zamknij

Biznes

Czarne Diamenty 2005 rozdane

2005-11-28, Autor: 
W sobotę odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody Czarny Diament.

Reklama

Gala zakończyła VI edycję konkursu zorganizowanego przez Izbę Przemysło-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. W tym roku przyznano 2 nagrody specjalne, które otrzymali: Jacek Piechota – były wicepremier i minister gospodarki oraz Adam Fudali – prezydent Rybnika. Czarne Diamenty otrzymało w tym roku 10 firm, wśród których znalazła się jedna uczelnia – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

 

-  Po raz pierwszy spotykamy się, kiedy nie ma już wśród nas Ojca Świętego – mówił podczas sobotniej gali przewodniczący kapituły konkursu – Tadeusz Donocik. Przewodniczący nawiązał do cechy Jana Pawła II, jaką było ciągłe dążenia do doskonałości, jako wzór dla postępowania dla każdego, w tym ludzi biznesu.

 

Galę wzruszającym koncertem uświetnił Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Koncert zatytułowany „Barwy Polski” dostarczył zebranym wielu wzruszeń. Wrażenia artystyczne podczas występu zespołu potęgowały przepiękne polskie pejzaże, które wyświetlane były w postaci slajdów na scenie rybnickiego teatru. W ostatniej pieśni publiczność została zaszczycona występem legendy „Mazowsza” – Stanisława Jopka. Na jego ręce, figurkę – gołąbka przyjaźni w barwach województwa śląskiego, wręczył prezes Izby Przemysłowo – Handlowej ROP – Andrzej Żylak.

 

 

Laureaci Nagrody „Czarny Diament” 2005 (wraz z uzasadnieniem wyboru dokonanego przez kapitułę konkursu):

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - za rozszerzanie i unowocześnianie metod nauczania i programów kształcenia; za kształcenie i rozwój kadry wychowującej wybitnych sportowców oraz propagowanie kultury fizycznej; za stworzenie społeczeństwa otwartego na sport;

  za współpracę z ośrodkami dydaktycznymi na europejskim poziomie;

 • Ecol Sp. z o.o. w Rybniku - za utrzymywanie dynamicznego rozwoju Firmy poprzez ciągłe rozszerzanie oferty produktów i usług; za wykorzystywanie nowoczesnych technologii i szeroką współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi; za ciągłe inwestowanie w rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej zapewniającej sprawne funkcjonowanie Firmy;za wysoką jakość świadczonych usług i oferowanych produktów potwierdzoną wieloma certyfikatami i nagrodami; za działanie na rzecz ochronę środowiska poprzez stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego; za wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych; za współpracę z samorządem gospodarczym;

 • Eko – Bis B.G. Sp. z o.o. w Rybniku - za wysoką jakość usług poświadczoną uzyskaniem certyfikatu ISO 9001;

  za tworzenie nowych miejsc pracy oraz inwestowanie w wyspecjalizowaną kadrę; za rozwijanie zagranicznych kontaktów handlowych poprzez współpracę z firmami Republiki Czeskiej; za działalność na polu utylizacji odpadów, dzięki czemu ulega poprawie stan środowiska naturalnego; za wspieranie rozwoju regionalnego oraz stałą współpracę z wieloma przedsiębiorstwami województwa śląskiego; za działalność charytatywną i wspieranie inicjatyw kulturalnych;

 • Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju - za wysoką jakość świadczonych usług, w tym stosowanie metody benchmarkingu dla doskonalenia i poszerzania oferty usług; za ciągłą modernizację infrastruktury kolejowej przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa; za realizację inwestycji proekologicznych, których waga i znaczenie dla otoczenia są nie do przecenienia; za tworzenie nowych miejsc pracy oraz stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom; za działania na rzecz rozwoju instytucji społecznych, pomoc finansową skierowaną do placówek opiekuńczych i edukacyjnych oraz działania charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży; za współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym;

 • Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju - za dbałość o wysoką jakość wody, potwierdzoną licznymi nagrodami i wyróżnieniami oraz posiadaniem własnego laboratorium analitycznego; za inwestowanie w nowoczesny sprzęt, przyczyniający się do wzrostu efektywności działania; za umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju gospodarczego i wdrażanie nowoczesnych technologii; za działania na rzecz ochrony środowiska, poprzez podejmowanie nowatorskich rozwiązań; za wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych; za aktywną współpracę z ościennymi gminami w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej;

 • Kompania Węglowa S.A. w Katowicach - za sukces gospodarczy osiągnięty przez Spółkę w trudnych warunkach rynkowych; za przeprowadzenie restrukturyzacji technicznej, organizacyjnej i finansowej; za stosowanie nowoczesnych technologii zapewniających wysoką jakość wydobywanego węgla kamiennego; za inwestowanie w efektywność, a nie w proste odtwarzanie zdolności produkcyjnych; za ochronę tysięcy miejsc pracy; za szeroką ofertę produkcyjną; za dobrą współpracę z klientami, dbanie o właściwy poziom świadczonych usług; za działania zwiększające wykorzystanie węgla w sposób przyjazny dla środowiska; za dobrą współpracę z samorządem gospodarczym i terytorialnym; 

 • Piekarnia Emilia Kristof w Rybniku - za wysoką jakość produktów piekarniczych opartych na tradycyjnych śląskich recepturach; za ciągły i dynamiczny rozwój Firmy oraz stałe wzbogacanie oferty wyrobów piekarniczych; za kształtowanie i pielęgnowanie tradycji piekarnictwa poprzez przypominanie nam patrona piekarzy i ciastkarzy Świętego Klemensa; za zwiększanie zatrudnienia oraz szkolenie uczniów; za troskę o ochronę środowisko poprzez zamianę piecy opalanych węglem na piece opalane olejem opałowym; za aktywne angażowanie się w działalność charytatywną i kulturalną;

 • Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku - za podejmowanie nowych wyzwań i podnoszenie jakości świadczonych usług oraz poszerzanie zakresu oferowanych usług; za kompleksową i profesjonalną ofertę przewozową; za podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych korzystających z komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie pojazdów niskopodłogowych; za unowocześnianie sprzętu i pojazdów służących gospodarowaniu odpadami i przyczynianie się do poprawy stanu środowiska naturalnego; za dobrą współpracę z samorządem gospodarczym i terytorialnym;

 •  Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w Rybniku - za inwestycje w zakup i modernizację taboru kolejowego – wprowadzenie do ruchu najnowocześniejszej w kraju i jednej z nowocześniejszych na świecie lokomotywy; za wysoką jakość usług potwierdzoną wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami oraz wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001; za dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa oraz rozszerzanie działalności poza granice kraju; za przyczynianie się do zmniejszenia bezrobocia oraz za rozwój pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych; za wspieranie organizacji ekologicznych, instytucji naukowych oraz sportu; za dobrą współpracę z samorządem gospodarczym i terytorialnym;

 • Sadex Sp. z o.o. w Rybniku - za produkcję wysokiej jakości maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle górniczym, hutniczym i budowlanym; za inwestowanie w pracowników oraz umożliwianie młodej kadrze rozwoju zawodowego; za rozwijanie eksportu i zagranicznych kontaktów handlowych; za dbałość i troskę o środowisko naturalne; za kultywowanie tradycji górniczych oraz wspieranie działań charytatywnych; za dobrą współpracę z samorządem gospodarczym i terytorialnym;

 •  Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju - za rzetelność kupiecką i dobrą współpracę z partnerami handlowymi; za stałe zwiększanie zakresu świadczonych usług oraz rozszerzanie działalności na nowe podmioty; za partnerską współpracę na wielu płaszczyznach z samorządem gospodarczym oraz z samorządami terytorialnymi; za ochronę środowiska; za aktywność społeczną we własnym środowisku lokalnym, działania charytatywne i dobroczynne, wspieranie placówek edukacyjnych, opiekuńczych i sportowych;

Skład Kapituły Nagrody Czarny Diament 2005 r.:

 • Tadeusz Donocik - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej W Katowicach, laureat Nagrody Czarny Diament 1999
 • Marian Janecki - Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju
 • Janusz Janeczek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach, laureat Nagrody Czarny Diament 2002
 • Leszek Jarno - Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., laureat Nagrody Specjalnej Czarny Diament 2004
 • Elżbieta Kazibut – Twórz - Redaktor Naczelna Dziennika Zachodniego
 • Maksymilian Klank - Prezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A.
 • Eugeniusz Knapik - Rektor Akademii Muzycznej W Katowicach, laureat Nagrody Czarny Diament 2004
 • Marek Kornas - Burmistrz Miasta I Gminy Czerwionka – Leszczyny
 • Joachim Kozioł - Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej W Rybniku
 • Adam Krzyżak - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
 • Florian Kuźnik - Rektor Akademii Ekonomicznej W Katowicach, laureat Nagrody Czarny Diament 2003
 • Mieczysław Łukosz - Dyrektor Jsw S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka”, laureat Nagrody Czarny Diament 2004
 • Antoni Motyczka - Senator Rp, Właściciel Zakładu Robót Specjalnych Budowlanych, laureat Nagrody Czarny Diament 2003
 • Damian Mrowiec - Starosta Powiatu Rybnickiego
 • Jan Osuchowski - Prezydent Miasta Raciborza
 • Wiesław Rola - Prezes Zarządu Polskiego Radia Katowice S.A.
 • Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory
 • Janusz Steinhoff - laureat Nagrody Czarny Diament 2001
 • Jan Szlązak - laureat Nagrody Czarny Diament 2000
 • Bogdan Ścibut - Prezes Zarządu „Polskapresse” Sp. Z O.O. Oddział Prasa Śląska W Katowicach
 • Antoni Tajduś - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej W Krakowie, laureat Nagrody Czarny Diament 2001
 • Jerzy Wziontek - Starosta Powiatu Raciborskiego
 • Wojciech Zieliński - Rektor Politechniki Śląskiej W Gliwicach, laureata Nagrody Czarny Diament 2000
 • Andrzej Żylak - Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Więcej zdjęć z gali w naszej fotogalerii >>>

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
 • ~Arteks 2005-11-28
  12:44:19

  0 0

  Może moja wypowiedź będzie trochę kontrowersyjna ale jeśli sam pomysł tej nagrody, cała gala itd. jest czymś jak najbardziej pożądanym i prestiżowym dla naszego miasta i regionu to mam poważne zastrzeżenia co do ilości nagradzanych firm i co do samych nagrodzonych. Ilości: jak na jedną nagrodę, jeden region i nagrodę coroczną to wyróżnionych jest po prostu za dużo przez co ranga nagrody spada bo na siłę szuka się potencjalnych kandydatów. Po drugie za co się nagradza Kompanię Węglową? Przecież oni zniszczyli środowisko w 1/5 Rybnika, mają ciągłe konflikty z mieszkańcami dzielnic takich jak Niedobczyce czy Niewiadom, chcą zniszczyć tak wspaniały zabytek jaką jest Kopalnia Ignacy... To że dają pracę - co z tego? Setki innych firm w regionie też daje pracę nie zatruwając jednak przy tym życia innym. Także nagroda dla Piekarni Kristof jest dla mnie zadziwiająca biorąc pod uwagę te ich syntetyczne wypieki. Zawsze w Lidlu śmieszy mnie chleb Graham z Kristofu nienaturalnie wysoki - pewnie w każdym kilka chemicznych spulchniaczy. Dzięki takim "zwycięzcom" Czarny Diament robi się groteskowy. Co do innych firm nie mam zastrzeżeń. Szczególnie podoba mi się, że nagrodzono PTKiGK bo to (o czym może mało kto wie) jedna z najbardziej rozwijających się w tej chwili firm w Rybniku.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?
Oddanych głosów: 5255