zamknij

Janusz Piechoczek

- Z raportu można wyciągnąć ogólny wniosek, że jeśli miasto nie łamie prawa, to świetnie współpracuje z organizacjami – uważa Janusz Piechoczek
20

Raport: czy magistrat jest przejrzysty?

Brak informacji na stronie internetowej miasta o organizacjach pozarządowych oraz działania urzędników dyktowane decyzjami politycznymi - to tylko niektóre wnioski płynące raportu „Przejrzysta Polska”, w którym wziął udział Rybnik.

2010-06-17 00:00 Autor: Patrycja Wróblewska