zamknij

OGŁOSZENIA: Usługi

Przegląd gaśnic ,szelki bezpieczeństwa

 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą ▾

Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
-sprzedaży artykułów ochrony osobistej oraz sprzęt chroniący przed upadkiem,
- okresowe przeglądy techniczne sprzętu ppoż.,
- konserwacje i legalizację gaśnic oraz urządzeń gaśniczych,
- napełnianie i remonty gaśnic i agregatów gaśniczych,
- remonty, badania dozorowe UDT gaśnic i agregatów gaśniczych,
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów,
- wykonanie planów ewakuacyjnych obiektu.
- dostawę i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie,
- konserwację hydrantów,
- badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
- próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
- taśmowanie łączników węży strażackich,
- dostawę i rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych i ewakuacyjnych w obiekcie,
- sprzedaż i montaż tablic informacyjnych,
- sprzedaż detektorów gazów firm MSA Auer i SPERIAN,
- sprzedaży gaśnic, sprzętu ppoż.
- sprzedaży kocy gaśniczych,
- sprzedaży węży pożarniczych i hydrantowych, każdego typu
- sprzedaży armatury pożarniczej,
Kontakt z ogłoszeniodawcą

ZHU P-POZ