 zł

- Zobowiązania krótkoterminowe: 83 519 447,73 zł. W tym wymagalne: 27 991 89 zł

- Strata finansowa: 15 880 748,05 zł

Skumulowane straty z lat ubiegłych w wysokości 205 428 684,17 zł i bieżący wynik finansowy wpływają na kapitały własne które są ujemne i wynoszą minus 28 731 670,11 zł.

Dla porównania – kontrakt naszego szpitala na rok 2021 wynosi 182 000 000 zł. Szczerze – szpital w Rybniku jest na dziś niewypłacalny, bo kumulują się zobowiązania zaciągnięte w ostatnich kilku latach.

Już w styczniu poprosiłam wszystkich ordynatorów o przygotowanie planów naprawczych. Byli oni na bieżąco informowani o wynikach finansowych zarządzanych przez siebie oddziałów i doskonale zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Wiedzieli, że nie walczymy dziś tylko o lepszy wynik finansowy, walczymy o przetrwanie szpitala w Rybniku.

I patrząc na wyniki finansowe placówki w tym roku wydaje się, że zmierzamy w dobrym kierunku. Wciąż jesteśmy na minusie, ale tendencja jest malejąca.

- Styczeń 2021 – 4 494 233,18 zł straty

- Luty 2021 – 3 795 982,14 zł straty

- Marzec 2021 – 2 865 276,59 zł straty

- Kwiecień 2021 – 2 845 519,48 zł straty

- Maj 2021 – 1 879 736,66 zł straty

Tym bardziej cieszyło mnie, że z czasem kolejni lekarze decydowali się przyjąć nowe warunki pracy i płacy. Dziękuję im raz jeszcze za odpowiedzialną postawę wobec pacjentów i szpitala.

Z tymi którzy wciąż byli nieprzekonani rozmawialiśmy, choć oczywiście kilku z nich twierdzi, że było inaczej. Ale przecież w negocjacje aktywnie włączył się Śląski Urząd Marszałkowski – na rzecz porozumienia pracowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, powołany został niezależny mediator, który starał się znaleźć rozwiązanie konfliktu. Do naszej placówki przyjeżdżał członek zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialny za służbę zdrowia. Przedstawiciele lekarzy byli także zapraszani na rozmowy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Wszystko po to, żeby osiągnąć porozumienie dla dobra pacjentów z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, którzy leczą się w Rybniku.

Żadne z tych działań nie przyniosły efektów w przypadku większości lekarzy zatrudnionych na Oddziale Wewnętrznym 1 z pododdziałem Nefrologii. Poprosiłam więc o mediację wojewódzkiego konsultanta ds. nefrologii – spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele lekarzy oddziału wewnętrznego odbyło się we wtorek 29 czerwca. Tego samego dnia do sekretariatu szpitala wpłynęło pismo podpisane przez zastępcę kierowniku oddziału chorób wewnętrznych z którego wynikało, że jedynym rozwiązaniem jakie widzą lekarze tego oddziału jest… ewakuacja pacjentów, bo lekarzy od 1 lipca na tym oddziale nie będzie. Taka postawa jest absolutnie niedopuszczalna i uprawnia do zadania kilku pytań: Gdzie w tej całej układance jest pacjent? Czy nienależny dodatek do wynagrodzenia lekarza wypłacany przez szpital jest ważniejszy niż dobro pacjenta? Czy prośba o to, byśmy dali sobie czas na rozmowy o finansach do czasu nowego kontraktowania usług szpitala była nierozsądna? I wreszcie – dlaczego propozycja 14 500 złotych dodatkowych środków na premie dla lekarzy tego oddziału została potraktowana niepoważnie? Dodam, że cztery pierwsze miesiące 2021 roku oddział ten zakończył stratą przekraczającą 2 100 000 zł.

Jesteśmy dziś w bardzo trudnym momencie – zawnioskowaliśmy do Wojewody Śląskiego o zawieszenie od dnia 1 lipca oddziałów: pediatrii (do 31 sierpnia), otolaryngologii dziecięcej (do 31 października), otolaryngologii dorosłych (do 31 sierpnia) i oddziału wewnętrznego (do 30 września).

W przypadku pozytywnej decyzji będziemy mieli czas na uzupełnienie kadry lekarskiej by spełniać wymagania wynikające z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. I to jest dla nas najważniejsze zadanie na najbliższe miesiące, bo wszystkim nam zależy na jednym – żeby szpital funkcjonował sprawnie i zapewniał bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom całego regionu.

Rybnik 30.06.2021

Oświadczenie – Grzegorza Pifczyka - Zastępcy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii (do 30.06.2021)

Z uwagi na fakty, które skutkowały zawieszeniem funkcjonowania Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii WSS nr 3 w Rybniku przekazuję swoje i lekarzy ostateczne stanowisko:

1. Zarówno ja i jak i cały personel oddziału zgodnie ze swoimi kompetencjami i możliwościami do 01.07.2021 wykonywał swoją pracę i żaden pacjent nie pozostał bez opieki!

2. Zgodnie z poleceniem wydanym na piśmie przez p.o. Dyrektora ds Lecznictwa WSS nr 3 w Rybniku 28.06.2021 pacjenci leczeni w tym oddziale do 01.07.2021 zostali zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej wypisani do dalszej opieki ambulatoryjnej, kilku celem kontynuacji leczenia zostało przeniesionych do innych oddziałów WSS nr 3 Rybniku, sześciu pacjentów po uzgodnieniu z kierownikami tych jednostek oraz po informacji do rodzin pacjentów transportem medycznym przekazano do innych oddziałów chorób wewnętrznych (4 Żory, 1 Wodzisław, 1 Zabrze).
Fakt ten może potwierdzić p.o. Dyrektora ds Lecznictwa WSS nr 3 w Rybniku, z którym koordynowałem te działania i który osobiście skontrolował stan oddziału 01.07.2021.

3. Od 01.07.2021 umowy o pracę zostały zgodnie z prawem rozwiązane, ale to nie lekarze tylko Dyrektor WSS nr 3 złożyła stosowne wypowiedzenia, które weszły w życie.

4. Kategorycznie zaprzeczam, aby powodem braku porozumienia na dzień 30.06.2021 były przesłanki finansowe. Poprzednie dokumenty sporządzone przeze mnie (dnia 25.06.2021 oraz 29.06.2021) w odpowiedzi na pisemne zapytania Dyrekcji WSS nr 3 w Rybniku, włącznie z dokumentami sporządzonymi 11.06.2021 oraz 20.06.2021 jasno tego dowodzą.
Przypomnę więc, że wiążą się one z brakiem zaufania do obecnej Dyrekcji w związku z decyzjami co do trybu przekazania usług lekarskich Stacji Dializ prywatnemu podmiotowi i ich efektów, problemami związanymi z rozwiązaniem Oddziału Chorób Wewnętrznych II, jego następstwami; a nade wszystko z decyzją Dyrekcji z dnia 17.06.2021o skierowaniu na urlop i formalnym rozwiązaniu umowy o pracę z Kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii dr hab. n. med M. Kuczerą, którą nikt z nas nie akceptuje i to jest odebrane jako potwierdzenie zwolnienia całego naszego zespołu !!!

5. W atmosferze braku wzajemnego zaufania nie jest możliwa skuteczna praca dla poprawy funkcjonowania WSS nr 3 w Rybniku, a przede wszystkim właściwa pomoc pacjentom.
Deklarowałem wielokrotnie z zespołem chęć merytorycznej dyskusji, ale jej próby były szybko decyzjami Dyrekcji paraliżowane.

6. Jak wielokrotnie informowałem zarówno ja i jak i wielu lekarzy (nie tylko z Oddziału Chorób Wewnętrznych) nie wyklucza możliwości ponownej pracy dla dobra pacjentów WSS nr 3 w Rybniku, natomiast wobec powyższych wniosków jest to obecnie niemożliwe.

7. W przypadku pojawania się informacji, iż przyczyną zawieszenia funkcjonowania Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii były przesłanki finansowe będziemy to traktować jako naruszenie dobrego imienia- żądamy ich sprostowania, a w przypadku rażących naruszeń sprawy będziemy kierować do sądu.

Rybnik 01.07.2021

Oceń publikację: + 1 + 35 - 1 - 54

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (18):
 • ~Longina b 2021-07-01
  12:20:52

  Likwidacja szpitala w wykonaniu PiSu to drobnostka.Ważne że Obajtek rośnie w siłę i PiSuarczykom żyje się dostatniej.

 • ~orient 2021-07-01
  12:24:18

  Tłumaczenie Ficy jest tak słabe jak tłumaczenie ucznia ze spóźnienia. Jeśli szpital jest w złej sytuacji finansowej - to znaczy, że nie działa coś na styku NFZ-szpital - a więc wina leży po stronie państwa! Jeśli likwidacja oddziałów szpitalnych jest rozwiązaniem problemu - to ogólnie można powiedzieć, że sposobem na kłopoty służby zdrowia jest jej rozwiązanie. Czarnym humorem jest pokazywanie wyników finansowych szpitala. Zwalnia lekarzy, zamyka oddziały i pokazuje, że jest lepiej. Dla kogo? Na pewno nie dla pacjentów i dla personelu. Mamy przykład na szkodzenie państwowych urzędników i narażanie pacjentów i lekarzy na stres, a pacjentów na utrudniony dostęp do specjalistycznych zabiegów i ratowania życia. Gdzie wartości o których tak mówią politycy przewodniej partii? Gdzie się podziały?

 • ~Lukasz570 2021-07-01
  12:38:07

  95 44

  Jak Diagnozę kręcili to 0,49 był na każdej fotce. Pytam sie gdzie jest on teraz????!

 • ~ 2021-07-01
  12:52:16

  58 24

  Po tym jak nie daj Boże karetką jechałbym .A usłyszę WS 3 RYBNIK. Wyskakuje z karetki!!!

 • ~Franek 7 2021-07-01
  14:12:20

  74 17

  Bardzo mądra wypowiedź Pana doktora.

 • ~Lahcim 2021-07-01
  14:17:57

  95 14

  Darmozjadowi z Torunia miliony, na dofinansowanie szpitala brak.

 • ~rybol9999 2021-07-01
  14:22:29

  124 9

  A GDZIE SĄ NASI PREZYDENCI, KUCZERA I MASŁOWSKI?
  NIE POTRAFIĄ UDERZYĆ RĘKĄ W STÓŁ, ZROBIĆ ZE DWÓCH KONFERENCJI PRASOWYCH I NIECH POLSKA USŁYSZY?

  A GDZIE PARLAMENTARZYŚCI WSZELKIEJ MAŚCI Z NASZEGO TERENU? CI Z PRAWEJ STRONY, Z LEWEJ I ŚRODKA.

  TRZEBA ZAWALACZYĆ O RYBNIK! O NASZ SZPITAL!

 • ~1floyd 2021-07-01
  14:39:10

  93 7

  Idąc, za tokiem myślenia pani dyrektor, najlepiej zamknąć cały szpital. Wtedy, nie będzie generował strat. Ot myślenie, specjalistki w dziedzinie ekonomii w służbie zdrowia. Przypomina mi to, myślenie z przed kilku lat speców od górnictwa. W budżecie założyli stratę, na poziomie 8 miliardów zł. Wyszła na poziomie 6 mld. zł. Te 2mld różnicy, uznali jako zysk, i przyznali sobie nagrody. Myślę że, obecna pani dyrektor, jest po tej samej szkole.

 • ~hub381 2021-07-01
  14:47:40

  60 15

  Uważnie wysłuchałem Dr.Poterę . Krótko, jak tylko zobaczyłem twarz Dyr.Ficy po objęciu stanowiska w Rybniku-wiedziałem juz wszystko.
  A teraz do rzeczy: Szpitalem rządzi marszałek(PiS). W sprawie WSS 3 interweniował często poseł M.Krząkala oraz Europoseł Łukasz K......
  Poseł M.Woś raczej zajmował się butkami dla psów-sory raz towarzyszył przedstawicielowi leśnictwa. To jest hańba ,że taki szpital idzie ku upadkowi. Kiedyś mówiono" .....rabunkowa okupanta".
  A tym co wyskakują z sanitarki-życzę zdrowia.

 • ~MaciejK 2021-07-01
  14:55:45

  52 6

  Ręce opadają. Wszystko zniszczą:(

 • ~Irena Mandrela 2021-07-01
  15:06:45

  54 12

  Moze ktos zjedynie slusznej parti ma ochote otworzyc tutaj prywatna klinike?

 • ~Franek 7 2021-07-01
  18:14:22

  26 10

  Dziś też strajkują i pikietują górnicy z JSW. I nie chcą wcale podwyżek czy przywilejów tylko wywalenia w kosmos Pani Kloc, która robi co chce w zarządzie JSW. Wprowadziła swoje układy i układziki w starym sprawdzonym komunistycznym stylu.
  Wszyscy już rzygają PiSowcami…

 • ~Ja_2 2021-07-01
  18:26:43

  28 34

  Mam w rodzinie kilku lekarzy, głodem nie przymierają. Jak nie wiadomo o co chodzi, to moim zdaniem jednak chodzi o pieniądze. I tak przy okazji zapytam, jak Pan uważa Panie doktorze, co zostało dzisiaj z ideałów przysięgi Hipokratesa? Wydaje mi się, że kiedyś czytałem, że 90 % kosztów to płace... Jeśli tak jest. czy to naprawdę jest ok?

 • ~Arteks 2021-07-01
  18:59:22

  37 18

  @Ja2 - niby masz rację ale lekarze przynajmniej coś potrafią i wykorzystują to, że reprezentują deficytowy zawód. Natomiast rodziny polityków - czasami bez żadnych kompetencji - też zarabiają krocie w spółkach skarbu państwa. Mimo, że ich funkcja nie jest dla nikogo potrzebna. To samo politycy którzy również mają wysokie apanaże albo państwo ma z nimi ogromne koszty np. ochrona domu Kaczyńskiego.

 • ~pasażer 2021-07-01
  20:03:21

  19 3

  Franek 7 niby taki inteligentny a nie potrafi czytać między wierszami (albo nie dostałeś wytłumaczenia z centrali ), nie strajkują górnicy tylko związkowcy z solidarności, bo nagle odsunięto ich od koryta i musieli podzielić się władzą , którą defacto dotychczas sprawowali w JSW, nie wierzysz ? zapytaj górników, ale nie tych uzwiązkowionych

 • ~Basia1963 2021-07-02
  07:53:14

  20 5

  czytam artykuły na temat szpitala w Rybniku,i po dramatycznych przeżyciach ,zwiazanych ze śmiercią mojego Męża,ktory zmarł na oddziale wewnętrznym w maju,mam jak najgorszą opinię na temat tego oddziału,i powiem tak,że są lekarze którzy są naprawdę dobrymi fachowcami i podchodzą do pacjenta z troską i szacunkiem,ale są lekarze ,którzy biorą dyżury i nie przejmują sie wogóle stanem pacjenta,przykładem tego jest sytuacja z 7 maja ,popoludniu zadzwoniłam do dyżurującego lekarza,i mówie ,że coś z Mężem jest nie tak,żeby poszedł do Męża,to powiedział mi młody Pan doktor ,zebym w poniedziałek rozmawiała z ordynatorem,potem z domu próbowałam telefonicznie skontaktować sie z lekarzem, bo chciałam spytać czy może pofatygował sie zajrzeć do Męża ale niestety nie odbierał telefonu,drugi przykład młoda pani doktor z tego oddziału ,pytam w niedziele jaki jest stan Mężą,a ona niegrzecznie mi mówi do rzeczy proszę Pani,i opryskliwie ze mna rozmawiała,jak spytałam o saturację Męża to nie wiedziła,a była na wizycie.W szpitalu w Raciborzu to była przyjemnośc rozmawiać z lekarzami,uprzejmi,wszystko dokładnie powiedzieli,nie było żadnego problemu,można było dzwonić codziennie i rozmawiać z lekarzami.Mój Mąż też mi powiedział,że nie ma porównania Szpital w Raciborzu do Szpitala w Rybniku(chodzi o oddział wewnetrzny),Rybnik powinien się uczyć od Raciborza.

 • ~anettk 2021-07-02
  09:46:16

  5 2

  Niestety już jakis czas temu pisałam,że zamiast szpitala będzie kolejny hipermarket lub coś w ten deseń..Tak to jest jak z jednej str.jest pazerność i chrzciwość,a z drugiej brak kompetencji i sodówka w głowie (jak się jest przy władzy) Tylko szkoda (ja to tak widzę NIKT,kompletnie NIKT! Nie przejmuje się losem (chorobą) pacjenta.To jest naprawdę bardzo przykre,że taka sytauacja ma miejsce... :(

 • ~Anest1 2021-07-02
  16:12:11

  6 0

  Chcę dodać jedno,gdzie był Urząd Marszałkowski,gdy rósł dług?.W październiku marszałek gratulował nam organizacji leczenia Covidu,a miesiąc później zapłacono za ratowanie osób chorych tak,że straciliśmy 3mln.zł.Aktualne oszczędności polegają na niepodpisywaniu kontraktów i niekupowaniu .

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Chcielibyście zobaczyć galę MMA w Rybniku?
Oddanych głosów: 373