zamknij

Prezentacje firm

Fundacja EDF

Fundacja EDF Polska

POZNAJ i ZAPAMIĘTAJ:
Fundacja EDF Polska

Fundacja EDF Polska jako organizacja pożytku publicznego zakłada wzmocnienie relacji ze społecznościami lokalnymi i ogólnopolskimi. Zapewniamy społeczeństwu stałe wsparcie w obszarach zdrowia, sportu, nauki oraz kultury.

Poprzez rozwój zainteresowań, pasji staramy się kształtować i wychowywać dzieci oraz młodzież. Wspieramy talenty i rozbudzamy młodych ludzi wrażliwość. Poprzez różnorodne projekty aktywizujemy seniorów i osoby wykluczone społecznie. Stale pomagamy finansowo, jak i rehabilitacyjnie osobom niepełnosprawnym. Niezmiennie od lat poszukujemy i tworzymy rozwiązania dla polepszenia jakości życia ludzi, w każdym przedziale wiekowym i społecznym.

Dzięki realizowanym projektom przy współpracy z różnorodnymi organizacjami, stowarzyszeniami niwelujemy poczucie izolacji, jakiego doświadczają często osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie.

  • Rozbudowujemy program subkont. Na dzień dzisiejszy mamy kilkunastu podopiecznych, którym pomagamy zgodnie ze statutem Fundacji.
  • Oferujemy szeroki wachlarz pomocy seniorom. Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej kampanii Karty Seniora, prowadzimy zajęcia sportowe dla seniorów, tworzymy grupy seniorów- wolontariuszy, którzy pracują aktywnie z niepełnosprawnymi dziećmi tworząc wspólnie projekty plastyczne, czy teatralne.
  • Realizujemy program „Podziel się ciepłem”, dzięki któremu jesteśmy wsparciem organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w trudnej sytuacji finansowej.
  • Pomoc dla osób niepełnosprawnych. Realizujemy projekt „Od rehabilitacji do integracji”, gdzie głównym celem jest stworzenie warunków odpowiedniej rehabilitacji i integracji dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem. Posiadamy w tym celu Zakład Rehabilitacji Leczniczej.
  • Nie zapominamy również o różnorodnej edukacji. Mowa o projektach „Mamy czas” (edukacja kobiet w ciąży, młodych matek), projekt „Przyrodniczy Uniwersytet Dziecięcy” (edukacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym) czy też projekt „Centrum Działań Pozytywnych” (szkolenie nowego pokolenia wolontariuszy).
  • Przeprowadzamy kampanie prozdrowotne połączone z badaniami i wykładami (choroba nerek, cukrzyca).

Naszą chlubą są lokalne oraz ogólnopolskie projekty, które od lat przynoszą odbiorcom radość, pomoc oraz wzruszenie. Na wielu z tych wydarzeń przeprowadzamy akcje charytatywne, ,z których pieniądze przekazujemy na szczytny, wcześniej wybrany przez nas cel: