zamknij

PGWiR S.A.

6

Jeden z zakładów Kompanii Węglowej w naszym powiecie trafi w ręce JSW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW S.A. podpisało z Kompanią Węglową umowę warunkową nabycia 100 % udziałów w Zakładzie Odsalania Dębieńsko Sp. z o.o.

2014-10-10 00:00 Autor: pww, bf