zamknij

Wiadomości

Będzie radykalne zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Rząd przyjął nowelizację

2021-07-28, Autor: bf, źródło: gov.pl

Sporo się zmieni na naszych drogach i to już od grudnia! Polski rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Piraci drogowi muszą liczyć się z restrykcyjnymi karami i większymi mandatami. To nie wszystko, co się jeszcze zmieni? Czytajcie.

Reklama

O rewolucji w prawie pisaliśmy w połowie tego miesiąca »Rząd zapowiada srogie kary dla piratów drogowych i pijanych za kółkiem« Okazuje się, że wiążące decyzje już zostały podjęte.

- Właśnie zrobiliśmy kolejny krok w wojnie z przestępcami drogowymi. Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który zakłada radykalne zaostrzenie kar, podniesienie mandatów i grzywien dla piratów drogowych – informuje premier Mateusz Morawiecki.

To odpowiedź rządu na zatrważające dane dotyczące bezpieczeństwa na drogach.

- Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 r. zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, niemalże 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 r. z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod działaniem alkoholu stanowili 7,9 proc – informuje branżowy portal moto.pl.

Dlatego premier dodaje, że zaostrzone prawo będzie „bronią w walce o bezpieczeństwo i życie Polaków”.

- Jesteśmy tu bezkompromisowi: każdy, kto wsiądzie za kółko pod wpływem alkoholu lub będzie rażąco przekraczał przepisy drogowe, musi się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. Jesteśmy po stronie niewinnych ofiar i ich rodzin, a nie po stronie tych, którzy z głupoty lub dla zabawy łamią innym życie – dodaje Mateusz Morawiecki.

Zaznacza też, że wypadki drogowe to wiele tragedii rodzinnych, ale i koszty dla gospodarki.

- Straty dla budżetu państwa z powodu wypadków drogowych to ponad 56 miliardów złotych rocznie, a w 2018 roku aż 2,7 proc. polskiego PKB. To ogromne sumy, które możemy przeznaczyć na poprawę życia Polaków – oznajmił premier RP.

Można powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia z rewolucją. Od 23 lat nie zmieniła się bowiem maksymalna kwota mandatu za wykroczenie drogowe. Wynosi ona obecnie 500 zł. Co się zmieni w grudniu? Oto lista:

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Projekt ma na celu usprawnienie i udrożnienie postępowania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbliższym, gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego. Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej koordynacji pomiędzy postępowaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmarłym, co stawiało w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby małoletnie albo z niepełnosprawnością, które straciły opiekuna. W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ułatwi i usprawni otrzymanie renty za zmarłego.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł.

Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc.

Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.

Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Pieniądze z mandatów trafią na budowę dróg

Nowym rozwiązaniem jest kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmiana w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu określenie wpływów do KFD z grzywien za wykroczenia określone niniejszym projektem ustawy.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu

Projekt ustawy przewiduje odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. Rozwiązanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

Łatwiejsze ściąganie należności z mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.

Zwiększenie ochrony pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tyś zł.

W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tyś zł.

Niestosowanie się do ograniczenia prędkości nie będzie się opłacało

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł.

Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

Oceń publikację: + 1 + 25 - 1 - 29

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (14):
 • ~Cas64ju... 2021-07-28 14:25:24

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  7 14
 • ~Franek 7 2021-07-28 15:10:03

  A głupi naród w to wierzy. W końcu mamy policyjne państwo. Szukają pieniędzy na 500+. A piratem drogowym w ich mniemaniu jest każdy z was jeśli przekroczy prędkość choć o 30 km/h.

  A propos państwa policyjnego:

  W ubiegłym roku państwo włączyło rekordową liczbę podsłuchów i rekordowo często sięgało po dane telekomunikacyjne - wynika ze sprawozdań przekazanych do parlamentu. Liczba kontroli operacyjnych wzrosła, mimo że spadła ogólna liczba przestępstw. Tylko policja wnioskowała o podsłuchy ponad 10 tysięcy razy, co przełożyło się na udokumentowanie niespełna 1,5 tysiąca przestępstw.

  25 23
 • ~Franek 7 2021-07-28 15:12:20

  Kaziu to jest perła. Nie zdąży się nawet wypowiedzieć a już ma cztery minusy i bana ;))

  No miszcz, no… ;))

  19 8
 • ~Franek 7 2021-07-28 15:16:43

  A jeszcze a propos piratów drogowych to już sobie wyobrażam przestraszonych emerytów i innych Januszów jeżdżących z nosem na przedniej szybie 30km/h z Jejkowic na torg do Rybnika. Teraz to będą jechać 20/h żeby się przypadkiem nie okazało że on też jest piratem drogowym. I ten terror na bank poprawi bezpieczeństwo.

  Ale oznaczenia dróg nikt nie zmienia a to jest dramat i ja bym od tego zaczął najpierw. Ale to Polska jest.

  22 15
 • ~Franz Kawka 2021-07-28 15:29:13

  Najbardziej rozśmieszył mnie tekst, że pieniądze z mandatów pójdą na budowę dróg. A co się stanie z dotychczasowymi pieniędzmi na budowę dróg? Naprawdę traktują ludzi jak niedorozwiniętych.

  33 13
 • ~artefaks 2021-07-28 15:59:59

  A kierowcy wiozący dudę ,maciarewicza, szydło etc. za przekroczenie przepisów i spowodowanie wypadku dostali mandat ?

  35 12
 • ~olxmff 2021-07-28 16:01:02

  A co z podniesieniem mandatów za parkowanie na chodnikach, drogach dla rowerów, zbyt blisko przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów i skrzyżowań? Teraz nie dość, że straż miejska i policja mają na to kompletnie wywalone, to jeszcze kary za takie niebezpieczne parkowanie są tak śmiesznie niskie, że są praktycznie zachętą do łamania prawa.

  W mieście co kilkaset metrów są ogromne parkingi, ale samochodowe bezmózgi i tak muszą parkować na chodnikach, drogach dla rowerów, przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach. W centrum miasta – na Mickiewicza, Św. Antoniego, Na Górze, Piasta, Kraszewskiego, Staszica, Wysokiej i wielu innych, nie da się się normalnie poruszać pieszo, bo wszystko jest zastawione przez złom. Taka sama sytuacja jest na osiedlach obok zalewu. Wszędzie chodniki zastawione i całkowicie zniszczone przez tony złomu, dla którego w mieście są dziesiątki dedykowanych parkingów i to często bezpłatnych.

  11 16
 • ~Lukasz570 2021-07-28 17:12:29

  Mhm super. A potem słysze opowieści jak kolega niedawno jechał ścigaczem 160km/h w zabudowanym koło Rybnika ale policjant go puścił "bo sam jeździ ma motorze" i "wie jak to jest"... i jak ma to działać?

  14 8
 • ~modelT 2021-07-28 17:57:48

  Dajcie najpierw zarobic ludziom jak na zachodzie a potem sobie wprowadzajcie takie mandaty!
  Z najniższej krajowej 2061,67 zł netto nie zapłaci się takiego mandatu.

  20 23
 • ~olxmff 2021-07-28 18:54:31

  @modelT Ale wiesz, że żeby nie płacić mandatów, wystarczy nie łamać prawa? To nie jest tak, że ktoś ci zabiera co miesiąc część wypłaty na mandat, nawet jak niczego nie zrobisz. Mandaty już dawno powinny zostać podwyższone, bo są na tak śmiesznie niskich poziomach, że dla większości ludzi nie są żadnym "straszakiem".

  26 11
 • ~exx 2021-07-28 19:59:27

  ALE TO NIE SĄ DZIAŁANIA PREWENCYJNE!
  Prewencja to zapobieganie, a to jest karanie po fakcie. Najpierw złamiesz przepisy może wyrządzisz szkodę i jak cię złapią to masz pecha. Ja rozumiem oznakowane radiowozy, oznakowane oczoje... radary itp. Jedziesz-widzisz. To działa na wyobraźnie i na kieszeń. Do tego znaki w terenie zabudowanym z wysokością grzywny. A teraz jest to zwyczajna napaść na kasę kierowcy.

  8 11
 • ~Dador 2021-07-28 20:57:29

  Wahałem się, czy kupić kamerkę. Teraz już wiem, że będzie mi niedługo niezbędna. Bo jak inaczej udowodnię, że nie popełniłem wykroczenia? Przecież zacznie się golenie baranów na całego. Jestem za podwyższeniem mandatów, ale obawiam się, że jak zwykle, zostanie to wykorzystane przeciwko zwykłemu kowalskiemu. Ciekawe też, jaką furtkę w przepisach zostawili dla "swoich". No bo gdzieżby prokurator czy sędzia miał płacić kary. To nie przystoi.

  8 9
 • ~etet 2021-07-28 23:12:53

  Sami tego chcieliście bo większość przepisów traktowana jest jak zalecenie a wyobraźni brak. Ale cierpieć będą także ci którym raz w życiu zdarzy się zagapić i pojechać trochę za szybko. A prewencja to wszystkie działania mające na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw. Także poprzez przykładne karanie wszystkich już ujawnionych przypadków.

  9 3
 • ~Franek 7 2021-07-29 07:23:11

  Ja przypomnę tylko o nieudanym pomyślę PiSuaru zmiany przepisów dotyczących postępowania mandatowego gdzie obywatel miał nie mieć prawa do odmowy mandatu. W świetle dyskutowanych tu nowych wysokich kar tylko idiota cieszy się z tych dwoch zmian. Coraz bliżej nam do Korei Płn. Policjant będzie nas karał wysokimi mandatami bez naszej zgody a czasem i wiedzy.
  Wyobrażam sobie jak będzie wyglądała relacja obywatel-policjant kiedy obywatel zostanie zatrzymany za jakieś drobne wykroczenie. Trzeba będzie się ukorzyć, uklęknąć i błagać o litość. Gratuluje tym, którzy się z tego cieszą…

  7 4

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Miasto Rybnik powinno budować mieszkania komunalne?

Oddanych głosów: 1116