zamknij

Wiadomości

Czy kopalnia "Paruszowiec" jest zgodna z konstytucją? Bapro odpowiada na pytania

2020-02-13, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Ciąg dalszy sporu pomiędzy mieszkańcami Rybnika a spółką, która chce wybudować w naszym mieście kopalnię „Paruszowiec”. Bapro przesłało odpowiedzi na uwagi złożone w grudniu 2019 roku. Czego dowiadujemy się z tej obszernej lektury?

Reklama

To już kolejna seria odpowiedzi spółki po licznych zapytaniach mieszkańców Rybnika. Przypomnijmy, w listopadzie 2019 roku firma przesłała do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odpowiedzi na uwagi mieszkańców i władz miasta. Jednocześnie RDOŚ poinformował, że do 20 grudnia rybniczanie nadal mogą przesyłać swoje zastrzeżenia >>RDOŚ nadal zbiera uwagi ws. kopalni Paruszowiec!<<

Kolejna seria odpowiedzi przyszła w tym miesiącu. Wyjaśnienia spółki liczą sobie aż 105 stron. Czego się dowiadujemy po lekturze? Przede wszystkim tego, że zdaniem autorów poprzedni raport był wg nich na tyle dobry, że nie trzeba było go uzupełniać, a jedynie wyjaśnić w poszczególnych punktach.

O czym pisze Bapro?

Bapro zarzeka się, że budując kopalnię „Paruszowiec” wybierze najkorzystniejszy wariant dla mieszkańców.

- Przyjęto najmniej uciążliwy wariant dla mieszkańców w kwestii deformacji powierzchni, planuje się zastosować jedną z najefektywniejszych metod oczyszczania ścieków, najbardziej efektywne urządzenia ochrony powietrza i szereg działań minimalizujących szczegółowo opisanych w raporcie ooś. W przypadku inwestycji polegającej na eksploatacji złoża Paruszowiec możliwości wariantowania przedsięwzięcia są utrudnione, gdyż nie jest możliwe przeniesienie złoża w inne miejsce, stąd przyjęty wariant z eksploatacją zapewniający ochronę i zmniejszenie negatywnych wpływów z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej jako system kierowania stropem – czytamy.

Z kolei wariant najkorzystniejszy dla środowiska zakłada eksploatację sposobem odkrywkowym prowadzonym jednym poziomem, dwoma piętrami.

- Wnioskodawca dokona ogrodzenia nieruchomości i pozostawi 20 cm przestrzeni dla zwierząt. Dokona nasadzenia szpalerów wzdłuż działki (...)/3. Eksploatację ograniczy do godzin od 7 do 16. W przypadku suszy i wiatrów zastosowanie będą miały plandeki oraz zraszanie. Zostanie dokonana rekultywacja wyrobiska w kierunku rolnym poprzez zagospodarowanie go jako zbiornik wodny, przez co teren będzie nawiązywał do terenu w jego otoczeniu – dowiadujemy się.

Bapro odpowiada też, że planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z Porozumieniem Paryskim z 2015 r.

- Planowana inwestycja nie będzie źródłem znacznej emisji gazów cieplarnianych i nie wpłynie globalnie na klimat, dodatkowo w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego Inwestor zobligowany będzie do przeprowadzenia działań mających na celu obniżenie istniejącej emisji zanieczyszczeń (o 30% więcej niż emisja planowana do wprowadzenia) – piszą autorzy.

Mało tego, Bapro przekonuje, że „górnictwo węgla kamiennego wbrew pozorom może przyczynić się do poprawy walorów krajobrazowych, a tereny pogórnicze mogą stać się unikatowe pod względem przyrodniczym wpływając korzystnie na bioróżnorodność i wartość przyrodniczą terenu, m. in. przez powstanie nowych siedlisk (np. terenów zbiorników oraz obszarów o większym uwilgotnieniu podłoża), które zostają zasiedlone przez gatunki cenne przyrodniczo (rzadkie i chronione) w tym płazy, gady, ptactwo wodno-błotne, ssaki.”

- Idealnym przykładem potwierdzającym powyższe jest Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” mieszczący się na granicy miast Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich – czytamy.

Chcą otworzyć kopalnię wbrew sytuacji na rynku górniczym

Bapro odnosi się też do kwestii połączenia kopalni „Paruszowiec” z elektrownią Rybnik. Spółka gwarantuje, że rynek lokalny zapewni popyt na produkowany węgiel daje:

– sytuacja na rynku energetycznym, czyli głównie zrealizowane i realizowane inwestycje w nowe moce i modernizacje starych,
 sytuacja na rynku górniczym, czyli zamykane kolejne zakłady górnicze i malejące wydobycie,
 deficyt węgla na rynku polskim, który w 2018 roku wyniósł 19,7 mln ton, szacunki wskazują na 17,2 mln ton w 2019 (oficjalnych danych jeszcze nie ma),
 rosnące zapotrzebowaniu na moc, z uwagi na tempo rozwoju gospodarki,
 analizy ekspertów, którzy wskazują, obecność węgla w polskiej energetyce przynajmniej do 2050 r.,
 wysokiej jakości surowiec w złożu, który jest poszukiwany na rynku polskim.

- Lokalizacja Inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni ,,Rybnik daje w perspektywie ogromne możliwości współpracy pomiędzy podmiotami i osiąganie efektu synergii pomiędzy energetyką i górnictwem. Na chwilę obecną raport nie przedstawia połączenia Zakładów – czytamy.

Co z Mikołowską, koleją i wiaduktem?

Spółka przyznaje, że ul. Mikołowska będzie osiadać stopniowo, co przedstawiono w tabeli:

- Tereny górnicze, a przede wszystkim obiekty zagospodarowania tych terenów, w przywołanym przypadku również ul. Mikołowska, są/będą objęte stałym monitoringiem. Przedsiębiorcy górniczy wydobywający kopaliny metodami podziemnymi są w stałym kontakcie z zarządcami obiektów. Odpowiedzialność za powstałe szkody ponosi przedsiębiorca górniczy, wynika to wprost z przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze, co wielokrotnie było podkreślane przez Inwestora – zapewnia spółka.

Co do linii kolejowej Katowice Ligota-Nędza, Bapro pisze, że prowadzenie eksploatacji górniczej będzie wymagało „koordynacji robót górniczych, oddziałujących na tę linię oraz permanentnych prac profilaktyczno-naprawczych szlaku, zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego”.

- Prędkość pociągów na tym odcinku szlaku z pewnością będzie musiała być obniżona w czasie prowadzenia wydobycia węgla pod tym szlakiem. Ekspertyza Głównego Instytutu Górnictwa określiła jednoznaczny sposób wykonywania prac profilaktyczno-naprawczych na tym odcinku szlaku kolejowego w trakcie prowadzenia eksploatacji górniczej – czytamy.

Bapro prognozuje, że oddziaływanie górnicze może ujawniać się na około 2,0 km odcinku linii kolejowej.

- Zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów stwierdzono, że w ciągu dnia na stacji Rybnik Paruszowiec zatrzymuje się od 36 do 38 pociągów spółek Regio oraz Koleje Śląskie. Pokonanie przez tego typu pociąg odcinka Rybnik Paruszowiec-Leszczyny o długości 5,903 km zajmuje średnio 5:30 minuty. Oznacza to, że pociągi poruszają się ze średnią prędkością około 65 km/h na tym odcinku. Zatem odcinek, na którym konieczne byłoby ograniczenie prędkości o długości pokonują w czasie około 1:50 minuty. Ograniczenia prędkości pociągów na terenach górniczych GZW najczęściej wynoszą 10-30 km/h. Przyjmując wartość średnią – 20 km/h da się obliczyć, że około 2-kilometrowy odcinek pociąg pokona w czasie około 6:00 minut. Jak nietrudno zauważyć oznacza to wydłużenie podróży o około 4:10 minut.

 

Inwestor ma świadomość, że linią 140 poruszają się również pociągi, np. spółki InterCity, które nie zatrzymują się na wszystkich stacjach, natomiast nawet przy założeniu poruszania się tych składów z maksymalną dozwoloną na linii prędkością (100 km/h), czas podróży wydłużyłby się o około 4:50 minut. W obliczeniach nie uwzględniano ruchów jednostajnie/zmiennie przyspieszonych/opóźnionych, ponieważ nie będą one miały znaczącego wpływu na wyniki, które mają uświadomić skalę oddziaływania na ruch pasażerski w na przedmiotowym odcinku. Chodzi o przedstawienie skali uciążliwości – przedstawia spółka.

Rybniczanie zwracają też uwagę na stary wiadukt na ul. Wielopolskiej. Bapro informuje, że będzie on podlegał szczegółowej inwentaryzacji budowlanej przed rozpoczęciem eksploatacji.

- Na jej podstawie określona zostanie kategoria odporności obiektu, a ta następnie porównana z prognozowaną kategorią terenu górniczego. W przypadku, gdy obiekt ma niższą kategorię odporności niż projektowana kategoria obiektu górniczego, przedsiębiorca górniczy wykonuje odpowiednie zabezpieczenia konstrukcji – dowiadujemy się.

Czy inwestycja jest zgodna z Konstytucją RP?

Bapro zapewnia, że w momencie wystąpienia o koncesję na wydobywanie, inwestor wykaże przed Ministrem Środowiska źródło finansowania. Zaznacza, że szkody, które przedsiębiorca zapewnia pokrywać, pojawią się po uruchomieniu produkcji.

Jeden z mieszkańców Rybnika zadał spółce ciekawe pytanie – czy inwestycja stoi w sprzeczności z Konstytucją RP. Bapro zaprzeczyło.

- Ustawodawca ustalił procedury prewencyjne ochrony środowiska nie tylko w Konstytucji RP, ale i samej ustawie ooś – co jet realizowane w toku niniejszego postępowania – czytamy.

Protestujący nie składają broni

Protestujący rybniczanie już skomentowali odpowiedź Bapro na fanpage'u NIE dla eksploatacji złoża "Paruszowiec

- Jest to ciężka lektura, wydaje się, że nie na wszystkie zarzuty i pytania otrzymaliśmy odpowiedź (trzeba to sprawdzić, ale kwestie radioaktywności nie zostały chyba rozstrzygnięte). Dowiadujemy się też, że ulica Mikołowska wprawdzie osiądzie o 16 metrów, ale będzie to rozłożone w czasie i maksymalne osiadanie roczne ma wynieść jedynie 106 cm a "Wikipedia nie jest źródłem wiedzy naukowej i fachowej".

 

Ogólny wniosek jest taki, że ostatnia wersja raportu była dobra i zrozumiała, właściwie nie wymagała uzupełnienia, tylko wyjaśnienia.

 

Warto przeczytać, zadawać kolejne pytania, bronić się przed niszczeniem naszego miasta.

>>Link do odpowiedzi spółki Bapro<<

Oceń publikację: + 1 + 31 - 1 - 60

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (11):
 • ~Lomot3 2020-02-13 17:13:40

  Ale was ten rząd wyruchał,znowu.

  93 31
 • ~Jan R. 2020-02-13 18:24:37

  Polacy to taka nacja, która uwielbia, jak ją ktoś rucha. Szanowna Redakcjo pisząc artykuł na ten temat trzeba równolegle ciągnąć za język obecnych posłów i senatorów i przypominać im co mówili nt. kopalni "Paruszowiec" w kampanii wyborczej i co teraz mają do powiedzenia na ten temat.

  86 13
 • ~Coma 2020-02-13 18:40:52

  O ile pamiętam miasto Rybnik miało zmienić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego aby uniemożliwić budowę kopalni.

  91 7
 • ~donia96 2020-02-13 22:53:37

  Bapro sp....laj z Rybnika i nie chcemy Cię już tu widzieć i słychać . Śląsk bez Węgla czyste powietrze dla śląska .

  57 25
 • ~Arteks 2020-02-13 23:08:22

  Bapro może się nie przejmować konstytucją - skoro sam prezydent państwa się nią nie przejmuje. Ale musi się przejmować mieszkańcami bo Rybnik to nie jest Białowieża. Jeśli mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, społecznicy zaczną zbiorowo, solidarnie przeciwstawić się tej inwestycji - to nie ma siły aby nasz głos nie został wysłuchany. W innych regionach Europy górnictwo odchodzi do lamusa, a u nas miałoby się rozwijać i niszczyć nasze najciekawsze zakątki? Jak będzie trzeba to poprosimy o pomoc GreenPeace. NIE dla żadnej nowej kopalni - te które mamy nam wystarczą.

  67 39
 • ~Dawid Dziwoki 2020-02-13 23:11:06

  Ktoś wie na jakiej głębokości jest ten pokład?

  12 2
 • ~takiuj 2020-02-14 07:27:18

  Stanowcze TAK za budową kopanli w paruszowcu. Młodzi by mieli przynajmniej godną robotę. I grzać by było czym. Przyjdą czasy że wszyscy będziecie palić nawet meblami.

  25 65
 • ~rosthost1 2020-02-14 07:37:36

  Bapro w dwa miesice napisało wyjaśnienia i liczą sobie aż 105 stron. A miasto od roku co zrobiło by zmienić plan zagospodarowania przestrzennego??? Oby wypalił kanał łączacy wisłę w odrą to i atrakcyjność miasta wzrośnie i kopalnia pójdzie na bok. Ilość statków żeglujących ( z towarami i wycieczkowych) po Niemczech, Belgii !!! i Holandii dowodzi że żegluga śródlądowa u nas w Polsce jest jeszcze na etapie małpy.

  29 7
 • ~rosthost1 2020-02-14 07:38:37

  ~Dawid Dziwoki - jak kopalnia upadowa to płytko.

  10 1
 • ~peha 2020-02-14 08:22:21

  Po co ta dyskusja. Przed wyborami ważny PISowski dygnitarz obiecał mieszkańcom że kopalni "Paruszowiec" nie będzie. I co nie wierzycie w obietnice jedynie słusznej partii, to po co ich wybraliście.

  27 8
 • ~ 2020-02-14 19:27:44

  Czytanie o mającej powstać w Rybniku nowej kopalni zaczyna być delikatnie mówiąc frustrujące. Ta dziwna firma ciągle tłumaczy nam jak to fajnie mieć nową kopalnię w miejscu,gdzie degradacja środowiska naturalnego jest zatrważająca. O szkodach górniczych każdy choć trochę rozgarnięty mieszkaniec Rybnika słyszał, a wielu niestety ich doświadczyło. Ta firma łaskawie tłumaczy jak małemu dziecku,że owszem,trochę będzie boleć, trochę będzie niewygodnie,ale potem będzie super. Rybnik będzie śląskim eldorado. Może w końcu ktoś normalny i w miarę kompetentny, powie dość temu choremu pomysłowi.

  22 2

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Przepisy dotyczące aborcji w Polsce:

Oddanych głosów: 955