zamknij

Koronawirus w Rybniku. Informacje

Czy obostrzenia są zgodne z prawem? Prawnik nie ma wątpliwości

Ustanowione kary pieniężne są niezgodne z Konstytucją i stanowią karę niesprawiedliwą. Dlatego uważam, że w przypadku ewentualnej sprawy przed sądem, należałoby rozważyć, czy jest w ogóle możliwość zastosowania kary pieniężnej na podstawie omawianych przepisów, czy są one niekonstytucyjne i łamią wolności obywatelskie - adwokat Paulina Obrok-Pawlarczyk z Kancelarii Adwokata Jarosława Reck analizuje wprowadzone obostrzenia i kary pod kątem zgodności z Konstytucją RP.

Reklama

W ostatnich dniach pojawiły się opinie wielu prawników o bezprawności ustanowionych zakazów i ograniczeń, a w efekcie - braku obowiązku uiszczania kar nakładanych przez funkcjonariuszy policji, czy też inspekcje sanitarne. Abstrahując od celu wprowadzenia tych zakazów, czyli zahamowania epidemii Covid-19, jako prawnik, który ślubował „przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich” i „umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”, czuję potrzebę odniesienia się do zasadności tych twierdzeń.

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć bardzo istotną kwestię, otóż Konstytucja RP w rozdziale XI przewiduje możliwość wprowadzenia w Polsce jednego ze stanów nadzwyczajnych, jeśli zwykłe środki konstytucyjne nie są wystarczające. Rządzący w trakcie swoich wypowiedzi wielokrotnie wskazywali, że epidemia Covid-19 jest szczególnym zagrożeniem, podjęli wiele działań ograniczających działalność obywateli w sferze prywatnej i zawodowej, a mimo to, nie wprowadzili stanu nadzwyczajnego, np. stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

W zamian za to, przyjęto ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na mocy której dokonano istotnych zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi np. wprowadzono art. 46a dot. uprawnienia Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia obszaru zagrożonego epidemią i ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze, o jakich mowa w dodanym art. 46b, a także dodano rozdział 8a „Kary pieniężne” (art. 48a). W związku z powyższym, najpierw wprowadzono ustawę o rozwiązaniach w trakcie epidemii COVID- 19, którą zmieniono ustawę o chorobach zakaźnych, w celu zwiększenia uprawnień Rady Ministrów i nakładania kar pieniężnych za naruszenie zakazów.

Rada Ministrów takie rozporządzenie wydała w dniu 31 marca 2020 roku, gdzie znajdziemy m.in. rozdział „ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie”, a także „nakaz określonego sposobu przemieszczania się”. Zgodnie z § 5 rozporządzenia, za wyjątkami wskazanymi w pkt. 1-4, „w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze”. Tymczasem, zgodnie z art. 46b,

Rada Ministrów miała upoważnienie do „czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się” (art. 46 ust. 4 pkt. 1 ust. o chorobach zakaźnych), a nie generalnego zakazu przemieszczania się. W efekcie, naruszono art. 92 ust. 1 Konstytucji, gdyż wydano rozporządzenie bez ustawowego upoważnienia. Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że taki zakaz, nawet w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, który dopuszcza przecież ograniczenie praw i wolności jednostki, nie może prowadzić do naruszenia istoty danego prawa.

Dlatego, jeśli mamy stan zwykły, a nie nadzwyczajny, należy badać konstytucyjność wprowadzonych obostrzeń pod względem standardów z art. 31 Konstytucji, jak i art. 52 Konstytucji. Ten ostatni przepis określa, że wolność poruszania się po terytorium RP może podlegać ograniczeniom ustawowym, a jak wspomniano powyżej, ust. o chorobach zakaźnych nie zezwala na całkowity zakaz poruszania się.

Chciałabym też zwrócić uwagę, na to jak sformułowane są „nakazy” w tym rozporządzeniu, np.  18 ust. 2- „W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18 r.ż. jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego, albo innej osoby dorosłej”. W rzeczywistości, ten zakaz odnosi się do osób poniżej 18 roku życia, jest zakazem przemieszczania się po kraju, a nie nakazem określonego sposobu poruszania się. Co więcej, przepis ten jest sformułowany niefortunnie- przykładowo, jak ocenić sytuację, kiedy małoletnia, która uzyskała pełnoletność w rozumieniu prawa poprzez zawarcie związku małżeńskiego (np. w wieku 17 lat) idzie ze swoim dzieckiem?

Gdyby wprowadzono stan nadzwyczajny, wówczas stosowane byłyby przepisy, w tym przepisy karne, jakie znajdują się w ustawach regulujących stan klęski żywiołowej, czy stanu wyjątkowego. Z analizy przepisów karnych tych ustaw, sankcjonujących zachowanie wbrew ustanowionym nakazom lub zakazom, wynika kara aresztu albo grzywny do 5000 zł.

Mając na uwadze przepisy prawa wykroczeń, Policja może ukarać mandatem w maksymalnej wysokości 500 zł, więc karę aresztu i grzywny do 5000 zł może wymierzyć nawet w stanie nadzwyczajnym jedynie sąd. Tymczasem, w zwykłym stanie, jaki według rządzących jest aktualny, z art. 15 zzzn ust. 1 ust. z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 … wynika, że w przypadku naruszenia zasad kwarantanny państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30.000 zł.

Idąc dalej, wskazany już wcześniej art. 48 a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje odesłanie do rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku) i w ramach naruszeń poszczególnych nakazów i zakazów wprowadza możliwość wymierzenia kary pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł, która ma rygor natychmiastowej wykonalności, bez względu na złożone odwołanie.

Reasumując, stosowane teraz przepisy o charakterze karnym w stanie stabilizacji są wydawane w drodze pozasądowej i są o wiele wyższe, niż sankcje w stanie nadzwyczajnym. W tym miejscu trzeba odnieść się do art. 31 Konstytucji RP, w którym mowa o proporcjonalności i celowości stosowanych ograniczeń praw i wolności. Skoro mamy do czynienia ze stabilną sytuacją państwa, dlaczego ustanawiane są sankcje „extra-nadzwyczajne”?

W mojej ocenie, właśnie z tego powodu, ustanowione kary pieniężne ww. przepisach są niezgodne z Konstytucją i stanowią karę niesprawiedliwą. Dlatego uważam, że w przypadku ewentualnej sprawy przed sądem, należałoby rozważyć, czy jest w ogóle możliwość zastosowania kary pieniężnej na podstawie omawianych przepisów, czy są one niekonstytucyjne i łamią wolności obywatelskie.

Wartościowy artykuł? Cieszymy się! Jesteśmy niezależnym medium, a nasi dziennikarze codziennie starają się przedstawiać Ci rzetelne informacje. Jeśli doceniasz naszą pracę, możesz nas wesprzeć. WSPIERAJ NAS! »

Oceń publikację: + 1 + 282 - 1 - 102

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (47):
 • ~Franz Kawka 2020-04-09 11:30:24

  Oszuści z bezprawia i niesprawiedliwości jak zawsze naciągają prawo pod swoje bieżące potrzeby.

 • ~apurocs 2020-04-09 11:33:24

  Kary niezgodne z prawem, a i tak nie mozna odmowic przyjęcia mandatu :/

  52 94
 • ~polk 2020-04-09 11:35:06

  Teraz czekam na wszystkie " mądre głowy" i wyznawców obecnej "władzy", by podważyć te słowa.
  Zanim jednak będą pluć jadem, to niech jeden z drugim powie jaki kierunek studiów skończył i w którym roku zdobył dyplom z prawa.
  I nie interesują mnie dywagacje co by było gdyby...
  W końcu partia ma w nazwie "prawo" to niech go przestrzega!

 • ~Arteks 2020-04-09 11:48:50

  Obecnie rządzący psują morale ustanawiając przepisy - które podważyć może każdy prawnik... Ale to mało. Wkrótce może dojść do anarchii bo po wyborach korespondencyjnych które nie będą zgodne z konstytucją okaże się, że mamy nielegalnie wybraną głowę państwa!

 • ~master4k 2020-04-09 11:52:37

  Nom. Gdyby się jeszcze jakiś półgłówek, albo inny ćwierćinteligent zastanawiał, dlaczego w każdym normalnym kraju tak bardzo potrzebne są niezależne od wypływów jakiejkolwiek władzy sądy, to właśnie życie wykrzyczało mu odpowiedź w twarz. Bo jak się trzeba będzie odwołać od mandatu wlepionego "od czapy", to do kogo pójdziecie? Przed kolektyw partyjny? Trzymam kciuki. Szkoda, że trzeba było aż pandemii, żeby do ludzi w końcu to dotarło.

 • ~gruba 2020-04-09 11:54:36

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  14 20
 • ~gruba 2020-04-09 11:56:34

  A tu oczywiście od razu Franz, Arteks Master i inni członkowie. Czy naprawdę nie macie innej roboty w tym Urzędzie???

  76 56
 • ~Lahcim 2020-04-09 11:56:51

  PIS, papierowe państwo z papierowym prawem. Zaraz się tu pojawią PISowcy znawcy i będą krzyczeć "prawo dobre, i jak to stan nadzyczajny, przecież nigdzie tego nie wprowadzono. Poza tym odszkodowania dla firm bedom chcieli, złodzieje."

  Rządzi się łatwo w czasach prosperity, łatwo się też przejada pieniądze. Problem pojawia się gdy trzeba ogarnąć kryzys. I tu pojawiają się schody dla PISu. Bo wszystkie polityczne miernoty zapatrzone w prezesa i żaden boi się wyrwać przed szereg. A szeregowy poseł oderwany od rzeczywistości jak nigdy. Dramat.

 • ~Lahcim 2020-04-09 11:58:14

  ~gruba po czym to wnioskujesz? Bo młoda kobieta? To znaczy, że na pewno nie wie? Szowinistyczne podejście, gratuluje.

  46 42
 • ~PogromcaSzkodnikow 2020-04-09 12:00:21

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  7 13
 • ~luxOn997 2020-04-09 12:05:25

  Wiedziałem. Teraz możemy wszyscy wyjść z domu. Koniec tego. Nareszcie. Czekam cwaniaczki na rynku. Zobaczymy ile was wyjdzie.

  71 32
 • ~Trop leminga 2020-04-09 12:09:32

  Super darmowe lokowanie produktu, tzn. zaprzyjaźnionej kancelarii prawnej. Oczywiści jak się skończy pandemia, też tam się udam po poradę prawną.

  72 55
 • ~PogromcaSzkodnikow 2020-04-09 12:11:13

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  7 13
 • ~ 2020-04-09 12:14:36

  Zlikwidujmy wszystkie obostrzenia nie stosujmy się sie do zaleceń tylko potem nie płacz jeden z drugim ze jesteś chory zmarła Ci matka,ojciec,syn czy córką.Nie domagaj sie opieki medycznej.Radź sobie sam i do siebie miej pretensje.Najlepiej wyjedź na wakacje do Włoch lub Hiszpanii

 • ~PogromcaSzkodnikow 2020-04-09 12:18:44

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  6 12
 • ~Robert Kowalewski 2020-04-09 12:18:51

  Kierowca Audi Q7, który jechał autostradą A4 z prędkością ponad 230 km/h został zatrzymany i ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Co ciekawe facet na rowerze zatrzymany przez policję podczas jazdy po bulwarze otrzymał karę z sanepidu wysokości 12 tys. zł. Po prostu brakuje słów, aby oddać sens podobnych sytuacji.
  I jeszcze jedno skoro żona dostaje mandat za odwiedziny grobu matki to jakim cudem pan Kaczyński będzie na Wawelu z całą swoją świta? Wyborcy PIS czy wy tego nie dostrzegacie? Naprawdę ?
  Policja dopuszcza się poważnych nadużyć, które doprowadzą do radykalizacji nastrojów społecznych, spadku zaufania do funkcjonariuszy w perspektywie utrudnią egzekwowanie litery prawa. Niewątpliwie, ekscesy najbardziej tragikomicznych policjantów znajdą swój finał na sali sądowej. Czy ten cyrk jest komuś potrzebny?

 • ~Jarosław Mazelanik 2020-04-09 12:42:44

  ~ Trop Leminga Ciebie potrzebna jest porada specjalisty z budynku
  na przeciw stadionu

  45 22
 • ~frbro 2020-04-09 12:43:32

  @master4k do nich to nie dotarło i nie dotrze choćby nie wiadomo co. Po 5 latach jestem pewien, że nie ma takiej afery, która mogłaby położyć ten rząd. Nawet jeśli przyjdzie hiperinflacja i mega bezrobocie to bez problemu jeszcze kilka lat pociągną, wymyślając wyimaginowanego winowajce tego stanu, przed którym Dzielny Wódz wraz ze swoimi Wojami bohatersko będą nas bronili. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś bronić tylko wmawiać innym że się broni, lecz wrogie siły wschodu, zachodu, południa, północy totalsów, kodziarzy lemingów, sorosów, lekarzy, nauczycieli itd okażą się tak przytłaczające , że nawet Dzielny Wódz ze swoimi Wojami nie będzie w stanie im sprostać. Ale powie się, że dzielnie próbowali! A za "peło" to by przecież na pewno nie próbowali! Wiec i nagrody dla dzielnych wojów się należą.

  Takim staliśmy się krajem. Nie wyjdziemy z tego dopóki nie spędzimy kilku lat na dnie.

  63 34
 • ~frbro 2020-04-09 12:44:26

  "Dziel i rządź" sprawdzona przez lata zasada

  34 19
 • ~Jacek Kamiński 2020-04-09 12:46:13

  do #19#
  Niestety nie zrozumiałeś treści artykułu.
  Nie namawia on do zachowań niewłaściwych w czasie epidemii, tylko zwraca uwagę, że władze w typowy dla siebie sposób, nie konsultując ze specjalistami, nie słuchając opozycji, nocą, naginając prawo, a często je łamiąc, tworzą nowe wadliwe przepisy.
  Taki bolszewizm prawny.

  64 42
 • ~siarzewski 2020-04-09 12:59:56

  Mamy obecnie gorszą kulturę prawną jak w Niemczech za czasów Adolfa.

  Problem w tym, że aktualnie zarówno sądy administracyjne jak i trybunał konstytucyjny leżą...

  45 33
 • ~Qwety 2020-04-09 13:15:30

  Miasto robi, co może, żeby ograniczyć zarażanie - na razie bardzo skutecznie. Zamknięte parki, place zabaw i cmentarze. I nagle przychodzi jakaś młodziutka i niedoświadczona prawnik i wszystko torpeduje. Nic dziwnego, że następna wiadomość na Waszym portalu, to ta, że jakiś idiota konsumuje pomidory w markecie, gdzie można sobie wyobrazić, że sok zmieszany z jego śliną tryska na wszystkie strony - skoro według Pani wyżej mu wolno narażać i zarażać innych #facepalm.

  41 68
 • ~rosthost1 2020-04-09 13:22:00

  Pani Paulino intencja kar nie jest karanie A zmuszenie do zastosowania się do przepisów. Ale tego nie uczyli czy zaliczenie zdobyte w inny sposób. Niech pani poda jak za pomocą innych środków społeczeństwo ma respektować obecne przepisy sanitarne?

  42 41
 • ~tf2 2020-04-09 13:23:11

  O kurka, czyli Niemcy tez złamali konstytucję, bo nie mają stanu nadzwyczajnego a ograniczają obywatelom ich prawa!
  A tak przy okazji pani prawniczka pracuje w domu czy normalnie, w kancelarii, bo skoro ograniczenia sa "bezprawne"...

  50 33
 • ~Franek7 2020-04-09 13:42:49

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  8 17
 • ~Trop leminga 2020-04-09 13:50:26

  do franek lat 7 - Już więcej nie pij tego płynu do odkażania. Ale więcej podobne jest to, że robisz sobie wlewki do odbytu, z tego płynu odkażającego, ponieważ wszystkie symptomy twego zachowania i wypowiedzi na to wskazują !

  22 22
 • ~Franek7 2020-04-09 13:54:00

  Rosthost1 do was PiSowcow to jak grochem o ścianę. Trzeba przepisy tworzyć zgodne z prawem. Zgodne z konstytucją anie sobie pisać na kolanie i bezmyślnie. Wiec nie zadawaj głupkowatych pytań jak ludzi zmusić do czegoś. Pytaj rzadu kiedy zacznie pisać prawo jak należy a nie na kolanie w kiblu.

  Tf2 nie porównuj nas do Niemców. Oni maja swoją konstytucję i swoje prawo i nie słychać aby tam ludzi bezprawnie karali za bzdury.

  Pod rządami PiSu staliśmy się państwem komunistycznym. Policjant na ulicy wymyśla przepisy i chce karać za to obywatela. PiS kompletnie zdewastował ten kraj. Zdewastował prawo. Świat się z nas śmieje i nas żałuje a my nadal na nich głosujemy.

  36 40
 • ~tf2 2020-04-09 13:57:54

  https://www.dw.com/pl/niemcy-s%C5%82one-kary-za-%C5%82amanie-restrykcyjnych-przepis%C3%B3w/a-52901794

  Nie słychać? Czegoś jeszcze nie słychać?

  18 14
 • ~Trop leminga 2020-04-09 14:07:03

  Słyszałem jak ludzie na przystanku z przejęciem komentowali informację z telewizji TVN i gazety Fakt, że jeden wyborca PO-KO z Gdańska, spalił 13 emeryturę, i wyskoczył z 10 piętra. Zrobił to w proteście przeciwko PiS i Kaczyńskiemu, bo zabronili mu grilować na świeżym powietrzu w lesie.

  35 17
 • ~zak 2020-04-09 14:10:15

  Jak będę widział zwiększony ruch na drodze , to znaczy , ze ludzie posłuchali i olewają zakazy ..... nie widzę , wiec obywatele są mądrzejsi od totalsów i słuchają władzy . Franek 7 z resztą ferajny spotykajcie się ile wlezie :) jak nie będzie waszych wpisów to będę wiedział gdzie jesteście ...w Raciborzu.

  40 23
 • ~Wasz Stary 2020-04-09 14:25:44

  Pisowskie trolle na potęgę lansują narrację "prawnik namawia do łamania prawa i rozsiewania wirusa", "każdy nieprzychylny obecnym obostrzeniom komentarz to totalna opozycja", "a za granicą to dopiero są zakazy i kary" - żeby odwieść od oczywistego meritum artykułu, czyli że prawo należy stanowić w sposób jasny, przejrzysty i zgodny z ustawą zasadniczą.

  No ale za to im płacą i taki akurat przekaz dziś wysłali z centrali :}

  34 29
 • ~zak 2020-04-09 14:39:38

  @ Wasz Stary - ale dałeś człowieku :)))) wyluzuj z tymi trollami , was totalsów jest tu więcej .

  28 19
 • ~rosthost1 2020-04-09 14:43:31

  Franek7 - żona Twojego przekazywacza wpisów p. BUDKI szefa PO i KO brała zasiłek opiekuńczy i jeżdżąc po koncertach. Można łamać przepisy?? Ach i to jeszcze jest działaczka PO. dużo bardziej zasłużona niż Ty Franek7.

  29 20
 • ~waldus 2020-04-09 15:04:25

  Nie rozumiem niektórych komentarzy. Co kary za duże albo nawet niezgodne z konstytucją?
  Powinniście się cieszyć że władza pilnuje porządku. W przeciwnym przypadku zas by był lament że władza nic nie robi z pandemia, albo że wprowadzając stan nadzwyczajny prowadzi nas do bankructwa.
  Kary i obostrzenia są na całym świecie. W Indiach to i palą porządnie można dostać za złamanie kwarantanny.

  Coz dla lewaka 2+2=5 innym razem 2+2=8 wszystko zależy od sytuacji i za kazdym razem zle.

  31 27
 • ~Jacek Kamiński 2020-04-09 15:24:04

  do tf2
  A nie pomyślałeś sobie, iż Niemcy uchwalili prawo zgodne z konstytucją?
  Czy jest zakaz działania kancelarii prawnych? Nie. Więc po co taki głupawy komentarz?

  19 18
 • ~Jacek Kamiński 2020-04-09 15:27:05

  do rosthost 1:
  Nikt nie namawia do nieprzestrzegania prawa, lecz stanowione winno być w zgodzie z konstytucją, regulaminem sejmu, z uwzględnieniem opinii specjalistów, demokratycznej opozycji. Ale Tobie po 5 latach bolszewizmu prawnego wydaje się to niemożliwe.

  20 23
 • ~waldus 2020-04-09 15:33:33

  Jacek kaminski: najważniejsze że wyprowadzenie pieniedzy Polaków z ofe za poprzedniej konstelacji politycznej i rządów zdrady i zaprzanstwa odbyła niezgodnie z liteta prawa.

  22 11
 • ~MaciejK 2020-04-09 16:01:01

  ojtam ojtam, nie wiedzieliście, że oba słowa w nazwie partii rządzacej to taki żarcik?

  16 15
 • ~MaciejK 2020-04-09 16:08:06

  Nie widze w tym artykule nawoływania do nierozsądnych zachowań, jak to PiSowcy wielbiciele próbują wmówić. Możliwe, że to nawet nie wynika ze złej woli, tylko niestety umysł takiego wyznawcy jest słaby i nie pojmuje, a czytanie ze zrozumieniem to wyższa szkoła jazdy...
  W artykule jest tylko stwierdzenie faktu, że zakazy wydawane są bezprawnie. I tyle. Niektóre z nich są ważne i konieczne w obecnej sytuacji (zakaz zgromadzeń, ograniczenia ilości klientów w sklepach), a niektóre idiotyczne (zamknięte cmentarze), ale i jedne i drugie są ustanowione bezprawnie.
  I tyle.
  Tyle mówi ta pani.

  Ciężko zrozumieć, PiSwyznawcy, prawda?
  Wiem i współczuję.
  Fakt, jesteście u władzy i prawdopodobnie będziecie, bo jednak ciemnoty jest większosć, a demokracja to rządy większości. Ale i tak współczuję. Zawsze współczułem ludziom chorób - czy to ciała, czy umysłu

  36 19
 • ~Jacek Kamiński 2020-04-09 16:41:22

  do waldus:
  Na Twoim miejscu nie przypominałbym OFE, gdyż podobny sam numer szykują Twoi ( gorszy, bo 15% zrabują )

  14 22
 • ~arszenik 2020-04-09 17:20:32

  MaciejK,pięknie to ująłeś.Białe powinno być białym,a prawo prawem.W dzisiejszym stanie prawnym rząd nie może stosować zakazów lub nakazów a jedynie prosić o stosowanie zaleceń.Pozdrawiam i zdrówka wszystkim życzę.

  18 10
 • ~TAKI JA 2020-04-09 18:26:54

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  1 4
 • ~waldus 2020-04-09 19:55:15

  Jacek Kaminski: Przecież nie raz pisałem, że nie ma żadnej różnicy między PiS a Pelo. Przykład podales, a ustawy uchwalane w czasie wirusa to przykład kiedy PeLo i PIS prawie z dziubkow sobie wyjadalo. Tak więc pudło misiu, nie trafiłeś.

  8 11
 • ~Franek7 2020-04-09 19:57:36

  W Żorach i Mikołowie policjanci chodzą w patrolach z bojówkami Macierewicza o nazwie WOT pod bronią. Ganiają ludzi po osiedlach. Ostatnim, który wysłał na nas wojsko był Jaruzelski. Teraz robi to Kaczyński.

  21 20
 • ~waldus 2020-04-09 20:07:38

  Franek lat 7: w twojej Ameryce wprowadzono patriotę act po zamachach na World Trade Center. De facto to wprowadzenie państwa policyjne w US. U Nas jak na razie to wersja soft i to dla twojego dobra. A Kaczyńskiemu możesz co najwyżej nogwaki poobgryzac tym swoim ujadaniem.

  15 23
 • ~Franek7 2020-04-09 20:47:41

  Jest tylko jedna logika, która uzasadnia te wszystkie działania rządu. Nie chodzi o żadne nasze zdrowie. Chodzi wyłącznie o wybory. Każą nam siedzieć w domach żeby nie doszło do epidemii na skalę Włoską bo wtedy nawet ten komunistyczny rząd musiał by odwołać wybory. Nie wprowadzają stanu klęski bo wtedy konstytucja mówi, że wybory z automatu zostają przełożone. Wszystko kręci się wokół wyborów i zachcianki Kaczyńskiego aby mieć zdalnie sterowanego prezydenta. Po wyborach wszystko odblokują i mimo że zarażonych nie będzie mniej to życie wróci do normy. A teraz dzięki paraliżowi kandydaci opozycji nie mogą prowadzić kampanii. Wnieśli będzie trzeba to będzie można dosypać tyle głosów dla Dudy ile będzie trzeba bo na wszystkim łapę trzyma Sasin. Standardy PRLowskie. Kaczyński widać uważa, że najlepsze są stare sprawdzone komunistyczne metody...

  24 16
 • ~mastif 2020-04-11 21:07:24

  Jak mozna tak buntowac ludzi.
  Przeciez to wszystko dla naszego dobra.

  9 10

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich?
Oddanych głosów: 4925