zamknij

Beata Kopczyńska abolicja

10

ZUS: mija termin składania wniosków o abolicję

Uwaga samozatrudnieni, którzy za okres od  stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe: to są ostatnie dni na złożenie wniosku o ich umorzenie. Czas nagli, bo ostateczny 24 miesięczny termin na o abolicję upływa z dniem 15 stycznia 2015 r.

2015-01-08 00:00 Autor: bf